Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4506-НС
София, 14 март 2017 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Валентин Любенов Павлов, регистриран за кандидат за народен представител от листата на коалиция „Реформаторски блок – Глас народен“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № НС-02-7 от 14 март 2017 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 311/2016 г. по описа на СО при СГП, пр. пр. № 14145/2016 г. по описа на Софийска градска прокуратура на лицето Валентин Любенов Павлов, ЕГН ..., регистриран за кандидат за народен представител от листата на коалиция „Реформаторски блок – Глас народен“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с решение № 33-НС от 21.02.2017 г. от РИК № 14 – Пернишки.

Приложени са: решение № 33-НС от 21.02.2017 г. на РИК № 14 – Пернишки; постановление за образуване на досъдебно производство по пр. пр. № 14145/2016 г. по описа на СГС; 2 бр. постановления за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 24.02.2017 г. на СО – СГП по отношение на Венета Цанкова Павлова и Йоана Михайлова Филипова; тройна съдебно-медицинска експертиза по ДП № 311/2016 г. по описа на СО – СГП; протокол за разпит на свидетел; постановление за спиране на наказателно производство от 06.03.2017 г. на СГП; удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК от РИК № 14 – Пернишки, на името на Валентин Любенов Павлов.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 311/2016 г. по описа на СО – СГП, прокурорска преписка № 14145/2016 г. по описа на СГП, на лицето Валентин Любенов Павлов, ЕГН… , регистриран за кандидат за народен представител от листата на коалиция „Реформаторски блок – Глас народен“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с решение № 33-НС от 21.02.2017 г. от РИК № 14 – Пернишки.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения