Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 442-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 354-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката към Решение № 354-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. се констатира, че е налице техническа грешка, като вместо текста "Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател и секретар на ОИК в община Омуртаг", е записано "Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател на ОИК в община Омуртаг".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 354-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК, като текстът в сгрешения параграф да се чете: "Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател и секретар на ОИК в община Омуртаг".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения