Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 452-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-105 от 17.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", представлявано от Николай Тихомиров Бареков - председател на УС, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, за регистрация на наблюдатели за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сдружението е регистрирано с Решение № 341-EП от 12.05.2014г. на ЦИК.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Десислава Атанасова Балабанова  представляваща сдружението в полза на 1111 (хиляда сто и единадесет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 775 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Илияна Василева Спасова
2. Илко Димитров Ковачев
3. Илиана Георгиева Атанасова
4. Недялко Николов Лаков
5. Красимир Христов Димитров
6. Марина Атанасова Каменова-Ангелова
7. Явор Иванов Петров
8. Георги Бориславов Тупаров
9. Николай Антимов Чернягов
10. Антонио Иванов Иванов
11. Румен Георгиев Братоев
12. Николай Константинов Иванов
13. Цеца Георгиева Медарова
14. Светла Петкова Кръстева
15. Мариус Захариев Захариев
16. Георги Иванов Гогов
17. Асен Коцев Мутляшки
18. Владимир Маринов Цомпов
19. Боряна Войчова Шиникова
20. Силвия Михайлова Маноилова
21. Нели Николова Сотирова
22. Галина Савова Шопова
23. Иво Антонов Горчев
24. Константин Любомиров Маджаров
25. Мария Емилова Янчева
26. Димчо Георгиев Димитров
27. Виолетка Бончева Иванова
28. Румен Митков Бранков
29. Петър Николов Димитров
30. Мартин Росенов Димитров
31. Любинка Георгиева Димитрова
32. Десислава Добрева Добрева
33. Радосвет Стефанов Тодоров
34. Мартин Людмилов Димитров
35. Наталия Димитрова Лаловска
36. Ина Христова Стоилова
37. Невена Соколова Велинова
38. Теодор Захариев Иванов
39. Илияна Илиева Илиева
40. Кристиян Георгиев Георгиев
41. Виктор Анатолиев Петров
42. Константин Михайлов Костадинов
43. Емилия Стефанова Георгиева
44. Ангел Крумов Аспарухов
45. Лили Георгиева Желязкова
46. Георги Антонов Тодоров
47. Силвия Христова Никодимова
48. Диляна Георгиева Маркова
49. Витали Иванов Бажак
50. Любов Людмилова Стоянова
51. Бойчо Кирилов Пиперков
52. Кирил Валентинов Кирилов
53. Владимир Кирилов Ваклинов
54. Борислав Бориславов Христов
55. Теодор Асенов Стефанов
56. Румен Калоянов Калоянов
57. Асен Любомиров Дамянов
58. Иванка Стоянова Стоянова
59. Хари Александров Янкулов
60. Кристиян Николаев Николаев
61. Виктор Спасов Колев
62. Александър Стоилов Станчев
63. Теменужка Живкова Стоянова
64. Стефка Славчева Илиева-Кръстева
65. Димитър Стефанов Атанасов
66. Иван Иванов Иванов
67. Емил Михайлов
68. Марин Митков Кънов
69. Мария Василева Каранфилкова
70. Йордан Крумов Зашев
71. Хасан Назиф Дуралиев
72. Любомир Кирилов Христов
73. Светльо Миков
74. Халед Хомси Сахтура
75. Георги Пламенов Иванов
76. Петя Захариева Радосова
77. Рени Стефанова Джамбазова-Терзиева
78. Георги Валентинов Челенков
79. Веселин Цветанов Линковски
80. Георги Димитров Дърлянов
81. Красимира Николаева Динева
82. Ирена Борисова Георгиева
83. Мая Миленова Атанасова
84. Явор Плaменов Цaнков
85. Нацка Милева Дечева
86. Божидар Николов Ботев
87. Петър Аспарухов Борисов
88. Христина Димитрова Караманова
89. Евелина Емилова Андреева
90. Йордан Иванов Йорданов
91. Магдалена Ясенова Вангелова-Кирилова
92. Мартин Сашев Кирков
93. Вероника Вълкова Гергова
94. Ради Веселинов Хаджиев
95. Снежана Владимирова Иванова
96. Паолина Тодорова Томова
97. Ангел Александров Бурджиев
98. Рени Иванова Петкова
99. Татяна Владимирова
100. Янко Кирилов Начев
101. Весела Емилова Августова-Христова
102. Иво Христов Костов
103. Нелли Георгиева Петкова
104. Анна Георгиева Тушлекова
105. Галя Желева Георгиева
106. Елена Стефанова Обретенова
107. Денислав Николаев Димитров
108. Габриел Жан Иванов
109. Камен Каменов Матеев
110. Цветелина Стоянова Илиева
111. Мариана Сергеева Чопева
112. Цеца Милкова Кръстанова
113. Мария Георгиева Андрейчева
114. Траян Недялков Стоименов
115. Светла Петрова Петрова
116. Румен Георгиев Стоянов
117. Надя Павлова Найденова
118. Динчо Иванов Димитров
119. Димитър Станиславов Кастелов
120. Георги Емилов Минков
121. Калоян Илиев Зъков
122. Марианна Янчева Дянкова-Янкова
123. Теодор Начков Бешков
124. Мирослав Стефанов Дойчев
125. Стилиян Тодоров Русев
126. Венета Маринова Бочева
127. Светлана Илиева Владова
128. Ивайло Иванов Митов
129. Димитринка Тодорова Томова
130. Димитър Илиев Възлев
131. Бойка Тотева Карова
132. Цветелина Симеонова Георгиева
133. Десислава Йорданова Димитрова-Донкова
134. Надежда Валентинова Вълова
135. Ирена Николова Николова
136. Даниел Хубенов Чолаков
137. Първолета Борисова Бешкова
138. Георги Петров Вуков
139. Парашкева Димитрова Атанасова
140. Детелина Ангелова Николова
141. Занаида Емилова Петрова
142. Валентина Живкова Янева
143. Лъчезар Ивайлов Петров
144. Илиян Костадинов Янков
145. Галя Пламенова Трендафилова
146. Виктория Йорданова Гигова
147. Нели Ценославова Натовска
148. Маринела Ненчева Генова-Башир
149. Здравка Янкова Костадинова
150. Тереза Иванова Тодорова
151. Галина Любенова Иванова
152. Янка Добрева Ханчева
153. Весела Петрова Тодорова
154. Юлий Василев Иванов
155. Румяна Илиева Маринова
156. Лилия Георгиева Дулева
157. Мариана Славчева Илиева
158. Дебора Богомилова Илиева
159. Калоян Георгиев Дулев
160. Мария Кирилова Булиева
161. Анна Кирилова Булиева
162. Александра Даниелова Султанова
163. Росица Йорданова Атанасова
164. Константина Красимирова Цветанова
165. Адрияна Георгиева Начева
166. Мартин Адриянов Начев
167. Славина Николаева Николова
168. Стефан Стефанов Джавков
169. Милен Шамаул-Заман Башар
170. Мартин Ангелов Георгиев
171. Васил Андонов Петринин
172. Славчо Тренков Динев
173. Румяна Драганова Митева
174. Христо Иванов Янев
175. Христо Маринов Статев
176. Маряна Христова Статева
177. Димитър Дончев Митев
178. Антония Стоянчева Боюкова - Даскалова
179. Екатерина Ангелова Коцева
180. Михаил Симеонов Цеков
181. Христина Петрова Василева
182. София Димитрова Костадинова
183. Светлана Иванова Андреева
184. Адриян Митков Мурлиев
185. Александър Венциславов Чобанов
186. Александър Недялков Билев
187. Анна Андреева Андреева
188. Атанас Георгиев Желязков
189. Васил Йосифов Бекяров
190. Веселин Красимиров Веселинов
191. Владимир Юриев Самуилов
192. Георги Недялков Илчев
193. Димитър Георгиев Димитров
194. Димитър Николаев Чернев
195. Иван Бойков Кърджев
196. Ивет Минчева Хараланова
197. Илия Антонов Ириков
198. Йоан Владов Тотев
199. Калоян Mитков Славянов
200. Красимирова Костова
201. Любомир Мирославов Славянов
202. Михаил Асенов Моллов
203. Жени Лъчезарова Лозева
204. Стефан Димитров Петров
205. Даниел Славеев Парушев
206. Биляна Михайлова Панчева
207. Злателина Пламенова Николаева
208. Виктория Димитрова Иванова
209. Милена Василева Лафчиева
210. Светлозария Кирилова Кидирова
211. Станислав Красимиров Костадинов
212. Николай Бойчев Станчев
213. Никола Тодоров Танаков
214. Десислава Тодорова Маркова
215. Анета Иванова Иванова
216. Християна Димитрова Ненова
217. Михаела Михайлова Огнянова
218. Теодора Иванова Денева
219. Силвия Красимирова Чукарева
220. Здравка Янкова Славчева
221. Калина Наскова Будакова
222. Александра Атанасова Петрова
223. Елена Дончева Ставрева
224. Добрина Стойкова Димитрова
225. Димитър Иванов Колев
226. Иван Добрев Добков
227. Надежда Руменова Цветкова
228. Таня Стойчева Симеонова
229. Валентина Живкова Желязкова
230. Ваня Койчева Добрева
231. Дафинка Атанасова Караджова
232. Георги Николов Колев
233. Методи Атанасов Чорбаджийски
234. Петя Руменова Трайкова
235. Милена Григорова Георгиева
236. Кристиян Любомиров Здравков
237. Филка Любенова Сергиева
238. Борислав Георгиев Богданов
239. Венцислав Димитров Симеонов
240. Петьо Георгиев Веков
241. Станислав Анатолиев Иванов
242. Пламена Пенкова Петрова
243. Бранимир Марио Георгиев
244. Борка Николаева Милева
245. Георги Валериев Георгиев
246. Румен Стоянов Бешпаров
247. Теодора Григорова Данева
248. Ели Венелинова Миленова
249. Мария Иванова Иванова
250. Димитър Венциславов Георгиев
251. Марио Петров Христов
252. Любомир Мирославов Петков
253. Анатолий Анатолиев Кръстанов
254. Виолета Илиева Илиева
255. Адриана Миткова Николова
256. Красимир Миланов Спасов
257. Илия Владов Вукадинов
258. Надя Асенова Ангелова
259. Валентина Христова Богданова
260. Венета Денчева Венева
261. Зорка Василева Янева
262. Сашка Георгиева Евтимова
263. Румяна Николова Соколова
264. Дженгис Бисеров Ангелов
265. Биляна Живкова Желязкова
266. Богдана Маркова Маламова
267. Димитър Валериев Андреев
268. Мария Станимирова Михайлова
269. Румяна Дечева Сивенова
270. Стоян Пламенов Сакарски
271. Христо Иванов Петров
272. Виктория Георгиева Георгиева
273. Ивайло Иванов Захариев
274. Светлин Василев Стаменов
275. Валентин Петров Стефанов
276. Виктория Любомирова Караджова
277. Симона Любомирова Крушкина
278. Мирослава Милованова Давидова
279. Билян Бойков Атанасов
280. Мирослав Стоянов Йорданов
281. Росица Вълкова Вълкова
282. Катя Динова Алтънова
283. Красимир Василев Василев
284. Георги Илиев Чернев
285. Валери Георгиев Иванов
286. Туан Нга Нгуен
287. Eлена Подирова Пондева
288. Антоан Николов Александров
289. Петьо Димитров Илиев
290. Стефан Методиев Костов
291. Златка Георгиева Димитрова
292. Николай Петров Лазаров
293. Кирил Евгениев Христов
294. Хритиян Динков Димев
295. Красимир Руменов Петров
296. Христо Димитров Ненов
297. Димитър Живков Веселов
298. Димитър Стоянов Благоев
299. Цветослав Атанасов Велковски
300. Станислав Пламенов Ризов
301. Гергана Панталеева Христовска
302. Валентина Йорданова Илиева
303. Георги Иванов Витков
304. Мария Димитрова Давкова
305. Юлия Иванова Пранлева
306. Парашкева Василева Крумова
307. Вяра Иванова Гюрова
308. Цветанка Аикова Маркова
309. Tатяна Бертранова Стефанова
310. Катя Александрова Митева
311. Мария Йорданова Нънчева
312. Деслислава Йорданова Оркова
313. Гена Харалампева Кафеднийска
314. Румен Пеев Цветков
315. Анна Йорданова Шопова
316. Дамян Димитров Чинев
317. Йордан Велев Мандраджиеф
318. Радостина Юриева Костадинова
319. Юлия Георгиева Бончева
320. Анелия Петрова Кошарова
321. Лиляна Йорданова Георгиева
322. Зоя Емилова Костова
323. Галя Милчева Михайлова
324. Фанка Юлианова Георгиева
325. Виолета Петрова Стойкова
326. Александър Бойков Бахнев
327. Албена Пламенова Георгиева
328. Десислава Спасова Миленкова
329. Стефан Владиславов Караджов
330. Радостина Стефанова Стефонова
331. Диляна Вътев Драганова
332. Димитрина Петрова Николова
333. Христо Венциславов Ценов
334. Илиана Мариова Маринова
335. Русалинка Иванова Клинкова
336. Любомир Асенов Пейчев
337. Божидар Недялков Дерменджиев
338. Венци Григоров Иванов
339. Венцислав Огнянов Ангелов
340. Георги Станков Миладинов
341. Константин Христов Генемуна
342. Мария Снежанкова Колева
343. Радмила Данова Димитрова
344. Станка Асенова Миладинова
345. Красимир Манолов Бонев
346. Валери Стоядинов Владимиров
347. Людмила Василева Нефторова
348. Димитър Станимиров Симеонов
349. Кристина Стефанова Николова
350. Кристина Стефанова Петкова
351. Цветан Иванов Василев
352. Филип Иванов Филипов
353. Елисавета Василева Игнатова
354. Виолина Руменова Манова
355. Ваня Георгиева Лазарова
356. Марийка Николова Кондева
357. Боряна Димитрова Траянова
358. Емил Георгиев Димитров
359. Анета Христова Милтемова
360. Максим Емилов Митров
361. Марина Спасова Шаренкова
362. Светослава Ангелова Георгиева
363. Велислав Иванов Цветков
364. Цветомир Алъошев Асенов
365. Чавдар Живков Чавдаров
366. Димка Стоянова Маринова
367. Мариела Йорданова Васева
368. Валентина Цветанова Василева
369. Цветанка Младенова Бръснарова
370. Павлинка Миткова Бръснарова
371. Албена Максимова Васева
372. Галя Димитрова Георгиева
373. Валентин Цеков Вълчев
374. Силвия Александрова Найденова
375. Деница Траянова Сергиева
376. Вилияна Трайкова Бегова
377. Лъчезар Петров Хлебарски
378. Емил Иванов Митев
379. Донка Крумова Стоименова
380. Цонка Миткова Илиева
381. Цветанка Параскевова Бочева
382. Елена Борисова Симиджийска
383. Петранка Великова Бонева
384. Десислава Милчева Иванова
385. Валентин Йорданов Герьов
386. Емил Георгиев Митански
387. Кристина Иванова Джамбазка
388. Тодор Димитров Кръстанов
389. Теодора Хростова Кирилова
390. Даниела Димитрова Костадинова
391. Васил Любчев Костадинов
392. Петя Веселинова Тодорова
393. Лиляна Георгиева Гайдарова
394. Запрянка Стефанова Лянина
395. Илонка Методиева Гелева
396. Ваня Тодорова Милушева
397. Снежана Красимирова Сергеева
398. Красимир Василев Костов
399. Николай Димитров Миленков
400. Николета Руменова Танева
401. Цвятко Василев Костов
402. Стефан Костадинов Беров
403. Росица Ценова Гавраилова
404. Богомил Иванов Пиронев
405. Златка Христова Генчова
406. Станка Петкова Михайлова
407. Георги Боянов Личев
408. Тимо Стоянов Тинов
409. Венцислав Петров Величков
410. Мария Кирилова Димитрива
411. Христо Ивайлов Александров
412. Мария Петрова Бонова
413. Пламен Владимиров Стефанов
414. Денка Николова Янкова-Велкова
415. Наташа Евлогиева Динчова
416. Валентина Любомирова Велева
417. Йоана Петрова Иванова
418. Зоя Стефанова Джанкова
419. Тихомир Христов Коев
420. Николай Красимиров Аянов
421. Георги Митков Лучански
422. Цветелин Митков Цветанов
423. Фердинанд Чавдаров Митев
424. Мартин Трендафилов Трендафилов
425. Станимир Венциславов Дангъров
426. Невен Викторов Гогин
427. Александра Георгиева Колева
428. Александър Димитров Димитров
429. Кирил Огнянов Данев
430. Цветослав Богомилов Димитров
431. Христо Венчов Станойчев
432. Мартин Валери Томанов
433. Анна Стефанова Гочева
434. Александър Александров Александров
435. Емилия Стоилова Василева
436. Мая Кръстева Димитрова
437. Красимир Стоянов Тошев
438. Валентина Недева Тошева
439. Димитър Иванов Боботилов
440. Ивета Ивайлова Николова
441. Ивайло Валентинов Лумбев
442. Емил Людмилов Миленков
443. Весела Константинова Тодорова
444. Генка Милчева Вучкова
445. Натали Стефанова Моллова
446. Антон Лъчезаров Янков
447. Александър Людмилов Григоров
448. Борислав Росен Вакавлиев
449. Георги Благоев Стойнов
450. Димитър Асенов Куртев
451. Емил Янков Йорданов
452. Иван Костов Найденов
453. Панчо Руменов Радков
454. Даниел Петков Динев
455. Лъчезар Василев Ананиев
456. Иван Владимиров Шопов
457. Димитър Йорданов Гулев
458. Добрин Иванов Сотиров
459. Ирен Светославова Германова
460. Мартин Антонов Антов
461. Сийка Николова Димитрова
462. Цеца Михайлова Богоева
463. Весела Йорданова Тодорова
464. Екатерина Стоянова Трайкова
465. Величка Ангелова Николова
466. Галя Васкова Кръстева
467. Аделина Кирилова Михайлова
468. Мария Георгиева Зарева
469. Александър Николаев Велев
470. Александър Петков Минчев
471. Милан Антонов Антов
472. Димитрина Милчева Милкова
473. Маргарита Ангелова Иванова
474. Надя Петрова Петрова
475. Андриан Стефчов Борисов
476. Таня Евгениева Иванова
477. Гергана Валентинова Петрова
478. Михаил Костадинов Милчалиев
479. Иван Георгиев Мутафов
480. Емил Ангелов Атанасов
481. Елеонора Емануилова Димитрова
482. Мартин Иванов Иванов
483. Цветанка Стоянова Трайкова
484. Александър Петев Неновски
485. Соня Петкова Русинова
486. Анелия Деньова Рудолф
487. Иван Георгиев Атанасов
488. Цветослава Руменова Зашева
489. Радина Божидар Брънгова
490. Плума Андреева Вучка
491. Елка Иванова Вучкова
492. Стивън Атанасов Атанасов
493. Красимир Христов Първанов
494. Бойко Христов Димитров
495. Елиза Ангелова Георгиева
496. Стилян Георгиев Атанасов
497. Габриела Станчева Владова
498. Верослав Кирилов Манов
499. Анна Иванова Васева
500. Донко Иванов Донев
501. Даниел Владимиров Григоров
502. Никол Страхилова Георгиева
503. Станислав Мариянов Стойков
504. Божидар Цветанов Василев
505. Габриела Недялкова Найденова
506. Елена Иванова Кехайова
507. Десислава Деянова Танева
508. Теодор Петьов Йотов
509. Евелина Кръстева Ангелова
510. Павела Робертова Георгиева
511. Габриел Руменов Георгиев
512. Теодора Иванова Бижева-Комитска
513. Адриан Петров Ангелов
514. Виктория Пламенова Томова
515. Георги Величков Величков
516. Симеон Димитров Кроснев
517. Георги Павлинов Шопов
518. Иван Сергеев Александров
519. Борислав Александров Кирчев
520. Илиана Димитрова Димитрова
521. Ивайло Александров Александров
522 Борислав Юри Русев
523 Йордан Григоров Костов
524 Десислава Петрова Сепетчиева
525 Дафинка Панкова Величкова
526 Иво Веселинов Христов
527 Мартина Стефанова Александрова
528 Димитринка Бисерова Илкова
529 Божидар Николов Георгиев
530 Антон Николов Мутафчиев
531 Калоян Валерив Кузманов
532 Ангел Георгиев Добрев
533 Йордан Руменов Стоянов
534 Мирослава Симеонова Димитрова
535 Симеон Боянов Василев
536 Румен Младенов Ленков
537 Кристиян Руменов Иванов
538 Росица Костадинова Младенова
539 Елисавета Богданова Стоянова
540 Виктор Пламенов Тренин
541 Александра Петрова Димитрова
542 Лора Иванова Михайлова
543 Славе Славчев Димитров
544 Драгомир Димитров Димитров
545 Атанаска Маринова Белева
546 Марио Петров Димитров
547 Русим Милетиев Русинов
548 Мариян Радев Радулов
549 Диана Иванова Галева
550 Елена Петрова Николова
551 Боряна Пейчева Радулова
552 Зоя Огнянова Стоянова
553 Камелия Крумова Божкова
554 Любомир Димитров Димитров
555 Милена Миткова Крушкова
556 Джесика Велинова Крушкова
557 Анка Славчева Димитрова
558 Димитър Христов Кьосев
559 Марияна Ангелова Кьосева
560 Васил Ганчев Василев
561 Васил Николаев Ботев
562 Борислава Руменова Генадиева
563 Нора Лука Футекова
564 Георги Манчев
565 Мая Дамянова Кулаксъзова
566 Николай Стефанов Харизанов
567 Милена Цветанова Аврамова
568 Любка Тодорова Петрова
569 Красимира Кирова Младенова
570 Валентина Георгиева Николова
571 Любомир Игнатов Митов
572 Иванка Георгиева Захариева
573 Станка Богомилова Алексиева
574 Димитър Георгиев Мишкаров
575 Станислав Йорданов Илиев
576 Стефка Асенова Асенова
577 Божидар Росенов Коларов
578 Васил Ивайлов Рангелов
579 Християн Димитров Денков
580 Иван Георгиев Диков
581 Камелия Димитрова Костова
582 Цветелина Бориславова Маринова
583 Борислав Любомиров Младенов
584 Милка Николаева Младенова
585 Гинка Андонова Младенова
586 Михаил Стефанов Пресолков
587 Александрина Левски Иванова
588 Вергиния Миткова Манолова
589 Петър Георгиев Манолов
590 Георги Петков Манолов
591 Николинка Димитрова Събева
592 Ана Траянова Кьосовска
593 Иван Цветанов Григоров
594 Даниела Цокова Иванова
595 Цветина Сналин Хури
596 Борислав Петров Янев
597 Боряна Сергеева Иванова
598 Диана Трайчова Асенова
599 Ивета Костадинова Костадинова
600 Милка Найденова Такева
601 Данаил Красимиров Кръстев
602 Васил Николов Асенов
603 Трайчо Ангелов Методиев
604 Ани Ангелова Теодосиева
605 Мартин Илиев Христов
606 Ирена Петрова Маринова
607 Йоана Маринова Маринова
608 Марин Кирилов Маринов
609 Северина Арсова Асенова
610 Росен Йорданов Монов
611 Георги Валентинов Никифоров
612 Росица Василева Дрошева
613 Ангел Георгиев Христов
614 Бисер Атанасов Чаушев
615 Мариана Донкова Иванова
616 Лиана Илиева Вутова
617 Светла Йоорданова Мастарлиева
618 Хенриета Стоилова Банева
619 Мария Стоянова Ризова
620 Неннчо Василев Вучков
621 Даниела Димитрова Господинова
622 Орлин Веселинов Шимбов
623 Валентин Величков Караасенов
624 Атанас Стоянов Панайотов
625 Величко Валентинов Караасенов
626 Вихра Цекова Микова
627 Златка Свиленова Лукова
628 Димитър Василев Борисов
629 Василентина Спасова Георгиева
630 Наташа Лазарова Тачева
631 Райна Методиева Бойчева
632 Любомир Ангелов Димов
633 Ивалина Петкова Тасева
634 Евга Борисова Георгиева
635 Кирил Стойчев Цветанов
636 Данаил Тихомиров Асенов
637 Николай Данаилов Методиев
638 Нели Костадинова Манова
639 Ирма Петкова Пенева
640 Василена Валентинова Христова
641 Анжела Лазорова Иванова
642 Валери Маринов Иванов
643 Севда Стоилова Джаджарова
644 Соня Петрова Лукова
645 Мария Василева Манова
646 Стефан Илиев Петров
647 Владислав Миленов Борисов
648 Денис Антов Илиев
649 Рангел Илиев Илиев
650 Пешо Анев Янков
651 Невена Иванова Тодорова
652 Иван Атанасов Даракчиев
653 Мая Радкова Янакиева
654 Мариана Йорданова Великова
655 Александър Любомиров Такев
656 Десислава Красимирова Дилова-Спасова
657 Радостина Николаева Михалева
658 Иван Цветанов Никифоров
659 Владимир Кирилов Цеков
660 Румен Димитров Митов
661 Катя Йорданова Петкова
662 Васил Стойков Петков
663 Десислава Максимова Холшо
664 Галина Красимирова Димитрова
665 Михаил Александров Димитров
666 Анжела Илиева Златкова
667 Габриела Стефанова Тодорова
668 Мартина Мариус Вълчева
669 Снежанка Борисова Петрова
670 Татяна Александрова Георгиева
671 Николай Костадинов Иванов
672 Теодора Борисова Москова
673 Илияна Александрова Георгиева
674 Здравко Иванов Симеонов
675 Кристина Валентинова Георгиева
676 Петя Борисоива Павлова
677 Галина Борисова Василева
678 Красимир Миронов Кръстев
679 Ваня Николаева Кьосева
680 Мария Цветанова Ангелова
681 Ефросина Величкова Василева
682 Красимира Йорданова Парушева
683 Георги Бориславов Бонин
684 Стефан Георгиев Борисов
685 Лазар Драганов Кардозо
686 Алекс Славчев Асенов
687 Иван Димитров Трендафилов
688 Добромир Колев Михайлов
689 Велислава Миткова
690 Радка Моленова Шопова
691 Валентин Христов Йорданов
692 Донка Иванова Стоименова
693 Слава Георгиева Антонова
694 Стела Димитрова Църкова
695 Камелия Христова Иванова
696 Юри Ценов Василив
697 Мариана Георгиева Лозанова
698 Милена Стефанова Йорданова
699 Богдан Русев Хаджиев
700 Валентин Милков Йорданов
701 Станка Иванова Иванова
702 Мира Вероник Йорданова
703 Красимир Ангелов Георгиев
704 Светлана Божидарова Генова
705 Георги Стоянов Рангелов
706 Марио Янков Кушев
707 Юлия Коприянова Димитрова
708 Евгени Атанасов Петров
709 Станислав Константинов Найденов
710 Станка Александрова Донкова
711 Светлана Иванова Копанова
712 Ваня Ангелова Станина
713 Тони Емилов Величков
714 Емил Павлов Андонов
715 Борис Викторов Димитров
716 Нина Микова Тодорова
717 Оля Пламенова Андонова-Яначкова
718 Тодор Йорданов Йорданов
719 Жени Кирилова Павлова
720 Анелия Вълова Илиева
721 Светла Асенова Иванова
722 Веселина Иванова Церковска
723 Боряна Валериева Манолева
724 Ани Илиева Петрова
725 Владимир Руменов Георгиев
726 Станислав Симеонов Георгиев
727 Николина Георгиева Даскалова
728 Борислав Божидидаров Симеонов
729 Георги Кирилов Кацаров
730 Петко Радославов Райнов
731 Първан Павлов Стоянов
732 Блажена Василева Дамянова
733 Искрен Павлов Стоянов
734 Стоянка Василева Стоянова
735 Александър Стайков Сарафов
736 Петър Руменов Караджов
737 Илиян Аспарухов Величков
738 Лилия Пенчева Фурнаджиева
739 Илия Руменов Борисов
740 Славчо Симеонов Димитров
741 Доника Антониева Славчева
742 Марина Паунова Стефанова
743 Румен Андонов Стефанов
744 Славка Илиева Любенова
745 Миглена Манолова Миланова
746 Маряна Райкова Найденова
747 Веселин Велизаров Рангелов
748 Димитър Бончев Бонев
749 Соня Николова Цанева
750 Иван Атанасов Тодоров
751 Елена Славчева Кръстанова
752 Офелия Иванова Дамянова
753 Стефан Мирчев Милев
754 Кристиян Марио Маринов
755 Владислав Владимиров Владимиров
756 Ангел Спасов Иванов
757 Пламен Василев Алексиев
758 Милен Георгиев Тасков
759 Ангел Каменов Пройнов
760 Станислав Илиев Илиев
761 Ивайло Орлинов Георгиев
762 Орлин Иванов Георгиев
763 Иво Матеев Банов
764 Бранимира Петрова Димитрова
765 Румен Янков Атанасов
766 Любомир Веселинов Иванов
767 Юлиян Огнянов Тодоров
768 Христо Руменов Денков
769 Адриана Миткова Иванова
770 Емануил Атанасов Иванов
771 Ладана Асенова Георгиева
772 Войко Иванов Войков
773 Иванка Георгиева Котева
774 Маргарита Методиева Александрова

 

След направената проверка отказва да регистрира 105 лица, съгласно приложението.

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения