Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 449-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-116/19.05.2014 г. от сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", представлявано от Карлос Арналдо Контрера - председател на УС, регистрирана с Решение № 400-ЕП от 17 май 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложение: пълномощно от Карлос Арналдо Контрера, представляващ сдружението, в полза на 552 (петстотин петдесет и две ) лица - представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 524 (петстотин двадесет и четири) коректни записи и 16 (шестнадесет) некоректни записи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 524 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1 Станимир Александров Начев
2 Виолета Аргирова Вълева
3 Славчо Атанасов Атанасов
4 Александра Ваньова Генкова
5 Павлинка Ваньова Генкова
6 Лиляна Атанасова Радева
7 Десислава Николаева Киркова
8 Борислав Ненчев Койенски
9 Арсения Русева Неделчева
10 Христо Йорданов Христов
11 Виолетка Арсенова Гатева
12 Стефан Ганев Ганев
13 Красимир Йорданов Йорданов
14 Биляна Валентинова Генчева
15 Магдалена Христова Панайотова
16 Десислава Красимирова Колева
17 Янка Великова Стоянова
18 Петър Симеонов Маджаров
19 Сашо Николов Стоянов
20 Ирина Колева Пенева
21 Гатьо Гатев Гатев
22 Димитринка Димитрова Петрова
23 Пенка Георгиева Пенчева
24 Светлана Донева Йовчева
25 Боян Симеонов Маджаров
26 Петко Дончев Донев
27 Недю Пенев Недев
28 Стоянка Петкова Стоянова
29 Мария Ангелова Драгнева
30 Мариана Павлова Костова
31 Величка Ганчева Манолова
32 Петя Николова Игнатова
33 Димитър Иванов Игнатов
34 Илия Маринов Маринов
35 Антон Василев Емилов
36 Георги Здравков Емилов
37 Запрян Иванов Аспарухов
38 Асен Василев Касъмов
39 Асен Митков Касъмов
40 Димитър Йорданов Касъмов
41 Йордан Асенов Касъмов
42 Златка Йорданова Маринова
43 Йовко Иванов Балабански
44 Ивелина Иванова Налбанска
45 Евгений Любомиров Пеев
46 Иван Кънчов Арлашки
47 Таня Бойчева Терзийска
48 Йосиф Иванов Налбански
49 Анета Савова Пеева
50 Стефан Йозов Пенсов
51 Елена Серафимова Пеева
52 Лиляна Серафимова Пенсова
53 Иван Райков Антонов
54 Теодора Любомирова Атанасова
55 Райна Стоянова Пухниева
56 Румен Ангелов Праматаров
57 Поля Францова Джатова
58 Димитър Петров Стойков
59 Радослав Валериев Иванов
60 Величка Николова Здравкова
61 Ангел Димитров Праматаров
62 Нели Любомирова Канчева
63 Тони Иванова Павлова
64 Георги Ангелов Гайтанинчев
65 Красимира Иванова Новакова
66 Мария Лазарова Николова
67 Стоян Георгиев Славчев
68 Илинка Димитрова Стоянова
69 Димитър Иванов Еленов
70 Стоян Михайлов Маврушев
71 Марина Стоилова Ковачева
72 Ваня Георгиева Георгиева
73 Николай Васков Христев
74 Донка Петрова Нанкина
75 Янка Иванова Захова
76 Деница Нивелинова Маркова
77 Мария Иванова Стефанова
78 Петко Иванов Сандански
79 Юрий Стефанов Великов
80 Татяна Стоянова
81 Андрей Веселинов Андреев
82 Моника Димитрова Матеева
83 Стоянка Калчева Ломска
84 Ваня Делчева Христева
85 Диана Тодорова Христева
86 Николай Крумов Иванов
87 Минка Миткова Иванчева
88 Теодора Стефанова Пейчева
89 Ани Костадинова Каварджикова
90 Тодор Николов Койчев
91 Татяна Койчева
92 Елена Серафимова Петкова
93 Софка Борисова Кандурова
94 Иванка Тодорова Димитрова
95 Павлина Иванова Младенова
96 Ирена Руменова Енкова
97 Георги Атанасов Енков
98 Васил Георгиев Шикерлетов
99 Ангелинка Георгиева Томова
100 Тома Атанасов Томов
101 Петя Сотирова Лукова
102 Христина Костадинова Пулкова
103 Атанас Георгиев Енков
104 Мариана Георгиева Господинова
105 Анка Иванова Георгиева
106 Мария Георгиева Драгоева
107 Златка Белкова Драгоева
108 Владимира Красимирова Воденичарова
109 Ели Георгиева Воденичарова
110 Момчил Димитров Илиев
111 Димитър Пламенов Козарев
112 Джейхан Гюнай Юсуф
113 Пламен Георгиев Трифонов
114 Байрам Шабан Юсеин
115 Ангел Иванов Димов
116 Гергана Георгиева Хаджистоянова
117 Мария Стаменова Делева
118 Клара Владимирова Костадинова
119 Петър Ангелов Стефанов
120 Денка Желева Христева
121 Йорданка Атанасова Николова
122 Диана Димитрова Костадинова
123 Марийка Иванова Кръстева
124 Магдалена Георгиева Гривова
125 Таня Спасова Чолакова
126 Нели Христева Дичева
127 Весела Иванова Костадинова
128 Сава Алексиев Щинков
129 Васил Здравчев Илиев
130 Мария Иванова Драганова
131 Валентин Здравков Гемишев
132 Светлана Петрова Трачева
133 Ангел Василев Илиев
134 Божидар Василев Трачев
135 Георги Иванов Господинов
136 Надя Йорданова Деспотова
137 Илия Вълков Гривов
138 Мария Христева Стоева
139 Сийка Димчева Меркова
140 Стефан Василев Илиев
141 Георги Илиев Божанов
142 Теменужка Славчева Гърбева
143 Илиана Димчева Гърбева
144 Георги Бялков Ковачев
145 Вера Благоева Делева
146 Стефка Николова Траколева
147 Георги Костадинов Христев
148 Добринка Борисова Хростева
149 Христина Тодорова Кощурова
150 Милен Тодоров Павлов
151 Христина Йорданова Иванова
152 Йорданка Василева Димитрова
153 Георги Костадинов Драганов
154 Славка Петрова Драганова
155 Георги Димитров Стоянов
156 Мариана Василева Милева
157 Димитър Йорданов Ташев
158 Катерина Ангелова Христова
159 Вангел Петров Къртичев
160 Ангел Иванов Димитров
161 Чавдар Петров Накев
162 Стоимена Пенова Накева
163 Бранко Димитров Мутафчиев
164 Апостол Стефанов Стефанов
165 Йордан Борисов Точев
166 Иванка Колева Владимирова
167 Радмил Атанасов Пейчев
168 Нури Елейнов Асанов
169 Златка Димитрова Щинкова
170 Кръстьо Лазаров Лазаров
171 Минко Петков Коритарев
172 Иван Трифонов Жестов
173 Хубен Петров Хубенов
174 Ангелина Дякова Кирилова
175 Пенка Петрова Павлова
176 Янчо Гочев Димов
177 Христина Димитрова Григорова
178 Стефан Тодоров Павлов
179 Стефан Иванов Ангелов
180 Анастасия Стратиева Бойчева
181 Стоянка Йоргова Русева
182 Тоню Запрянов Кичуков
183 Маргарита Александрова Кичукова
184 Георги Атанасов Георгиев
185 Димитрина Пашева Николова
186 Петя Петкова Попчева
187 Марияна Минчева Шейтанова
188 Анастасия Иванова Ганева
189 Елена Колева Иванова
190 Славка Борисова Димитрова
191 Катя Сашева Рашева
192 Светлана Миткова Кацарова
193 Васил Богомилов Котев
194 Галя Атанасова Янева
195 Георги Петров Тилев
196 Димитрия Илиева Петрова
197 Йорданка Раева Иванова
198 Йордан Николаев Диманов
199 Деляна Георгиева Димитрова
200 Гергана Веселинова Сталева
201 Петър Драгомиров Петев
202 Иван Александров Ангелов
203 Илия Атанасов Чойков
204 Мария Иванова Павлова
205 Денка Димова Танева
206 Цонка Илиева Благоева
207 Пенка Костадинова Балева
208 Мария Ивановапанева
209 Костадин Иванов Траков
210 Иван Георгиев Георгиев
211 Богомил Василев Котев
212 Десислва Петрова Михайлова
213 Атанас Василев Атанасов
214 Пена Гинова Янакова
215 Лозка Демирева Кючукова
216 Недялка Делчева Стефанова
217 Добринка Желева Котева
218 Данчо Ангелов Ванчев
219 Григор Илиев Григоров
220 Христина Андрианова Станчева
221 Калинка Христева Димитрова
222 Тонка Костадинова Ковачева
223 Калинка Иванова Киркова
224 Катя Петкова Добрева
225 Иванка Господинова Милева
226 Стоян Иванов Шахънски
227 Слави Иванов Чалъков
228 Стоян Илков Кънчев
229 Илия Оджаков
230 Иван Николов Начев
231 Магдалена Стоянова Златева
232 Спаска Стоянова Писарска
233 Добри Димитров Славчев
234 Чавдар Петров Нотов
235 Ангелина Тодоринова Николова
236 Пенка Василева Мартинова
237 Иван Божидаров Иванов
238 Ивайло Захариев Иванов
239 Бойко Георгиев Милушев
240 Симона Спасова Михова
241 Ивайло Йорданов Истилиянов
242 Тодор Василев Янев
243 Атанас Иванов Игнатов
244 Борис Димов Ангелов
245 Ясен Александров Тодоров
246 Трифон Асенов Гаджев
247 Никола Младенов Николов
248 Здравко Стоянов Кадиев
249 Росен Асенов Книжаров
250 Живко Младенов
251 Здравко Митков Стоянов
252 Румен Руменов Дуганов
253 Захари Руменов Дуганов
254 Симеон Кънчев Видински
255 Петрана Кирилова Илиева
256 Светлана Първанова Цолова
257 Веселин Жоров Руменов
258 Найден Леонидов Ермиев
259 Маряна Иванова Любенова
260 Румяна Александрова Русинова
261 Габриела Петрова Ставрова
262 Маряна Димитрова Станкова
263 Слави Профириев Георгиев
264 Нели Борисова Петкова
265 Димитър Борисов Димитров
266 Сергей Владимиров Иванов
267 Николай Филимонов Николов
268 Живко Тодоров Иванов
269 Петър Петров Захариев
270 Емил Крумов Бръстников
271 Крум Николов Григоров
272 Дорета Петрова Денова-Иванова
273 Даниел Юлианов Иванов
274 Красимир Благов Трифонов
275 Зоя Димитрова Трифонова
276 Даниела Димитрова Младенова
277 Младен Петков Младенов
278 Цветелина Младенова Младенова
279 Десислава Младенова Младенова
280 Цветан Сашков Алипиев
281 Иванка Здравкова Томова
282 Красимира Иванова Луканова
283 Тодор Кирилов Цеков
284 Боян Виденов Боянов
285 Венислава Тодорова Цекова
286 Добромир Игнатов Игнатов
287 Пламенка Николова Цекова
288 Василка Асенова Тодорова
289 Тота Виткова Вълчина
290 Велизар Емилов Герасимов
291 Виден Боянов Виденов
292 Софрони Кръстев Захариев
293 Мария Кирилова Кожухарска
294 Трайчо Николов Георгиев
295 Валери Цветков Ставров
296 Галина Александрова Николова
297 Данаил Маринов Цветанов
298 Борис Стефанов Вълков
299 Данаил Василев Методиев
300 Николай Пламенов Николов
301 Емилия Горанова Милетиева
302 Албена Цветанова Тодорова
303 Антоанета Върбанова Атанасова
304 Цветелина Анатолиева Георгиева
305 Сребрина Славейкова Димитрова
306 Людмила Славейкова Методиева
307 Мая Енгелсова Василева
308 Нейчо Даков Дачев
309 Теодора Михайлова Петкова
310 Таня Илиева Алексиева
311 Антоанета Божимирова Петрова
312 Теодора Димова Тороманска
313 Илияна Николаева Иванова
314 Николай Христов Велчовски
315 Илиян Венелинов Цветков
316 Божидар Николаев Стефанов
317 Георги Борисов Игнатов
318 Иван Георгиев Йосифов
319 Марияна Севдалинова Христова
320 Миглена Ценкова Заркова
321 Иванка Петрова Илиева
322 Мария Георгиева Петрова
323 Теменужка Илиева Иванова
324 Валя Митова Митова
325 Николина Георгиева Богданова
326 Румяна Василева Лазарова
327 Малина Илиева Димитрова
328 Цветанка Петкова Василева
329 Вероника Данаилова Василева
330 Неон Костов Ангелов
331 Любомир Иванов Любенов
332 Светлозара Иванова Божинова
333 Таня Цанкова Беризовска
334 Владимир Димитров Беризовски
335 Николай Христов Николов
336 Юлия Савева Богданова
337 Владислав Пламенов Николов
338 Благовеста Калинова Нитова
339 Ивайло Иванов Петков
340 Иска Цветанова Тодорова
341 Диляна Борисова Георгиева
342 Ангел Марино Ангелов
343 Стефчо Бойчев Даниелов
344 Емил Бориславов Богданов
345 Таня Христова Йорданова
346 Ваня Петрова Минкова
347 Александър Асенов Тодоров
348 Иван Николов Пипев
349 Милен Петров Минков
350 Цветана Илиева Тодорова
351 Биляна Цанкова Димитрова
352 Георги Стилов Пачалов
353 Георги Василев Марков
354 Радка Иванова Бамбовка
355 Елена Петрова Александрова
356 Митка Тодорва Ставрева
357 Таня Петкова Пачалова
358 Верка Димитрова Бегова
359 Сергей Борисов Балабанов
360 Петър Георгиев Тренчев
361 Гергана Георгиева Станкова
362 Димитър Атанасов Козинарев
363 Йордан Ангелов Йорданов
364 Спас Боянов Пещерски
365 Асен Николов Тодоров
366 Марин Георгиев Кaлев
367 Велика Георгиева Чечева
368 Николай Георгиев Чечев
369 Роза Василева Ищева
370 Томан Николов Ищев
371 Славчо Георгиев Велков
372 Димитър Христов Добрев
373 Петър Иванов Гелин
374 Лиляна Стоименова Пейчинова
375 Илия Ралихов Кафтаджиев
376 Ваня Петрова Пейчинова
377 Валентин Георгиев Пейчинов
378 Катя Христова Гелина
379 Стоила Иванова Бекташева
380 Емил Айтосов Косев
381 Айтос Мосидов Косев
382 Николай Христов Попчев
383 Огнян Борисов Кафтаджиев
384 Мария Атанасова Цимпарева
385 Петър Илиев Балтаджиев
386 Асен Томанов Ищев
387 Хали Салих Тупев
388 Асен Калинов Шолев
389 Румен Борисов Александров
390 Катя Георгиева Пачалова
391 Иван Крумов Стаматов
392 Тодор Петров Филипов
393 Теодорина Николова Джабарова
394 Филис Елинова Колева
395 Таня Иванова Киричева
396 Петър Иванов Церовски
397 Делчо Иванов Делибашев
398 Йорданка Димитрова Тасева
399 Василка Томова Кацарова
400 Тома Николов Кацаров
401 Лъчезар Иванов Андреев
402 Петър Николов Кацаров
403 Йордан Николаев Димитров
404 Лидия Атанасова Атанасова
405 Георги Стоименов Санкев
406 Силвия Димитрова Гиздова
407 Ангел Борисов Ангелов
408 Борис Аспарухов Стоименов
409 Донка Александрова Райкова
410 Антоанета Руменова Маринова
411 Елена Иванова Минкова
412 Иван Стоянов Георгиев
413 Михаил Юриев Василев
414 Александър Иванов Николов
415 Иванка Стоилова Николова
416 Верка Стоянова Тодорова
417 Димитър Димитров Караджов
418 Ангелина Благова Ваклинова
419 Мая Иванова Колева
420 Сийка Рангелова Миленкова
421 Йордан Александров Йорданов
422 Цветанка Йорданова Йорданова
423 Анета Николова Шопова
424 Виолета Асенова Георгиева
425 Нели Георгиева Димитрова
426 Луко Енков Делов
427 Елена Димитрова Джевелекова
428 Катерина Костадинова Ташева
429 Валентина Кирова-Гетова
430 Йорданка Димитрова Дойкова
431 Николай Цветанов Станев
432 Димитър Луков Дойков
433 Иванка Николова Попова
434 Анка Иванова Спасова
435 Владимир Георгиев Генов
436 Вълчо Иванов Вълчев
437 Георги Димитров Назиков
438 Донка Валентинова Шопова
439 Росица Агапиосова Павлова
440 Никол Димитрова Иванова
441 Георги Ангелов Дошков
442 Георги Иванов Зонгов
443 Петър Благоев Кюпчев
444 Атанаска Стоичкова Въргова
445 Яна Димчева Чолакова
446 Стойчо Николаев Карагьозов
447 Галина Иванова Малинова
448 Цветанка Георгиева Карабаджакова
449 Димитър Иванов Карабаджаков
450 Александър Ангелов Кръстев
451 Цветан Георгиев Панайотов
452 Атанас Недялков Ковачев
453 Костадин Георгиев Лисков
454 Георги Костадинов Лисков
455 Костадин Георгиев Лисков
456 Стоянка Георгиева Лискова
457 Стоянка Георгиева Лискова
458 Таня Петрова Лискова
459 Надежда Иванова Кирова
460 Милена Любомирова Босакова
461 Даниела Димитрова Генова
462 Пенка Тодорова Маринова
463 Емилия Христоскова Ташкова
464 Сергей Георгиев Ташков
465 Деница Николаева Манова
466 Георги Стоилов Кълвачев
467 Магдалена Димитрова Георгиева
468 Екатерина Борисова Ганева
469 Заприн Стоянов Маринов
470 Стоян Запринов Маринов
471 Илиана Василева Иванова
472 Нилколина Магдаленова Чупкалова
473 Диана Здравкова Дечева
474 Даниела Стефанова Чекърова
475 Сергей Соколов Фисински
476 Анатоли Георгиев Корчев
477 Сергей Теофилов Чаушев
478 Любомир Сергеев Чаушев
479 Радка Илиева Бечева
480 Никола Костадинов Данаилов
481 Тодор Николов Йовков
482 Христо Костадинов Камишев
483 Светла Стефанова Сиракова
484 Цонка Димитрова Попова
485 Елица Замфирова Царева
486 Веселина Стефанова Илиева
487 Диана Ясенова Сивинова
488 Димитър Стефанов Калафиров
489 Антонио Венциславов Антонов
490 Николай Борисов Миленков
491 Цветан Петков Александров
492 Снежанка Димитрова Томева
493 Красимира Красимирова Симова
494 Калоян Атанасов Иванов
495 Александра Сашова Делчева
496 Кремена Янкова Оташлийска
497 Лилияна Илиева Илиева
498 Янко Сашов Делчев
499 Мариета Станчева Станкулова
500 Зорница Иванова Никовска
501 Младена Димитрова Екова
502 Десислав Йорданов Еков
503 Иглика Веселинова Терзиева
504 Лашко Андреев Лаков
505 Веселка Христова Лакова
506 Богдан Симеонов Петков
507 Генчо Дилов Генчев
508 Венера Йотова Костова
509 Мария Станчева Иванова
510 Наталия Цакова Йорданова
511 Йорданка Ламбева Иванова
512 Алиана Красимирова Атанасова
513 Румен Якимов Георгиев
514 Стоян Йошев Стоянов
515 Иван Любомиров Цаков
516 Геновева Борисова Стефанова
517 Жулиен Ангелов Узунов
518 Християн Христов Христов
519 Христо Станимиров Христов
520 Христина Маринова Иванова
521 Валентин Иванов Симеонов
522 Мартин Пламенов Кирилов
523 Ради Людмилов Стоянов
524 Мария Колева Карапанчева

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Александра Ангелова Атанасова
2. Ангел Цветанов Якимов
3. Анелия Георгиева Евтимова
4. Анка Ангелова Георгиева
5. Боряна Найденова Иванова
6. Десислава Георгиева Джингарова
7. Димитър Ангелов Дречев
8. Иванка Трайкова Гривова
9. Камен Николов Каменов
10. Моника Анатолиева Георгиева
11. Петя Георгиева Здравкова
12. Радослав Андреев Митев
13. Райна Миткова Панчугова
14.Руска Маринова Михайлова
15. Стоян Райчев Личев
16. Христо Илиев Христов
17. Христо Мариов Левичков
18. Цветомир Цветанов Стоянов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения