Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 439-НС
София, 9 юли 2021 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. представители на „Сдружение на българите на остров Крит“

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-303/14 от 08.07.2021 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на представители на „Сдружение на българите на остров Крит“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. следните лица:

1.

Петър Любомиров Анастасов (Petar Lyubomirov Anastasov)

България

2.

Таня Димитрова Тодорова (Tanya Dimitrova Todorova)

България

3.

Петър Димитров Стаматов (Petar Dimitrov Stamatov)

България, САЩ

4.

Иван Иванов Колев (Ivan Ivanov Kolev)

България

5.

Радослав Колев Георгиев (Radoslav Kolev Georgiev)

България

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения