Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 448-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-108/18.05.2014 г. от сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", представлявано от Карлос Арналдо Контрера - председател на УС, регистрирана с Решение № 400-ЕП от 17 май 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложение: пълномощно от Карлос Арналдо Контрера, представляващ сдружението, в полза на 510 (петстотин и десет) лица - представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 265 (двеста шестдесет и пет) коректни записи и 189 (сто осемдесет и девет) некоректни записи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 265 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Атанас Василев Атанасов
2. Недялка Петрова Йоргакиева
3. Магдалена Иванова Стефанова
4. Петко Марков Петков
5. Милен Иванов Иванов
6. Тошко Матев Топалов
7. Марийка Николова Бенова
8. Борислав Минчев Брайков
9. Венцислав Петров Костадинов
10. Цветелин Бориславов Цветанов
11. Евгени Иванов Йовева
12. Антон Красимиров Бенев
13. Елена Стойлова Антонова
14. Светлана Димитрова Михайлова
15. Ивона Велчева Шуманова
16. Велислава Христова Шуманова
17. Божидар Боянов Ковачевски
18. Слав Славчев Балкански
19. Ивайло Славчев Балкански
20. Спаска Иванова Йовева
21. Вера Панайотова Панайотова
22. Володя Игнатов Николов
23. Калоян Георгиев Тасев
24. Милена Иванова Радева
25. Теодор Иванов Петров
26. Златко Димитров Златков
27. Виктор Атанасов Атанасов
28. Десислава Валентинова Атанасова
29. Арсени Славчев Виденов
30. Марияна Иванова Векилева
31. Ивелина Пенева Райкова
32. Милена Бойкова Колева
33. Теодора Тошкова Илиева
34. Кирил Руменов Аршинков
35. Крум Димитров Джоков
36. Емилия Николаева Петрова
37. Теодора Любенова Лазарова
38. Ралица Кънчова Николова
39. Ирена Тимчова Иванова
40. Дарина Георгиева Иванова
41. Силвия Димитрова Маркова
42. Милияна Трайкова Попова
43. Николай Иванов Иванов
44. Марияна Иванова Петкова
45. Николай Евгениев Въжарски
46. Владислав Викторов Найденов
47. Янислав Стоянов Купенов
48. Яна Стоянова Милкова
49. Петър Данаилов Комитски
50. Петър Петров Комитски
51. Християна Сашова Велчева
52. Симеона Руменова Спирова
53. Руси Янчев Чанев
54. Диана Иванова Попова
55. Сияна Даниелова Янгелова
56. Надежда Миткова Димова
57. Иванка Павлова Петрова
58. Ирина Иванова Димова
59. Джемиле Рамадан Сакалдаш
60. Атидже Юсуф Сакалдаш
61. Ангелина Йорданова Лазарова
62. Венелин Стефанов Христов
63. Снежа Стефанова Иванова
64. Боряна Асенова Кирилова
65. Ивайло Петров Иванов
66. Георги Стефанов Захариев
67. Стефка Парашкевова Накова
68. Звезделина Костадинова Узунова
69. Иван Георгиев Петков
70. Кина Иванова Минчева
71. Иван Христов Иванов
72. Мария Иванова Краева
73. Катя Йорданова Кънева
74. Румен Димитров Димитров
75. Анна Георгиева Краева
76. Нели Стефанова Йорданова
77. Ивелина Иванова Стефанова
78. Марианка Атанасова Аврамова
79. Божидара Димитрова Вълева
80. Роси Константинова Симеонова
81. Кънчо Стилянов Папазов
82. Любомир Маринов Хараламбиев
83. Николай Райчев Рафаилов
84. Милчо Кирилов Димитров
85. Венцислава Петрова Маринова
86. Илия Димитров Гешев
87. Еленка Христова Ботева
88. Маринела Тодорова Маринова
89. Десислава Радкова Бонева
90. Иванка Иванова Димитрова
91. Тодор Станчев Тодоров
92. Христина Иванова Ризова
93. Никола Йорданов Ризов
94. Анелия Николаева Димова
95. Радослав Димитров Димов
96. Венцеслав Костадинов Маринов
97. Силвия Тошкова Кирчева
98. Десислава Стефанова Бошнакова
99. Гергана Христова Иванова
100. Милена Николаева Момчилова
101. Валентина Димитрова Панова
102. Петко Иванов Трънков
103. Веселина Христова Русева
104. Еленка Василева Ганева
105. Павлина Иванова Георгиева
106. Иван Тодоров Георгиев
107. Борислав Тодоров Христов
108. Пепа Чавдарова Бобева
109. Славка Георгиева Бобева
110. Мая Стефанова Стоичкова
111. Стели Георгиева Стоичкова
112. Иван Цонев Иванов
113. Стилияна Николова Бучева
114. Димитър Василев Илиев
115. Невянка Йорданова Атанасова
116. Теодора Стоянова Панайотова
117. Славка Павлова Костадинова
118. Димитър Генчев Генов
119. Марина Иванова Димитрова
120. Йорданка Димитрова Зарзалиева
121. Росица Здравкова Стехова
122. Марин Тасев Милков
123. Павлина Тодорова Милкова
124. Йордан Руменов Трифонов
125. Стефан Николов Иванов
126. Гинка Маринова Зарзалиева
127. Коста Тодоров Зарзалиев
128. Иванка Руменова Трифонова-Манахова
129. Илийчо Йорданов Бонев
130. Велислав Димитров Владов
131. Валентин Бонев Стефанов
132. Ивайло Добромиров Манахов
133. Татяна Иванова Петрова
134. Венелин Петров Беремски
135. Николинка Димитрова Марчева
136. Искра Ангелова Филипова
137. Таня Иванова Стефанова
138. Юрий Иванов Кабакчиев
139. Димитър Върбанов Кулов
140. Ценко Велизаров Кавръков
141. Борис Тодоров Тодоров
142. Юлиян Милчев Митков
143. Павлина Любчева Ангелова
144. Кристина Стефкова Конакчиева
145. Иван Йорданов Любенов
146. Асан Ахмедов Хасанов
147. Али Неджатинов Алиев
148. Мирослав Радославов Ангелов
149. Анка Христова Тодорова
150. Росица Иванова Ангелова
151. Стефка Маринова Иванова
152. Ваня Асенова Атанасова
153. Костадин Стефанов Бурнев
154. Галя Йосифова Александрова
155. Дияна Живкова Желева
156. Силва Евелинова Кавлакова
157. Емине Юсеинова Велиева
158. Исмаил Халилов Шафранов
159. Алдин Харизанов Дъртаков
160. Валери Филипов Николов
161. Радомир Здравков Расимов
162. Павлин Ивайлов Йорданов
163. Лидия Борисова Трифонова
164. Красимир Йовчев Арабаджиев
165. Павел Величков Илиев
166. Ася Маринова Асенова
167. Калин Здравков Дървеняшки
168. Станислава Ангелова Попова
169. Спас Блажев Спасов
170. Марина Иванова Маринова
171. Едмонд Венциславов Велев
172. Кристиян Едмонд Велев
173. Пламен Георгиев Александров
174. Йордан Петков Йорданов
175. Тинка Маринова Николова
176. Даринка Боянова Ангелова
177. Антоанета Александрова Маринова
178. Иван Веселинов Веселинов
179. Петя Емилова Владова
180. Зорница Радомирова Здравкова
181. Геновева Цветкова Стефанова
182. Ангел Николов Братов
183. Йоана Тоткова Савова
184. Михаела Симеонова Драгиева
185. Асен Цанев Мешинев
186. Йорданка Димитрова Братова
187. Сашко Христов Александров
188. Искра Великова Гайдарова
189. Виолета Стоянова Ташева
190. Петрун Михайлов Рачев
191. Ростислав Петрунов Рачев
192. Дамян Иванов Иванов
193. Димитър Кирилов Димитров
194. Неделчо Минев Гьоков
195. Пенка Неделчева Иванова
196. Румен Вълчев Атанасов
197. Стилияна Недева Атанасова
198. Цветанка Иванова Иванова
199. Анелия Димитрова Борисова
200. Антоанет Николаев Атанасов
201. Атанаска Кънева Симеонова
202. Вероника Румянова Павлова
203. Данаил Петров Данаилов
204. Елеонора Стефанова Кирилова
205. Ивайло Милчев Недев
206. Ивелина Кирилова Благоева
207. Марко Здравков Марков
208. Недялко Банчев Недялков
209. Павел Живков Дичков
210. Петранка Минчева Димитрова
211. Росен Красимиров Добрев
212. Светославка Тодорова Колева
213. Силвина Бориславова Борисова
214. Стела Русева Добрева
215. Стефан Братинов Стефанов
216. Хрисимир Стефанов Антонов
217. Христо Антонов Христов
218. Виолета Стефанова Тодорова
219. Женя Милчева Жечева
220. Живко Красенов Борисов
221. Йордан Николаев Йорданов
222. Ирина Владимирова Русева
223. Кремена Стоянова Стоянова
224. Людмила Владимирова Христова
225. Милена Йорданова Динева
226. Наталия Валериевна Иванова
227. Павлина Стоянова Стоянова
228. Павлинка Петрова Стоянова
229. Петър Петров Драганов
230. Рабие Акифова Мехмедова
231. Станимир Димитров Колев
232. Станка Стоянова Димитрова
233. Стоян Димитров Иванов
234. Стоянка Тинчева Хараланова
235. Ася Сотирова Ангелова
236. Атанаска Станчева Янкова - Тасева
237. Стойчо Славков Стоянов
238. Красимир Генадиев Иванов
239. Цветомир Тошков Кънчев
240. Татяна Ивановна Доломанжи
241. Валери Георгиев Янев
242. Йосинта Валериева Янева
243. Иван Бисеров Кунев
244. Михайл Георгиев Терзиев
245. Георги Георгиев Тодоров
246. Димитър Георгиев Георгиев
247. Валентина Георгиева Иванова
248. Илко Василев Илиев
249. Людмила Стефанова Илиева
250. Станко Григоров Димитров
251. Мария Иларионоа Панчева
252. Еленка Велинова Накова
253. Лилия Бънчева Гойчева
254. Павел Маринов Кръстев
255. Димитър Николаев Ночев
256. Светлана Чавдарова Радинска
257. Емил Владимиров Григоров
258. Тодор Димитров Иванов
259. Цветослав Даниелов Димитров
260. Мария Бисерова Георгиева
261. Цвета Тодорова Попова
262. Вера Венциславова Нестерова
263. Марияна Желева Масларова
264. Любомир Димитров Наков
265. Анелия Рускова Накова

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Красимира Петрова Батова
2. Дина Василева Костова
3. Николай Димитров Захариев
4. Петя Тихомирова Петкова
5. Василия Николаева Василева
6. Владимир Иванов Владимиров
7. Веска Любенова Александрова
8. Васил Бранков Милев
9. Мария Любомирова Рачева
10. Светлозар Деянов Димитров
11. Георги Емилов Георгиев
12. Георги Емилов Георгиев
13. Ирена Деанова Герджикова
14. Петър Илиев Илиев
15. Благовеста Стоянова Любенова
16. Димитър Павлинов Павлов
17. Петър Илиев Грозев
18. Калина Недева Георгиева
19. Милка Христова Хаджииванова
20. Веска Петрова Мандикова
21. Дончо Иванов Мандиков
22. Кирил Маринов Георгиев
23. Иван Петров Хаджииванов
24. Димитър Пламенов Данчев
25. Крум Йосифов Йосифов
26. Атанаска Минкова Кондова
27. Станислав Стоянов Тотев
28. Петър Петров Трополинов
29. Гиргина Николова Трополинова
30. Стела Антонова Павлова
31. Мария Стефанова Недева
32. Богдана Колева Чамурджиева
33. Сашо Крумов Апостолов
34. Йордан Евгениев Маринов
35. Митко Николов Минев
36. Нина Иванова Кирчева
37. Галина Асенова Ляскова
38. Георги Христов Ганев
39. Кремена Стефкова Иванова
40. Борислав Иванов Апостолов
41. Димитър Иванов Илиев
42. Младен Йорданов Кръстев
43. Яница Тодорова Недева
44. Красимира Петрова Иванова
45. Иван Георгиев Киров
46. Богдан Стефанов Маринов
47. Стефан Йорданов Маринов
48. Йорданка Димитрова Григорова
49. Цанка Стефанова Кючукова
50. Маргарита Ангелова Петкова
51. Йордан Трифонов Гърдев
52. Петър Димитров Петров
53. Цветелина Георгиева Балабанова
54. Христианна Павлова Павлова
55. Йордан Тодоров Денев
56. Веселин Стоянов Атанасов
57. Йордан Йорданов Стоянов
58. Стефка Георгиева Миновска
59. Тотка Игнатова Дишлева
60. Мариана Иванова Дочева
61. Тодор Пламенов Дочев
62. Стефка Стефанова Асенова-Йорданова
63. Стефан Кирилов Радов
64. Ваня Тодорова Димитрова
65. Мая Давидова Дончева
66. Мариета Парашкеванова Недева
67. Тихомир Мошев Атанасов
68. Николай Христов Колев
69. Камелия Георгиева Хинкова
70. Ирина Йорданова Тодорова
71. Илияна Руменова Първанова
72. Катя Стоянова Йорданова
73. Петя Спасова Въкрест
74. Васко Георгиев Василев
75. Ценка Йорданова Иванова
76. Марин Иванов Чолаков
77. Тончо Борисов Стойнов
78. Ася Аспарухова Дачева
79. Елизария Мариянова Дживтерева
80. Райна Георгиева Грошкова
81. Пенка Дончева Бинева
82. Калин Христов Христов
83. Кристиян Петров Суванджиев
84. Христо Венелинов Беремски
85. Стефка Маринова Бошнакова
86. Христо Тошков Кумбиев
87. Галина Василева Симеонова
88. Красимир Добрев Станев
89. Катя Лалова Васева
90. Румен Николов Иванов
91. Никола Стоянов Кожухаров
92. Деница Йорданова Николова
93. Емил Бисеров Чинов
94. Хасан Тахиров Кедов
95. Евелин Неджипов Коджалов
96. Севди Фейзиев Бърчинков
97. Реджеб Якубов Шабанов
98. Кемал Исуфов Азисов
99. Денис Кадиров Алиосманов
100. Ахмед Кадиров Азисов
101. Александър Иванов Славков
102. Лазар Григоров Лазаров
103. Тодор Иванов Кръстев
104. Иван Ленинов Маринов
105. Стефка Петрова Иванова
106. Маргарита Петрова Асенова
107. Недялка Тодорова Христова
108. Иванка Илиева Николова
109. Юсеин Сейфулов Кадиров
110. Иванка Иванова Беевска
111. Ангел Траянов Траянов
112. Йордан Николов Йосифов
113. Петьо Койчев Петков
114. Милена Стефанова Стефанова
115. Бисер Георгиев Цанков
116. Боянка Николова Катърова
117. Татяна Христова Наумова
118. Михаил Димитров Петков
119. Минчо Колев Върбанов
120. Димо Ангелов Разградлиев
121. Данчо Симеонов Дунчев
122. Пенчо Парашкевов Хвърлингов
123. Иван Николов Стойнев
124. Светлана Димитрова Върбанова
125. Магдалена Денкова Станчева
126. Цветомила Андрианова Станева
127. Ваня Георгиева Радикова
128. Иванка Петкова Короткова
129. Тодор Николаев Божиков
130. Юлка Дончева Дамянова
131. Ваня Йорданова Петрова
132. Милена Василева Проданова
133. Петя Михайлова Стоянова
134. Стоян Петров Генов
135. Цветомила Пламенова Радева
136. Даниел Колев Върбанов
137. Силвия Георгиева Георгиева
138. Кръстина Александрова Сургова
139. Димитър Тодоров Георгиев
140. Албена Христова Петрова
141. Маргарита Блажева Иванова
142. Йордан Георгиев Йорданов
143. Петър Димитров Йовков
144. Бисер Здравков Йорданов
145. Димитринка Атанасова Димитрова
146. Стефан Иванов Асенов
147. Борислав Георгиев Катинов
148. Гинка Цвяткова Данаилова
149. Валери Костадинов Димитров
150. Любомир Цветков Любенов
151. Нено Пенчев Лундусев
152. Цветана Георгиева Дечева
153. Фидана Асенова Камбурова
154. Даниела Валентинова Илиева
155. Виктория Атанасова Боянова
156. Илийка Николова Павлевска
157. Велин Крумов Алексов
158. Стефка Добрева Стоянова
159. Иван Петров Иванов
160. Александър Димитров Алексиев
161. Анна Симеонова Бялкова
162. Даниела Иванова Костова
163. Снежана Иванова Бонева
164. Чавдар Сергиев Павлов
165. Екатерина Терентиева Йорданова
166. Християн Русев Русев
167. Илина Терентиева Йорданова
168. Стоян Генов Савов
169. Анна Димитрова Савова
170. Георги Стойнев Станков
171. Диан Стефанов Димитров
172. Диянка Генчева Димитрова
173. Иван Дончев Байчев
174. Марин Христов Христов
175. Станю Йорданов Цветков
176. Красимир Енчев Милков
177. Георги Димитров Лазаров
178. Веселин Йорданов Йорданов
179. Цветомир Стойнев Станиславов
180. Ивелин Дончев Коджебашев
181. Катя Кирчева Паскалева
182. Павлина Антонова Петрова
183. Миглена Георгиева Петрова
184. Кунка Костадинова Коджебашева
185. Дончо Асенов Коджебашев
186. Пламена Атанасова Тодорова
187. Венцислав Николаев Тодоров
188. Галиана Косева Стоянова
189. Тома Белов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения