Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 441-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Божурище, Софийска област

Постъпило е писмо вх. № ОИК-340 от 18.08.2011 г. на ЦИК от Аспарух Аспарухов, кмет на община Божурище, Софийска област, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Божурище, като от състава бъде освободена Галина Стефанова Джамбазка -член на комисията, предложена от ПП „ГЕРБ", по нейна лична молба, и на нейно място бъде назначена за член на комисията Зоя Боянова Илиева, предложена като резерва от същата политическа партия.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Божурище, Софийска област, Галина Стефанова Джамбазка - член.

НАЗНАЧАВА Зоя Боянова Илиева, ЕГН ..., за член на ОИК в община Божурище, Софийска област.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения