Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 436-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ПЛАН БГ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-104 от 17.05.2014 г. от Сдружение „ПЛАН БГ", представлявано от Николай Тихомиров Бареков - представляващ сдружението, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, за регистрация на наблюдатели за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сдружението е регистрирано с Решение № 341-EП от 12.05.2014г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени: пълномощно от Николай Тихомиров Бареков, представляващ сдружението, в полза на Десислава Атанасова Балабанова, и на 628 (шестстотин двадесет и осем) лица -представители на Сдружение „ПЛАН БГ"; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от асоциацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител с допълнително заявление от 19.05.2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 561 (петстотин шестдесет и един) коректни записи и 67 (шестдесет и седем) некоректни записи.

Поради това регистрацията като наблюдатели на въпросните 67 (шестдесет и седем) лица следва да бъде отказана.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 561 упълномощени представители на сдружение „ПЛАН БГ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Валентина Димитрова Петрова
2. Снежана Георгиева Иванова-Йорданова
3. Николай Кирилов Иванов
4. Мирослава Миндова Стоянова
5. Росица Валентинова Илиева
6. Алекс Маринов Добрев
7. Петя Коцева Джаджарова
8. Гергана Андриан Гогова
9. Пламен Неиков Пеев
10. Боряна Христова Трифонова
11. Димитър Йорданов Георгиев
12. Снежанка Славейкова Кьосева
13. Красимира Илиева Тошич
14. Александър Славчев Тошев
15. Юлиян Руменов Василев
16. Красимир Методиев Наумов
17. Васил Петров Иванов
18. Захария Любенова Млеченкова
19. Галина Бориславова Дикова
20. Радостина Николаева Цекова
21. Христо Ангелов Христов
22. Владимир Иванов Мирчев
23. Антоанета Николова Величкова
24. Майя Стоянова Йорданова
25. Анелия Цветанова Ницпон
26. Валдемар Рихар Ницпон
27. Цветан Руменов Цветанов
28. Диана Георгиева Хаджиколева
29. Албена Николова Божкова
30. Венцислав Лозанов Георгиев
31. Венцислав Стоянов Каймакчийски
32. Кирил Антонов Евтимов
33. Стефан Димитров Никодимов
34. Петя Пламенова Кирилова
35. Йовко Пламенов Кирилов
36. Надя Богомилова Живкова
37. Стоян Милчов Живков
38. Мариана Петкова Делева
39. Снежанка Лакова Иванова
40. Павлина Ерменкова Еленкова
41. Биляна Йорданова Захариева
42. Марина Илкова
43. Даниела Петрова Никовска
44. Боряна Андреева Бонева
45. Мустафа Алишов Бодевеж
46. Христо Максимов Енев
47. Филип Александров Калайджиев
48. Лиляна Николова Христова
49. Людмила Христова Ангелова
50. Мартин Огнянов Илиев
51. Красен Христов Терзиев
52. Драгомир Валентинов Драгунчев
53. Цветана Васкова Спасова
54. Деница Дечева Даскалова
55. Мирослава Дечева Иванова
56. Венцислав Стефанов Пенков
57. Катя Георгиева Йорданова
58. Евгения Петрова
59. Вероника Михалева Борисова
60. Теодора Грозева Йолова
61. Стефан Цветанов Денчев
62. Димитринка Кръстева Йорданова
63. Тодор Благоев Георгиев
64. Лилия Неделчева Петкова-Ярцева
65. Пламен Миланов Иванов
66. Десислава Евтимова Костадинова
67. Райна Димитрова Петкова
68. Елена Константинова Недялкова
69. Ивелин Тошков Пашов
70. Драгомир Гошов Манов
71. Александър Трендафилов Тодоров
72. Хриси Цветан Николова
73. Людмил Кирилов Урдарски
74. Евгени Траянов Стоименов
75. Данка Йорданова Митева
76. Филип Игнатов Филипов
77. Илона Филипова Фичева
78. Тодор Истилиянов Русев
79. Виолета Тодорова Златкова
80. Мария Владимирова Кадиева
81. Иван Стефанов Митов
82. Стефка Димитрова Иванова
83. Петя Георгиева Карова
84. Владислав Кръстев Бояджиев
85. Гергана Георгиева Донкова
86. Зорница Симеонова Михова
87. Мартин Младенов Вълков
88. Ивайло Стоянов Иванов
89. Ива Димитрова Димитрова
90. Лиляна Ангелова Байрактарова
91. Искрен Кирилов Апостолов
92. Ивайло Колев Андонов
93. Камелия Колева Давидова
94. Георги Живков Жеков
95. Николай Димитров Панайотов
96. Калина Иванова Даскалова
97. Богдан Иванов Панайотов
98. Павел Георгиев Михайлов
99. Евгени Руменов Лазов
100. Илиян Петров Рутев
101. Станислав Иванов Илиев
102. Тодор Нейчев Нейчев
103. Михаела Веселинова Везенкова
104. Мария Георгиева Димитрова
105. Димитър Димов Димитров
106. Ива Миткова Тодорова
107. Андрей Минков Христов
108. Емилиян Руменов Лазов
109. Любомир Иванов Керемитчиев
110. Йоана Димитрова Кирякова
111. Иванка Илиева Туджарова
112. Адреана Красимирова Добрева
113. Илияна Христова Димитрова
114. Женя Валентинова Тодорва
115. Валери Иванов Тодоров
116. Надя Николаева Иванова
117. Таня Петрова Куртева
118. Атанас Валентинов Велев
119. Борислав Златков Бориславов
120. Петя Добринова Белчинова
121. Дамяна Бойчева Станчева
122. Бианка Стоянова Калъбалъкова
123. Мария Христова Славова
124. Таня Христова Каменова
125. Александра Атанасова Панова
126. Николай Желязков Желязков
127. Стефани Юлиянова Стефанова
128. Деница Радославова Анастасова
129. Станимир Пенев Стаматев
130. Клара Динкова Бомбалова
131. Полина Руменова Христова
132. Катерина Иванова Саръмова
133. Диляна Николаева Тачева
134. Николай Красимиров Желев
135. Мария Василева Панайотова
136. Цветелина Николаева Бургоджиева
137. Стоянка Иванова Димитрова
138. Лъчезар Стефанов Дойнов
139. Камелия Георгиева Нейкова
140. Селина Ангелова Вълчева
141. Юлияна Петрова Иванова
142. Николай Георгиев Бумбарски
143. Александър Николаев Душанов
144. Албена Венциславова Георгиева
145. Александър Стоянов Алексиев
146. Моника Георгиева Дешкова
147. Румяна Димитрова Василева
148. Иван Борисов Иванов
149. Кристиан Илиев Владов
150. Николай Димитров Стоимчев
151. Десислава Венциславова Досева
152. Милена Тотева Заркова
153. Доника Красимирова Кръстева
154. Димитрина Крумова Иванова
155. Марио Кирилов Опров
156. Еленка Милчева Велкова
157. Александър Асенов Гончаров
158. Мария Николова Стоименова
159. Пламен Илиев Димитров
160. Станислав Ивайлов Сулев
161. Еми Рачева Динова
162. Лидия Трифонова Симеонова
163. Пепка Христофорова Петрова
164. Димитринка Йорданова Нуен
165. Севдалина Славова Кирилова
166. Любомира Димитрова Делчева
167. Гергана Димитрова Делчева
168. Албена Иванова Искренова
169. Калина Иванова Иванова
170. Хари Хари Харалампиев
171. Димитър Мирчев Петров
172. Мадлен Христова Цонева
173. Константин Харалампиев Кафеджийски
174. Иван Петров Трайков
175. Цветан Митков Попов
176. Петя Николаева Трифонова
177. Лиляна Илиева Козарова
178. Валентин Емилов Христов
179. Мария Иванова Мандраджиева
180. Елена Иванова Колева
181. Петранка Иванова Палийска
182. Кирил Стефанов Стоанчев
183. Васил Симеонов Иванов
184. Вероника Цветанова Давидкова
185. Иво Руменов Стоянов
186. Веселена Иванова Андонова
187. Людмил Людмилов Бабев
188. Мариета Танева Рухчева
189. Георги Ивайлов Георгиев
190. Жасмина Христова Ценева
191. Йоана Иванова Недялкова
192. Димитър Георгиев Клинков
193. Сашо Георгиев Рангелов
194. Антоанета Николова Глухчева
195. Стоян Иванов Търтов
196. Христо Стефанов Миланов
197. Елена Бисерова Димова
198. Горяна Любомирова Кирова
199. Стилияна Георгиева Варадинова
200. Любомир Пейков Ненов
201. Диана Трифонова Ганчева
202. Николай Василев Славчев
203. Димитър Славчев Колев
204. Снежана Димитрова Миленкова
205. Георги Илиев Зидаров
206. Стоядин Валери Владимиров
207. Валентин Венелинов Лалов
208. Снежана Драгомирова Христова-Чамуркова
209. Петър Лазаров Чамурков
210. Гергана Лазарова Тонова
211. Марийка Славова Георгиева
212. Милка Йорданова Димитрова
213. Светла Тодорова Колева
214. Евелина Андонова Евгениева
215. Йорданка Матеева Митрова
216. Жулиета Желева Петкова
217. Стефка Йорданова Чавдарова
218. Ивалина Миткова Георгиева
219. Петя Петрова Кръпчанска
220. Мария Димитрова Ангеликова
221. Катя Димитрова Поверинг
222. Виолетка Рангелова Петрунова
223. Георги Петров Петрунов
224. Петър Данаилов Бръснаров
225. Велизар Альошев Миланов
226. Йордан Атанасов Васев
227. Ивелин Минчев Маринов
228. Македонка Иванова Божкова
229. Румен Николаев Христов
230. Мирослав Сергиев Сергиев
231. Владимир Димитров Кръстев
232. Гергана Емилова Митанска
233. Георги Йорданов Будинов
234. Радослава Борисова Илиева
235. Десислава Минкова Василева
236. Росица Георгиева Бачева
237. Пенка Тодорова Христова
238. Василка Николова Стоянова
239. Христо Ангелов Ленков
240. Юлиан Симеонов Развигоров
241. Марияна Александрова Цветкова
242. Траян Иванов Траянов
243. Радослав Динев Русев
244. Румен Димитров Радев
245. Филип Сашев Маринов
246. Наджие Ибрям Ибрям
247. Вилданка Лазарова Сиракова
248. Ширин Юмер Ферхад
249. Димитър Тодоров Дафов
250. Паолина Арахангелова Станкова
251. Митра Иванова Тотева
252. Стоян Ленков Иванов
253. Кирил Славчов Димитров
254. Марияна Маринова Борисова
255. Мариела Цвяткова Василева
256. Александър Стефчов Ангелов
257. Николай Георгиев Маринов
258. Виктория Станчева Стоянова
259. Иванка Александрова Стоянова
260. Теодора Руменова Граматикова
261. Христо Димитров Илиев
262. Йоан-Асен Петров Сепетчиев
263. Богдан Сергеев Колев
264. Виктор Благоев Александров
265. Красимир Янков Йорданов
266. Валентин Стефанов Пашов
267. Георги Асенов Куртев
268. Янко Петров Йорданов
269. Цветко Стоянов Калев
270. Ангел Шишманов Методиев
271. Миткпо Георгиев Петров
272. Сашо Янков Сашов
273. Ралица Жан Георгиева
274. Борислава Христова Анастасова
275. Божидар Георгиев Грънчаров
276. Ирена Василева Ананиева
277. Георги Цветков Александров
278. Спаска Петрова Станимирова
279. Анета Петрова Пенчева
280. Станимир Бориславов Станимиров
281. Кристина Венциславова Панова
282. Станимир Бориславов Гиздов
283. Биляна Васкова Кръстева
284. Цветина Николаева Шопова
285. Радослав Захариев Шолев
286. Христо Николаев Цветанов
287. Гергана Георгиева Георгиева
288. Сашко Димитров Георгиев
289. Павел Милчев Димитров
290. Гергана Станкова Чекелова
291. Ивайло Милчов Милков
292. Михаил Владимиров Андреев
293. Галин Андреев Михайлов
294. Раиса Райкова Мишева
295. Даниел Божидаров Филипович
296. Стилян Богомилов Василев
297. Екатерина Руменова Колева
298. Цветелина Радостинова Милчалиева
299. Георги Илиев Илиев
300. Цветана Георгиева Николова
301. Галина Ганкова Карадочева
302. Борислава Златкова Илиева
303. Радка Георгиева Михайлова
304. Георги Ангелов Ангелов
305. Вартухи Хаджадур Гарабедян
306. Боряна Методиева Матеева
307. Явор Петров Янчов
308. Виктор Веселинов Алексов
309. Николай Христов Стойков
310. Людмила Владимирова Симеонова
311. Емил Георгиев Стефанов
312. Пламен Арсов Илиев
313. Гергана Пенчева Стефанова
314. Мартин Едуард Георгиев
315. Боян Юриев Янакиев
316. Тодорка Георгиева Консулова
317. Ангел Валентинов Виденов
318. Ида Божидарова Кирова
319. Дарина Асенова Асенова
320. Наталия Иванова Гачева
321. Димитър Антонов Софрониев
322. Владимир Любомиров Ангелов
323. Лора Яворова Петрова
324. Тихомир Митков Николов
325. Адриан Йорданов Стефанов
326. Тодор Генчев Боев
327. Ивана Миева Коловска
328. Цветан Петров Диков
329. Кирил Юлианов Христов
330. Петър Стефанов Демитров
331. Светла Спасова Ганчева
332. Борислав Борисов Аспарухов
333. Теодор Николаев Николов
334. Теодора Цветанова Павлова
335. Василена Светославова Янакиева
336. Ивайло Иванов Виячев
337. Диана Николаева Виячева
338. Валентин Истилянов Апостолов
339. Ирина Миткова Георгиева
340. Исус Трайчев Митков
341. Божидар Златанов Борисов
342. Петър Иванов Герасимов
343. Йоана Иванова Пенева
344. Симона Стефанова Стойнова
345. Едуард Николаев Скорчев
346. Катрин Славчева Димитрова
347. Мартин Венциславов Стойнов
348. Иван Иванов Трендафилов
349. Росен Боянов Рибагин
350. Николай Красимиров Ефремов
351. Веселин Борисов Найденов
352. Мария Атанасова Апостолова
353. Ивайло Янев Димитров
354. Венета Златанова Атанасова
355. Станимир Петков Петков
356. Йоан Цветанов Цветанов
357. Лъчезар Христов Тодоров
358. Снежанка Николаева Гълъбинова
359. Мария Георгиева Димитрова
360. Минчо Веселинов Миланов
361. Драгомир Велчов Драгомиров
362. Силвестър Пенков Иванов
363. Соня Иванова Цветкова
364. Мая Бориславова Павлова
365. Стоян Георгиев Диков
366. Катя Михайлова Ноева
367. Георги Владимиров Очков
368. Нина Кирилова Костова
369. Николай Николов Владов
370. Весимир Георгиев Божков
371. Богдана Петрова Кирилова
372. Павел Матов Лукинович
373. Славчо Трайков Димитров
374. Александър Иванов Петров
375. Светла Кирилова Евтимова
376. Нели Петрова Василева
377. Мартин Здравков Ценев
378. Вела Иванова Футекова
379. Мартина Николаева Стоилова
380. Костадин Йорданов Костов
381. Димчо Борисов Иванов
382. Лидия Иванова Румиолова
383. Атанас Асенов Асенов
384. Любен Красимиров Мартинов
385. Галина Богомилова Георгиева
386. Виолета Йорданова Трифонова
387. Веско Руменов Данов
388. Розалина Иванова Георгиева
389. Ивелина Илиева Илиева
390. Янка Василева Пейчева
391. Александър Пламенов Игнатов
392. Магдалена Янкова Янкова
393. Виолита Колева Казанджиева
394. Красимира Кръстева Митовска
395. Надежда Димитрова Ихтиманска
396. Петър Георгиев Манов
397. Силвина Стефанова Филипова
398. Марин Лозанов Дойчев
399. Александър Иванов Стоев
400. Красимир Георгиев Кифев
401. Елеонора Георгиева Ангелова
402. Елена Иванова Маркова
403. Стефка Василева Ташева
404. Йорданка Кръстева Върбанова
405. Валери Борисов Димитров
406. Сергей Христов Петров
407. Илона Панкова Кованска
408. Иван Вергилов Иванов
409. Антон Бориславов Цветанов
410. Павлинка Иванова Величкова
411. Стоян Венциславов Каймакчийски
412. Борислав Красимиров Стефанов
413. Десислава Цветанова Георгиева
414. Розалина Захариева Павлова
415. Силвия Костадитова Симеонова
416. Иво Юриев Василев
417. Венцислав Димитров Митов
418. Симеон Венциславов Митов
419. Петра Първанова Митова
420. Асен Валентинов Тасев
421. Виолета Радиова Атанасова
422. Ивайло Лозанов Стоянов
423. Пламен Стефанов Бенев
424. Светлана Йорданова Николова
425. Симеон Ивайлов Мишев
426. Петя Борисова Карамитова
427. Благой Александров Благоев
428. Минка Карамфилова Караасенова
429. Майя Петрова Иванова
430. Надежда Маринова Манолова
431. Кристиан Славов Савова
432. Венета Георгиева Алексиева
433. Николай Митков Сакалов
434. Зоя Петрова Бонева
435. Теменужка Георгиева Паунова
436. Александър Божидаров Янев
437. Теодора Божидарова Димитрова
438. Пламен Светославов Стойков
439. Глина Борисова Лелекова
440. Елина Трайкова Трайкова
441. Ивайло Мариянов Иванов
442. Десислава Петрова Цветкова
443. Стефана Пламенова Ковачева
444. Веселка Георгиева Александрова
445. Емилия Стоянова Методиева
446. Иванка Славова Аспарухова
447. Найден Траянов Кирилов
448. Иван Кръстев Богданов
449. Атанас Александра Спиридонов
450. Доша Цветкова Ангелова
451. Славка Борисова Колева
452. Детелина Цонева Александрова
453. Катрин Кирилова Стоянова
454. Снажинка Александрова Стоичкова
455. Асен Иванов Асенов
456. Трайчо Рангелов Симеонов
457. Жеко Стефков Димитров
458. Христинка Димитрова Янева
459. Виктория Сирас Мердинян
460. Виолета Христова Михайлова
461. Станка Илиева Такева
462. Христина Иванова Явимо
463. Мария Иванова Алексиева Гонкова
464. Илиян Лилов Велев
465. Светла Георгиева Георгиева
466. Орлин Пейчев Пейчев
467. Милена Иванова Томова
468. Петър Игнатов Игнатов
469. Митко Борисов Иванов
470. Елица Димитрова Джаралийска
471. Георги Стефанов Шалазов
472. Яница Стоянова Славова
473. Викторио Мариус Младенов
474. Ганчо Георгиев Димитров
475. Лъчезар Николов Иванов
476. Станислав Василев Попстоев
477. Манол Димитров Петров
478. Десислава Сашева Петкова
479. Димитър Василев Василев
480. Валентин Любчев Минков
481. Иглика Иванова Василева
482. Венцислав Михайлов Костов
483. Людмил Людмилов Емилов
484. Денислав Петров Момчилов
485. Камелия Петрова Момчилова
486. Димитър Кирчов Раннгелов
487. Елена Костадинова Найденова
488. Григор Данаилов Божилов
489. Цветан Атанасов Велинов
490. Валентин Валентинов Николов
491. Любка Кирилова Вълкова
492. Живко Костов Василев
493. Даниела Георогиева Сергеева
494. Венцислав Георгиев Терзийски
495. Стефка Георгиева Талазова
496. Михаил Емилов Вишков
497. Божидар Даниелов Цветанов
498. Емилия Иванова Любенова
499. Габриела Янева Младенова
500. Орлин Славенов Петров
501. Христина Йорданова Рангелова
502. Костадин Асенов Йотов
503. Красимир Спасов Яначков
504. Маринета Стоилова Василева
505. Николай Милков Йорданов
506. Антония Павлова Андонова
507. Полина Николова Николова
508. Румен Красимиров Петков
509. Анета Николова Кириова
510. Радостин Петров Димитраков
511. Катя Славейкова Тунева
512. Стефан Христов Тунев
513. Вероника Данаилова Тодорова
514. Добромир Денчев Колев
515. Илия Зоревков Георгиев
516. Стоилка Йорданова Алексиева
517. Стефан Цветанов Петков
518. Диана Петрова Стоянова
519. Аксения Руменова Кръстанова
520. Eвелина Георгиева Григорова
521. Павел Първанов Стоянов
522. Здравка Илиева Райнова
523. Селда Али Црънкова
524. Дияна Стефанова Ботева
525. Лиляна Пепова Маринска
526. Фота Десподова Николова
527. Севда Александрова Кирилова
528. Любомир Тодоров Гълъбов
529. Димчо Борисов Григоров
530. Веселина Бориславова Игнатова
531. Силвия Георгиева Георгиева
532. Даниел Иванчев Костадинов
533. Анка Петкова Колева
534. Николай Василев Николов
535. Мария Валериева Ангелова
536. Венета Василева Здравкова
537. Васил Душков Деянов
538. Кирил Стефанов Милев
539. Светослава Стефкова Илиева
540. Антоанета Константинова Петрова
541. Славка Иванова Игнатова
542. Благовест Тодоров Атанасов
543. Радостина Илийчева Гълъбинова
544. Камен Иванов Пройнов
545. Ивайло Валериев Цветански
546. Габриела Орлинова Георгиева
547. Християн Димитров Апостолов
548. Евгения Георгиева Костова
549. Нелита Красимирова Стоянова
550. Кирил Георгиев Михайлов
551. Жулиян Йончев Костов
552. Славка Божидарова Симеонова
553. Камелия Бойкова Толева
554. Владислав Георгиев Колев
555. Симеон Димитров Иванов
556. Невена Владимирова Младенова
557. Юлияна Стоянова Стоянова
558. Емилия Кръстева Николова
559. Антоанета Райкова Огойска
560. Теменужка Стоянова Бонева
561. Красимир Петров Александров

 

Отказва регистрацията на 67 упълномощени представители на сдружението, както следва:

1. Радост Александрова Богданова
2. Адриана Величкова Величкова
3. Александър Антонов Димитров
4. Ана Иванова Атанасова
5. Антония Боянова Цветкова
6. Асен Христов Стефанов
7. Божидар Цветанов Бойков
8. Борислав Евгениев Христов
9. Валентин Валентинов Георгиев
10. Валентин Енчев Енчев
11. Васил Мирославов Николов
12. Величка Янкова Сашова
13. Венцислав Николаев Цанов
14. Георги Стефанов
15. Георги Христов Живков
16. Дамян Венелинов Илиев
17. Даниела Василева Величкова
18. Донка Недялкова Йовчева
19. Драган Христов Паунов
20. Емона Светославова Динева
21. Здравко Александров Маринов
22. Зорница Петрова Златкова
23. Иван Валериев Минев
24. Ивет Мариан Каменова
25. Искрен Михайлов Илиев
26. Йоана Величкова Велева
27. Йоана Григорова Асенова
28. Катя Дончева Георгиева
29. Константин Георгиев Богданов
30. Кристина Стойкова Кертова
31. Кръстьо Кръстев Деливанов
32. Лазарина Радева Лазарова
33. Лилия Бориславова Борисова
34. Лъчезар Георгиев Мишков
35. Любомир Ангелов Любомирв
36. Майя Бенкова Миланова
37. Мария Георгиева Илиева
38. Марта Лазаринов Лазарова
39. Милен Владов Владимиров
40. Мирослава Борисова Маринова
41. Михаела Симеонова Кехаьова
42. Надежда Иванова Илиева-Маринова
43. Найден Христов Найденов
44. Никол Владиславова Николова
45. Николай Георгиев Харалампиев
46. Николета Кирилова Иванова
47. Нина Русанова Иванова
48. Радка Лозанова Николова
49. Радослава Илиева Джерманова
50. Рангел Иванов Бражев
51. Росица Георгиева Мандова
52. Русанка Заркова Ставрева
53. Светлана Каменова Каменова
54. Светослав Николов Мачков
55. Светослав Станимиров Илиев
56. Светослав Тодоров Йовчев
57. Силвия Иванова Спасова
58. Симеонка Димитрова Томова
59. Снежана Жекова Велинова
60. Снежанка Георгиева Петковска
61. София Еленова Младенова
62. Станислав Стефанов Зарев
63. Цветан Александров Трифонов
64. Цветанка Василева Кирова
65. Шефкет Шефкетов Уруков
66. Юлияна Александрова Тончева
67. Явор Велинов Велинов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения