Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 442-ПВР/МИ
София, 19 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 354-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката към Решение № 354-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. се констатира, че е налице техническа грешка, като вместо текста "Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател и секретар на ОИК в община Омуртаг", е записано "Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател на ОИК в община Омуртаг".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 354-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК, като текстът в сгрешения параграф да се чете: "Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател и секретар на ОИК в община Омуртаг".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения