Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4348-НС
София, 22 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-140 от 22.02.2017 г. на ЦИК, от Станил Станилов – упълномощен представител на ПП „АТАКА“, за промени в състава на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София. Предлага се на мястото на Станил Станиславов Станилов – член на РИК, който е регистриран като кандидат за народен представител с решение № 32/21.02.2017 г. на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, да бъде назначен Васил Георгиев Кацов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК, копие от дипломата за висше образование на Васил Георгиев Кацов и пълномощно от Волен Сидеров в полза на Станил Станилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, Станил Станиславов Станилов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, Васил Георгиев Кацов, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения