Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 434-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Русе, област Русе, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-63 от 09.08.2011 г. от кмета на община Русе, област Русе, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Русе.

Не е постигнато съгласие за заместник-председател и секретар на ОИК в община Русе.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Русе, област Русе, в състав от 25 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Пенчев Иванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Ангелова Петрова

 

СЕКРЕТАР:

Ивка Йорданова Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Йордан Венелинов Димитров

 

 

Силвия Георгиева Сгънатова

 

 

Асен Василев Станчев

 

 

Ася Пламенова Кутова

 

 

Соня Кънчева Станчева

 

 

Мирослава Йеремиева Маркова

 

 

Надежда Иванова Енчева

 

 

Петя Евгениева Любомирова

 

 

Тодорина Рачева Михайлова

 

 

Милена Петрова Ангелова

 

 

Десислава Петрова Дивчева

 

 

Искрен Маринов Илиев

 

 

Любомир Стефанов Генчев

 

 

Елиз Фикрет Халил

 

 

Билгин Себайдинов Бедриев

 

 

Мехриджан Юсмен Мехмед

 

 

Антоанета Христова Антонова

 

 

Стефан Димов Бонев

 

 

Светла Костадинова Иванова

 

 

Анна Михайлова Василева

 

 

Александър Великов Ганчев

 

 

Екатерина Василева Заякова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения