Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4502-НС
София, 14 март 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Методическите указания за СИК, приети с Решение № 4371-НС от 01.03.2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на технически грешки, допуснати в Методическите указания за СИК, приети с Решение № 4371-НС от 01.03.2017 г. на ЦИК, както следва:

- В раздел ІІ „ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН“, 25 март 2017 г., стр. 7, в т. 7, в края на текста след скобата се добавя „запечатани поотделно в плик“;

- В раздел ІІ „ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН“, 25 март 2017 г., стр. 7, в т. 8 се заличава текста „запечатани поотделно в плик“;

- В раздел ІІ „ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН“, 25 март 2017 г., стр. 8, подраздел „Съставяне и подписване на протоколи за предаването на изборните книжа и материали“, в т. 1, буква „б“, трети абзац, второ изречение вместо „СИК“ да се чете „РИК“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4371-НС/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения