Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 437-НС
София, 9 юли 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на членове на избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Пазарджик в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпила административна преписка с вх. № НС-16-17/05.07.2021 г. по решение № 109-НС от 29.06.2021 г. на РИК – Пазарджик, за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 от Изборния кодекс относно назначаване на членове на избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Пазарджик в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

След разглеждане на постъпилата преписка на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА ПСИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

№ ПСИК

Длъжност

Име

ЕГН

131900100

Председател

Елица Кръстева Янкова

131900100

Зам.-председател

Александър Руменов Кожухаров

131900100

Секретар

Силвия Петрова Михайлова

131900100

Член

Тодорка Илиева Пенчева

131900100

Член

Стефка Генчова Богданова

131900101

Председател

Александър Борисов Китин

131900101

Зам.-председател

Георги Стефанов Недялков

131900101

Секретар

Спаска Николова Маринкова

131900101

Член

Васил Георгиев Стефанов

131900101

Член

Кристина Петрова Шулекова

На назначените членове на ПСИК да се издадат съответните удостоверения.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1547-НС / 05.10.2022

    относно: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

  • № 1546-НС / 05.10.2022

    относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

  • № 1545-НС / 05.10.2022

    относно: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

  • всички решения