Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 435-НС
София, 9 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници извън страната на кандидатска листа на политическа партия ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-307 от 08.07.2021 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на политическа партия ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Заявлението е подписано от Борил Климентов Соколов - представляващ партията, чрез Симеон Христов Кожухаров.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Борил Климентов Соколов – представляващ партията, в полза на Симеон Христов Кожухаров;

- списък съдържащ имената на 39 (тридесет и девет) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-693 от 08.07.2021 г. се установи, че 35 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 лица са установени несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117 – 123 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС от 31 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатска листа на политическа партия ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО в избирателни секции извън страната следните лица:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Яни Николаев Колев

2.     

Костадин Николов Попов

3.     

Стоян Станчев Станчев

4.     

Атанас Ангелов Маринов

5.     

Станимир Тодоров Йорданов

6.     

Йордан Радев Йорданов

7.     

Ваньо Димов Пенев

8.     

Христо Атанасов Клинчев

9.     

Георги Викторов Дерменджиев

10.  

Славка Ангелова Николова-Пенева

11.  

Георги Стойчев Златев

12.  

Иван Стойчев Мануилов

13.  

Петър Георгиев Николов

14.  

Михаил Насков Балтиев

15.  

Костадин Борисов Вецов

16.  

Георги Стоянов Тапаров

17.  

Мирчо Кирилов Мирчев

18.  

Тодор Шанков Томов

19.  

Радослава Ванчева Арнаудова

20.  

Георги Стефанов Унгорянов

21.  

Стефан Стоянов Шуманов

22.  

Иван Георгиев Терзиев

23.  

Софрони Живков Лишански

...

24.  

Стамат Петков Стаматов

25.  

Христо Георгиев Христов

26.  

Мариана Николова Иванова

27.  

Нели Христова Лихаржова

28.  

Кемал Орхан Кемал

29.  

Кирил Йорданов Попов

30.  

Цветанка Георгиева Койкова-Петрова

31.  

Елена Георгиева Гулева

32.  

Благой Крумов Грозданов

33.  

Иван Любомиров Ключков

34.  

Весела Лазарова Карабожикова

35.  

Георги Томов Шаламанов

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения