Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 451-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-118 от 19.05.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", представлявано от Антоанета Димитрова Цонева - председател на УС, регистрирано с Решение на ЦИК № 224-ЕП от 23.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляваща сдружението в полза на 48 (четиридесет и осем) лица - представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършена проверка се установиха 46 (четиридесет и шест) коректни записа и 2 (два) некоректни записа.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 46 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Димитър Емилов Иванов
2. Анатоли Георгиев Градинаров
3. Давид Мартинов Наумов
4. Диана Димова Арнаудова
5. Христо Петров Николов
6. Валентин Колев Узунов
7. Ганчо Александров Илиев
8. Диян Илиев Данков
9. Димитринка Иванова Панайотова
10. Полина Атанасова Паунова
11. Райчин Георгиев Рачев
12. Камелия Иванова Илиева
13. Светослав Николов Георгиев
14. Анна Георгиева Ангелова
15. Мариана Ангелиева Терзийска
16. Свилен Желев Желев
17. Антоанета Андреева Иванова
18. Грек Петров Горанов
19. Татяна Тошева Кирилова
20. Радослав Константинов Стилиянов
21. Калоян Дилянов Йотов
22. Сара Ванюшева Найденова
23. Елза Петрова Горанова
24. Снежина Валериева Славова
25. Таня Павлова Петкова
26. Величко Тодоров Величков
27. Ташко Николаев Кирилов
28. Замфир Христов Замфиров
29. Галя Миткова Цекова
30. Анелия Цекова Дудинова
31. Васил Романов Василев
32. Ангел Маринов Кочев
33. Радостин Росенов Манов
34. Цветомир Венелинов Ненов
35. Ралица Сашова Венкова
36. Анита Тодорова Маринова
37. Наталия Цекова Миткова
38. Емилян Йосков Енчев
39. Володя Ангелов Пашкулски
40. Елеонора Тихомирова Славкова
41. Нина Василева Василева
42. Даниела Иванова Костова
43. Росен Красимиров Реков
44. Наталия Габриелова Цветанова
45. Лора Кристиян Иванова
46. Михаил-Ернесто Санабрия Михайлов

 

Отказва регистрация на следните лица:

 1. Цветомир Илиев Богданов
 2. Цветелина Миткова Миткова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения