Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4490-НС
София, 11 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от сдружение „ГИСДИ“ против Решение № 075-НС от 7 март 2017 г. на РИК 02 – Бургас

Производството е по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-18-40/10.03.2017 г. от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Михаил Мирчев и Катя Михайлова, против Решение № 075-НС от 7 март 2017 г. на РИК 02 – Бургас.

Жалбата е подадена директно до Централната избирателна комисия.

С оспорваното решение РИК – Бургас е оставила без уважение подадения сигнал от жалбоподателя в това производство относно неизпълнение на разпоредбите на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс от страна на медийния доставчик „БГ Медиа“ ООД, изразяващо се в публикация в интернет сайт, цитиран в сигнала за публикувани данни от електорално рейтингово изследване, без да са спазени правилата на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК.

            В жалбата се твърди, че обжалваното решение противоречи на смисъла на чл. 205 от ИК, че  съгласно чл. 205 от ИК изрично е казано, че всяко огласяване на резултати е задължително да съдържа възложител, изпълнител и източници на финансиране, че в разпоредбата не е предвиден вариант, при който се освобождава медията от отговорност, както се е твърдяло в решението на РИК. Иска се от Централната избирателна комисия да преразгледа обжалваното решение и да върне преписката на РИК  02 – Бургас, с указания относно приложението на чл. 205 от ИК.

            Жалбата е подадена в срок, но от лице, което не притежава активна процесуална легитимация като жалбоподател в това производство, поради което се явява недопустима.

            Постановявайки решение за отхвърляне на сигнала като неоснователен, РИК 02 – Бургас, е отказала да започне въз основа на подадения до нея сигнал от жалбоподателя в това производство административно-наказателно производство. Както е посочил Върховният административен съд в свое Определение № 11471 от 02.11.2015 г. по адм. дело № 12502/2015 г., подателят на сигнала няма качество на страна, тъй като целият административно-наказателен процес е властническа наказателна мярка, налагана по административен ред. Реализирането на държавната репресия не е постановено в зависимост от изразената воля на лица, извън субектите, изрично овластени от позитивното право да определят и налагат конкретизирана юридическа санкция (определение на ВАС, четвърто отделение по дело № 12693/2016 г.). Именно поради това законодателят с последното изречение в чл. 496, ал.1 от ИК е овластил съответната комисия да съставя акт за установяване на нарушение и по собствена инициатива. Подаването на сигнал или жалба имат само уведомителен ефект, без да пораждат право на заявителя на участие в административно-наказателното производство, включващо и право да обжалва отказ да се започне такова. Поради това той няма и законово защитен правен интерес от обжалване на решението на РИК. Жалбата е процесуално недопустима на основание чл. 159, т. 4 от АПК.

            Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от сдружение „ГИСДИ“, представлявано от Михаил Мирчев и Катя Михайлова, против Решение № 075-НС от 7 март 2017 г. на РИК 02 – Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения