Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4357-НС
София, 24 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-4-01-28 от 24.02.2017 г. с искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5, 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. следните лица:

 

1.

Роман Якич (Roman Jakič)

Словения

2.

Раул Мурешан (Raul Mureşan)

Румъния

3.

Димаш Алжанов (Dimash Alzhanov)

Казахстан

4.

Маша Янушевич (Maša Janušević)

Сърбия

5.

Енира Боницкая (Enira Bronitskaya)

Беларус

6.

Егор Тилпунов (Egor Tilpunov)

Украйна

7.

Уилям Романс (William Romans)

Великобритания

8.

Юрга Луксаите-Ролинг (Jurga Lukšaite-Rochling)

Литва

9

Руслан Овездурдиев (Ruslan Ovezdurdyyev)

Туркменистан

10.

Юрий Озеров (Yury Ozerov)

Руска федерация

11.

Анжела Гиласку (Angela Ghilascy)

Молдова

12.

Олексий Личковах (Oleksiy Lychkovakh)

Украйна

13.

Газменд Агай (Gazmend Agai)

Албания

14.

Ханна Ефременко (Hanna Efremenko)

Беларус

15.

Ан-Леонор Беноа (Anne-Leonor Benoist)

Франция

16.

Зоран Илиевски (Zoran Ilievski)

Р. Македония

17.

Габриеле Кьотшау (Gabriele Koetschau)

Германия

18.

Михаел Вирзинг (Michael Wiersing)

Германия

19.

Андреа Мокану (Andrea Mocanu)

Румъния

20.

Барбара Силва Егер Малдонадо

(Barbara Silva Egger Maldonado)

Швейцария

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения