Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4425-НС
София, 8 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпили са заявления с вх. № 9 (9-3) и вх. № 9 (9-4) от 06.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, подписани от представляващия Нели Генова Делгянска, чрез упълномощения представител Здравко Стойков Стойков, регистрирана с Решение на ЦИК № 4379-НС от 01.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска в полза на Здравко Стойков Стойков; пълномощни от Нели Генова Делгянска, представляваща сдружението, в полза на 121 (сто и двадесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 121 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

На 08.03.2017 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 120 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за едно от лицата са установени несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 120 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Диана Иванова Голянтова

 

2.       

Петко Дончев Каръмчев

 

3.       

Онник Бохос Гюлян

 

4.       

Ангел Костадинов Даскалов

 

5.       

Костадин Георгиев Стояно

 

6.       

Нона Панчева Ангелова

 

7.       

Марияна Стефанова Крантова

 

8.       

Грозданка Запрянова Радикова

 

9.       

Николай Митков Радиков

 

10.  

Теодора Миткова Радикова

 

11.  

Никола Запрянов Бухалов

 

12.  

Янчо Христов Лечев

 

13.  

Иванка Николаева Милушева

 

14.  

Борислав Димитров Китов

 

15.  

Мария Лъчезарова Владимирова

 

16.  

Теодора Бонева Василева

 

17.  

Димитър Тенчев Илиев

 

18.  

Марийка Колева Илиева

 

19.  

Емилиян Михайлов Велев

 

20.  

Боряна Пламенова Велева

 

21.  

Христо Маринов Христов

 

22.  

Адреана Ангелова Христова

 

23.  

Димитър Минков Милушев

 

24.  

Стоян Динков Милушев

 

25.  

Росен Йорданов Петков

 

26.  

Валентин Георгиев Киров

 

27.  

Георги Александров Тренков

 

28.  

Диана Красимирова Иванова

 

29.  

Стефан Иванов Цанков

 

30.  

Калоян Руменов Петков

 

31.  

Динко Танев Мандов

 

32.  

Иво Миленов Циковски

 

33.  

Виолета Петрова Иванова

 

34.  

Венцислав Ванков Иванов

 

35.  

Стоян Стоянов Маринов

 

36.  

Румен Павлов Дългъчев

 

37.  

Борислав Павлов Дългъчев

 

38.  

Велина Георгиева Димитрова

 

39.  

Калинка Живкова Обрейкова

 

40.  

Атанас Руменов Янакиев

 

41.  

Марийка Василева Иванова,

 

42.  

Иван Борисов Иванов

 

43.  

Албена Иванова Иванова

 

44.  

Евгения Иванова Христова

 

45.  

Мариела Валериева Шопова

 

46.  

Маргарита Георгиева Славейска

 

47.  

Тодорка Запрянова Маркова

 

48.  

Яна Атанасова Димитрова

 

49.  

Васил Тодоров Тодоров

 

50.  

Нъварт Торком Бойчева

 

51.  

Ина Христова Тодорова

 

52.  

Лъчезар Владимиров Тодоров

 

53.  

Петя Лалова Дончева

 

54.  

Лало Дончев Лалов

 

55.  

Петя Атанасова Тропанкова

 

56.  

Лъчезар Тодоров Панчовски

 

57.  

Хранимир Борисов Генчев

 

58.  

Милена Димитрова Тенчева

 

59.  

Никола Йорданов Райчев

 

60.  

Йордан Йорданов Райчев

 

61.  

Росица Събева Кокудева

 

62.  

Ирена Георгиева Илиева

 

63.  

Татяна Димитрова Димова

 

64.  

Петър Тодоров Димов

 

65.  

Веселин Илиев Сапунджиев

 

66.  

Радост Иванова Вълчева-Генчева

 

67.  

Сергей Тодоров Димитров

 

68.  

Величка Лазарова Стоицева

 

69.  

Фани Емилова Венкина

 

70.  

Зорница Йорданова Пенкова

 

71.  

Анатолий Анатолиев Дудиев

 

72.  

Петър Савчев Генов

 

73.  

Манол Вълков Вълков

 

74.  

Мария Кръстанова Вълкова

 

75.  

Красимир Георгиев Чолаков

 

76.  

Станислав Димитров Танански

 

77.  

Мария Петрова Авджиева

 

78.  

Енчо Петров Георгиев

 

79.  

Асен Маринов Йончев

 

80.  

Елена Иванова Стоянова

 

81.  

Ангел Стайков Кавърджиков

 

82.  

Румен Маринов Йончев

 

83.  

Катя Йорданова Чукарска-Йончева

 

84.  

Камен Георгиев Рогозянски

 

85.  

Георги Каменов Рогозянски

 

86.  

Анелия Венциславова Рогозянска

 

87.  

Петър Илиев Дурев

 

88.  

Христина Петкова Сапова

 

89.  

Цветан Димитров Сапова

 

90.  

Мариета Илиева Костовска

 

91.  

Красимир Благоев Манев

 

92.  

Красимир Йорданов Панчев

 

93.  

Ангелина Йорданова Манева

 

94.  

Тодор Светлозаров Терзийски

 

95.  

Стоянка Станчева Колева

 

96.  

Тодор Пенев Павлов

 

97.  

Иван Веселинов Илчев

 

98.  

Христо Иванов Даскалов

 

99.  

Христо Боянов Борисов

 

100.                     

Тошка Андреева Димитрова

 

101.                     

Веселин Таквор Атамян

 

102.                     

Яница Павлова Иванова

 

103.                     

Димитрина Иванова Ангелова- Славова

 

104.                     

Янко Недков Славов

 

105.                     

Тодор Димитров Николов

 

106.                     

Гергана Георгиева Стоянова

 

107.                     

Дарина Мирославова Цанкова

 

108.                     

Димитър Илиев Кичуков

 

109.                     

Мирослав Стефанов Цанков

 

110.                     

Анжела Любенова Дойчинова-Методиева

 

111.                     

Методи Георгиев Методиев

 

112.                     

Екатерина Иванова Стоянова

 

113.                     

Цеца Христова Кирова

 

114.                     

Веселин Веселинов Маламов

 

115.                     

Димитър Христов Кръстев

 

116.                     

Катя Николова Вълчева

 

117.                     

Владимир Стоянов Цветков

 

118.                     

Даниела Илиева Цветкова

 

119.                     

Софи Владимирова Цветкова

 

120.                     

Кинчо Тодоров Камбуров

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения