Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 438-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: определяне Правила за произвеждането и начина на гласуване в експериментално машинно гласуване в СИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 9, § 13, т. 3 във връзка с § 10, ал. 2 от ПЗР на Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 32-ЕП от 30 март 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема Правила за произвеждането и начина на гласуване в експериментално машинно гласуване в СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., съгласно приложението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения