Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 441-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Божурище, Софийска област

Постъпило е писмо вх. № ОИК-340 от 18.08.2011 г. на ЦИК от Аспарух Аспарухов, кмет на община Божурище, Софийска област, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Божурище, като от състава бъде освободена Галина Стефанова Джамбазка -член на комисията, предложена от ПП „ГЕРБ", по нейна лична молба, и на нейно място бъде назначена за член на комисията Зоя Боянова Илиева, предложена като резерва от същата политическа партия.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Божурище, Софийска област, Галина Стефанова Джамбазка - член.

НАЗНАЧАВА Зоя Боянова Илиева, ЕГН ..., за член на ОИК в община Божурище, Софийска област.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения