Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 437-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „СИЛНА ИКОНОМИКА ЛОЯЛНА АЛТЕРНАТИВНА СИЛА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-106 от 17.05.2014 г. от сдружение „СИЛНА ИКОНОМИКА ЛОЯЛНА АЛТЕРНАТИВНА СИЛА", представлявано от Борислав Руменов Райчев  - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Иван Костадинов Гебрелиев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени  удостоверение за актуално правно състояние на сдружението към 14.05.2014 г. по ф.д. № 226/2013 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Борислав Руменов Райчев, представляващ сдружението, в полза на Иван Костадинов Гебрелиев и на 363 (триста шестдесет и три) лица - представители на сдружение „СИЛНА ИКОНОМИКА ЛОЯЛНА АЛТЕРНАТИВНА СИЛА"; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 303 (триста и три) коректни записи и 57 (петдесет и седем) некоректни записи.

Четири от лицата се повтарят в представения списък.

Поради това регистрацията като наблюдатели на въпросните 57 (петдесет и седем) лица следва да бъде отказана.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „СИЛНА ИКОНОМИКА ЛОЯЛНА АЛТЕРНАТИВНА СИЛА", за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 303 упълномощени представители на сдружение „СИЛНА ИКОНОМИКА ЛОЯЛНА АЛТЕРНАТИВНА СИЛА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Димитър Стоянов Каймакчийски
2. Деян Митковсеркеджиев
3. Мирослава Еленкова Еленкова
4. Иван Маринов Стоянов
5. Венка Петрова Стойкова
6. Георги Стефанов Иванов
7. Светослав Евгениев Данев
8. Адриан Евгениев Стефков
9. Валери Димитров Трайков
10. Александър Велинов Господинов
11. Екатерина Александрова Пенчева-Харизанова
12. Веселин Руменов Харизанов
13. Валентин Петров Иванов
14. Огнемир Александров Пенчев
15. Боян Георгиев Гетов
16. Стилян Валентинов Иванов
17. Георгица Пенчева Парущева
18. Йордан Ченков Ченков
19. Иван Асенов Пенев
20. Йорданка Методиева Тонева
21. Людмил Емилов Тишев
22. Боян Янков Монев
23. Стефан Александров Павлов
24. Любомир Манолов Млеченков
25. Илия Тодоров Стамболийски
26. Елена Николаева Гутева-Гюрова
27. Йордан Николов Савов
28. Георги Димитров Попов
29. Борис Климентов Симеонов
30. Искра Димитрова Савова
31. Огнян Пламенов Илчев
32. Иван Илиев Бонеков
33. Момчил Матеев Момчилов
34. Вилизар Валентинов Колев
35. Любен Венциславов Йончев
36. Габриела Цветкова Йончева
37. Светослав Огнянов Виячки
38. Никола Конев Иванов
39. Еманоел Ненов Манов
40. Владомир Александров Борисов
41. Нора Бориславова Димитрова
42. Виктор Тодоров Кръстев
43. Николай Рангелов Милев
44. Мария Георгиева Николова
45. Михал Стефанов Димитров
46. Димитрина Георгиева Димитрова
47. Александрина Димитрова Киримова
48. Светлана Иванова Чернева
49. Даниела Пенчева Цветкова
50. Олга Боянова Петрунова
51. Теодор Василев Катранджиев
52. Христо Милчев Диканаров
53. Младен Начев Илиев
54. Марияна Рашкова Стоянова
55. Аспарух Ненков
56. Боян Пенков Величков
57. Ваня Любенова Арабаджиева
58. Ваня Борисов Петков
59. Мария Александрова Гушанска
60. Анна Миланова Кирилова-Христова
61. Валентин Петров Петров
62. Анжела Бисерова Борисова
63. Десислава Николова Шопов
64. Илиян Недялков Бонжолов
65. Мариана Стаменова Димитрова
66. Ангелина Цветкова Алипиева
67. Боянка Кирилова Лакова
68. Тодор Деньов Тодоров
69. Николай Христов Шопов
70. Доброслав Христов Шопов
71. Маргарита Владимирова Крачунова
72. Галина Найденова Петкова
73. Андрей Иванов Стоянов
74. Биргюл Нури Чилхасян
75. Даниела Димитрова Петрова
76. Милко Христов Георгиев
77. Александър Апостолов
78. Минка Малинова Балинова
79. Лиляна Боянова Рачева
80. Тодор Лалов Рачев
81. Стоян Емилов Христов
82. Бойка Бойкова Зарева
83. Горичка Цветанова Захариева
84. Георги Божидаров Радосов
85. Любомир Йорданов Мандраджиев
86. Андрей Иванов Раков
87. Любомир Петров Захариев
88. Мирела Цветанова Цветкова
89. Красимир Александров Манов
90. Павел Димитров Баров
91. Марияна Василева Маринова
92. Боби Василев Панов
93. Валентина Красимирова Ненова
94. Мартин Антониев Филипов
95. Анита Христова Николова
96. Таня Сашкова Борисова
97. Теодор Владков Качаков
98. Георги Иванов Тотев
99. Антон Андреев Димитров
100. Бисер Николайчов Йорданов
101. Валентин Борисов Николов
102. Йордан Пламенов Кръстанов
103. Анита Стефанова Кръстанова
104. Мими Пламенова Кръстанова
105. Трайко Маринов Илиев
106. Живко Недков Илиев
107. Емилия Асенова Янева
108. Методи Димитров Методиев
109. Катя Цветкова Найденова
110. Георги Христов Колев
111. Недялко Сашев Михайлов
112. Петър Георгиев Веселинов
113. Христо Ваньов Христов
114. Елена Симеонова Стефанова
115. Кирил Борисов Богданов
116. Стефка Младенова Славкова
117. Георги Иванов Генчев
118. Икония Боянова Узунова
119. Бойка Георгиева Башева
120. Емилия Александрова Василева-Декова
121. Ружка Йорданова Пенева
122. Васил Петров Белчев
123. Мартин Стефанов Христов
124. Атанас Василев Ивчев
125. Йожени Рудолф Комещик-Атанасова
126. Михаил Иванов Иванов
127. Петя Стилянова Кукенска
128. Антон Миланов Антонов
129. Таня Пеева Велчева
130. Данаил Цеков Михайлов
131. Катя Траянова Йорданова
132. Росица Благоева Михайлова
133. Патриция Георгиева Илиева
134. Цветелина Трифонова Тодорова
135. Радослав Найденов Райчев
136. Станислава Тошкова Миленкова
137. Мария Михайлова Петрова
138. Николай Рашидов Залялов
139. Юлия Костадинова Петрова
140. Росен Светославов Дамянов
141. Виктория Бисерова Бонева
142. Младен Любомиров Диков
143. Вероника Игнатова Игнатова
144. Иванка Николова Куртева
145. Георги Димитров Кроснев
146. Явор Владимиров Цанев
147. Ивайло Тихомиров Васев
148. Ануш Кехам Бедросян
149. Атанас Александров Александров
150. Дияна Любомирова Спасова
151. Наско Валериев Тафнаджийски
152. Георги Цветанов Стефанов
153. Андрей Валентинов Костадинов
154. Калоян Красимиров Йорданов
155. Любослав Ивайлов Проданов
156. Петя Станоева Колева
157. Георги Николов Петров
158. Александър Ценев Дончев
159. Тимка Стаменова Галева
160. Янаки Иванов Янакиев
161. Станислав Иванов Рангелов
162. Теодора Петрова Стефанова
163. Дамянка Димитрова Кулаксъзова
164. Петър Димитров Николчов
165. Невена Георгиева Косталова
166. Любомир Красимиров Бучински
167. Калина Василева Георгиева
168. Илияна Кирилова Маринова
169. Василка Георгиева Спасова
170. Милен Георгиев Петров
171. Васил Юлианов Начев
172. Цветелина Маринова Дойчева
173. Даниела Веселинова Иванова
174. Драга Димитрова Трифонова
175. Румяна Василева Вълчева
176. Йордан Стоянов Георгиев
177. Диана Ангелова Желева
178. Корнелия Стойкова Стоичкова
179. Валентин Венциславов Митов
180. Красимир Стефанов Станев
181. Илиана Станкова Станева
182. Кръстанка Борисова Цекова
183. Ралица Бориславова Манолова
184. Орлин Здравков Владимиров
185. Александър Лозанов Стоянов
186. Маруся Стоянова Кирилова
187. Денислав Илиев Дрънков
188. Александър Благоев Благоев
189. Ирена Василева Георгиева
190. Снежа Василева Георгиева
191. Данаил Ангелов Ганев
192. Снежанка Иванова Йорданова
193. Богдан Йорданов Пешев
194. Радостина Денева Савова
195. Лидия Петрова Вълковска
196. Елена Маркова Тодорова
197. Галина Иванова Георгиева
198. Александър Стойков Дойчинов
199. Евдокия Атанасова Трайкова
200. Наталия Василева Соколова
201. Мирослав Валтев Стефанов
202. Зоро Стойчев Спасов
203. Ива Владимирова Владимирова
204. Красимира Цветкова Цветанова
205. Иван Лазаров Чолаков
206. Радослава Христова Цветкова
207. Борислав Венциславов Иванов
208. Владимир Кирилов Мандаков
209. Светла Трендафилова Колева
210. Марийка Александрова Петкова
211. Анета Цветанова Друганска
212. Йордан Серафимов Другански
213. Огнян Сашков Маринов
214. Траян Кирилов Димитров
215. Димитър Перешков Иванов
216. Йоан Ангелов Николов
217. Светлана Йорданова Боринова
218. Румен Михайлов Гонков
219. Троян Найденов Митев
220. Елена Симеонова Евтимова
221. Мария Асенова Москова-Николова
222. Славена Димитрова Горданева
223. Надка Кирилова Миланова
224. Веселин Ангелов Богданов
225. Надя Петрова Петрова
226. Албена Методиева Бояджиева
227. Иван Иванов Нойков
228. Калоян Георгиев Димитров
229. Васил Димитров Василев
230. Таня Панайотова Ташкова
231. Ангел Траянов Маринов
232. Галина Младенова Георгиев
233. Стоян Атанасов Велинов
234. Кристиян Емилов Петров
235. Антония Георгиева Антонова
236. Надя Милчева Бориславова
237. Гергана Любенова Панчева
238. Гергина Павлова Николова
239. Йоанис Диаманди Башоглу
240. Павел Симеонов Кръстанов
241. Здравко Кирилов Цанев
242. Албена Любомирова Тодорова
243. Ангел Харалампиев Иванов
244. Славка Георгиева Митова
245. Габриела Богданова Милушева
246. Стефан Петров Тодоров
247. Васил Петков Алексиев
248. Пенка Атанасова Андреева
249. Магдалена Константинова Николова
250. Лъчезар Радославов Цветков
251. Весела Миткова Лозанова
252. Симеонка Николова Георгиева
253. Кристиян Венциславов Кръстев
254. Райко Бориславов Райков
255. Светослава Божидарова Симеонова
256. Бойчо Димитров Китов
257. Николинка Миткова Симеонова
258. Добринка Благоева Гаврилова
259. Кристиян Георгиев Колев
260. Ваня Георгиева Георгиева
261. Ирина Николаева Бечева
262. Снежана Иванова Богданова
263. Соня Славчева Петрова
264. Теодосий Благоев Димитров
265. Стамен Димитров Недков
266. Теменужка Христова Стоева
267. Десислава Асенова Божкова
268. Ива Пламенова Желева
269. Стоян Киров Варналиев
270. Димитър Чавдаров Андреев
271. Мартин Светлозаров Табачки
272. Косьо Стоянов Стефанов
273. Велизар Венциславов Дангъров
274. Ваня Василева Вучкова
275. Лъчезар Петров Николов
276. Десислава Станева Владова
277. Анелия Георгиева Ангелова
278. Митко Георгиев Георгиев
279. Ангел Георгиев Палазов
280. Владимир Емил Иванов
281. Николай Красимиров Манчев
282. Станислав Сотиров Рангелов
283. Иван Цветанов Апостолов
284. Румяна Василева Иванова
285. Георги Атанасов Георгиев
286. Мирослав Василев Момчилов
287. Катя Атанасова Георгиева-Димитрова
288. Нели Борисова Борисова - Кюркчиева
289. Поля Георгиева Виткова
290. Лилия Крумова Цанева
291. Мариела Петрова Григорова
292. Борислав Валериев Григоров
293. Иванка Велинова Бачева
294. Кирил Григоров Кюркчиев
295. Петър Бойчев Малинов
296. Иво Орлинов Здравков
297. Антоанета Иванова Печовска
298. Митко Огнянов Димитров
299. Радко Стойчев Делирадев
300. Иванк Методиева Пенева
301. Марина Христова Събева
302. Румен Стефанов Николов
303. Константин Бойков Найденов

 

Отказва регистрацията на останалите 57 упълномощени представители, както следва:

1. Георги Филипов Димитров
2. Александър Стоилов Станчев
3. Алина Божидарова Грънчарова
4. Ангел Александров Бурджиев
5. Антоанета Георгиева Димитрова
6. Биляна Йорданова Захариева
7. Борислав Йорданов Цветанов
8. Венцислав Александров Миленков
9. Вергиния Димитрова Василева
10. Веселин Славейков Любенов
11. Геновева Кандева Петров
12. Даниел Николаев Стоянов
13. Даниела Спасова Василева
14. Деляна Георгиева Кесякова
15. Детелина Димитрова Илиева
16. Димитър Недялков Тагарев
17. Евгени Траянов Стоименов
18. Евелина Симеонова Николова
19. Елиза Ангелова Георгиева
20. Емил Върбанов Георгиев
21. Емилия Георгиева Минчева
22. Живко Костов Василев
23. Ива Стефанова Василчина
24. Иван Кръстев Богданов
25. Ирен Петкова Булчелска
26. Ирена Николова Николова
27. Катерина Иванова Кръстева
28. Катрин Иванова Гълъбова
29. Костадин Асенов Йотов
30. Красимир Янков Йорданов
31. Кристиан Славов Савова
32. Маргарита Ангелова Иванова
33. Марин Лъчезарев Богоев
34. Марин Любенов Иванов
35. Мария Атанасова Апостолова
36. Мария Георгиева Николова
37. Мила Павлова Венкова
38. Милко Ангелов Захов
39. Минчо Веселинов Миланов
40. Михаил Владимиров Андреев
41. Надя Найденова Владимирова
42. Николай Митков Сакалов
43. Николай Николов Владов
44. Петя Йорданова Стоянова
45. Пламен Светославов Стойков
46. Росен Йорднов Монов
47. Румен Пеев Цветков
48. Снежанка Паисиева Велева
49. Станислав Стефанов Зарев
50. Стефан Иванов Василчин
51. Татяна Кирилова Бакалова
52. Трайчо Методиев Колев
53. Траян Недялков Стоименов
54. Христо Николаев Цветанов
55. Цветанка Методиева Димитрова
56. Цветомир Илиев Петров
57. Янко Райков Димов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения