Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4354-НС
София, 23 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 261 и чл. 262 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Утвърждава технически характеристики и защитата на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за гласуване в страната съгласно приложение № 1 и за гласуване извън страната – приложение № 2.
  2. При производството и отпечатването на бюлетините да се спазват следните изисквания:

     2.1. формат на бюлетината съгласно приложения № 1 и 2;

     2.2. бюлетините се слепват в кочани по 100 бр. заедно съгласно Приложение № 94-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 4117-НС от 24 януари 2017 г. на ЦИК.

     3. Приложенията не се публикуват.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения