Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4504 - МИ/НР
София, 14 март 2017 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 1695-МИ/НР от 1 септември 2015 г. относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Самоков, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия е получено писмо по електронната поща с вх. № МИ-15-79 от 17.02.2017 г., към което е приложено уведомление от Мария Бойчова Вучова – член на ОИК – Самоков. С посоченото уведомление се заявява промяна във фамилното име.

С вх. № МИ-15-79\1 от 13.03.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило уведомление от Мария Бойчова Вучова за промяна на фамилното й име с приложено копие от документ за самоличност.

От приложения документ за самоличност е видно, че след назначаване на ОИК – Самоков, с Решение № 1695-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК фамилното име на Мария Бойчова Иванова, назначена за член на ОИК - Самоков, е променено.

С оглед настъпилата промяна във фамилното име са налице основания да се измени Решение № 1695-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК в частта му относно фамилното име на назначения член Мария Бойчова Иванова, като вместо „Иванова“ да се чете „Вучова“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 1695-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК, като фамилното име на Мария Бойчова Иванова – член на ОИК – Самоков, Софийска област, да се чете „Вучова“ вместо „Иванова“.

Анулира издаденото й удостоверение и издава ново удостоверение.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1695-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения