Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4502-НС
София, 14 март 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Методическите указания за СИК, приети с Решение № 4371-НС от 01.03.2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на технически грешки, допуснати в Методическите указания за СИК, приети с Решение № 4371-НС от 01.03.2017 г. на ЦИК, както следва:

- В раздел ІІ „ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН“, 25 март 2017 г., стр. 7, в т. 7, в края на текста след скобата се добавя „запечатани поотделно в плик“;

- В раздел ІІ „ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН“, 25 март 2017 г., стр. 7, в т. 8 се заличава текста „запечатани поотделно в плик“;

- В раздел ІІ „ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН“, 25 март 2017 г., стр. 8, подраздел „Съставяне и подписване на протоколи за предаването на изборните книжа и материали“, в т. 1, буква „б“, трети абзац, второ изречение вместо „СИК“ да се чете „РИК“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4371-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения