Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 44-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с ал. 1,  чл. 18, ал. 1, чл. 209, чл. 215, § 10, ал.1 и § 13, т.5 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс и писмо вх. № ЕП-03-10/02.04.2014 г. на Администрацията на Министерски съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението  на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., както следва:

 

І. Хартиените бюлетини за гласуване

Администрацията на Министерски съвет (АМС) възлага отпечатването на хартиените бюлетини на печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия (ЦИК). Бюлетините се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК, като техническите характеристики се определят с решение на ЦИК. В договора за възлагане отпечатването на бюлетините АМС може да възложи доставката (транспортирането) на бюлетините да се извърши с транспортни средства на печатницата на БНБ до Министерство на външните работи и областните администрации. Областните администрации съвместно с Районните избирателни комисии (РИК) организират получаването и съхранението на хартиените бюлетини в общинските администрации за съответните райони. РИК контролират транспортирането и съхранението на бюлетините в общинските администрации. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на бюлетините се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.

 

ІІ. Други изборни книжа и материали

Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се възлага от АМС. ЦИК съгласува предоставена от АМС документация по ЗОП. При възлагане на обществените поръчки разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат (съгласно § 3, ал.1 от ИК).

1. Протоколи, респ. чернови на протоколи на СИК и РИК, други протоколи (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък, за маркиране на печата на СИК)

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК, като техническите характеристики се определят с решение на ЦИК. Предвид разпоредбата на чл. 273, ал. 2 и чл. 291, ал. 4 от ИК по преценка при изработване на протоколите може да се унифицира заглавната част на двата вида протоколи, като за наименованието и номера на съответния район се остави празно място и тези данни се попълват на ръка от секционните, съответно районните избирателни комисии.

2. Удостоверения за гласуване на друго място и регистри за издадените удостоверения, печати на СИК, пликове за протоколи на СИК, други книжа, заявления, декларации, удостоверения и др., други материали - торби, опаковъчни материали и др., копирна техника, консумативи за копирна техника на СИК - копирна хартия, мастило и др., избирателни кутии, кутии за отрязъците с номерата на бюлетините

При изработването на удостоверенията се съобразява Решение № 11-ЕП от 24 март 2014 г. на ЦИК за единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и начинът на тяхната защита, както и утвърдените от ЦИК образци на удостоверения (образци на изборни книжа).

3. Печати на СИК, пликове за протоколи на СИК, други книжа, заявления, декларации, удостоверения и др., други материали - торби, опаковъчни материали и др., копирна техника, консумативи за капирна техника на СИК - копирна хартия, мастило и др., избирателни кутии, кутии за отрязъци с номерата на бюлетините

Изработването на печати на СИК се извършва по утвърдени с отделно решение на ЦИК форма и реквизити.

Пликове за протоколи на СИК - доставят се непрозрачни пликове, формат А4.

Използва се копирната техника от изборите, произведени през 2013 г., като при нужда кметовете съгласувано с областния управител осигуряват необходимата техника.

Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени с отделно решение на ЦИК размер, форма и материал.

Кутии за разписките от експерименталното машинно гласуване, ако са необходими, се доставят по утвърдени с отделно решение на ЦИК размер, форма и материал.

Други книжа и материали се доставят по възлагане от АМС на областните и общинските администрации, като се съгласува с решение на ЦИК. 

 

ІІІ. Изработването, доставката и съхранението на някои от изборните книжа и материали може да се извърши децентрализирано, чрез областните и общинските администрации по преценка на АМС, съгласувано с ЦИК.

ІV. АМС организира изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали съвместно с областните и общинските администрации, съгласувано с ЦИК.

V. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали, възложителите могат за предвидят в договорите да бъде възложена и доставката и/или съхранението на книжата и материалите, съгласувано с ЦИК.

VІ. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК.

VІІ. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на Районната избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.

VІІІ. Министерският съвет организира съвместно с областните и общинските администрации съхранението на техническите устройства за машинно гласуване, съгласувано с ЦИК.

ІХ. Министерският съвет уведомява своевременно ЦИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и съхранението на техническите устройства за машинно гласуване.

Х. Дейностите по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се извършват от АМС при взаимодействие с ЦИК, като съгласуването и примането на решения се извършва в оперативен порядък.

ХІ. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване ЦИК приема съответните решения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения