Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4438-НС
София, 8 март 2017 г.

ОТНОСНО: изменение, допълнение и поправка на технически грешки в Решение № 4400-НС от 4 март 2017 г. на ЦИК за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

С писмо вх. № НС-04-01-65 от 07.03.2017 г. Министерството на външните работи обективира молба за корекция в изписването на наименованията на места, обявени съгласно Решение № 4400-НС от 4 март 2017 г. на ЦИК. Със същото писмо се иска наименованието на място Атина, Омония, да бъде изменено и допълнено, а именно: Атина, Омония, ул. „Домоку 2“, Библиотеката срещу гара „Ларисис“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 4400-НС от 4 март 2017 г. на ЦИК в изписването на имената на местата за образуване на секции за гласуване извън страната, както следва:

Турция:

- място „Текирда“ да се чете „Текирдаг“;

- място „Текирда Ергене“ да се чете „Текирдаг Ергене“;

- място „Текирда Капаклъ“ да се чете „Текирдаг Капаклъ“.

Германия ФР:

- място „Хамбург (Посолство)“ да се чете „Хамбург (Почетно консулство)“;

- място „Щутгард (Почетно консулство)“ да се чете „Щутгарт“ (Почетно консулство)“.

Белгия:

- място „Схарбек“ да се чете „Брюксел Скарбек“.

Дания:

- място „Норебро“ да се чете „Ньоребро“.

Италия:

- място „Наполи“ да се чете „Неапол“.

Швеция:

- място „Йоншьопинг“ да се чете „Йоншопинг“.

САЩ:

- място „Дес Плейнс“ да се чете „Дес Плейнс, Илинойс“;

- място „Ню Брунсуик, Ню Джърси“ да се чете „Ню Брънсуик, Ню Джърси“;

- място „Сейнт Питсбърг, Флорида“ да се чете „Сейн Питтърсбърг, Флорида“;

- място „Форт Лотърдейл, Флорида“ да се чете „Форт Лодърдейл, Флорида“;

- място „Шилер Парк, Илинойс“ да се чете „Шилер парк, Илинойс“.

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 4400-НС от 4 март 2017 г. на ЦИК, както следва:

- наименованието на място „Атина, Омония“ се заменя с наименованието „Атина, Омония, улица „Домоку 2“, Библиотека срещу гара „Ларисис“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4400-НС/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения