Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4338-НС
София, 21 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-74/20.02.2017 г. е постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“, подписано от Тодор Тодоров – областен координатор на ПП „ГЕРБ“, за промени в РИК в Двадесети изборен район – Силистренски. Предлага се на мястото на Велико Тодоров Димитров – член на РИК – Силистра, да бъде назначен Даниел Руменов Царянски.

Към предложението са приложени: заявление от Велико Тодоров Димитров, с което декларира желанието си да бъде освободен като член на РИК – Силистра, поради несъвместимост; заверено копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Даниел Руменов Царянски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Велико Тодоров Димитров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Даниел Руменов Царянски, ЕГН ....

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения