Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 450-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС – ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-120 от 19.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", представлявано от Галина Тодорова Николова - председател на УС, регистрирана с Решение 333-ЕП от 10.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Галина Тодорова Николова, представляваща сдружението, в полза на 1572 (хиляда петстотин седемдесет и две) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 1513 (хиляда петстотин и тринадесет) коректни записи и 57 (петдесет и седем) некоректни записи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1513 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Анастасия Живков Ангелова
2 Ангел Иванов Ангелов
3 Борислав Петров Борисов
4 Валентина Свиленова Ганова
5 Виолета Атанасова Петкова
6 Георги Иванов Иванов
7 Георги Йорданов Георгиев
8 Дамян Средков Рангелов
9 Даня Иванова Минкова
10 Елена Йорданова Велкова
11 Илиян Иванов Христов
12 Инна Георгиева Григорова
13 Любен Борисов Кръстев
14 Любозар Ангелов Иванов
15 Магдалена Красимирова Ангелова
16 Милева Каменова Тодорова
17 Мирослав Младенов Тонов
18 Мирослав Николаев Георгиев
19 Михаил Петров Григоров
20 Младен Миланов Младенов
21 Наташа Аспарухова Младенова
22 Нина Иванова Вейсал
23 Свилен Ангелов Ангелов
24 Славчо Борисов Петков
25 Стефка Иванова Ангелова
26 Галя Ваньова Цветанова
27 Емануил Емилов Тимарев
28 Ирма Антонова Станчева
29 Неделчо Дамянов Добринов
30 Николай Петров Николов
31 Павлина Кирилова Николова
32 Пена Асенова Тимарева
33 Стела Емилова Тимарева
34 Цветана Иванова Гогова
35 Цветослава Ваньова Цветанова
36 Виктор Гошов Шанков
37 Десислава Тодорова Стоянова
38 Димитър Цветанов Петров
39 Евгени Цветанов Евгениев
40 Емилия Евгениева Маркова
41 Емилия Найденова Димитрова
42 Мариан Николаев Календаров
43 Миглена Арсенова Тошкова
44 Младен Михайлов Младенов
45 Стефан Горанов Найденов
46 Ваня Викторова Бунзина
47 Евгения Найденова Рачина
48 Мариана Борисова Гуглина
49 Мариян Рафаилов Милчов
50 Миглена Иванова Станкова
51 Димитър Иванов Мишев
52 Максим Спасов Стоянов
53 Огнян Спасов Стоянов
54 Тодорка Иванова Александрова
55 Мария Петрова Ангелова
56 Митка Рашкова Георгиева
57 Андреан Кирилов Йожков
58 Анжела Иванова Георгиева
59 Веселин Славчев Василев
60 Йосиф Николов Крумов
61 Лазар Савов Лазаров
62 Ренета Тихомирова Цветкова
63 Борис Иванов Гаврилов
64 Велизар Иванов Борисов
65 Венета Павлова Йорданова
66 Вероника Владимирова Ценова
67 Георгия Анастасова Върбанова
68 Даниела Василева Баева
69 Даниела Георгиева Ганчева
70 Дафина Ценова Петкова
71 Деян Иванов Иванов
72 Деяна Иванова Михайлова
73 Екатерина Стефанова Камарашка
74 Иван Михайлов Петков
75 Йоана Емилова Каменова
76 Йордан Крумов Давидков
77 Лилия Георгиева Иванова
78 Мая Петрова Йорданова
79 Милен Тодоров Богданов
80 Михаил Кирков Ангелов
81 Нели Веселинова Христова
82 Николай Велиев Нанов
83 Николина Константинова Тасова
84 Петко Иванов Петков
85 Петър Антонов Петров
86 Светлин Йорданов Крумов
87 Софрон Димитров Марков
88 Тодорка Йорданова Иванова
89 Борислав Тодоров Борисов
90 Ветка Благоева Петрова
91 Динка Тодорова Петкова
92 Еленко Петров Еленков
93 Ива Антонова Петкова
94 Цветелина Симеонова Анкова
95 Валери Методиев Захариев
96 Васил Антимов Петров
97 Димитър Петков Димитров
98 Здравка Петкова Григорова
99 Марина Кирилова Димитрова
100 Нина Петкова Найденова
101 Петко Георгиев Найденов
102 Венцислав Йорданов Димитраке
103 Гергана Иванова Демирова
104 Екатерина Димитрова Тунчева
105 Екатерина Михайлова Крънчева
106 Иванка Иванова Бурова
107 Лиляна Стоянова Петкова
108 Нина Бориславова Маринкова
109 Радка Атанасова Цанева
110 Румяна Петкова Шопска
111 Светла Милкова Маринкова
112 Екатерина Димитрова Джамбазова
113 Лазарина Димитрова Генова
114 Мария Костадинова Гемова
115 Петър Георгиев Шиков
116 Росен Сабинов Джамбазов
117 Норка Йосифова Етова
118 Иванка Асенова Кривошийска
119 Мария Минкова Милева
120 Ангел Димитров Вълчанов
121 Анелия Димитрова Димитрова
122 Анета Неофитова Хаджиева
123 Анка Георгиева Денева
124 Антон Атанасов Ринков
125 Атанас Димитров Атанасов
126 Бисер Радилов Хаджиев
127 Васил Иванов Янков
128 Васил Стоилов Добрев
129 Васил Тинчев Василев
130 Велика Любенова Кръстева
131 Величка Василева Лупова-Волкова
132 Веселка Георгиева Ядкова
133 Виолета Асенова Трендафилова
134 Виолета Бисерова Хаджиева-Радушева
135 Виолета Иванова Млеканова
136 Владко Георгиев Терзиев
137 Георги Кирилов Работов
138 Георги Кунчев Минчев
139 Георги Малинов Танчев
140 Георги Петров Бекяров
141 Георги Славчев Млеканов
142 Дела Стоянова Пискова
143 Димитрия Владимирова Добрева
144 Димитър Ангелов Милкин
145 Димитър Атанасов Димитров
146 Димитър Нанков Добрев
147 Екатерина Георгиева Георгиева
148 Екатерина Кунчева Парапанова
149 Екатерина Тодорова Дедева-Маринова
150 Емилия Бисерова Хаджиева
151 Здравко Димитров Ташев
152 Златка Велкова Велева
153 Ивайло Станиславов Ангелов
154 Иван Димитров Милкин
155 Иван Цветков Георгиев
156 Иванка Василева Василева
157 Иванка Димитрова Добрева
158 Иванка Темелкова Милева
159 Иванка Тодорова Христева
160 Илия Кирилов Работов
161 Илия Стоилов Николов
162 Йорданка Атанасова Атанасова
163 Йорданка Атанасова Стефанова
164 Йорданка Василева Николова
165 Искра Велинова Бангиева
166 Катя Таньова Митева
167 Кирил Илиев Работов
168 Кирил Илиев Шиников
169 Корнелия Симеонова Бояджиева
170 Костадин Иванов Атанасов
171 Костадин Илиев Бангиев
172 Кристина Трифонова Василева
173 Кръстанка Атанасова Галчева
174 Кръстинка Тинкова Милкина
175 Кънчо Радков Катрев
176 Лазарина Ангелова Божинова
177 Любомир Димитров Стайков
178 Малин Цветанов Танчев
179 Мариана Иванова Шиникова
180 Мария Благоева Маринкова
181 Мая Димитрова Николова
182 Методи Томов Козарев
183 Минко Иванов Галчев
184 Мирослав Стефанов Михайлов
185 Нанко Димитров Добрев
186 Наташа Йорданова Василева
187 Неделчо Тошков Малинов
188 Никола Ангелов Николов
189 Николай Кирилов Търчанов
190 Николай Красимиров Горчев
191 Николай Теодосиев Киров
192 Николина Игнатова Атанасова
193 Пена Кирилова Пискова
194 Пенка Ангелова Китова
195 Петкана Атанасова Бекярова
196 Петрунка Димитрова Бързакова
197 Петър Александров Мечков
198 Петър Георгиев Гавазов
199 Петър Иванов Кръстанов
200 Петър Минков Запрянов
201 Петър Петров Писков
202 Петя Василева Петкова
203 Петя Стефчева Пискова
204 Пламен Стоянов Попов
205 Радослав Атанасов Димитров
206 Райна Иванова Дюлгерска
207 Рилка Минкова Галчева
208 Росица Белчева Трендафилова
209 Росица Живкова Манафова
210 Светла Маринова Терзиева
211 Симона Александрова Николова
212 Славка Кирилова Работова
213 Славка Николова Куленска
214 Снежана Иванова Любенова
215 Стефчо Петров Писков
216 Стоян Спасов Голачки
217 Стоянка Димитрова Милкина-Малинова
218 Татяна Георгиева Цекова
219 Теодор Пенков Радев
220 Теодора Красимирова Пановска
221 Тодор Стоянов Стоянов
222 Тодорка Тодорова Цакева
223 Томи Методиев Козарев
224 Тотка Миткова Павлова
225 Трендафил Атанасов Трендафилов
226 Христина Димитрова Стайкова
227 Цветан Георгиев Кръстев
228 Цветанка Стоянова Игнатова
229 Цветелина Минева Йотова
230 Юлияна Миланова Михайлова
231 Виолета Асенова Лулчева
232 Здравка Димитрова Ангелова
233 Илия Тодоров Пейчинов
234 Катерина Николова Гарданска
235 Мария Павлова Каменска
236 Тодор Петков Терзиев
237 Христо Михайлов Янушев
238 Николина Максимова Вучева
239 Даниела Крумова Тинкина
240 Даниела Манолова Чавдарова
241 Димка Йорданова Колева
242 Кристиян Георгиев Динков
243 Таня Николова Козарева
244 Шени Йорданова Велкова
245 Венера Петрова Никодимова
246 Георги Сандов Николов
247 Гинка Григорова Харалампиева
248 Йордан Стефанов Йорданов
249 Калинка Станимирова Деянова
250 Катя Василева Сандова
251 Методи Стефанов Илиев
252 Райна Асенова Асенова
253 Росен Борисов Павлов
254 Ангелина Кирилова Денева
255 Гергана Александрова Михайлова
256 Кирил Георгиев Стойнев
257 Красимира Любомирова Иванова
258 Лиляна Никифорова Стоева
259 Райна Драгомирова Борисова
260 Темелко Кирилов Атанасов
261 Бисер Стоянов Георгиев
262 Вангелина Василева Димитрова
263 Венета Миланова Антова
264 Кирил Илиев Христов
265 Николай Мирчев Рангелов
266 Аделина Георгиева Стоянова
267 Аделина Кирилова Накева
268 Албена Петрова Кирилова-Неделчева
269 Александър Андреев Андонов
270 Александър Бойков Пантелеев
271 Александър Георгиев Атанасов
272 Александър Григоров Несторов
273 Андон Георгиев Андонов
274 Анелия Григорова Тодорова
275 Анелия Димитрова Котева
276 Анет Антонова Илиева
277 Анета Василева Андонова
278 Анета Венциславова Иванова
279 Анна Тодорова Стоилова
280 Бисер Евтимов Владов
281 Божидар Георгиев Манолов
282 Божидарка Исаева Соколова
283 Бойка Ангелова Борисова
284 Бойка Седефчова Найденова
285 Бойка Страхилова Тренева
286 Бойко Асенов Тенадиев
287 Борислав Николаев Илиев
288 Валентина Димитрова Велинова
289 Валентина Димитрова Георгиева
290 Валентина Иванова Димитрова
291 Валентина Петкова Григорова
292 Валентина Стоянова Василева
293 Валентина Тодорова Зарева
294 Валери Иванов Ананиев
295 Василка Николова Гигова
296 Вене Стоянов Владимиров
297 Венелина Маринова Николова
298 Венера Стоянова Димитрова
299 Весела Методиева Илиева
300 Веселина Рангелова Цветанова
301 Владимир Борисов Богданов
302 Георги Димитров Георгиев
303 Георги Иванов Тодоров
304 Григор Александров Несторов
305 Даниел Мариов Вергилов
306 Даниела Ангелова Иванова
307 Даниела Борисова Евгениева
308 Дарин Емилов Григоров
309 Дейвид Юриев Димитров
310 Десислава Викторова Агайна
311 Десислава Красимирова Николова
312 Диана Манолова Георгиева
313 Димитър Атанасов Костов
314 Димитър Бойчев Цветков
315 Евелина Павлова Калеева
316 Елена Георгиева Борисова
317 Елена Данчева Иванова
318 Елизабет Бориславова Нендова
319 Елизабет Стефанова Димитрова
320 Емил Методиев Найденов
321 Емил Рангелов Божилов
322 Емилия Василева Цветкова-Цекина
323 Емилия Дочкова Петкова
324 Емилия Карамфилова Несторова
325 Емилия Кирилова Митова
326 Емилия Петкова Арнаудова
327 Златко Петров Стефанов
328 Зора Методиева Йорданова
329 Иван Димитров Иванов
330 Ивана Ивайлова Лазарова
331 Иванка Бориславова Цветкова
332 Иво Радославов Велев
333 Изабела Димитрова Пантелеева
334 Илия Георгиев Илиев
335 Ирена Александрова Добринова
336 Камелия Красимирова Александрова
337 Катя Ангелова Стоилова
338 Катя Асенова Ванкова
339 Катя Иванова Димитрова
340 Катя Петрова Станкова
341 Лилия Александрова Димитрова
342 Лилия Василева Цветкова
343 Лиляна Димчова Арантелова
344 Лиляна Седефчова Андреева
345 Любомир Станимиров Лазаров
346 Людмил Боянов Илиев
347 Людмил Йорданов Котев
348 Людмила Маринова Миленкова
349 Магдалена Иванова Домева
350 Маргарита Асенова Бориславова
351 Мариела Георгиева Несторова
352 Марио Вергилов Станимиров
353 Марио Йорданов Христов
354 Методи Григоров Стоев
355 Методи Фердов Медодиев
356 Миглена Иванова Атанасова
357 Милена Менчова Асенова
358 Милена Станиславова Димитрова
359 Мирела Красимирова Николова
360 Мирослава Симеонова Владова
361 Митко Стоев Миланов
362 Михаил Георгиев Стоев
363 Надежда Георгиева Милева
364 Наталия Виолинова Недкова
365 Наташа Методиева Ананиева
366 Невена Димитрова Димитрова
367 Петър Огнянов Дойчинов
368 Полина Димитрова Димитрова
369 Ренета Спасова Богданова
370 Роза Илиева Пашина
371 Росица Стоянова Димитрова
372 Румяна Гуркова Райкова
373 Румяна Иванова Митова
374 Румяна Миткова Стоева
375 Севделина Георгиева Мишкова
376 Сийка Димитрова Дурева-Шилева
377 Силвия Витанова Янева
378 Силвия Данаилова Бориславова
379 Симеон Иванов Симеонов
380 Симеон Мирчев Митов
381 Славка Боянова Богданова
382 Славян Олег Славчев
383 Снежана Александрова Михайлова
384 Снежана Петрова Христова
385 Снежана Славчева Райчева
386 Снежанка Любомирова Тодорова
387 Спаска Александрова Ноткова
388 Станка Велинова Живкова
389 Станкия Борисова Владимирова
390 Стефка Георгиева Мишева
391 Стефка Иванова Василева
392 Теодора Александрова Василева
393 Тодорка Богоева Цветкова
394 Томислав Стоянов Георгиев
395 Цветанка Димитрова Манолова
396 Янислав Павлов Огнянов
397 Янка Владимирова Райчева
398 Васил Владимиров Георгиев
399 Виктор Любенов Методиев
400 Георги Николов Георгиев
401 Ели Божидарова Михайлова
402 Елизабета Станкова Александрова
403 Зина Стоянова Александрова
404 Иван Методиев Иванов
405 Калинка Йорданова Станимирова
406 Кевин Бисеров Флоров
407 Марио Стоянов Стоянов
408 Мая Тимчова Теоргиева
409 Олга Иванова Шаренкова
410 Роза Методиева Иванова
411 Росица Атанасова Филипова
412 Станка Веселинова Андонова
413 Борис Петров Сандов
414 Стоян Ангелов Стоянов
415 Антоанета Владиславова Томова
416 Венета Георгиева Димитрова
417 Веселка Лазарова Александрова
418 Виолета Йосифова Узунска
419 Милица Веселинова Стайкова
420 Пламен Борисов Узунски
421 Иван Атанасов Петров
422 Лила Васкова Киринова
423 Александър Георгиев Петров
424 Антон Димитров Антонов
425 Атанас Левчев Ангелов
426 Борка Цанкова Канцова
427 Боян Георгиев Гетов
428 Ваня Стефанова Костадинова
429 Васил Върбинов Димитров
430 Венета Захариева Кръстева
431 Веселка Методиева Николова-Василева
432 Виолетка Якова Мутафова
433 Върбен Георгиев Кунчев
434 Галина Петрова Атанасова
435 Гергана Христова Блажева
436 Димитър Антонов Антонов
437 Емил Петров Тодоров
438 Ивайла Георгиева Рашева
439 Ивайло Илиев Тодоров
440 Ирена Василева Димитрова
441 Калин Богданов Даков
442 Калин Георгиев Димитров
443 Камелия Валентинова Митковска
444 Лиляна Борисова Нетова
445 Людмил Атанасов Ангелов
446 Магдалена Владимирова Петрова
447 Магдалена Георгиева Тодорова
448 Мариела Любенова Кунева
449 Маруся Василева Димитрова
450 Мая Димитрова Дакова
451 Мая Петрова Данева
452 Мюрвет Зехти Мехмед
453 Николай Иванов Микренски
454 Николай Сашев Блажев
455 Петър Николаев Петров
456 Петя Мирославова Тодорова
457 Пламена Милкова Жекова
458 Ралица Петкова Микренска
459 Татяна Николова Ангелова
460 Цветелина Рускова Цветанова
461 Цветослав Цветанов Костадинов
462 Юлия Михайлова Бурдиняшка
463 Диян Димитров Вълков
464 Никола Мирчев Николов
465 Ангел Александров Кузмов
466 Анна Георгиева Апостолова
467 Антония Даниелова Йовчева
468 Велизар Митков Станков
469 Ветка Стоянова Стоянова
470 Георги Димитров Иванов
471 Георги Петров Кавлаков
472 Георги Стефанов Герджиков
473 Гинка Калоферова Христозова
474 Димитър Николов Рашев
475 Елена Георгиева Иванова
476 Елена Георгиева Попова
477 Ирина Йорданова Атанасова
478 Красимира Петрова Димова
479 Лалка Ламбрева Здравкова
480 Любомир Марков Атанасов
481 Мариана Иванова Здравкова
482 Марин Павлинов Маринов
483 Мария Филипова Новакова
484 Надежда Николова Димитрова
485 Надежда Трифонова Николова
486 Павлина Велева Георгиева
487 Петко Радков Чаков
488 Радостин Сашев Георгиев
489 Росица Иванова Иванова
490 Свилен Томов Стоянов
491 Сотир Георгиев Георгиев
492 Сотир Георгиев Паришев
493 Таня Иванова Георгиева
494 Крум Трифонов Тодоров
495 Радка Панайотова Найденова
496 Максим Георгиев Караиванов
497 Димитрия Любенова Караиванова
498 Христо Петров Мирчев
499 Ангелина Илиева Гурбетова
500 Василка Георгиева Фиданска
501 Пламена Иванова Марчева
502 Тодорка Димитрова Тошева
503 Златка Костова Апостолова
504 Елена Йорданова Костова
505 Теодора Иванова Кирилова
506 Златка Ангелова Маринова
507 Йордан Маринов Павлинов
508 Веселин Маринов Павлинов
509 Дамян Ясенов Боев
510 Петър Иванов Пенов
511 Каменка Естова Пенова
512 Стоян Нейков Тенев
513 Ганчо Ангелов Насков
514 Стоян Георгиев Стайков
515 Иван Николов Будаков
516 Илия Стоянов Тодоров
517 Райко Ангелов Будаков
518 Иван Георгиев Стойков
519 Чавдар Асенов Иванов
520 Надя Иванова Шаралиева
521 Величка Атанасова Бангеева
522 Гинка Колева Анкова
523 Димитринка Атанасова Дочева
524 Златка Димитрова Бахчеванова
525 Ива Валентинова Нотова
526 Ивилина Иванова Ботева
527 Илия Димитров Андреев
528 Илияна Петрова Илиева
529 Кина Георгиева Лютова
530 Лучка Читова Спасова
531 Марияна Христева Илиева
532 Минчо Ангелов Лютов
533 Николай Ангелов Тумбалев
534 Николай Ганчев Захариев
535 Пенка Пенчева Кацарова
536 Петко Станев Пенев
537 Стефан Красимиров Анков
538 Стефка Георгиева Чевчибашиева
539 Таня Тонева Денкова
540 Теодора Александрова Шишкова
541 Тодор Христов Карафизов
542 Христина Евлогиева Йонева
543 Татяна Иванова Радкова
544 Кремена Иванова Пенчева
545 Пена Тодорова Котовска
546 Димитрина Цветанова Писарска
547 Павлинка Димитрова Писарска
548 Никола Янков Скевов
549 Павел Атанасов Шаралиев
550 Станислав Илиев Кръстев
551 Лазар Георгиев Пранджев
552 Маргарита Георгиева Андреу
553 Мариела Иванова Пранджева
554 Никола Павлов Табаков
555 Станка Иванова Иванова
556 Христина Христова Табакова
557 Веска Николова Табакова
558 Мария Андонова Николова
559 Зекие Ахмедова Ахмедова
560 Хасан Мехмед Раме
561 Юсеин Мехмед Раме
562 Ахмед Айвазов Ахмедов
563 Донка Иванова Василева
564 Ивелина Николова Димовска
565 Тодора Иванова Иванова
566 Мария Христова Христова
567 Рангел Генчев Видолов
568 Сали Яшар Муса
569 Мария Илиева Балабанова
570 Танко Димитров Георгиев
571 Пламен Янков Карафизов
572 Лалка Божкова Бакалова
573 Цачо Ранчев Ранчев
574 Христина Димитрова Андонова
575 Янка Николова Иванова
576 Марийка Цанкова Сладкова
577 Марин Дончев Дончев
578 Стоянка Тодорова Чавдарова
579 Ралица Николаева Илиева
580 Стефан Димитров Обрейков
581 Елена Георгиева Димитрова
582 Иван Тодоров Пенчев
583 Ивелина Атанасова Обрейкова
584 Петко Неделчев Мухтаров
585 Асен Стоянов Мундев
586 Весела Цонкова Георгиева
587 Димитър Василев Вълев
588 Николинка Начева Вълева
589 Стоян Донев Желязков
590 Тошо Йорданов Димитров
591 Трифон Любомиров Филипов
592 Динко Димитров Димитров
593 Юмгюл Нуриева Нуриева
594 Димитър Пенев Пенев
595 Евелина Иванова Стоянова
596 Румяна Александрова Денкова - Пенева
597 Стефан Цветанов Иванов
598 Борис Петров Ангелчовски
599 Никола Николов Николов
600 Хрисимира Найденова Найденова-Иванова
601 Стоил Илиев Иванов
602 Людмил Иванов Шопов
603 Василка Рангелова Тотолакова
604 Тодор Илиев Гавазов
605 Фани Стоилова Иванова-Гавазова
606 Сергей Василиевич Горбачев
607 Веселин Василиевич Горбачев
608 Антония Делчева Югова
609 Василка Николова Иванова
610 Ангел Богданов Костов
611 Катя Андреева Телбийска
612 Катя Милкова Гълева
613 Мария Йозова Замярска
614 Иван Венков Изамски
615 Иван Йософов Бенин
616 Ана Йосифова Бенина
617 Андрея Кирилов Иванов
618 Васил Иванов Калоферов
619 Веселин Стефанов Николов
620 Зафир Минчев Лилов
621 Катя Серафимова Пеева
622 Красимир Стефанов Николов
623 Милка Георгиева Дюлгерска
624 Милко Серафимов Делипетров
625 Недялко Радов Романов
626 Пламена Милкова Романова
627 Рафаил Йозов Зенков
628 Росен Георгиев Шарков
629 Стефан Йозов Пенсов
630 Таня Венкова Йочова
631 Тодор Ганчев Маринов
632 Бояна Венелинова Вълкова
633 Светла Петрова Петрова
634 Александър Иванов Стойчев
635 Мария Миткова Лечева
636 Ангелина Тодорова Семерджиева
637 Елена Николова Големанска
638 Ива Илиева Карагеоргиева
639 Катя Димитрова Калайджиева
640 Елена Василева Никовска
641 Стоил Стоянов Арабаджиев
642 Митра Атанасова Мазева
643 Милко Атанасов Якимов
644 Елена Йорданова Иванова
645 Милена Драгомирова Харитева
646 Станимир Недялков Диев
647 Марта Павлова Карагеоргиева
648 Никола Иванов Маринов
649 Величка Митова Димова
650 Матей Георгиев Матев
651 Атанас Димитров Илиев
652 Атанаска Здравчева Несторова
653 Васил Тодоров Несторов
654 Йорданка Здравкова Атанасова
655 Росен Сашев Плачков
656 Гергана Бойкова Чукова
657 Иван Тодоров Караджийски
658 Стилиян Бойков Чуков
659 Тодор Йорданов Крачев
660 Стойка Григорова Хамбарджиева
661 Елена Трендафилова Чернева
662 Йорданка Георгиева Апостолова
663 Весела Петрова Милева
664 Стойчо Георгиев Милев
665 Александър Ангелов Русев
666 Стоянка Георгиева Илиева
667 Галина Иванова Крачева
668 Сабрина Стоева Немцова
669 Иван Тодоров Крачев
670 Елиян Стоянов Попов
671 Красимир Иванов Иванов
672 Димитър Киров Чобанов
673 Стефан Стоянов Миневски
674 Рени Антонова Алексова
675 Надя Ангелова Алексиева
676 Живка Иванова Янева
677 Петко Николов Стойчев
678 Антон Алексов Алексов
679 Валя Стефанова Стефанова
680 Марин Стайков Куртев
681 Георги Димитров Памуков
682 Петранка Василева Памукова
683 Евгени Минков Атанасов
684 Любка Иванова Толумова
685 Марин Антонов Георгиев
686 Ваня Лазарова Дочева
687 Даниел Любенов Димитров
688 Донка Димитрова Живкова
689 Йордан Петров Бакалов
690 Красимира Стоева Брандийска
691 Красимира Тодорова Дечева
692 Мариана Костадинова Стоянова
693 Милка Стоянова Попова
694 Павел Иванов Ваклинов
695 Рилка Стоянова Генова
696 Снежка Петрова Великова
697 Стефка Георгиева Чегова
698 Татяна Николова Гагова
699 Тодор Атанасов Ганев
700 Веселин Душков Илиев
701 Денка Трендафилова Петкова
702 Силвия Александрова Иванова
703 Иванка Петрова Димитрова
704 Петра Ганчева Попова
705 Василка Костадинова Кънева
706 Евгений Валентинов Кичуков
707 Тодор Христов Кънев
708 Цветелина Георгиева Джаникова
709 Добрин Русев Вълков
710 Елена Ангелова Георгиева
711 Сийка Йорданова Петкова
712 Петя Игнатова Тучева
713 Запрянка Стоянова Тучева
714 Иванка Титова Маймунска
715 Ирина Петрова Кабашка
716 Мариана Георгиева Фъркова
717 Петранка Петрова Проданова
718 Ради Рангелов Думболски
719 Трифон Георгиев Скорчев
720 Цветанка Радева Думболска
721 Йорданка Димитрова Петкова
722 Милена Красимирова Петкова
723 Тодор Стефанов Петков
724 Фанка Георгиева Иванова
725 Мария Илиева Димитрова
726 Илия Стоилов Иванов
727 Николай Георгиев Стоянов
728 Георги Любенов Андреев
729 Славка Василева Козарева
730 Борислав Радев Узунов
731 Румяна Иванова Якимова
732 Елена Георгиева Клисарска
733 Джемиле Юмер Ахмед
734 Красимира Димитрова Иванова
735 Силвия Любенова Димитрова
736 Мария Любенова Димитрова
737 Ганка Асенова Микова
738 Бойко Иванов Благоин
739 Антон Пламенов Христов
740 Антоанета Александрова Раденкова
741 Ана Петрова Иванова
742 Любомир Иванов Иванов
743 Ясен Любомиров Иванов
744 Елена Антонова Ставрева
745 Йордан Александров Атанасов
746 Елена Стефанова Христова
747 Денка Вълкова Вълкова
748 Клаудия Марио Стойкова
749 Николай Райков Иванов
750 Гергана Антонова Ставрева
751 Дима Костова Бончева
752 Николай Христов Алипиев
753 Атанас Чавдаров Неделчев
754 Василка Стоянова Василева
755 Донка Георгиева Иванова
756 Жана Борисова Киркова
757 Стоян Атанасов Афендов
758 Мирела Мариянова Консулова
759 Росица Петкова Янкова
760 Ивета Владимирова Иванова
761 Юлия Горанова Спасова
762 Димитър Ангелов Анев
763 Лилия Петрова Анева
764 Марина Савова Алексова
765 Таня Христова Христова
766 Надя Лъчезарова Цончева
767 Лилия Емилова Михайлова
768 Цветелина Маринова Цветанова
769 Ирина Борисова Коларска
770 Малина Кирилова Драганова
771 Илина Иванова Атанасова
772 Светла Димитрова Атанасова
773 Ангел Любенов Велков
774 Цветанка Варадинова Асенова
775 Христо Димитров Асенов
776 Тодор Павлов Иванов
777 Николай Георгиев Кирилов
778 Емилия Николова Георгиева
779 Минка Георгиева Попиванова
780 Елена Спасова Милева
781 Калина Георгиева Георгиева
782 Асен Иванов Николов
783 Валентина Кирилова Цветкова
784 Ася Александрова Цветкова
785 Васил Александров Цветков
786 Ася Ненчова Игнатова
787 Елеонора Александрова Атанасова-Петрова
788 Берджухи Михран Лефтерова
789 Димитър Петров Петров
790 Димитър Георгиев Стойчев
791 Румен Савелов Цолов
792 Борислав Александров Луканов
793 Райна Кръстева Танева
794 Елена Петрова Делиславова
795 Ася Божидарова Ангелова
796 Аксиня Цветомирова Семова
797 Христо Илиев Цветков
798 Георги Иванов Рангелов
799 Екатерина Иванова Рангелова
800 Илия Илиев Стоянов
801 Марина Милкова Джамбазова
802 Елина Иванова Попсавова
803 Таня Петкова Шумкова
804 Надка Лозанова Гайтанска
805 Виргиня Георгиева Илиева
806 Венера Кольова Христова
807 Мариана Николайчова Николова
808 Георги Панайотов Николов
809 Юлиян Георгиев Колев
810 Емилия Борисова Каракашева
811 Мари Мардиг Басмаджиян
812 Арманд Степан Басмаджиян
813 Ангел Христов Стоянов
814 Цветомир Божидаров Николов
815 Емилия Георгиева Грекова-Николова
816 Цеца Искренова Ченкова
817 Мариела Иванова Георгиева
818 Емилия Радкова Маринова-Евтимова
819 Свилен Светомиров Свиленов
820 Радостина Александрова Янкова
821 Павлина Иванова Стоянова
822 Христо Стефанов Йорданов
823 Борис Петров Гергов
824 Аделина Александрова Тенева
825 Бранимира Теодорова Тенева
826 Вергиния Теодорова Тенева
827 Манол Борисов Герушин
828 Асенка Асенова Герушина
829 Виктор Манолов Герушин
830 Василий Евстатиев Димитров
831 Катя Стефанова Димитрова
832 Костадинка Аспарухова Виденова
833 Мария-Магдалена Йорданова Манолова
834 Николай Панайотов Панков
835 Камелия Богданова Цветкова-Иванова
836 Любка Методиева Шолева
837 Костадин Великов Йорданов
838 Антоанета Антонава Долашка
839 Пламен Евтимов Петров
840 Мария Захариева Митова
841 Светла Данаилова Божкова
842 Владислав Николаев Димитров
843 Николай Йорданов Милушев
844 Венелин Йорданов Ангелов
845 Емил Иванов Дебелянов
846 Пламен Цветков Петров
847 Татяна Викторовна Стоянова
848 Светла Петрова Алексиева
849 Ясен Ташков Касабов
850 Венелин Богданов Георгиев
851 Тодор Петров Василев
852 Борис Живков Стоев
853 Николай Василев Цветков
854 Иванка Стефанова Радева
855 Пламен Веселинов Цветков
856 Атанас Василев Радев
857 Валентина Петрова Тодорова
858 Иван Недялков Недялков
859 Снежана Петрова Цветкова
860 Христо Маринав Любенов
861 Милен Стоянов Русинов
862 Славчо Радоев Бучов
863 Валентина Богомилова Гигова
864 Пламен Атанасов Йовчев
865 Лиляна Венелинова Георгиева
866 Силвия Стоянова Джамбазова
867 Мария Харен Вартересян
868 Каяне Агоп Хачикян
869 Емил Димитров Евлогиев
870 Мариян Янушев Яниславов
871 Ахинора Янкулова Апостолова
872 Емил Иванов Йорданов
873 Божидар Димчов Цанов
874 Тошка Костадинова Вътева
875 Ралица Валентинова Вътева
876 Валентин Йорданов Вътев
877 Атанаска Георгиева Симеонова
878 Теодор Николов Тотев
879 Елена Светославова Гагова
880 Светослав Стефанав Гагов
881 Надка Николова Гагова
882 Петър Иванов Георгиев
883 Кристина Петрова Георгиева
884 Павлина Иванова Манчева
885 Любомир Иванов Манчев
886 Лиляна Борисова Николова
887 Петя Пламенова Захариева
888 Еленка Петрова Захариева
889 Теодора Александрова Бонева
890 Йордан Александров Бонев
891 Велислава Найденова Мусева
892 Благовест Димитров Христовски
893 Линда Славейкова Стоянова
894 Димитър Стефанов Кръстев
895 Александър Стефанов Кръстев
896 Стоян Иванов Вълчев
897 Лиляна Николова Иванова
898 Анелия Рашкова Романска
899 Марио Цветанов Романски
900 Елка Георгиева Паунова
901 Станимира Паунова Паунова
902 Светла Янкова Велчева
903 Мариана Стойкова Нейкова
904 Огнян Георгиев Тасев
905 Виолета Петрова Петрова
906 Анжелина Серафимова Димитрова
907 Веселин Евтимов Димитров
908 Вера Евтимова Димитрова
909 Валя Петрова Апостолова
910 Наташа Борисова Велинова
911 Мартин Николов Христов
912 Красимир Михаилов Златанов
913 Елена Наскова Гачова
914 Додка Георгиева Близначка
915 Заниела Боянова Павлова
916 Софка Благоева Спасова
917 Надежда Христова Григорчева
918 Ивелина Стоянова Лазарова
919 Ирена Йорданова Ангелова
920 Николай Андонов Николов
921 Георги Константинов Стратев
922 Красимир Манолов Дамянов
923 Ренета Калинова Ангелова
924 Анелия Николова Денева
925 Виолета Цолова Христова
926 Геновева Димитрова Димитрова
927 Димитър Петков Димитров
928 Евгени Евгениев Геров
929 Евдокия Панталеева Иванова
930 Нели Георгиева Георгиева
931 Цветанка Йорданова Илиева
932 Маргарита Ивелинова Накова
933 Николай Ивелинов Наков
934 Богданка Павлова Накова
935 Валентин Минчев Минчев
936 Васко Боянов Георгиев
937 Мая Братоева Петкова
938 Наташа Николова Трайкова
939 Румяна Владимирова Тодорова
940 Пламен Стефанов Александров
941 Теодора Велкова Иванова
942 Ива Петрова Маринова
943 Елена Николаева Петрова
944 Надежда Емилова Панорска
945 Йордан Андреев Атанасов
946 Айдан Димитров Иванов
947 Атанас Анастасов Пашуков
948 Росен Щерев Христов
949 Стоян Насков Стоянов
950 Миндо Атанасов Миндов
951 Хасан Али Ахмед
952 Питко Христов Стоянов
953 Владимир Данчев Стоянов
954 Атанас Михайлов Радев
955 Щерю Митков Йорданов
956 Райчо Христов Стоянов
957 Асен Събев Михайлов
958 Ангел Насков Манджаров
959 Божидар Пуков Михайлов
960 Асен Божков Стоянов
961 Димитър Асенов Иванов
962 Миглена Савова Михалева
963 Петър Иванов Тодоров
964 Сергей Митев Йорданов
965 Николай Йорданов Христов
966 Петър Валентинов Динев
967 Петрин Емилов Минев
968 Евлоги Петров Ванков
969 Георги Русев Георгиев
970 Митко Йорданов Димитров
971 Йордан Христов Асенов
972 Иван Николаев Асенов
973 Кина Атанасова Мишева
974 Йордан Маринов Иванов
975 Иван Христов Митев
976 Самед Илиев Емилов
977 Калинка Златева Христова
978 Ангел Иванов Момов
979 Стоян Киров Арнаудов
980 Величка Стоянова Момова
981 Наско Христов Христов
982 Стоян Енчев Иванов
983 Христо Енчев Иванов
984 Неделчо Енчев Енчев
985 Йордан Йорданов Маринов
986 Надя Василева Джунова
987 Росица Богданова Йорданова
988 Даниела Петрова Николова
989 Ахмед Алинов Ибрямов
990 Иван Маринов Хадживеев
991 Антоанета Панайотова Парушева
992 Кристина Данчева Стефанова
993 Минка Райкова Иванова
994 Златина Томова Гавазова
995 Кремена Миткова Методиева
996 Фти Енчев Янков
997 Йордан Василев Димитров
998 Асен Ангелов Асенов
999 Фанка Върбова Енчева
1000 Съботин Алексиев Фотинов
1001 Спартак Делчев Попов
1002 Анастасия Борисовя Стоянова
1003 Христо Христов Иванов
1004 Роза Димитрова Алексиева
1005 Мария Иванова Дамянова
1006 Силвия Пламенова Планцова
1007 Снежана Александрова Димитрова
1008 Сергей Митев Йорданов
1009 Еньо Крумов Милев
1010 Огнян Генчев Нечев
1011 Димитър Харизанов Рачев
1012 Георги Иринов Марков
1013 Евдокия Георгиева Минчева
1014 Надежда Недялкова Атанасова
1015 Весел Орлинов Димитров
1016 Васил Цветанов Георгиев
1017 Михаил Мамев Маков
1018 Петър Иванов Талчев
1019 Ивайло Ненов Тенчев
1020 Антоанета Георгиева Савова
1021 Райна Ивекова Кудева
1022 Юри Георгиев Маринов
1023 Виолета Петрова Асенова
1024 Анелия Йорданова Евтимова
1025 Юлия Венциславова Колева
1026 Ивелина Валентинова Соколова
1027 Каваленко Крумов Каваленков
1028 Михайл Мишев Манов
1029 Илиян Розев Илиев
1030 Валентин Стефанов Антонов
1031 Илия Ранчов Агнов
1032 Надя Петрова Тошкова
1033 Лолита Тодорова Стойлова
1034 Албена Иванова Илиева
1035 Валентин Иванов Саков
1036 Еха Любенова Илиева
1037 Георги Георгиев Георгиев
1038 Димчо Траянски Димитров
1039 Жори Димитров Баков
1040 Василка Георгиева Стефанова
1041 Данчо Сашков Стефанов
1042 Саша Михайлова Андонова
1043 Марияна Славова Сабова
1044 Юри Красимиров Юрев
1045 Христо Йорданов Асенов
1046 Вълчан Димитров Иванов
1047 Кирил Георгиев Атанасов
1048 Александър Павлов Спасов
1049 Ирина Георгиева Григорова
1050 Гергана Любомирова Митева
1051 Марияна Гошова Симеонова
1052 Анка Йорданова Дюичева
1053 Йорданка Асенова Димитрова
1054 Стефан Трайчев Стефанов
1055 Зарко Арсов Асенов
1056 Тинка Асенова Христова
1057 Ана Георгиева Ганчева
1058 Розалина Ангелова Ивчова
1059 Станка Фотева Джункева
1060 Васко Стойчев Гемеджиев
1061 Гюшен Ахмед Асенова
1062 Чудомир Илиев Михов
1063 Радостин Илиев Асенов
1064 Марин Христов Христов
1065 Златка Стефанова Николова
1066 Илия Стоянов Илиев
1067 Надка Стефанова Михайлова
1068 Осман Мехмедов Памуков
1069 Атанас Николов Борисов
1070 Сема Борисова Алимова
1071 Павлина Маринова Тодорова
1072 Мадлен Григорова Ангелова
1073 Валентин Кирилов Асенов
1074 Митко Добрев Тодоров
1075 Данчо Йорданов Панайотов
1076 Георги Георгиев Георгиев
1077 Светла Иванова Петрова
1078 Илиян Валентинов Иванов
1079 Георги Ников Иванов
1080 Янка Йорданова Манолова
1081 Васила Милева Ангелова
1082 Мария Иванова Стоянова
1083 Хари Алиев Алиев
1084 Донка Ангелова Илиева
1085 Кольо Христов Иванов
1086 Георги Василев Стоянов
1087 Бойка Николова Кръстева
1088 Дарина Василева Кунчева
1089 Янка Симеонова Гочева
1090 Стефан Богрев Богрев
1091 Али Алиев Христов
1092 Миланес Мариан Хосе
1093 Георги Йорданов Гинов
1094 Иванка Дянкова Димитрова
1095 Йордан Кръстанов Кръстев
1096 Йовка Кръстева Радева
1097 Иван Пламенов Велинов
1098 Красимира Павлова Гроздева
1099 Михайл Ангелов Калайджиев
1100 Пепа Асенова Иванова
1101 Недим Ахмед Наибаноглу
1102 Мустафа Ахмед Мустафа
1103 Исмигюл Мехмед Смаил
1104 Георги Георгиев Богданов
1105 Емил Иванов Ангелов
1106 Иван Руменов Христов
1107 Георги Димитров Баков
1108 Стилиян Петров Петров
1109 Методи Асенов Фиданов
1110 Кристина Гергова Станкова
1111 Иванка Василева Димитрова
1112 Радка Симеонова Ангелова
1113 Кито Кирилов Михайлов
1114 Галина Димитрова Мичева
1115 Иван Иванов Стоянов
1116 Атанас Атанасов
1117 Елена Георгиева Михайлова
1118 Събка Асенова Петорва
1119 Ружа Атанасова Христова
1120 Али Айдънов Алиев
1121 Йордан Симеонов Йорданов
1122 Страхил Христов Андонов
1123 Любомир Арсов Михайлов
1124 Ивайло Йосифов Илиев
1125 Калинка Христова Симеонова
1126 Енчо Миланов Ангелов
1127 Юлия Христова Ночева
1128 Осман Сали Осман
1129 Сали Осман Мехмед
1130 Соня Стоянова Стефанова
1131 Сашо Сандов Топалов
1132 Румяна Петрова Тодорова
1133 Асен Йорданов Вазов
1134 Калина Донева Донева
1135 Мая Симеонова Казакова
1136 Емил Илиев Джамбазов
1137 Димчо Стефанов Джамбазов
1138 Бистра Кирилова Кирилова
1139 Богомил Петров Будинов
1140 Гошо Петров Гошев
1141 Кирил Андреев Кирилов
1142 Румяна Сергеева Кирилова
1143 Илия Петров Гошев
1144 Мара Илиева Будинова
1145 Петър Гошев Будинов
1146 Невена Маринова Антова
1147 Димитър Петров Георгиев
1148 Албена Михайлова Стойкова
1149 Галя Александрова Харалиичева
1150 Елена Атанасова Михайлова
1151 Иванка Богданова Перфанова
1152 Румяна Андреева Богданова
1153 Йордан Тодоров Кънчев
1154 Атанас Трайков Кочев
1155 Билияна Георгиева Борисова
1156 Марин Ангелов Петров
1157 Галабина Цанова Александрова
1158 Златка Стоянова Кузманова
1159 Иван Ненов Круев
1160 Кирил Славчев Манолов
1161 Красимира Тодорова Димова
1162 Божидар Пламенов Панчев
1163 Росица Райчева Танева
1164 Снежана Стоянова Григорова
1165 Иван Григоров Лисичков
1166 Георги Петров Захариев
1167 Сергей Манолов Иванов
1168 Славчо Ранчев Иванов
1169 Донка Искова Михайлова
1170 Стоян Тодоров Михайлов
1171 Мария Златева Митева
1172 Мария Атанасова Николова
1173 Янко Митков Стефчев
1174 Илия Руменов Илиев
1175 Цветанка Каменова Цветанова
1176 Иван Михайлов Йонов
1177 Мирослава Илиева Азова
1178 Данчо Насков Джамбазов
1179 Кристина Хаджиева Стефанова
1180 Надежда Денчева Стойкова
1181 Даниел Николов Симеонов
1182 Десислава Георгиева Алексиева
1183 Зорница Димчева Михалева
1184 Пламен Митков Войнов
1185 Илия Кирилов Шопов
1186 Мария Илиева Шопова
1187 Кирил Илиев Шопов
1188 Златина Андонова Шопова
1189 Митка Георгиева Кръстева
1190 Светослав Чавдаров Апостолов
1191 Николай Найденов Георгиев
1192 Димитър Георгиев Димитров
1193 Мая Иванова Пасланджийска
1194 Антоанетка Стефанова Маноилова
1195 Александър Александров Манев
1196 Иванка Павлова Стратиева
1197 Мариана Борисова Машова
1198 Румяна Цветкова Малева
1199 Никола Василев Стоянов
1200 Димитринка Цветанова Кръстева
1201 Радостина Стефанова Теркова
1202 Райна Тихомирова Пехливанова
1203 Свежен Живков Кънев
1204 Теодора Николаева Славкова
1205 Десислава Младенова Пенова
1206 Александър Андрианов Георгиев
1207 Станислав Валериев Сираков
1208 Радослав Валентинов Маринов
1209 Тонислав Пламенов Петров
1210 Радослава Валериева Костадинова
1211 Димитър Димитров Димов
1212 Николай Илиев Граматиков
1213 Симеон Росенов Димитров
1214 Венцислава Димитрова Георгиева
1215 Георги Димитров Георгиев
1216 Любослав Митков Ванков
1217 Кристиян Манолов Ставрев
1218 Дияна Заркова Чакалова
1219 Милена Андриянова Тодорова
1220 Лилия Николова Михалкова
1221 Алксандър Александров Костадинов
1222 Пламен Венциславов Петков
1223 Евгения Кирилова Иванова
1224 Деян Руменов Младенов
1225 Владимир Владимиров Спиров
1226 Павел Ценков Иванов
1227 Иван Петров Петров
1228 Станислав Пламенов Драганов
1229 Владислав Лалов Лалов
1230 Атанас Йорданов Шиников
1231 Галина Методиева Михайлова
1232 Георги Иванов Гогов
1233 Александър Орлинов Димитров
1234 Пламен Райчев Първанов
1235 Лъчезар Йорданов Борисов
1236 Петьо Веселинов Цветков
1237 Христина Горанова Янчева
1238 Михаил Пламенов Петров
1239 Виктор Валентинов Вайкаров
1240 Лъчезар Николов Денин
1241 Михаил Веселинов Локов
1242 Соня Дренчева Дренчева
1243 Лилия Любомирова Пенчева Петкова
1244 Илинка Василева Недкова
1245 Силвия Славчева Славчева
1246 Евелина Славова Славчева
1247 Асен Коцев Мутляшки
1248 Мика Георгива Гогова
1249 Красимира Петкова Коева
1250 Кристиан Боичев Ангелов
1251 Петя Цветанова Ценева
1252 Росен Бошков Траянов
1253 Антонио Симеонов Младенов
1254 Борислав Антониов Младенов
1255 Александър Стоянов Иванов
1256 Антон Стоянов Иванов
1257 Стефан Стефанов Сирманов
1258 Мартин Ванев Ценов
1259 Мария Йосифова
1260 Кирил Василев Любенов
1261 Кирил Юлиянов Гълъбов
1262 Аспарух Крумов Бамбов
1263 Симеон Андонов Андонов
1264 Николай Георгиев Петров
1265 Огнян Божидаров Митрушев
1266 Вирджиния Иванова Иванова
1267 Елза Младенова Аврамова
1268 Георги Бошков Коев
1269 Соня Йорданова Спасова
1270 Николета Еди Стоянова
1271 Десислава Василева Крумова
1272 Петър Петков Антонов
1273 Генка Недева Стоянова
1274 Ирена Стоянова Пейкова
1275 Руси Благовестов Русанов
1276 Васил Благовестов Русанов
1277 Лидия Желева Калева
1278 Галина Дечева Райкова
1279 Верка Симеонова Илиева
1280 Мариана Жекова Николова
1281 Стефка Милкова Димитрова
1282 Красимира Василева Цонкова
1283 Тотка Стоилова Минева
1284 Николинка Дамянова Маринова
1285 Мария Димитрова Паскалева
1286 Мария Иванова Златева
1287 Валентин Христов Василев
1288 Ивайло Пламенов Станчев
1289 Светлана Русева Атанасова
1290 Мариян Христов Василев
1291 Али Мехмед Али
1292 Правдина Иванова Железова
1293 Мария Красимирова Стефанова
1294 Елена Георгиева Димитрова
1295 Стефчо Николов Стефанов
1296 Десислава Стоянова Петрова-Димова
1297 Николай Йорданов Николов
1298 Станислава Валентинова Йорданова
1299 Маргарита Георгиева Петкова
1300 Екатерина Стоянова Йорданова
1301 Звезделина Стоянова Йорданова
1302 Георги Атанасов Земеделски
1303 Стефан Красимиров Габровски
1304 Стоян Златев Йорданов
1305 Галина Кръстева Райнова
1306 Цанка Младенова Йорданова
1307 Сашо Георгиев Бодуров
1308 Райно Иванов Райнов
1309 Адриана Тошкова Николова
1310 Димитър Димов Димитров
1311 Георги Илиев Бодуров
1312 Иван Петров Александров
1313 Янка Георгиева Бодурова
1314 Десислава Стоянова Александрова
1315 Тодор Стойчев Ангелов
1316 Марина Сашева Димитрова
1317 Бисер Тихов Цанев
1318 Даниела Николова Стоянова
1319 Евгени Йорданов Стоянов
1320 Йонко Гинев Йовчев
1321 Мариела Господинова Йовчева
1322 Надежда Йорданова Георгиева-Цанева
1323 Бонка Димитрова Василева
1324 Величка Христова Рачева
1325 Дамян Петров Стефанов
1326 Живка Кирилова Жечева
1327 Иван Георгиев Илчев
1328 Илкнур Халил Юсеин-Ахмед
1329 Ирина Димитрова Лукова
1330 Искра Атанасова Христова
1331 Коянка Иванова Великова
1332 Красимира Борисова Младенова
1333 Марийка Божкова Стефанова
1334 Петър Огнянов Стефанов
1335 Сабинка Георгиева Момчева
1336 Теодора Благоева Николова
1337 Василкa Данева Христова
1338 Ангелина Димитрова Димитрова
1339 Антоанета Маринова Гадуларова
1340 Антония Кирилова Живкова
1341 Ася Кирилова Клюнкова
1342 Атанас Миленов Михайлов
1343 Васил Петров Дачев
1344 Василена Атанасова Станчева
1345 Виолета Йорданова Петрова
1346 Владо Димов Трифонов
1347 Галинка Мичева Павлова
1348 Галя Петрова Григорова
1349 Георги Стоянов Савов
1350 Дамян Стоянов Добрев
1351 Даниела Герчева Йорданова
1352 Даринка Юлиева Антонова
1353 Дафинка Стоянова Атанасова
1354 Десина Йорданова Костадинова
1355 Десислава Иванова Динева
1356 Диляна Вичева Андонова
1357 Димитричка Василева Димитрова
1358 Димитричка Петрова Владимирова
1359 Димитър Богданов Димитров
1360 Димитър Георгиев Димитров
1361 Димитър Евгениев Манов
1362 Димитър Стоянов Данев
1363 Донка Димова Неделчева
1364 Евгения Пенчева Радославова
1365 Екатерина Панайотова Топалова
1366 Еленка Маринова Станкова
1367 Еленка Янева Павлова
1368 Елка Бориславова Илиева
1369 Емял Кямил Галиб
1370 Женя Стоянова Славова
1371 Жечка Атанасова Михайлова
1372 Жечка Данева Георгиева
1373 Живко Стоянов Железов
1374 Жулиета Русева Величкова
1375 Иван Алексиев Атанасов
1376 Иван Сотиров Павлов
1377 Иванка Велева Иванова
1378 Ивелина Ангелова Жекова
1379 Илка Тодорова Данева
1380 Йордан Дечков Йорданов
1381 Йорданка Иванова Стойкова
1382 Корнелия Димитрова Белева
1383 Костадин Желев Михайлов
1384 Латинка Георгиева Въжарова
1385 Лилия Николаева Станиславова
1386 Мариана Стефанова Стойнева
1387 Марина Кирилова Хараланова
1388 Мария Великова Георгиева
1389 Мартин Стоянов Грашев
1390 Меглена Илиева Димитрова
1391 Милен Иванов Михайлов
1392 Мирослав Тихомиров Тодоров
1393 Михаела Иванова Алексиева
1394 Моника Бориславова Иванова
1395 Наталия Костадинова Матеева
1396 Недка Николаева Стефанова
1397 Нели Бойчева Бойчева
1398 Нели Георгиева Стойнева
1399 Нели Николаева Янкова`
1400 Николай Лазаров Владимиров
1401 Олга Сергеевна Савова
1402 Павел Живков Стоянов
1403 Павел Стефанов Веселинов
1404 Панайот Атанасов Лейков
1405 Пенка Димитрова Страхилова
1406 Пепа Димова Данева
1407 Петинка Панайотова Касабова
1408 Петрана Спасова Бойчева
1409 Петър Стоянов Маринов
1410 Пламен Янков Петров
1411 Радка Христова Рачева
1412 Рая Емилова Георгиева
1413 Рени Колева Михайлова
1414 Румянка Вълчева Вълкова
1415 Светла Енчева Атанасова
1416 Светла Иванова Желева
1417 Светла Стефанова Александрова
1418 Сергей Стоянов Савов
1419 Симеон Георгиев Димитров
1420 Соня Георгиева Иванова-Пенева
1421 Стиляна Стоянова Атанасова
1422 Стоян Атанасов Атанасов
1423 Стоянка Димова Петкова
1424 Страхил Генадиев Страхилов
1425 Татяна Димова Йосифова
1426 Христина Радославова Христова
1427 Христина Тодорова Ангелова
1428 Христинка Вълева Бонева
1429 Христо Пламенов Христов
1430 Цветалина Валетинова Благоева
1431 Ширин Ариф Хасан
1432 Пенка Станкова Николова
1433 Анка Димитрова Куртева
1434 Апостол Христов Шахпазов
1435 Атанас Иванов Стойков
1436 Георги Атанасов Георгиев
1437 Георги Тошев Калфов
1438 Гина Апостолова Георгиева
1439 Демир Михайлов Павлов
1440 Димо Иванов Кабаджов
1441 Желязко Ангелов Добрев
1442 Живко Атанасов Стойков
1443 Жорж Христов Христов
1444 Здравка Димитрова Касабова
1445 Златка Атанасова Джисова
1446 Златка Тодорова Бакалова
1447 Иванка Желязкова Атанасова
1448 Ирина Ангелова Пейчева
1449 Катя Александрова Спасова-Желязкова
1450 Курти Ангелов Куртев
1451 Марийка Желязкова Манолова
1452 Марина Колева Джаръкова
1453 Пенка Иванова Филева
1454 Радостина Великова Гайдаджиева
1455 Росен Драгонаров Атанасов
1456 Станка Атанасова Димитрова
1457 Стойна Василева Маринова
1458 Стоянка Желязкова Стойкова
1459 Тинка Иванова Ангелова
1460 Тодор Желязков Желязков
1461 Тодор Христов Тодоров
1462 Тона Петрова Мирчева
1463 Тонка Митушева Желева
1464 Янка Георгиева Калчева
1465 Донка Димитрова Бумбалова
1466 Ангел Петров Ангелов
1467 Андон Алексиев Георгиев
1468 Атанас Димитров Балъкчиев
1469 Велико Пенков Великов
1470 Виолета Иванова Люцканова
1471 Въльо Дянов Пенев
1472 Георги Петров Христов
1473 Георги Христов Георгиев
1474 Дончо Стоянов Андонов
1475 Желязка Иванова Митева
1476 Живко Янков Бошнаков
1477 Зафирка Панайотова Елкова
1478 Иванка Георгиева Георгиева
1479 Иванка Динева Вълчева
1480 Карамфилка Рускова Бошнакова
1481 Мара Тодорова Георгиева
1482 Милен Русев Недялков
1483 Митко Вълев Митев
1484 Николай Младенов Наков
1485 Николай Панайотов Стойчев
1486 Пеньо Димитров Златев
1487 Петя Ташкова Вълкова
1488 Стоил Стеоров Стеоров
1489 Стоянка Русева Вълева
1490 Съби Павлов Енев
1491 Тодор Владимиров Рахнев
1492 Тодор Янков Тодоров
1493 Цонка Николова Петрова
1494 Ангел Георгиев Ангелов-Кола
1495 Гина Ангелова Ангелова
1496 Иван Георгиев Василев
1497 Пенка Кирова Димова
1498 Слав Димитров Николов
1499 Султанка Димитрова Милева
1500 Марияна Петрова Иванова
1501 Светла Петрова Иванова
1502 Антон Тодоров Александров
1503 Стойка Георгиева Желязкова
1504 Йорданка Тонев Иванова
1505 Иван Николов Иванов
1506 Тоньо Илиев Иванов
1507 Петър Георгиев Петров
1508 Вълка Танева Петрова
1509 Георги Ангелов Анастасов
1510 Зорка Тодорова Игнатова
1511 Илия Нанев Илиев
1512 Красимир Николов Колев
1513 Стефанка Александрова Цанева-Делич

 

Отказва да регистрира следните лица:

1. Мариян Христов Димитров
2. Анка Димитрова Павлова
3. Антонио Иванов Иванов
4. Апостол Михайлов Радев
5. Асен Илиянов Топалов
6. Асен Коцев Мутляшки
7. Бисер Димитров Брънзов
8. Боряна Войчова Шиникова
9. Васил Петров Иванов
10. Венета Павлинова Иванова
11. Вероника Симеонова Димитрова
12. Вионора Николова Хаджийска
13. Владимир Маринов Цомпов
14. Галина Бориславова Дикова
15. Георги Димитров Стоянов
16. Гергана Андриан Гогова
17. Гроздю Милушев Георгиев
18. Диана Маринова Христова
19. Захария Любенова Млеченкова
20. Зорница Георгиева Преждарова
21. Иванка Йорданова Тренкова
22. Ирина Иванова Дочева
23. Йордан Иванов Дончев
24. Йордан Кирилов Велков
25. Камди Хасан Саиким
26. Киро Анков Кочев
27. Красимир Методиев Наумов
28. Красимира Николова Богданова
29. Кямил Хасан Сакин
30. Любомир Манолов Млеченков
31 Маргарита Александрова Тодорова
32. Марин Димитров Андонов
33. Марин Димитров Димитров
34. Мария Иванова Стоянова
35. Мартин Маринов Николчев
36. Милица Асенова Хаджийска
37. Невена Колева Тонева
38. Нели Николова Сотирова
39. Николай Антимов Чернягов
40. Николина Николова Николова-Димитрова
41. Пена Илиева Илиева
42. Пенка Милкова Райкова
43. Пепа Илиева Илиева
44. Петко Трайков Иванов
45. Петя Коцева Джаджарова
46. Пламен Неиков Пеев
47. Радостин Росенов Манов
48. Ренета Димчова Георгиева
49. Румяна Димитрова Иванова
50. Силвия Георгиева Борисова
51. Силвия Михайлова Маноилова
52. Стефан Ботев Стефанов
53. Стефан Тотев Стефанов
54. Стоян Петков Иванов
55. Юлиан Руменов Василев
56. Яна Георгиева Ганчева
57. Януш Маринов Яниславов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения