Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 437-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Дияна Лидиева Йорданова, представляващ Инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България срещу решение № 108-ЕП от 25.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № ЕП-12-19 от 26.05.2019 г. от Дияна Лидиева Йорданова, представляващ инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., срещу решение № 108-ЕП от 25.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София, с което е оставен без разглеждане списъкът на упълномощените представители на инициативния комитет.

С вх. № 301 от 25 май 2019 г. в Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София, е представен списък на упълномощените представители на инициативния комитет за публикуване на интернет страницата на комисията, която е оставила без разглеждане искането на инициативния комитет, тъй като е приела, че списъкът е подаден извън законоустановения срок, регламентиран в т. 7 от Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК и т. 132 от хронограмата за изборите, приета с Решение № 6-ЕП от 25.05.2019 г.

В жалбата се твърди, че списъкът е представен в законовия срок – 25.05.2019 г., поради което инициативният комитет счита, че оспореното решение е незаконосъобразно и моли да се публикува списъкът с упълномощените представители.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София, а по същество – за неоснователна, по следните съображения:

Съгласно т. 7 от Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г. на ЦИК за условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. списъкът на упълномощените представители се представя в РИК в срок до 17.00 ч. на 25 май 2019 г. От приложения към преписката входящия регистър на РИК се установява, че списъкът е предаден на РИК на 25.05.2019 г., 17.43 ч., т.е. след установения по-горе срок.

По изложените съображения Централната избирателна комисия счита, че решение № 101-ЕП от 25 май 2019 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети – София, е правилно и жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 124 – 126 и Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Дияна Лидиева Йорданова, представляващ Инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България срещу решение № 108-ЕП от 25.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – гр. София, чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения