Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 438-ПВР
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: отказ да бъде регистриран инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Атанас Маринов Йорданов и кандидат за вицепрезидент Муса Алиев Хюсейнов за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление за регистрация от инициативен комитет от 28 избиратели в състав: Росен Маринов Йорданов, Албена Иванова Йорданова, Невена Росенова Рамаданова, Саня Михайлова Йорданова, Александър Алексеев Софрониев, Елена Алексеева Аудоган, Силвия Маринова Талева, Али Юксел Мехмед, Евелина Вихрова Кабова, Десислава Маринова Йорданова, Гергана Красимирова Канджарова, Радостин Красимиров Канджаров, Назмие Алиева Юсеинова, Димитър Радославов Дилов, Селим Алим Али, Юнал Юксел Мехмед, Елза Спасова Крумова, Минка Симеонова Асенова, Юксел Юсеин Мехмед, Велизар Йосифов Велизаров, Недиалко Михайлов Христов, Махмуд Севим Еден, Реджеб Мустафа Реджеб, Албенко Рачев Стефанов, Атанас Георгиев Арабаджиев, Федаим Алимов Османов, Митко Михайлов Христов, Мехмед Мехмедов Мехмедов, за издигане на кандидат за президент Атанас Маринов Йорданов и кандидат за вицепрезидент Муса Алиев Хюсейнов за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 2 на 5 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Представеното заявление включва изявление за създаване на инициативен комитет с решение за издигане кандидатурата на Атанас Маринов Йорданов за кандидат за президент и на Муса Алиев Хюсейнов за кандидат за вицепрезидент, както и решение инициативният комитет да се представлява от Росен Маринов Йорданов, като двете волеизявления - заявление за регистрация и решение за създаване на инициативния комитет, са обективирани в един документ; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. от ИК - 28 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 28 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет - 28 бр.; удостоверение изх. № 3597 от 04.08.2011 г. от „Банка ДСК" ЕАД, Финансов център Батенберг, за открита банкова сметка.

На основание чл. 97, ал. 9 от ИК на 9 август 2011 г., 11,55 ч., на посочения за представляващ инициативния комитет Росен Йорданов са дадени указания в 3-дневен срок да представи решение за създаване на инициативния комитет за издигане кандидатурата на Атанас Маринов Йорданов за президент и на Муса Алиев Хюсейнов за вицепрезидент, както и решение за определяне на лице, което ще представлява инициативния комитет. Под всеки подпис да се посочи името на лицето, положило подписа, от 1 до 28, да се уточни името по лична карта на лицата, посочени в заявлението под № 18 и № 21 съответно в подадените от тях декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 и чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК, както и в представените от тях образци от подписи по чл. 97, ал. 8, т. 2, от ИК.

На 11 август 2011 г., 10,23 ч., са представени от Росен Йорданов заявления-образец 30, както и решение от 04.07.2011 г., неподписано от членовете на инициативния комитет. Констатирано е, че не са изпълнени изцяло указанията на ЦИК, дадени на 09.08.2011 г., поради което на инициативния комитет е даден нов 3-дневен срок за изпълнение.

На 13 август 2011 г. в ЦИК е получен протокол от заседание на инициативния комитет за издигане кандидатурите на Атанас Маринов Йорданов за президент и на Муса Алиев Хюсейнов за вицепрезидент, като част от подписите са положени в оригинал - 8 бр. подписи, останалите 20 бр. са сканирани, с изявление, че оригиналът на протокола ще бъде предаден в ЦИК допълнително.

На 14 август 2011 г., 15,40 ч., от Атанас Йорданов, упълномощен от Росен Йорданов, е представен протокол от 04.07.2011 г. с допълнително 20 бр. оригинални подписи. Представено е и посоченото пълномощно в полза на Атанас Маринов Йорданов.

С оглед на представените пред ЦИК 2 бр. протоколи от заседание на инициативния комитет, проведено на 04.07.2011 г. в гр. Антверпен, Белгия, е видно, че не е спазено изискването на чл. 97, ал. 2 от ИК за наличие на най-малко 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент. Представените 2 бр. протоколи не могат да се приемат за единен документ, отразяващ единната воля на изписаните като участници в заседанието лица. В допълнение следва да се посочи, че в представения протокол с оригинални подписи на 20 лица под № 18 е изписано името на Милка Симеонова Славова, а в заявлението от инициативния комитет - Приложение № 30 от изборните книжа за президент и вицепрезидент, под № 18 е изписано името на Минка Симеонова Асенова. Към заявлението е представена декларация по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК (Приложение № 37 от изборните книжа), в която собственоръчно е изписано името Минка Симеонова Асенова. В декларация по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК (Приложение № 38 от изборните книжа) собственоръчно е изписано Минка Симионова Асенова. По същия начин е изписано и името на лицето, подписало декларация - образец от подпис: Минка Симионова Асенова.

В представения протокол с оригинални подписи на 20 лица под № 21 е изписано името „Недялко Михайлов Христов". По същия начин е изписано и името на лицето, подписало декларация - образец от подпис: „Недялко Михайлов Христов". В заявлението от инициативния комитет - Приложение № 30, под № 21 е изписано името „Недиалко Михайлов Христов". Към заявлението е представена декларация по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК (Приложение № 37 от изборните книжа), в която собственоръчно е изписано името „Недиалко Михайлов Христов". В декларация по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК (Приложение № 38 от изборните книжа) собствено ръчно е изписано „Недиалко Михайлов Христов". По същия начин е изписано и името на лицето,

В дадения допълнително 3-дневен срок на 11.08.2011 г. в 10,23 ч., изтичащ на 14.08.2011 г. в 10,23 ч., не са изпълнени дадените от ЦИК указания за отстраняване на нередовностите: представяне на решение за създаване на инициативен комитет, подписано от не по-малко от 21 избиратели, и решение за определяне на лице, представляващо инициативния комитет, подписано от не по-малко от 21 избиратели, както и не са изпълнени дадените указания за уточняване имената на лицата, посочени под № 18 и № 21, съответно в декларациите и образците от подписите, подадени от тях.

Поради изложеното не са налице изискванията на чл. 97, ал. 2 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 97, ал. 2 - 8 и ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

Росен Маринов Йорданов, Албена Иванова Йорданова, Невена Росенова Рамаданова, Саня Михайлова Йорданова, Александър Алексеев Софрониев, Елена Алексеева Аудоган, Силвия Маринова Талева, Али Юксел Мехмед, Евелина Вихрова Кабова, Десислава Маринова Йорданова, Гергана Красимирова Канджарова, Радостин Красимиров Канджаров, Назмие Алиева Юсеинова, Димитър Радославов Дилов, Селим Алим Али, Юнал Юксел Мехмед, Елза Спасова Крумова, Минка Симеонова Асенова, Юксел Юсеин Мехмед, Велизар Йосифов Велизаров, Недиалко Михайлов Христов, Махмуд Севим Еден, Реджеб Мустафа Реджеб, Албенко Рачев Стефанов, Атанас Георгиев Арабаджиев, Федаим Алимов Османов, Митко Михайлов Христов, Мехмед Мехмедов Мехмедов, за издигане на кандидат за президент Атанас Маринов Йорданов и кандидат за вицепрезидент Муса Алиев Хюсейнов за изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения