Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4441-НС
София, 9 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪПОРТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпили са заявления с вх. № 3(3-3) от 08.03.2017 г. от сдружение „СЪПОРТ“, представлявано от Петър Дименов Райчев – председател на УС, чрез пълномощника Красимир Трифонов Трифонов, регистрирана с Решение на ЦИК № 4375-НС от 1 март 2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Петър Дименов Райчев, представляващ сдружението, в полза на Красимир Трифонов Трифонов, и пълномощни от Петър Дименов Райчев в полза на 22 (двадесет и две) лица – представители на сдружение „СЪПОРТ“; списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 22 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-179 от 08.03.2017 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „СЪПОРТ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 22 (двадесет и две) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са спазени изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 22 упълномощени представители на сдружение „СЪПОРТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Спас Стайков Стайков

 

2.       

Йорданка Петрова Трендафилова

 

3.       

Калоян Атанасов Килюров

 

4.       

Василка Господинова Терзиева

 

5.       

Силвия Живкова Тонева

 

6.       

Захари Крумов Захариев

 

7.       

Васил Петков Чирпанлиев

 

8.       

Стефка Йорданова Ангелова

 

9.       

Ангелина Василева Чирпанлиева

 

10.  

Румен Костадинов Гунгалов

 

11.  

Златка Иванова Иванова

 

12.  

Мария Спасова Колева

 

13.  

Христоз Петков Христозов

 

14.  

Бона Николова Вълканова

 

15.  

Иван Георгиев Стефанов

 

16.  

Станка Николова Коленцова

 

17.  

Елена Ангелова Тюркеджи

 

18.  

Александра Петрова Кабзамалова

 

19.  

Яница Радое Йованович

 

20.  

Благовест Иванов Траков

 

21.  

Антон Здравков Георгиев

 

22.  

Александър Асенов Кабзамалов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения