Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4491-НС
София, 11 март 2017 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 4134-НС от 26 януари 2017 г. за утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 218, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ т. 7.2, трето тире, както следва:

– табло, на което с един и същи размер, вид, формат и шрифт са изписани кръгчета пред имената на кандидатите, поредните им номера по листи според регистрацията им в РИК, по поредност на партиите, коалициите според номера им в бюлетината.

 

ИЗМЕНЯ т. 7.3, първо тире, както следва:

– табло, на което с един и същи размер, вид, формат и шрифт са изписани кръгчета пред имената на кандидатите, поредните им номера по листи според регистрацията им в РИК, по поредност на партиите, коалициите според номера им в бюлетината.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4134-НС/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения