Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4314-НС
София, 16 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, регистрирана с Решение № 4234-НС от 6 февруари 2017 г. на ЦИК

На 16 февруари 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за промени в състава на коалицията, подписано от Данчо Димитров Хаджиев като пълномощник на Валери Симеонов Симеонов – представляващ коалицията.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ под № 1.1. на 16 февруари 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол за присъединяване на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ /СЕК/ към коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ от 10.02.2017 г., подписан от представляващите партиите от коалицията и от представителя на присъединилата се партия;
 2. Пълномощно от представляващия коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Валери Симеонов Симеонов в полза на Данчо Димитров Хаджиев;
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, издадено на 01.02.2017 г. от СГС–ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.;
 4. Удостоверение № 48-00-78 от 03.02.2017 г. на Сметната палата на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
 5. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ Георги Василев Манев;
 6. Образец от печата, който се поставя върху документите на присъединилата се партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от ИК и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, регистрирана с Решение № 4234-НС от 6 февруари 2017 г. на ЦИК, с включване на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения