Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 444-НС
София, 10 юли 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“

С Решение № 200-НС от 9 юни 2021 г. на ЦИК лицето Валентина Трайкова Виденова, ЕГН …, е регистрирана като наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“.

С вх. № НС-23-542 от 09.07.2021 г. е постъпила молба от Катя Колева, председател на сдружение „Институт за социална интеграция“, лицето да бъде заличено като наблюдател от сдружението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдател 1 (един) упълномощен представител на сдружение „Институт за социална интеграция“ – Валентина Трайкова Виденова, ЕГН ..... и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1547-НС / 05.10.2022

    относно: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

  • № 1546-НС / 05.10.2022

    относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

  • № 1545-НС / 05.10.2022

    относно: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

  • всички решения