Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 431-ЕП
София, 19 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са заявления с вх. № ЕП-18-94/16.05.2014 г. и № ЕП-18-107/18.05.2014 г. от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", представлявано от Петър Александров Харалампиев - председател на УС, чрез пълномощника Георги Ленков Балчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 376-ЕП от 15.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявленията (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Петър Александров Харалампиев, представляващ сдружението в полза Георги Ленков Балчев и на 7576 (седем хиляди петстотин седемдесет и шест) лица - представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка се установиха 6772 коректни записа.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 6772 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1 Атанас Стойнев Атанасов
2 Бончо Александров Илиев
3 Валентин Стефанов Петров
4 Валентина Петрова Стефанова
5 Валя Валентинова Стефанова
6 Гюргена Георгиева Войнова
7 Здравко Стефанов Петров
8 Йорданка Петрова Петрова
9 Ирина Стефанова Бонева
10 Красимир Владимиров Костов
11 Кристин Иванов Иванов
12 Любен Евтимов Балиев
13 Мариянка Кирилова Димова
14 Мирослав Любенов Евтимов
15 Николай Димитров Панайотов
16 Николай Пенчев Янев
17 Сашо Илиев Димитров
18 Теменужка Димитрова Арсова
19 Антоанета Стефанова Стефанова
20 Васил Иванов Тодоров
21 Георги Димитров Стоянов
22 Димитър Иванов Иванов
23 Иванка Христова Бонева
24 Йовка Тодорова Русева
25 Йордан Стойков Йорданов
26 Константин Иванов Неделчев
27 Снежана Асенова Станева
28 Станчо Илиев Станев
29 Тинка Иванова Стоянова
30 Тодор Симеонов Тодоров
31 Кирил Димитров Кирилов
32 Николай Петров Петров
33 Тошо Недев Недев
34 Цвятко Атанасов Тончев
35 Адриана Стоянова Атанасова
36 Ангелина Димитрова Христова
37 Богомил Нотев Ангелов
38 Борис Николов Димитров
39 Борислав Стоилков Борисов
40 Галина Стоянова Илиева
41 Галя Милчева Димитрова
42 Георги Маргаритов Димитров
43 Гергана Неделчева Тодорова
44 Данка Трифонова Ганева
45 Даринка Димитрова Иванова
46 Десислава Петрова Стоева
47 Диланея Костадинова Димитрова
48 Димитринка Стоилкова Христова
49 Димитър Венелинов Димитров
50 Димитър Николов Генев
51 Елена Богданова Петрова
52 Елка Стефанова Борисова
53 Иванка Андонова Братинова
54 Ивелин Иванов Илиев
55 Ивица Здравков Николов
56 Илия Маринов Ботев
57 Маргарит Георгиев Димитров
58 Маргарита Райчева Неделчева
59 Маргарита Стефанова Петкова
60 Мариан Антонов Христов
61 Мариана Илиева Стоянова
62 Марин Христов Симеонов
63 Мария Динкова Господинова
64 Мария Лоринова Симеонова
65 Милка Неделчева Минчева
66 Недка Славчева Стоянова
67 Никола Атанасов Иванов
68 Паола Тодорова Добрева
69 Пенка Пенева Петкова
70 Пенчо Йорданов Пенчев
71 Петранка Николова Христова
72 Петя Ганчева Петкова
73 Пламен Венелинов Добрев
74 Пламен Рашев Пенев
75 Пламена Иванова Петрова-Станева
76 Пламена Янкова Кирилова
77 Розалия Младенова Иванова
78 Росица Цонева Младенова
79 Руска Минчева Иванова
80 Светла Стефанова Атанасова
81 Симеон Антоанетов Николаев
82 Снежанка Георгиева Димитрова
83 Станислав Кирчев Александров
84 Стефан Русев Стоянов
85 Стефчо Кирилов Петков
86 Стилян Димитров Георгиев
87 Стоян Богомилов Нотев
88 Стоянка Николова Найденова
89 Таня Атанасова Христова
90 Христо Вангелов Стоянов
91 Цана Петрова Петкова
92 Цанка Михова Генева
93 Цветан Маргаритов Димитров
94 Цветанка Борисова Доростолска
95 Цветанка Младенова Николаева
96 Юлиян Денев Йорданов
97 Ангел Иванов Стоянов
98 Ася Иванова Борисова
99 Валентин Константинов Миланов
100 Веселина Василева Панева
101 Виолета Борисова Славчева
102 Галина Красимирова Зафирова
103 Галина Тончева Костова
104 Гинка Йорданова Аврамова
105 Десислава Добромирова Димитрова
106 Димана Росенова Димитрова
107 Димитринка Стефанова Атанасова
108 Димитър Иванов Динев
109 Доспена Георгиева Стоева
110 Елена Александрова Атанасова
111 Здравко Станчев Аврамов
112 Ивайло Василев Деев
113 Иван Крумов Иванов
114 Илия Янков Йорданов
115 Ирена Евгениева Христова
116 Ирина Маринова Христова
117 Константин Кирилов Пандурски
118 Красимира Ангелова Миланова
119 Лили Ангелова Любенова
120 Мариана Антонова Дамянова
121 Мариян Борисов Илиев
122 Милена Иванова Василева
123 Минка Трифонова Рашкова
124 Надежда Христова Митева
125 Николай Иванов Георгиев
126 Павлина Ангелова Петрова
127 Павлинка Христова Иванова
128 Петранка Петрова Димитрова
129 Силвия Здравкова Иванова
130 Славейко Христов Христов
131 Снежана Христова Димитрова
132 Стефан Димитров Иванов
133 Стоян Иванов Стоянов
134 Цонка Петрова Терзиева
135 Панайот Щерев Узунов
136 Иван Мирославов Пършев
137 Мариела Илкова Павлова
138 Елена Делева Светлева
139 Борислав Николов Богданов
140 Денимир Петров Ганев
141 Еленка Тодорова Василева
142 Цветан Илианов Любчев
143 Бочо Петров Бочев
144 Лиляна Вълкова Ганчева
145 Тодор Христов Гидиков
146 Дечко Тонев Богданов
147 Веселин Николаев Богданов
148 Недялка Василева Василева
149 Ралица Добринова Георгиева
150 Мариан Христов Христов
151 Деляна Манова Тодорова
152 Милена Йорданова Костова
153 Атанас Димитров Шопов
154 Цветан Иванов Грънчаров
155 Венцислав Христов Христов
156 Генко Тодоров Тодоров
157 Дора Стефанова Дишкелева
158 Силвия Колева Колева
159 Недялко Иванов Иванов
160 Анна Иванова Чонкова
161 Петя Милчева Делчева
162 Маргарита Димитрова Гачева
163 Милена Георгиева Гачева
164 Петър Иванов Делчев
165 Матей Хитев Михалев
166 Иван Петров Делчев
167 Иван Василев Василев
168 Спас Рачев Иванов
169 Симона Тодорова Гановска
170 Тодор Георгиев Каракушев
171 Лило Станимиров Ников
172 Тодор Христосков Димитров
173 Петя Генкова Тодорова
174 Пламен Василев Тодоров
175 Стефан Николаев Цочев
176 Росица Георгиева Гавелска
177 Георги Николаев Цочев
178 Делян Маринов Делчев
179 Николай Тодоров Ганчозов
180 Милена Чонова Загорчева
181 Михаил Костадинов Михайлов
182 Иван Цвятков Козаров
183 Снежана Левон Янева
184 Костадин Пенев Дюлгеров
185 Ирена Янкова Киркова
186 Даниела Димитрова Маринова
187 Цветанка Димитрова Тименова
188 Пенка Георгиева Славова
189 Георги Желев Георгиев
190 Красимира Стоянова Янъкова
191 Петранка Тодорова Маринова
192 Живко Добрев Живков
193 Снежина Тодорова Костадинова
194 Катя Любенова Иванова
195 Румен Николов Иванов
196 Светлин Минчев Минчев
197 Димитър Димитров Дилков
198 Роза Николова Христова
199 Димитринка Иванова Янъкова
200 Росица Иванова Стоянова-Гьокова
201 Десислава Цонева Димитрова
202 Бисер Жеков Балев
203 Христо Йорданов Христов
204 Станю Христов Маринов
205 Явор Христов Лилов
206 Ирена Стефчева Стоянова
207 Румяна Василева Георгиева
208 Събка Атанасова Петрова
209 Биляна Величкова Карагеоргиева
210 Светослав Добрев Петров
211 Росица Семионова Евтимова
212 Господин Иванов Иванов
213 Миглена Христова Николова
214 Диян Христов Дичев
215 Николай Иванов Илиев
216 Катина Панайотова Гуджимиси
217 Камелия Христова Дюлгерова
218 Сиана Костадинова Дюлгерова
219 Гинка Иванова Стоянова
220 Свилен Георгиев Славов
221 Стефан Илиев Георгиев
222 Красимир Петров Жеков
223 Атанас Димитров Алексиев
224 Радостина Стоянова Угринова
225 Здравка Тодорова Угринова
226 Миглена Данчева Добрева
227 Евгени Атанасов Чобанов
228 Светлана Десикова Чобанова
229 Галина Господинова Мангърова
230 Лилия Ангелова Георгиева
231 Марияна Петрова Георгиева
232 Крастинка Вичева Жечева
233 Цветелина Христова Маринова
234 Виолета Атанасова
235 Аделина Димитрова Христова
236 Каню Николов Киряков
237 Красимира Русева Ганчева
238 Валентина Илиева Петрова
239 Стефан Бойков Радев
240 Невена Бойкова Радева
241 Петър Иванов Ненчев
242 Стела Николаева Радева
243 Бойко Стефанов Радев
244 Дияна Братоева Стоянова
245 Любомир Костадинов Григоров
246 Ивелина Георгиева Атанасова
247 Илиан Петков Димов
248 Светослав Иванов Славов
249 Любка Илиева Димова
250 Виктория Златинова Димитрова
251 Миглена Жекова Димитрова
252 Марийка Петкова Филева
253 Филчо Йонков Филев
254 Стилян Николов Стоянов
255 Марияна Деянова Добрева
256 Радостина Иванова Цанкова
257 Златин Върбанов Димитров
258 Цветанка Илиева Маринова
259 Десислава Христова Винчева
260 Нели Стойчева
261 Иван Гунчев Гунчев
262 Камелия Димчева Ангелова
263 Ангел Димчев Петров
264 Димчо Добрев Петров
265 Янчо Йорданов Христов
266 Радомир Милков Христов
267 Стефка Стоянова Христова
268 Живко Петров Жеков
269 Миглена Христова Говедарска
270 Георги Иванов Георгиев
271 Габриела Генчева Иванова
272 Мария Запрянова Жекова
273 Катерина Стоянова Василева
274 Едмонд Николов Папазов
275 Ивон Едмонд Папазова
276 Станка Георгиева Жечева
277 Васил Атанасов Митев
278 Мариян Йорданов Славчев
279 Стоянка Сандова Христова
280 Денислав Димитров Митрофанов
281 Петър Антонов Петров
282 Марияна Йорданова Петрова
283 Антон Петров Петров
284 Ясен Христов Янков
285 Людмила Великова Янкова
286 Цветелина Николаева Кръстева
287 Тодор Венков Тодоров
288 Пламен Петков Стоянов
289 Светломир Радославов Димитров
290 Таня Димитрова Крондева
291 Вярка Христова Тенчева
292 Елка Христова Михайлова
293 Димитър Еников Димитров
294 Анюта Цветанова Горанова-Джонова
295 Константин Николов Николов
296 Николай Стефанов Николов
297 Делян Илков Янев
298 Георги Лъчезаров Лефтеров
299 Тодорка Иванова Добрева
300 Христина Иванова Лазарова
301 Нина Валериева Иванова
302 Искра Райкова Иванова
303 Цветан Колев Димитров
304 Светлан Стоянов Димитров
305 Кремена Димитрова Николова
306 Димитър Любомиров Генчев
307 Михаил Пламенов Мишков
308 Румяна Иванова Николова
309 Димитър Иванов Николов
310 Деан Йорданов Кръстев
311 Петко Райков Петков
312 Диляна Димова Димитрова
313 Димитър Георгиев Димитров
314 Нели Михайлова Димитров
315 Виолета Николаева Игнатова
316 Илиян Вълков Ганчев
317 Мима Стоименова Ганчева
318 Илиян Костадинов Павлов
319 Димитричка Атанасова Калчева
320 Галина Николова Славчева
321 Христина Михайлова Павлова
322 Мюролюб Георгиев Попов
323 Петър Василев Кънчев
324 Румен Василев Кънчев
325 Георги Росенов Профиров
326 Владимир Венелинов Калчев
327 Нина Николаева Добрева-Маринова
328 Атанаска Руменова Димитрова
329 Ивелина Петрова Петкова
330 Георги Петков Райков
331 Звезделина Валентинова Иванова
332 Борислав Стоянов Маринов
333 Ангел Желязков Каракашев
334 Теодора Стефанова Петрова
335 Никола Георгиев Николов
336 Мирослав Николов Манчин
337 Любомир Тодоров Михалев
338 Калоян Валериев Бинев
339 Ивайло Петров Динев
340 Тихомир Теодоров Стоянов
341 Ваня Николаева Гаванозова
342 Иван Красимиров Иванов
343 Михаил Красимиров Иванов
344 Калоян Деанов Иванов
345 Андрей Здравков Андонов
346 Красимира Михова Костова
347 Димчо Веселинов Георгиев
348 Янка Андреева Димитрова
349 Радина Ивелинова Господинова
350 Антонио Едуардов Балтаджиев
351 Нели Атанасова Балтаджиева
352 Калин Колев Калев
353 Лина Петрова Нейчева
354 Живко Юлиянов Дончев
355 Теодора Николова Неделчева
356 Кирил Ангелов Шишков
357 Христо Койчев Станев
358 Росица Иванова Станевяа
359 Васил Кръстев Кръстев
360 Красимир Николаев Пашкулски
361 Димитър Александров Палейков
362 Иванка Йорданова Велева-Палейкова
363 Елена Даниелова Душкова
364 Иван Миленов Иванов
365 Милена Димчева Първанова
366 Николай Пламенов Цигаров
367 Венета Ангелова Динева
368 Анелия Георгиева Илиева
369 Иван Христов Димов
370 Бонка Йорданова Стойнова
371 Кристияна Благоева Григорова
372 Силвия Георгиева Димитрова
373 Добрин Красимиров Николов
374 Надя Петрова Николова
375 Тихомир Добрев Николов
376 Аня Георгиева Генчева
377 Кремена Живкова Костова
378 Стоянка Великова Минкова
379 Милка Георгиева Георгиева
380 Евгени Райчев Георгиев
381 Борислав Ангелов Балинов
382 Ивайло Красимиров Стоянов
383 Иванка Добрева Дилкова
384 Веселин Николов Иванов
385 Виолета Крумова Станчева
386 Радомир Димитров Петков
387 Емилия Янева Живкова
388 Маргарита Боянова Тасева
389 Милка Добрева Костова
390 Маринка Панайотова Димитрова
391 Марин Димитров Маринов
392 Иванка Георгиева Стойчева
393 Павел Валериев Калоянов
394 Александър Георгиев Йорданов-Атанасов
395 Керка Друмева Георгиева
396 Георги Янчев Патрунов
397 Дияна Владимирова Манева
398 Пенка Иванова Тодорова
399 Гинка Тодорова Гунчева
400 Женя Христова Дичева
401 Христо Кирилов Киров
402 Десислава Иванова Иванова
403 Живомир Иванов Стоянов
404 Станислав Христов Ненов
405 Нели Георгиева
406 Пламен Валентинов Петров
407 Сиана Пламенова Ялнъзова
408 Димитър Георгиев Ангелов
409 Васил Славчов Копанаров
410 Георги Димчев Георгиев
411 Илиан Илиев Димитров
412 Илиян Маринов Пенчев
413 Марина Стоянова Димитрова
414 Ивелин Николаев Лазаров
415 Теодора Ангелова Ангелова
416 Ивайло Иванов Иванов
417 Мария Гроздева Тотева
418 Лазарина Костадинова Любославова
419 Венцислав Георгиев Ангелов
420 Ашкън Ниази Ариф
421 Анна Йонкова Йонкова
422 Емил Димитров Йорданов
423 Борислав Живков Георгиев
424 Красимир Кирилов Борисов
425 Румяна Петкова Димова
426 Валентина Николаева Кръстева
427 Валентин Николов Климов
428 Венелин Божинов Йорданов
429 Надежда Василева Димитрова
430 Марин Христов Дянков
431 Найден Коев Недялков
432 Пламен Георгиев Петков
433 Пламен Иванов Пенчев
434 Христо Ботев Христов
435 Виолета Николова Рашкова
436 Нивилин Николов Климов
437 Гана Ненова Климова
438 Стоян Симеонов Стоянов
439 Марияна Колева Кьосева
440 Гутьо Георгиев Касабов
441 Васил Атанасов Динков
442 Мария Иванова Динкова
443 Мария Стефанова Костадинова
444 Костадин Михайлов Аргиров
445 Веска Георгиева Семерджиева
446 Румяна Иванова Пейковска
447 Борис Кирилов Бекяров
448 Калина Атанасова Стаматова
449 Веска Ангелова Филипова
450 Феня Веселинова Генова
451 Атанас Георгиев Карлюков
452 Иван Иванов Цветков
453 Николай Йорданов Пенев
454 Петър Пеев Комбов
455 Силвия Георгиева Христова
456 Алексанъдр Николаев Пенев
457 Калина Генчева Танева
458 Димитър Генчев Танев
459 Живка Стефанова Балабанова
460 Иван Стефанова Балабанов
461 Иван Георгиев Гълев
462 Верка Томова Пенчева
463 Цветан Христов Пенчев
464 Иван Атанасов Калинов
465 Валентин Илиев Димитров
466 Радослав Георгиев Шкретов
467 Диана Вълкова Гривова
468 Светлана Иванова Гълева
469 Димитър Ангелов Генов
470 Христо Георгиев Дачев
471 Божана Илиева Бозова
472 Христо Цветанов Пенчев
473 Веселин Евгениев Генов
474 Рангел Грозданов Чобанов
475 Мария Петрова Чобанова
476 Нина Тихоновна Сендрева
477 Калинка Йорданова Пърчева
478 Атанаска Николова Дамянова
479 Божил Иванов Кътев
480 Атанас Иванов Дамянов
481 Нели Паунова Радина
482 Тодор Василев Лазаров
483 Ангел Стефанов Стефанов
484 Георги Ангелов Кременлиев
485 Нина Борисова Пулева
486 Борис Стоянов Поров
487 Иван Стоянов Шарланев
488 Никола Вангелов Бушев
489 Васил Александров Луков
490 Кирил Иванов Джуров
491 Илия Георгиев Бусаров
492 Гергана Николова Кременлиева
493 Георги Крумов Бусаров
494 Стоян Иванов Ярчев
495 Анита Благоева Бусарова
496 Иван Георгиев Василев
497 Сергей Красимиров Михайлов
498 Шефкет Мустафов Камберчев
499 Костадин Иванов Касабов
500 Стоян Георгиев Кундев
501 Коста Методиев Алабашев
502 Борис Кирилов Малев
503 Петър Георгиев Апостолов
504 Недко Северинов Сугаринов
505 Иван Валериев Ижбехов
506 Ангел Руменов Киряков
507 Иван Стоянов Шикеров
508 Георги Ангелов Павлов
509 Росен Кръстев Тодоров
510 Веселин Пенев Вълчев
511 Петър Андонов Дачев
512 Радослава Младенова Пенева-Драганова
513 Денка Радославова Пенева
514 Юлия Славейкова Рашева
515 Георги Евгениев Драганов
516 Йорданка Радославова Георгиева
517 Кремена Росенова Кръстева
518 Робърт Руменов Рачев
519 Кремена Трифонова Величкова
520 Богомил Величков Величков
521 Велико Николов Николов
522 Ивайла Венелинова Георгиева
523 Илиян Румев Николов
524 Александър Димитров Христов
525 Петьо Евгениев Драганчев
526 Михаил Стоянов Тодоров
527 Галин Георгиев Георгиев
528 Керанка Петкова Проданова
529 Теодор Стилянов Иванов
530 Димо Красимиров Димов
531 Пресиян Младенов Петров
532 Искрена Георгиева Йорданова
533 Данаил Проданов Проданов
534 Пролетина Светозарова Стефанова
535 Христо Красимиров Даскалов
536 Цветелина Иванова Стойкова
537 Веселина Николова Йотова
538 Росица Николова Николова
539 Маргарита Стоянова Йоргова
540 Иван Недков Иванов
541 Георги Петров Иванов
542 Драгомир Петров Димов
543 Дарина Иванова Димова
544 Атанас Иванов Атанасов
545 Богдан Пенев Йорданов
546 Росица Иванова Иванова
547 Деспина Денева Калинова
548 Величка Маркова Йорданова
549 Бойка Иванова Станчева
550 Бранимир Маринов Пенчев
551 Габриела Стефанова Митева
552 Илиана Иванова Георгиева
553 Иглика Момчева Босева
554 Галина Димитрова Иванова
555 Снежина Енчева Георгиева
556 Димитър Великов Аврамов
557 Виолета Борисова Аврамова
558 Живка Борисова Дамянова
559 Йордан Тодоров Дамянов
560 Йорданка Павлова Дочева
561 Звездиана Веселинова Георгиева
562 Анна Димитрова Георгиева
563 Георги Веселинов Георгиев
564 Русалина Тошева Михалева
565 Михаил Иванов Михалев
566 Марин Красимиров Маринов
567 Денка Стефанова Иванова
568 Кръстинка Димитрова Георгиева
569 Янка Станчева Иванова
570 Виктор Михайлов Славчев
571 Иванка Михова Маринова
572 Владислав Викторов Славчев
573 Анатоли Валентинов Кръстев
574 Димитрина Иванова Иванова
575 Павлина Добрева Денева
576 Пена Неделчева Христова
577 Борис Димитров Димов
578 Живка Гочева Атанасова
579 Петър Богданов Пешев
580 Мара Вълчева Пешева
581 Павлина Николова Петрова
582 Снежана Петкова Иванова
583 Иван Христов Христов
584 Милена Пенева Христова
585 Николинка Трифонова Великова
586 Биляна Тодорова Добрева
587 Радина Стефанова Николова
588 Даниела Маринова Петрова
589 Ивелина Кръстева Пенчева
590 Надежда Христова Хаджиева
591 Даниела Николова Христова
592 Асен Станков Асенов
593 Васил Николов Петров
594 Стоян Ганев Стоянов
595 Неделчо Богданов Неделчев
596 Галина Неделчева Неделчева
597 Негослав Георгиев Няголов
598 Красимир Илиев Иванов
599 Магда Стефанова Иванова
600 Атанас Георгиев Цонев
601 Александър Атанасов Цонев
602 Даниела Георгиева Кръстева
603 Валентин Дениславов Великов
604 Елена Димитрова Илиева
605 Еленка Радева Иванова
606 Марийка Радева Иванова
607 Денислав Великов Иванов
608 Милена Пенева Ламбаджиева
609 Живка Йорданова Петрова
610 Гинка Маринова Курдоманова
611 Елена Димитрова Иванова
612 Станислав Живков Киряков
613 Стефка Иванова Мончева
614 Димана Атанасова Кръстева
615 Гинка Кръстева Иванова
616 Петя Николова Диндикова
617 Марийка Илиева Коприянова
618 Иван Николов Коприянов
619 Иван Бориславов Радев
620 Даниела Георгиева Димчева
621 Весела Николаева Стоянова
622 Преслава Петрова Павлова
623 Георги Георгиев Георгиев
624 Станимира Тодорова Петкова
625 Недко Ангелов Киряков
626 Марина Николова Михайлова
627 Юлиян Илиев Михайлов
628 Иван Илиев Минчев
629 Емил Иванов Минчев
630 Вера Митева Петрова
631 Йордан Ненов Ненов
632 Генчо Добрев Савов
633 Гинка Петрова Русинова
634 Марин Василев Вълчев
635 Атанас Стефанов Атанасов
636 Николай Иванов Молишев
637 Ванушка Неделчева Тодорова
638 Стефана Маринова Димова
639 Тодор Петров Христов
640 Бисер Тодоров Радев
641 Пламен Василев Кирилов
642 Коста Маринов Пенков
643 Тодор Ангелов Димитров
644 Йордан Кирилов Йорданов
645 Марин Енчев Моллов
646 Ванушка Илиева Петрова
647 Тодорка Хинчева Иванова
648 Илиян Петров Костадинов
649 Николета Георгиева Христова
650 Светлана Стоянова Христова
651 Иван Стоянов Кондов
652 Васил Бобев Милков
653 Петър Красимиров Иванов
654 Атанаска Колева Съботинова
655 Любомир Спиров Йорданов
656 Коста Иванов Нелов
657 Пламен Александров Войков
658 Галина Василева Димитрова
659 Калина Тонева Иванова
660 Габриела Петрова Иванова
661 Петя Стоянова Стоянова
662 Стефан Георгиев Недев
663 Елка Димитрова Торлакова
664 Георги Иванов Иванов
665 Веселинка Георгиева Иванова
666 Ивелина Иванова Иванова
667 Цветанка Иванова Зенопова
668 Росица Йорданова Михайлова
669 Иван Илиев Молишев
670 Димитър Атанасов Стоянов
671 Митко Радев Ламбаджиев
672 Красимира Канова Дамянова
673 Валентин Кръстев Георгиев
674 Мариела Василева Раева
675 Венелина Пламенова Тотева
676 Десислава Радославова Вутова
677 Диляна Илиева Тончева
678 Христо Христов Дочев
679 Надежда Костадинова Евтимова
680 Ивайло Йорданов Калчевски
681 Красимира Костадинова Банчева
682 Денка Николова Бонева
683 Боян Тончев Владовски
684 Цветелин Стефанов Райковски
685 Десислава Димитрова Петкова
686 Михаил Крумов Михайлов
687 Николай Петров Гътовски
688 Владислав Тончев Владовски
689 Христо Цвятков Цвятков
690 Мирела Ненкова Колевска
691 Соня Светославова Спасова
692 Веселин Цветанов Дренски
693 Павлина Пенкова Райковска
694 Пеню Ангелов Пенков
695 Христо Дечков Дряновски
696 Иван Петков Спахийски
697 Вяра Валентинова Симеонова
698 Тихомир Иванов Тодоров
699 Марияна Пенчева Пенчева
700 Нина Димчева Димитрова
701 Ана Йорданова Иванова
702 Юлия Йорданова Николова
703 Тихомир Йорданов Лилов
704 Мария Костадинова Кънчева
705 Силвия Маринова Сомлева
706 Веселин Пенков Недялков
707 Мирослав Тончев Дочев
708 Мариела Христова Петрова
709 Йорданка Маркова Иванова
710 Мария Георгиева Кръстева
711 Георги Илиянов Йонков
712 Мюведет Джошкунова Мустафова
713 Ценка Лалева Ралчева
714 Марийка Христова Христова
715 Красимир Добрев Кръстев
716 Иванка Иванова Недялкова
717 Пенко Веселинов Недялков
718 Тончо Тинков Владовски
719 Минко Стефанов Баковски
720 Тончо Пенчев Гуевски
721 Павел Минков Калински
722 Пепа Иванова Камачарова
723 Цветанка Пенчева Марковска
724 Даниел Кънчев Сираков
725 Петя Валентинова Геновска
726 Бонка Минкова Маринова
727 Десислава Йорданова Белчева
728 Таня Христова Пъдевска
729 Веска Найденова Мешева
730 Камелия Иванова Райковска
731 Богдана Тотева Влаховска
732 Валентин Христов Геновски
733 Иван Николов Стаевски
734 Илиян Христов Хараламов
735 Христо Хараламов Колев
736 Поля Сергеева Ангелова
737 Пенка Минкова Трифонова
738 Станислав Колев Гуевски
739 Иван Цветков Драгански
740 Петя Тодорова Ралинска
741 Лили Миткова Ралчевска
742 Николина Минкова Попска
743 Полина Славчева Стойкова
744 Христо Маринов Попски
745 Красимир Дочев Попски
746 Стефка Илиева Илийкова
747 Иван Миланов Вълев
748 Красимир Маринов Чонов
749 Камелия Атанасова Цвяткова
750 Дияна Сандева Тренчева
751 Пенчо Василев Кънев
752 Николай Танчев Марков
753 Георги Димитров Тошеков
754 Грета Бойкова Стойчева
755 Пенко Тотев Пенков
756 Румяна Генчева Тонова
757 Виктор Цочев Василев
758 Марияна Христова Вълчева
759 Петко Панчев Геов
760 Мирчо Краев Мирчев
761 Тодор Пенчев Стойнешки
762 Павел Светославов Стратев
763 Румен Иванов Христов
764 Тотка Атанасова Петкова
765 Десислава Радославова Тодорова
766 Петя Василева Цвяткова
767 Пенка Дулева Ангелска
768 Николай Емилов Цвятков
769 Милка Маринова Добрева
770 Дияна Петкова Стаевска
771 Иванка Ненова Тотева
772 Георги Руменов Ковачев
773 Лора Павлинова Рачева
774 Галя Венцеславова Тодорова
775 Кунка Стойкова Бомбалска
776 Веселина Дамянова Цонева
777 Калинка Иванова Калинска
778 Теменуга Василева Владовска
779 Антон Денчев Тончев
780 Павел Руменов Ашимов
781 Еленко Благославов Стоянов
782 Еленка Благоева Станчева
783 Борислав Георгиев Илиев
784 Недка Юлиева Милева
785 Яница Бончева Николова
786 Дарина Стефанова Гочева
787 Пламен Анев Христов
788 Емил Анев Ангелов
789 Денис Ерджанов Нурединов
790 Иванка Косева Христова
791 Иво Йорданов Христов
792 Орлин Константинов Костов
793 Явор Венков Вълчанов
794 Антон Божанов Попов
795 Златин Радославов Златев
796 Марияна Ивайлова Нешкова
797 Снежа Колева Ангелова
798 Павлин Милев Павлов
799 Валери Василев Василев
800 Христо Василев Панов
801 Женя Начева Филипова
802 Радослав Христов Вълчев
803 Красимир Велев Асенов
804 Недялка Русева Христова
805 Венцислав Красимиров Велев
806 Валентина Димитрова Йорданова
807 Адриана Стоянова Янкова
808 Десислава Станимирова Маринова
809 Роман Константинов Костов
810 Виктория Петрова Рохлева
811 Петър Филипов Петров
812 Антон Петков Иванов
813 Ирина Георгиева Иванова
814 Марияна Стефанова Ставрева
815 Калоян Антонов Кирилов
816 Владимир Христов Димитров
817 Аню Ангелов Христов
818 Мирослав Венелинов Маринов
819 Галена Николова Христова
820 Аспарух Христов Чакъров
821 Ирина Красимирова Костова
822 Галина Константинова Костова
823 Маринела Атанасова Николова
824 Генади Емилов Пантелеев
825 Ивелина Калинова Бежева
826 Марияна Василева Петрова
827 Мартин Асенов Николов
828 Калин Георгиев Николов
829 Младен Димитров Илиев
830 Албена Желязкова Радева
831 Йордан Борисов Темелков
832 Щерян Димитров Николаев
833 Станислав Маринов Христов
834 Магделeна Николаева Захариева-Христова
835 Ивайло Славчев Иванов
836 Марина Николаева Пънова
837 Йорданка Ангелова Ненова
838 Анатоли Станчев Накев
839 Тошко Танев Тодоров
840 Олег Енчев Драганов
841 Николай Ефремов Чакъров
842 Ненчо Иванов Ненов
843 Лиляна Косева Величкова
844 Анета Ненечева Колчакова
845 Виктория Николаева Пънова
846 Тони Росенова Кръстева
847 Ивелин Иванов Колчаков
848 Диана Николаева Петрова
849 Армен Александров Мгдесян
850 Румяна Славчова Радева
851 Жулиан Златев Йорданов
852 Павлина Жечкова Банева
853 Малин Димитров Димитров
854 Надежда Руменова Радева
855 Полина Минкова Ваклинова
856 Митко Илиев Илиев
857 Людмила Александрова Люцканова
858 Веселина Братоева Маринова
859 Петя Димитрова Петкова
860 Георги Красимиров Даскалов
861 Теодора Манолова Марева
862 Цветелина Христова Добрева
863 Диляна Христова Добрева
864 Христо Добрев Христов
865 Злати Йорданов Великов
866 Веселина Павлова Петрова
867 Радослава Стефанова Стефанова
868 Асен Димитров Митрев
869 Свилен Тошев Петков
870 Мартин Крумов Крумов
871 Светослав Пейчев Куртев
872 Красимира Руменова Василева
873 Моника Богомилова Боева
874 Богомил Русев Боев
875 Ивайло Тодоров Симеонов
876 Емил Костадинов Костов
877 Милка Георгиева Василева
878 Гергана Янкова Петрова
879 Йоанна Димитрова Ганчева
880 Цветалин Димитров Цветков
881 Димитър Георгиев Димитров
882 Ясен Весков Николов
883 Даниела Господинова Стойчева
884 Славка Кирилова Великова
885 Костадин Веселинов Костадинов
886 Камелия Георгиева Колева
887 Марияна Христова Андонова
888 Християн Христов Андонов
889 Янислав Стоянов Андонов
890 Радина Георгиева Георгиева
891 Ана Янкова Стефанова
892 Николай Ангелв Маринов
893 Иван Стефанов Иванов
894 Иванка Христова Иванова
895 Марийка Донева Стамова
896 Янко Ангелов Стамов
897 Валентина Иванова Цанкова
898 Величка Йорданова Петкова
899 Малина Тодорова Петрова
900 Веселин Иванов Христов
901 Тинка Минчева Христова
902 Илия Борисов Цветков
903 Димка Макавеева Никодимова
904 Харитон Харипиев Фиданов
905 Симонета Валериева Иванджикова
906 Марияна Тренчева Тасева
907 Димитринка Борисова Царкова
908 Красимир Анатолиев Георгиев
909 Нина Бориславова Николова
910 Лъчезар Стилиянов Петков
911 Христо Иванчев Колев
912 Златко Симеонов Георгиев
913 Любомир Добромиров Добрев
914 Мадлена Венциславова Симеонова
915 Иванка Димитрова Иванова
916 Малина Димитрова Митева
917 Боряна Мариянова Маринова
918 Лилия Илиева Петкова
919 Здравко Димитров Георгиев
920 Вергиния Красимирова Лалова
921 Силвия Расимова Цветанова
922 Марина Виткова Иванова
923 Йордан Венциславов Тодоров
924 Михаела Величкова Христова
925 Виктория Славчева Дилкинска
926 Бистра Божинова Георгиева
927 Таня Златанова Игнатова
928 Десислава Бориславова Мирчева
929 Майя Венелинова Лалова
930 Йордан Илиянов Кръстев
931 Дора Христова Тотева
932 Иванка Димитрова Николова
933 Галя Маринова Павлова
934 Димка Цветанова Шонова
935 Павлина Христова Маринова
936 Найден Иванов Найденов
937 Борис Михайлов Новачев
938 Мария Андреева Новачева
939 Цветелина Миткова Стойчева
940 Стефан Георгиев Бараков
941 Бранимир Чавдаров Томов
942 Росен Митков Тотев
943 Стилян Тихомиров Тонов
944 Александър Аспарухов Маринов
945 Тихомир Караджов Петров
946 Върбинка Дикова Иванова
947 Мирослав Димитров Димитров
948 Ивелина Валентинова Генчева
949 Цонка Георгиева Анкова
950 Елена Димитрова Динчева
951 Ваня Божилова Гевренова
952 Анна Пертова Маринова
953 Добринка Тотева Вашкова
954 Наталия Нейчева Илиева
955 Цветелина Любомирова Кръстева
956 Екатерина Георгиева Ангелова
957 Ася Георгиева Кючукова
958 Татяна Иванова Йонкова
959 Александър Надков Макавеев
960 Лидия Михайлова Цветкова
961 Веселин Иванов Маладжиков
962 Живка Иванова Ангелова
963 Юлия Цачева Кашева
964 Роберт Иванов Цветков
965 Цветомира Калинова Василева
966 Искрен Стефанов Деков
967 Красимира Иванова Митковски
968 Юлиян Веселинов Спиридонов
969 Даниел Петьов Илиев
970 Мирослав Иванов Кацарски
971 Митко Красимиров Митев
972 Румяна Маринова Иванова
973 Малинка Симеонова Илиева
974 Никола Ивов Якимов
975 Ина Валериева Конова
976 Атанас Иванов Русев
977 Мария Маринова Заркова
978 Найден Лазаров Иванов
979 Мирела Емилова Иванова
980 Стефка Бориславова Тачева
981 Венислава Миленова Тачева
982 Стефан Йорданов Петков
983 Вилислава Константинова Лилова
984 Валя Каменова Вълчева
985 Царинка Георгиева Комитска
986 Татяна Архангелова Данова
987 Илия Димитров Горанов
988 Антонио Валериев Иванджиков
989 Галя Веселинова Василева
990 Владимир Минчев Ангелов
991 Искра Иванова Дечева
992 Стефка Йошкова Арсова
993 Вероника Анатолиева Василева
994 Наталия Петрова Божкова
995 Силвия Цолова Илиева
996 Димитрина Антонова Иванова
997 Анелия Тодорова Лучева
998 Тодор Иванов Нестеров
999 Лиляна Димитрова Цветкова
1000 Люба Стоилова Докова
1001 Надка Димитрова Станкова
1002 Мария Цветанова Пандурска
1003 Тодорка Стефанова Щърбанова
1004 Тодорка Иванова Матева
1005 Христо Илиянов Бадев
1006 Боряна Божинова Михайлова
1007 Илиян Маринов Бадев
1008 Снежана Христова Христова Бадева
1009 Цецка Николаева Тонкова
1010 Радка Стойкова Димитрова
1011 Албена Евгениева Маринова
1012 Албена Борисова Кюркчиева
1013 Нели Генова Генова
1014 Момчил Красимиров Маринов
1015 Богдана Маринова Пунчева
1016 Ангел Борисов Михайлов
1017 Йорданка Ташева Христова
1018 Евгения Тодорова Ангелова-Найденова
1019 Анка Иванова Хараланова
1020 Марийка Георгиева Иванова
1021 Весела Тодорова Йотова
1022 Кристина Йоткова Йотова
1023 Илко Константинов Илиев
1024 Силва Петрова Бешева
1025 Марияна Генова Антова
1026 Найден Николаев Палуков
1027 Надя Христова Младенова
1028 Юлка Любенова Младенова
1029 Лилян Печев Аспарухов
1030 Асен Василев Костов
1031 Жоро Яков Василев
1032 Магдалена Благомирова Иванова
1033 Петьо Георгиев Илиев
1034 Благовест Велиславов Тодоров
1035 Иван Блажев Николов
1036 Иван Георгиев Иванов
1037 Борислав Цветанов Вълчев
1038 Людмил Ангелов Кирилов
1039 Валeри Георгиев Иванов
1040 Асен Петров Вътев
1041 Иван Георгиев Иванов
1042 Петър Ванков Петров
1043 Петра Иванова Филчева
1044 Николинка Пенчева Иларионова
1045 Ивайло Иванов Джонов
1046 Георги Борисов Гарев
1047 Борис Георгиев Гарев
1048 Детелин Сашев Начев
1049 Иво Георгиев Караиванов
1050 Любомира Росенова Илиева
1051 Свилен Андреев Ангелов
1052 Иван Николов Грозданов
1053 Преслав Емилов Панов
1054 Радослав Огнянов Маринов
1055 Ангел Петев Ангелов
1056 Стела Димитрова Маринова
1057 Ивайло Парашкевов Стефанов
1058 Гюрга Христова Петрова
1059 Виктория Александрова Атанасова
1060 Ралица Николаева Атанасова
1061 Цветан Валентинов Стефанов
1062 Иво Валентинов Конов
1063 Иван Тонов Стоянов
1064 Генка Тодорова Фильовска
1065 Иван Генов Върбанов
1066 Атанаска Георгиева Линковска
1067 Веселин Горанов Нешовски
1068 Михаил Върбанов Линковски
1069 Нина Пламенова Иванова
1070 Ивайло Димитров Иванов
1071 Силвия Цветанова Иванова
1072 Наташа Георгиева Ангелова
1073 Цветанка Нанова Нанкова
1074 Христо Ангелов Христов
1075 Цветан Тодоров Генов
1076 Илиян Йотов Василев
1077 Миладин Тодоров Маринов
1078 Анета Трилова Петкова
1079 Христо Николаев Тодоров
1080 Марияна Ценова Върбанова
1081 Кристиян Мариян Иванов
1082 Ивелин Цезаров Иванов
1083 Мартин Петков Петров
1084 Йонка Петкова Пробойска
1085 Цветомир Стоянов Цветанов
1086 Сергей Цветомиров Стоянов
1087 Първолета Христова Димитрова
1088 Валентин Йотов Петров
1089 Васко Христов Василев
1090 Валентина Илиева Иванова
1091 Стефан Стоянов Цветанов
1092 Анелия Миткова Димитрова
1093 Петър Даков Петров
1094 Мариян Емилов Димитров
1095 Ангел Илиев Христов
1096 Мирослава Томова Христова
1097 Денис Петков Антонов
1098 Сашо Калчев Кръстев
1099 Петко Рашков Василев
1100 Петко Асенов Антонов
1101 Първолета Илонова Михайлова
1102 Виолета Василева Ангелова
1103 Мариета Христова Иванова
1104 Николета Емилова Диамандиева-Матеева
1105 Пламен Крумов Календарски
1106 Цветомил Илийчев Тодоров
1107 Валентин Цветанов Петков
1108 Петрушка Петрова Георгиева
1109 Мая Михайлова Тончева
1110 Михаил Руменов Петров
1111 Костадин Георгиев Дюлгеров
1112 Георги Костадинов Дюлгеров
1113 Мирослав Иванов Линчев
1114 Росен Венциславов Польовски
1115 Ивайло Цветанов Докузлиев
1116 Виктор Симеонов Кучев
1117 Тихомир Стефанов Кръстев
1118 Димитър Атанасов Атанасов
1119 Любчо Владимиров Симеонов
1120 Цветелин Петров Кожухарски
1121 Планета Стефанова Йончовска
1122 Магдалена Иванова Лонгарска
1123 Мариета Върбанова Иванова
1124 Валя Тихомирова Кънчовска
1125 Димитър Цветомиров Мотов
1126 Станислав Лъчезаров Георгиев
1127 Георги Петров Коцев
1128 Йорданка Николова Иванова
1129 Илияна Цветанова Илиева
1130 Йорданка Симеонова Димитрова
1131 Нора Димитрова Цветкова
1132 Павлина Василева Димитрова
1133 Цветозар Димитров Цветков
1134 Цеца Стефанова Христова
1135 Димитър Цветков Димитров
1136 Йонка Илиева Георгиева
1137 Красимир Николов Нинов
1138 Боряна Николова Христос
1139 Христо Никос Христос
1140 Драгомир Христов Вълов
1141 Иван Илиянов Василев
1142 Мирослав Весков Василев
1143 Йоан Велиславов Василев
1144 Росица Гинкова Бенова
1145 Марийка Милчева Динкова
1146 Цветомир Петков Христов
1147 Вътка Ангелова Стойкова
1148 Димитър Илиев Лебешков
1149 Дода Иванова Димитрова
1150 Марин Кръстев Вълчанов
1151 Елка Георгиева Маринова
1152 Венцислав Любенов Гавазов
1153 Тихомир Милчев Гошев
1154 Любомир Недев Симеонов
1155 Анелия Георгиева Тодорова
1156 Владислав Валериев Шумов
1157 Станислав Петров Славев
1158 Явор Петров Янков
1159 Маргарит Иванов Недев
1160 Анатоли Огнянов Ангелов
1161 Анчо Любенов Ангелов
1162 Десислава Огнянова Ангелова
1163 Митко Георгиев Тончев
1164 Андреан Василев Лучев
1165 Димитър Минчев Петков
1166 Благовест Иванов Георгиев
1167 Неделчо Илиев Илиев
1168 Татяна Петкова Трифонова
1169 Мая Петкова Димитрова
1170 Иван Валериев Стефанов
1171 Алекси Сашев Георгиев
1172 Алек Сибилов Миладинов
1173 Емилия Руменова Александрова
1174 Румен Сибилов Миладинов
1175 Николай Вълов Вълковски
1176 Радослав Маринов Маринов
1177 Георги Борисов Горанов
1178 Бисер Арсов Антонов
1179 Тодор Любенов Христов
1180 Венелин Бориславов Андреев
1181 Здравко Милчев Никодимов
1182 Пламен Бисеров Николов
1183 Маргарита Борисова Данчева
1184 Искра Любославова Иванова
1185 Тодор Славеев Георгиев
1186 Веселин Димитров Тотев
1187 Габриела Красимирова Кръстева
1188 Даниела Иванова Кръстева
1189 Георги Ангелов Йорданов
1190 Любен Трифонов Любенов
1191 Емил Николов Савев
1192 Георги Димитров Върбанов
1193 Галя Иванова Върбанова
1194 Бисер Василев Пенев
1195 Николина Велинова Хаджийска
1196 Калинка Стоянова Иванова
1197 Силвия Христова Спирова
1198 Димитричка Венкова Спирова
1199 Емил Ангелов Кирчев
1200 Венета Великова Седефинова
1201 Борис Цветанов Седефинов
1202 Цветалина Петрова Монева
1203 Любомир Кирилов Маджаров
1204 Георги Александров Кънчев
1205 Атанас Георгиев Атанасов
1206 Георги Пенчев Георгиев
1207 Даринка Ангелова Дикова
1208 Любамир Петров Лефтеров
1209 Тихомир Тодоров Цветанов
1210 Михаил Георгиев Първанов
1211 Венцислав Николов Петров
1212 Иван Минчев Тодоров
1213 Стоян Андреев Стоянов
1214 Верка Тодорова Божинова
1215 Бисер Илиев Борисов
1216 Златко Берчев Маджаров
1217 Галя Иванова Маринова
1218 Владимир Илиев Райновски
1219 Виктория Тошкова Симеонова
1220 Мирослав Иванов Маринов
1221 Силвия Йорданова Реселчанска
1222 Славей Методиев Хаджиев
1223 Георги Йотов Симеонов
1224 Елеонора Николаева Станева
1225 Виолета Цветкова Бешкова
1226 Илич Николаев Пацовски
1227 Радослав Иванов Одажийски
1228 Алберт Коков Котов
1229 Жулиян Коков Котов
1230 Петранка Йорданова Митова
1231 Димитър Дамянов Бендурски
1232 Ивайло Ненков Върбишки
1233 Мариана Иванова Решовска
1234 Десислава Детелинова Маринова
1235 Росен Ангелов Георгиев
1236 Виктория Недкова Йолова
1237 Юлиян Николов Йолов
1238 Цветан Любомиров Иванов
1239 Цветан Николов Кочев
1240 Калоян Валериев Марков
1241 Нина Димитрова Атанасова
1242 Стефан Пелев
1243 Недко Георгиев Маринов
1244 Микоян Ангелов Тонев
1245 Сергей Иванов Ичев
1246 Венетка Маринова Петракиева
1247 Христо Петров Коларов
1248 Айла Исмаилова Исмаилова
1249 Росица Иванова Павлова
1250 Румен Тошков Кирилов
1251 Борис Димитров Петров
1252 Милка Георгиева Петрова
1253 Ралица Дамянова Баросова
1254 Милен Димитров Димитров
1255 Силвия Димитрова Христанова
1256 Камен Красимиров Христанов
1257 Десислава Георгиева Димитрова
1258 Емилия Георгиева Димитрова
1259 Анелия Ангелова Беева
1260 Димитър Димитров Георгиев
1261 Маргарита Димитрова Георгиева
1262 Павлин Петров Беев
1263 Видьо Калев Видев
1264 Желязко Димитров Желязков
1265 Тодор Грозев Тодоров
1266 Диана Калчева Нейкова
1267 Надежда Георгиева Тотева
1268 Иван Петров Иванов
1269 Иван Атанасов Оцетаров
1270 Радка Стефанова Йорданова
1271 Митка Танев Иванов
1272 Петя Иванова Петкова
1273 Иванка Делчева Тошева
1274 Васил Танев Иванов
1275 Димитър Тосков Найдев
1276 Иванка Минчева Илиева
1277 Димка Славчеватодорова
1278 Маргарита Георгиева Рачева
1279 Стефан Борисов Стефанов
1280 Стоян Емиков Иванов
1281 Велизар Маргаритов Георгиев
1282 Иванка Господинова Русенова
1283 Петко Николаев Петков
1284 Радню Вичев Маринов
1285 Янка Желязкова Байчева
1286 Галя Антонова Стоянова
1287 Антоанета Димова Тирева
1288 Петко Василев Петков
1289 Ваньо Иванов Минев
1290 Стоян Петров Иванов
1291 Донка Динева Илиева
1292 Николай Георгиев Киров
1293 Павлина Радева Михова
1294 Таня Тодорова Иванова
1295 Георги Димитров Челингиров
1296 Живко Петров Жеков
1297 Диана Иванова Енева
1298 Таня Стоянова Николова
1299 Деян Тодоров Петров
1300 Недка Димитрова Петкова
1301 Даниел Георгиев Георгиев
1302 Делка Василева Калчева
1303 Генчо Делчев Нейков
1304 Катя Ивановапавлова
1305 Мария Иванова Найденова
1306 Жанета Пенчева Станчева
1307 Станчо Иванов Костов
1308 Иван Марков Иванов
1309 Христо Георгиев Иванов
1310 Красимир Тодоров
1311 Стоянка Иванова Дечева
1312 Стефан Николов Растев
1313 Мариянка Николаева Гърланова
1314 Павлина Трайкова Костова
1315 Женя Стоянова Хубанова
1316 Ана Славова Славова
1317 Атанаска Георгиева
1318 Мария Атанасова Петрова
1319 Петранка Димитрова Лекушева
1320 Иванка Михайлова Атанасова
1321 Паунка Димитрова Георгиева
1322 Величка Стоянова Димитрова
1323 Камен Маиров Сиди
1324 Пенка Стефанова Стойчева
1325 Калина Ганчева Стоилкова
1326 Василка Стойчева Христова
1327 Въльо Иванов Профиров
1328 Бенчо Стоянов Бенчев
1329 Симон Емилов Кънев
1330 Пенка Михайлова Иванова
1331 Стойчо Борисов Хаджин
1332 Стамен Петров Йотов
1333 Даниела Антонова Бъчварова
1334 Иванка Димитрова Ангелова
1335 Миглена Найденова Тотева
1336 Венелин Колев Видев
1337 Димитър Делчев Тодоров
1338 Камелия Юриева Овнарова
1339 Теодора Димитрова Димитрова
1340 Петко Златев Димитров
1341 Пламена Иванова Райчева
1342 Олга Василева Илиева
1343 Руска Стефанова Тодорова
1344 Иванкадимова Колева
1345 Кина Цанева Иванова
1346 Радослава Николова Петрова
1347 Иванка Асенова Христова
1348 Росица Тончева Маринова
1349 Анна Желязкова Димитрова
1350 Мария Кирилова Николова
1351 Димитрина Минчева Митева
1352 Хрисула Ламбос Иванова
1353 Симеон Антонов Хаджиев
1354 Марина Атанасова Донева
1355 Светлана Ганчева Константинова
1356 Мариета Илианова Петкова
1357 Жанета Стойчева Стойчева
1358 Динка Николаева Динева
1359 Маринка Славова Терзиева
1360 Димитринка Илиева Тенева
1361 Иванка Николова Георгиева
1362 Петя Станиславова Христова
1363 Дора Нейчева Тенева
1364 Александър Георгиев Велев
1365 Митко Райков Митев
1366 Илиана Костова Ганчева
1367 Недка Господинова Миткова
1368 Симеон Василев Вълев
1369 Денка Ганчева Вълева
1370 Ирина Петрова Георгиева
1371 Стефка Генова Дончева
1372 Грозданка Тенева Димитрова
1373 Калина Дичева Стоянова
1374 Гергана Гочева Дончева
1375 Продан Танев Лефтеров
1376 Димитринка Иванова Стоянова
1377 Видка Танева Георгиева
1378 Тотка Ангелова Петкова
1379 Мариела Йорданова Геренска
1380 Ангелина Ганчева Нунева
1381 Недялка Найденова Стойчев
1382 Мирослав Иванов Койчев
1383 Росица Иванова Калъпова
1384 Стефан Динев Стефанов
1385 Красимир Стоянов Стоянов
1386 Изабел Тодорова Христова
1387 Яница Савова Козарова
1388 Пенка Господинова Иванова
1389 Стефанка Минчева Минчева
1390 Тодор Михайлов Минчев
1391 Радка Михайлова Турлакова
1392 Маргарита Генчева Диманова
1393 Красимира Иванова Панева
1394 Десислава Милкова Порумова
1395 Ваня Желева Митева
1396 Антоанета Тенева Господинова
1397 Силвия Стайкова Петкова
1398 Атанаска Денкова Милева
1399 Марийка Мартинова Колева
1400 Николай Силвиев Петков
1401 Мариана Йорданова Маринова
1402 Стоян Кръстев Стоянов
1403 Минка Георгиева Христова
1404 Стоян Петров Стоянов
1405 Радка Атанасова Тасева
1406 Дарина Петкова Димитрова
1407 Десислав Стефков Минчев
1408 Виктория Иванова Динева
1409 Тодорка Стоилова Ушева
1410 Пенка Георгиева Коева
1411 Виолета Иванова Тонева
1412 Даниела Иванова Димитрова
1413 Марин Георгиев Георгиев
1414 Янка Александрова Георгиева
1415 Милица Руменова Димитрова
1416 Росица Иванова Шатова
1417 Мария Добрева Петкова
1418 Софка Иванова Маркова
1419 Росица Първанова Иванова
1420 Милко Трендафилов Михайлов
1421 Катя Русева Христова
1422 Хубавена Русева Щерева
1423 Катя Жорова Колева
1424 Цветана Димитрова Михайлова
1425 Стефка Иванова Турлакова-Вълчанова
1426 Петранка Йорданова Хаджиева
1427 Таня Генчева Митева
1428 Петър Димитров Кузманов
1429 Даниела Ангелова Чавдарова
1430 Йовчо Петров Кръстев
1431 Мариета Йовчева Турлакова
1432 Станчо Ангелов Станчев
1433 Тончо Стефанов Петров
1434 Иванка Динева Петкова
1435 Стоянка Станева Станчева
1436 Татяна Иванова Иванова
1437 Мария Петева Пенкова
1438 Румяна Иванова Илчева
1439 Пенка Василева Георгиева
1440 Иванка Тодорова Динева
1441 Пепа Иванова Малчева
1442 Елена Петкова Златанова
1443 Здравко Илиев Жиртов
1444 Севинч Мехмед Ибрям
1445 Марияна Вълчева Иванова
1446 Тихомир Антонов Живков
1447 Румен Стефанов Митев
1448 Красимир Атанасов Асенов
1449 Юсеин Мустафон Мустафов
1450 Али Мустафа Мустафа
1451 Надежда Величкова Митева
1452 Минка Атанасова Мустафона
1453 Румен Сергеев Стефанов
1454 Софка Атанасова Иванова
1455 Васил Петров Димитров
1456 Таня Иванова Славова
1457 Иванка Георгиева Динева
1458 Радостина Митева Койчева
1459 Михаил Иванов Михайлов
1460 Ганина Стефанова Михайлова
1461 Нели Атанасова Георгиева
1462 Атанас Петков Николов
1463 Здравка Желева Илиева
1464 Христо Атанасов Андонов
1465 Илко Стоянов Михайлов
1466 Стефан Митков Стефанов
1467 Петър Йорданов Петров
1468 Владимир Владимиров Генов
1469 Кольо Георгиев Колев
1470 Даниел Асенов Илчев
1471 Мария Сотирова Китанова
1472 Християн Митков Митев
1473 Антон Зафиров Тончев
1474 Теньо Стоянов Котев
1475 Стефка Георгиева Андреева
1476 Дияна Господинова Пеева
1477 Калинка Неделчева Тарлева
1478 Иван Минчев Иванов
1479 Танка Милчева Петрова
1480 Пенка Начева Енева
1481 Таньо Иванов Петков
1482 Долорес Ангелова Колева
1483 Иван Михайлов Михайлов
1484 Петя Пенчева Петкова
1485 Донка Банчева Банчева
1486 Филип Нойков Горов
1487 Димитър Румянов Пейков
1488 Красимира Славчева Пенева
1489 Стефка Пенчева Минчева
1490 Теньо Генов Иванов
1491 Ивайло Янков Иванов
1492 Господин Панов Минчев
1493 Динко Живков Господинов
1494 Деница Йорданова Хаджиева
1495 Галина Славова Чанкова
1496 Александра Илиева Таскова
1497 Димитър Петров Енчев
1498 Атанаска Тодорова Пенцова
1499 Светла Христова Желева
1500 Тодор Славчев Хранчев
1501 Катя Димитрова Германова
1502 Надежда Костова Тенева
1503 Кузман Стоянов Стоев
1504 Видка Йовчева Георгиева
1505 Златка Иванова Тодева
1506 Димитър Манолов Желев
1507 Любомир Кирилов Шевкиров
1508 Кина Тодорова Недялкова
1509 Красимира Рашева Иванова
1510 Бонка Найденова Иванова
1511 Татяна Генкова Илиева
1512 Иван Колев Димов
1513 Николай Димов Колев
1514 Делка Танева Кръстева
1515 Ганка Атанасова Даскалова
1516 Анета Тодорова Тодева
1517 Константин Славчев Шевкиров
1518 Манол Димитров Желев
1519 Красимир Дончев Милев
1520 Пламен Иванов Проданов
1521 Диан Недев Иванов
1522 Русемира Желева Георгиева
1523 Йордан Колев Йорданов
1524 Александър Пенков Пахталиев
1525 Албена Гълъбова Хаджиева
1526 Дянко Христов Баев
1527 Младен Светославов Найдов
1528 Петьо Лалев Карастоянов
1529 Никола Атанасов Боев
1530 Дора Георгиева Зарчева
1531 Панайот Иванов Михов
1532 Златко Иванов Петров
1533 Петя Лазарова Гайтанджиева
1534 Христо Йорданов Занчев
1535 Мария Георгиева Грошкова
1536 Димитър Колев Драгнев
1537 Добрина Цонева Матова
1538 Димчо Дуков Георгиев
1539 Катя Бонева Матанова
1540 Антон Дженков Митев
1541 Генка Славова Стойкова
1542 Росен Тотев Георгиев
1543 Пламен Христов Кръстираев
1544 Валентина Петрова Георгиева
1545 Богдан Асенов Миланов
1546 Динчо Денев Динев
1547 Дечко Георгиев Дечев
1548 Марин Михайлов Христов
1549 Диана Христова Иванова
1550 Мария Георгиева Георгиева
1551 Юлиян Младенов Огнянов
1552 Ваня Василева Петрова
1553 Кънчо Димитров Димитров
1554 Светла Стефанова Мангушева
1555 Стела Георгиева Стайкова
1556 Боян Петров Минев
1557 Димитър Колев Христов
1558 Донка Чернева Димитрова
1559 Иван Георгиев Иванов
1560 Димитър Станев Неделчев
1561 Ангел Николов Христов
1562 Румяна Николова Костадинова
1563 Георги Василев Гончев
1564 Петя Андонова Велева
1565 Даниела Асенова Паунова
1566 Румяна Стоева Иванова
1567 Тихомир Георгиев Налбантов
1568 Стефан Тодоров Чипов
1569 Стефана Диианова Христова
1570 Стоян Димитров Иванов
1571 Иван Тодоров Бакалов
1572 Дечо Минчев Кацаров
1573 Спас Димитров Димитров
1574 Мария Господинова Петкова
1575 Искра Добромирова Илиева
1576 Иван Тодоров Жеков
1577 Ваня Харалампиева Заекова
1578 Светлана Христова Ценкова
1579 Красимир Иванов Кирчев
1580 Валентина Георгиева Димова
1581 Петко Кънчев Григоров
1582 Петър Христов Ганчев
1583 Кънчо Тодоров Христов
1584 Мария Димитрова Желева
1585 Пенка Тодорова Грекова
1586 Божидар Митков Митев
1587 Донка Йовчева Щърбанова
1588 Николай Дончев Ганарев
1589 Щерьо Христов Щерев
1590 Живко Пенчев Колев
1591 Антоанета Гълъбова Хаджиева
1592 Вайдин Велинов Качанов
1593 Бисер Йорданов Караиванов
1594 Николай Димитров Джигов
1595 Диана Минкова Недева
1596 Марийка Колева Тахирова
1597 Милка Димитрова Маркова
1598 Любомир Росенов Денков
1599 Мария Радкова Колева
1600 Тошко Томов Башкехайов
1601 Драголюб Ганчев Драгнев
1602 Елеонора Ангелова Лаплачка
1603 Иван Желев Ноев
1604 Татяна Сашева Стоянова
1605 Кирил Павлов Вакавлиев
1606 Красимир Дечев Георгиев
1607 Лилия Тодорова Рачева
1608 Дафина Иванова Филева
1609 Мария Койчева Кръстираева
1610 Володя Методиев Зарчев
1611 Ралица Стефанова Митева
1612 Христина Лазарова Грудева
1613 Николай Цонев Байнов
1614 Иванка Симеонова Филева
1615 Диан Стефанов Стойков
1616 Светла Христова Кръстираева
1617 Малина Шинева Хаджиева
1618 Даниела Минкова Миланова
1619 Иван Василев Иванов
1620 Людмил Иванов Марков
1621 Мария Георгиева Недкова
1622 Георги Дечев Ненов
1623 Диян Илиев Илиев
1624 Деяна Тинчева Йовчева
1625 Тодор Стефанов Ванков
1626 Мариана Христова Иванова
1627 Милена Иванова Желева
1628 Анета Георгиева Камбурова
1629 Христиана Кръстева Гончева
1630 Веселка Асенова Генчева
1631 Донка Христова Коскина
1632 Димитър Тянев Карчев
1633 Ганка Колева Монева
1634 Димитринка Атанасова Добрева
1635 Емилия Николова Аврамова
1636 Атанас Николов Кафов
1637 Койчо Иванов Пандев
1638 Петя Красимирова Петрова
1639 Георги Стефанов Недялков
1640 Донка Танева Недялкова
1641 Пламен Тодоров Тодоров
1642 Стефан Гочев Недялков
1643 Димитринка Танева Маркова
1644 Илия Тодоров Пандев
1645 Тихомир Петров Бойчев
1646 Лальо Нанков Лалев
1647 Зравко Петров Тотев
1648 Стоян Крумов Марков
1649 Илиан Боев Иванов
1650 Костадин Мирчев Бичев
1651 Красимира Нейкова Терзиева
1652 Мария Димова Радева
1653 Милка Георгиева Бобчева
1654 Филип Георгиев Йонков
1655 Иван Иванов Иванов
1656 Георги Рачев Даскалов
1657 Георги Иванов Минков
1658 Маргарита Дончева Маркова
1659 Йордан Крумов Марков
1660 Яни Валеров Таков
1661 Бончо Атанасов Атанасов
1662 Стефан Станчев Костов
1663 Димитър Иванов Шанов
1664 Вяра Стоянова Маркова
1665 Васил Георгиев Димитров
1666 Петър Анков Христов
1667 Мария Стоянова Христова
1668 Евгени Юлиянов Курдов
1669 Дамян Ангелов Генов
1670 Дончо Тодоров Павлов
1671 Лада Вениаминова Димитрова
1672 Генка Иванова Дянкова
1673 Таня Паскалева Атанасова
1674 Даниела Начкова Аладинова
1675 Руска Демирева Тодорова
1676 Тихомир Иванов Иванов
1677 Веселина Георгиева Костадинова
1678 Десислава Милешкова Петрова
1679 Стойчо Методиев Сарийски
1680 Анна Йорданова Бъсина-Влахова
1681 Росен Дянков Дянков
1682 Здравко Колев Зафиров
1683 Павлин Неделчев Парушев
1684 Красимира Йовчева Парушева
1685 Кръстьо Георгиев Влахов
1686 Стефан Дечков Костадинов
1687 Димитър Атанасов Димитров
1688 Иван Петров Петров
1689 Елена Димитрова Янева
1690 Даниела Христова Минкова
1691 Гергана Стефанова Ганева
1692 Борис Илиев Борисов
1693 Илина Пенкова Дончева
1694 Таня Петкова Бозвелиева
1695 Марияна Цонева Панайотова
1696 Яна Стоянова Влахова
1697 Мартин Здравков Зафиров
1698 Иглика Данчева Димитрова
1699 Веселина Иванова Димова
1700 Тодорка Георгиева Павлова
1701 Донка Димчева Малчева
1702 Янка Радославова Едрева
1703 Тодорка Йорданова Димова
1704 Румен Валентинов Касабов
1705 Станимир Павлинов Николов
1706 Гергана Георгиева Стоянова
1707 Стойчо Михайлов Стойков
1708 Елена Найденова Низамова
1709 Таня Илчева Илчева
1710 Генка Йорданова Кренчева
1711 Бояна Тодорова Денева
1712 Стойка Колева Петрова
1713 Виолета Пенева Ябълкова
1714 Димитър Йорданов Граматиков
1715 Златина Георгиева Донева
1716 Правда Василева Гюрова
1717 Пепа Живкова Ангелова
1718 Атанас Атанасов Бахчеванов
1719 Добринка Николова Стоянова
1720 Васил Крумов Велинов
1721 Румен Иванов Боев
1722 Руслан Йорданов Дросев
1723 Светлана Димова Маврова
1724 Ваня Димитрова Янева
1725 Елена Константинова Бързилова
1726 Дена Василева Георгиева
1727 Дафина Николаева Георгиева
1728 Иванка Господинова Чардаклиева
1729 Христина Костадинова Бъчварова
1730 Донка Миткова Иванова
1731 Янка Атанасова Ангелова
1732 Мария Стойчева Бобчева
1733 Станка Неделчева Янева
1734 Елена Живкова Петрова
1735 Петя Костова Хаджиева-Дракалиева
1736 Христинка Станчева Славова
1737 Гергана Илиева Панова
1738 Румен Господинов Вълков
1739 Велка Димитрова Петрова
1740 Гергана Атанасова Лекова
1741 Ергин Рафет Бекир
1742 Койна Добрева Йорданова
1743 Ирина Тодорова Димитрова
1744 Надежда Христова Дросева
1745 Атанас Георгиев Иванов
1746 Стела Парушева Калудова
1747 Мария Георгиева Фучеджиева
1748 Димитрина Колева Скарлева
1749 Милена Иванова Иванова
1750 Магдалена Начкова Касърова
1751 Антон Иванов Иванов
1752 Тодорка Иванова Петрова
1753 Йосиф Димитров Базелков
1754 Ирина Атанасова Блажева
1755 Вълко Манолов Несторов
1756 Мариела Стоянова Станчева
1757 Камелия Минчева Иванова
1758 Костадин Стамов Желязков
1759 Елена Тодорова Драганова
1760 Надя Константинова Василева
1761 Нели Илиева Велинова
1762 Петър Стоянов Стоянов
1763 Теодоси Емилов Димов
1764 Атанас Николаев Атанасов
1765 Диляна Христова Несторова
1766 Стоянка Станкова Стоянова
1767 Пенка Стоянова Генова
1768 Иванка Йорданова Найденова
1769 Петко Колев Бонев
1770 Никола Николов Церович
1771 Тодор Николаев Тодоров
1772 Мария Георгиева Стоева
1773 Ивайло Илиев Христов
1774 Гергана Михайлова Маринова
1775 Тонка Павлова Павлова
1776 Мара Милушева Сиракова
1777 Венелина Енчева Янева
1778 Енчо Недев Янев
1779 Мария Николаева Велева
1780 Атанаска Иванова Петкова
1781 Недка Йорданова Радева
1782 Ирина Иванова Янева
1783 Катя Димитрова Паскалева
1784 Надежда Стефанова Павлова
1785 Димитър Пламенов Павлов
1786 Мирослав Миленов Капитанов
1787 Стефан Георгиев Николов
1788 Димитър Маринов Куртев
1789 Красимира Дамянова Янакиева
1790 Стоянка Николова Мирчева
1791 Георги Иванов Топалов
1792 Ирина Стоянова Топалова
1793 Добра Иванова Христова
1794 Росица Николова Тодорова
1795 Ралица Иванова Георгиева
1796 Иванка Атанасова Тодорова
1797 Радостина Николова Славова
1798 Калинка Райкова Динева
1799 Мартин Диков Атанасов
1800 Кремена Николаева Колева
1801 Божанка Стефанова Самункова
1802 Анка Иванова Щерева
1803 Веселин Лафчиев
1804 Павел Павлов Андреев
1805 Душан Стоянов Душев
1806 Мариана Андреева Узунова
1807 Димитър Стефанов Узунов
1808 Сийка Вълкова Душева
1809 Христо Иванов Георгиев
1810 Красимира Драгомирова Хитова
1811 Стела Леонидова Хльостарова
1812 Генка Ганева Тодорова
1813 Ирина Николова Николова
1814 Стефка Динева Илиева
1815 Петя Колева Лафчиева
1816 Ани Димитрова Костадинова
1817 Станка Николова Димитрова
1818 Атанаска Тодорова Митова
1819 Светлана Николова Зафирова
1820 Марийка Христова Зафирова
1821 Дойка Динева Ифирова
1822 Неделина Стефанова Димитрова
1823 Тодорка Стоянова Михова
1824 Стоянка Тенева Нейчева
1825 Катя Димитрова Вълкова
1826 Георги Панев Панев
1827 Никола Атанасов Зафиров
1828 Таня Панайотова Панайотова
1829 Никола Тодоров Гроздев
1830 Марийка Николова Иванова
1831 Янка Иванова Костова
1832 Митка Параскова Димитрова
1833 Радостинка Стоянова Стоянова
1834 Руси Георгиев Владев
1835 Александра Василева Костова
1836 Манол Петков Бонев
1837 Марияна Стоянова Радева
1838 Радостина Димитрова Тодорова
1839 Мариян Михалев Петков
1840 Георги Костадинов Казионов
1841 Женя Тонева Николова
1842 Живка Господинова Казионова
1843 Георгина Атанасова Пенчева
1844 Атанас Томов Михайлов
1845 Станка Тодорова Иванова
1846 Росица Георгиева Стоянова
1847 Тонка Тодорова Николова
1848 Добромира Димитрова Фотева
1849 Веска Георгиева Георгиева
1850 Димитринка Димова Генова
1851 Ана Николова Николова
1852 Михаела Станчева Недялкова
1853 Стоян Тодоров Жеков
1854 Иван Георгиев Иванов
1855 Ненчо Киров Белчев
1856 Нейка Колева Димитрова
1857 Дина Иванова Ишкиева
1858 Гюро Димитров Ишкиев
1859 Галина Иванова Атанасова
1860 Елена Мартинова Мартинова
1861 Йорданка Вълева Николова
1862 Елена Костадинова Христова
1863 Катя Грудева Тенева
1864 Стойка Великова Георгиева
1865 Ивелина Костадинова Вълева
1866 Женя Христова Скарлатова
1867 Таня Михайлова Рузманова
1868 Гергана Йорданова Стоянова
1869 Кина Николова Николова
1870 Николина Жекова Иванова
1871 Камелия Филипова Йосифова
1872 Антоанета Атанасова Петкова
1873 Щеляна Пеева Нанева
1874 Катерина Ангелова Пантелеева
1875 Тодор Иванов Иванов
1876 Теодора Костадинова Димова
1877 Невенка Иванова Червенкова
1878 Галин Илиев Дарнакудов
1879 Димитър Христов Героев
1880 Богдан Димитров Героев
1881 Стефанка Русева Балабанова
1882 Мариана Никова Колева
1883 Тинка Стефанова Тодорова
1884 Костадин Лазаров Балабанов
1885 Божидар Иванов Георгиев
1886 Пепи Петрова Митова
1887 Ваня Маврева Церович
1888 Янка Христова Гинчева
1889 Димитринка Лефтерова Цветкова
1890 Валентина Никова Баева
1891 Таня Николова Алексиева
1892 Димитрина Трайкова Стефанова
1893 Калина Иванова Илчева
1894 Николай Николов Димитров
1895 Калинка Василева Димитрова
1896 Димитринка Станкова Петрова
1897 Петранка Стойчева Кичукова
1898 Костадинка Георгиева Недялкова
1899 Васил Василев Стоянов
1900 Неделя Тодорова Севриева
1901 Евелин Петров Кармашиков
1902 Костадинка Иванова Данева
1903 Никола Атанасов Русатев
1904 Тинка Тодорова Петкова
1905 Димитър Георгиев Георгиев
1906 Динка Иванова Тодорова
1907 Донка Николова Илиева
1908 Живка Георгиева Ставрева
1909 Гергана Стоянова Колева
1910 Георги Михайлов Петров
1911 Татяна Стоева Струменова
1912 Руска Стоянова Георгиева
1913 Иванка Енчева Кьосева
1914 Димитринка Иванова Калъчева
1915 Румяна Вълчева Арнаудова
1916 Мария Тонева Цветанова
1917 Димитър Илиев Арнаудов
1918 Мария Димитрова Стайкова
1919 Радка Атанасова Налбантова
1920 Валентина Николова Станева
1921 Атанас Димитров Топалов
1922 Христина Илиева Пейнова
1923 Румяна Калинова Георгиева
1924 Георги Благовестов Бончев
1925 Дора Тодорова Тончева
1926 Милен Георгиев Георгиев
1927 Георги Димитров Георгиев
1928 Стоян Василев Христов
1929 Гина Петрова Стоева
1930 Петя Николаева Николова
1931 Петкана Петкова Христова
1932 Мария Найденова Инджова
1933 Юлия Колева Сотирова
1934 Любомир Димитров Христозов
1935 Елена Михалева Петкова
1936 Станка Иванова Никова
1937 Софка Димитрова Христозова
1938 Марина Димитрова Желева
1939 Мара Радева Орманова
1940 Венета Кънчева Недялкова
1941 Динка Маркова Желева
1942 Елена Димитрова Христова
1943 Нели Иванова Жекова
1944 Георги Маринов Христов
1945 Антон Вълканов Димитров
1946 Лиляна Вълкова Георгиева
1947 Боряна Василева Чепова
1948 Диана Николова Стоянова-Сиракова
1949 Милена Стоянова Трифонова-Тюфекчиева
1950 Геновева Димитрова Василева
1951 Димитър Георгиев Георгиев
1952 Марта Борисова Христова
1953 Славка Димитрова Лимперова
1954 Мария Колева Томова
1955 Никола Георгиев Минев
1956 Тодорка Илиева Минчева
1957 Върбинка Панайотова Петрова
1958 Таня Панова Христова
1959 Гергана Павлова Христова
1960 Мария Николова Петкова
1961 Стоян Атанасов Петков
1962 Ани Петкова Михайлова
1963 Стоян Иванов Стоянов
1964 Теменуга Георгиева Стоилова
1965 Тонка Стойчева Димитрова
1966 Христина Иванова Георгиева
1967 Милка Костадинова Гуделова
1968 Албена Господинова Тодорова
1969 Калина Димитрова Кирякова
1970 Живка Добрева Христова
1971 Иван Георгиев Денев
1972 Тира Христова Данадашева
1973 Димо Стоянов Физиев
1974 Иванка Петрова Тончева
1975 Атанас Димов Физиев
1976 Дарина Миткова Тодорова
1977 Юлия Иванова Иванова
1978 Керка Атанасова Физиева
1979 Стоянка Михова Кавръкова
1980 Христо Василев Кавръков
1981 Николай Еленков Русинов
1982 Веска Христова Шиваринова
1983 Петко Иванов Иванов
1984 Гергана Иванова Куртева
1985 Янка Петкова Куртева
1986 Мартин Иванов Куртев
1987 Калинка Костадинова Начева
1988 Павел Димитров Стефанов
1989 Стефка Генчева Димова
1990 Милена Николаева Николова
1991 Николай Стефанов Чанев
1992 Иванка Иванова Дравска
1993 Тодорка Великова Стоянова
1994 Мара Дикова Дразова
1995 Мария Костова Зайкова
1996 Таня Иванова Букова
1997 Димитринка Владимирова Георгиева
1998 Щелиана Пламенова Миразчийска
1999 Цеца Димова Янева
2000 Иванка Стефанова Шинева
2001 Валери Петров Славов
2002 Станка Георгиева Хитова
2003 Ставро Николов Желев
2004 Тонка Апостолова Апостолова
2005 Димитрина Георгиева Сапунова
2006 Яни Георгиев Янев
2007 Сийка Димова Костова
2008 Валерия Тодорова Тодорова
2009 Антоанета Димитрова Тодорова
2010 Тодор Вълев Тодоров
2011 Марина Янкова Събева
2012 Петко Тодоров Петков
2013 Стоилка Николова Кирякова
2014 Йоанна Красимирова Кавалджиева
2015 Стела Иванова Горнакова
2016 Люцкан Иванов Люцканов
2017 Магдалена Тодорова Грозева
2018 Дамян Веселинов Чолаков
2019 Неделя Неделчева Вълчева
2020 Нели Калчева Иванова
2021 Атанас Стоянов Иванов
2022 Румена Атанасова Компанска
2023 Йорданка Маринова Петкова
2024 Евгени Георгиев Москов
2025 Георги Веселинов Христов
2026 Нина Иванова Башова
2027 Мария Христова Кралева
2028 Събка Вълева Стоянова
2029 Светлозар Стоянов Стоянов
2030 Георги Василев Стефанчев
2031 Веселин Димитров Георгиев
2032 Катя Стоянова Богова
2033 Димитър Едрев Бялков
2034 Радка Стоянова Сараджова
2035 Радослава Йорданова Шумкова
2036 Красимир Георгиев Дренчев
2037 Росен Георгиев Дренчев
2038 Мария Златева Николова
2039 Никола Богданов Воденичаров
2040 Eкатерина Гачева Бораджиева
2041 Коста Димов Стаматов
2042 Стоян Русинов Статев
2043 Милена Райчева Дренчева
2044 Недялка Славова Капинова
2045 Атанас Димитров Делев
2046 Пламен Николов Колев
2047 Снежана Бончева Николова
2048 Мариета Петкова Маврулкова
2049 Мария Викторова Савова-Колева
2050 Йордан Великов Гетов
2051 Наташа Иванова Куманова
2052 Мирослав Иванов Куманов
2053 Деница Пенчева Куманова
2054 Георги Димов Николов
2055 Деяна Петрова Добрева
2056 Стоян Петков Маврулков
2057 Стоян Великов Стоянов
2058 Антон Тенчев Дянков
2059 Кръстю Петров Таков
2060 Георги Адамов Кирязов
2061 Станислав Тенчев Дянков
2062 Росен Янев Янев
2063 Теодора Стоянова Савова
2064 Събчо Динев Георгиев
2065 Димитринка Димитрова Георгиева
2066 Добринка Дойнова Джермова
2067 Тоньо Стоянов Бинчев
2068 Женя Стоянова Кедикова
2069 Галина Недялкова Пенчева
2070 Радка Костова Ончева
2071 Пано Маринов Панев
2072 Марин Янев Маринов
2073 Росен Искренов Кедиков
2074 Виктор Райчев Савов
2075 Иванка Стоянова Георгиева
2076 Петко Викторов Савов
2077 Радостин Нанев Танев
2078 Велико Щерионов Михалев
2079 Димо Тодоров Николов
2080 Иван Йовков Джермов
2081 Христина Живкова Шумова
2082 Стефан Лазаров Гошенков
2083 Петър Владимиров Кесев
2084 Сашко Илчов Димитров
2085 Румяна Николаева Зулянска
2086 Владимир Крумов Хайдушки
2087 Румен Александров Димитров
2088 Пламен Филипов Георгиев
2089 Тодор Димитров Рангелов
2090 Любен Иванов Алексов
2091 Мария Иванова Шумова
2092 Живко Георгиев Шумов
2093 Цветанка Георгиева Георгиева
2094 Силвия Милчева Георгиева
2095 Сашка Симеонова Андонова
2096 Силвия Виденова Апушева
2097 Румен Любомиров Сиджимков
2098 Диана Иванова Дишева
2099 Благородна Василева Духарска
2100 Макари Димитров Николов
2101 Радослава Иво Митева
2102 Маргарита Стефанова Манасиева
2103 Нели Костадинова Илиева
2104 Румен Александров Лумпаров
2105 Лидия Михайлова Цветкова
2106 Валентина Иванова Жерева
2107 Елка Кирилова Димова
2108 Калоян Георгиев Гюрджеклиев
2109 Маргарита Христова Ангелова
2110 Марио Красимиров Червенков
2111 Надежда Димитрова Пройкова
2112 Василка Благовестова Бежанска
2113 Ивайло Огнянов Деянски
2114 Светла Трайкова Иванова
2115 Благой Стойнев Ролев
2116 Снежана Стефанова Омерчевич
2117 Ирина Благоева Ролева
2118 Катя Тодорова Терзиева
2119 Йорданка Илиева Миткова
2120 Димитър Иванов Аладжов
2121 Иван Михайлов Гръчки
2122 Михаил Иванов Гръчки
2123 Петко Иванов Стоев
2124 Мария Любенова Стоилова-Попова
2125 Руен Василев Калибацев
2126 Теменужка Ангелова Цурева
2127 Румен Владимиров Давидков
2128 Иван Огнянов Узунов
2129 Васил Томов Стоянов
2130 Даниела Борисова Василева
2131 Димитрина Страхилова Васева
2132 Александър Цветков Калеов
2133 Вилислав Кирилов Балев
2134 Ивайло Кирилов Балев
2135 Надя Иванова Равначка
2136 Радослава Петрова Равначка
2137 Зорка Кирилова Костадинова
2138 Таня Георгиева Стоименова
2139 Мария Павлова Жегова
2140 Кристина Красимирова Везенкова
2141 Апостол Тодоров Тодоров
2142 Надя Апостолова Тодорова
2143 Джони Илиева Андреев
2144 Красимира Боянова Андреева
2145 Ирена Димитрова Везенкова-Пашова
2146 Иван Атанасов Христов
2147 Илия Атанасов Христов
2148 Анка Иванова Христова
2149 Мария Видинова Стойкова
2150 Татяна Валериева Шмикерова
2151 Евелина Славчева Димчева
2152 Борис Георгиев Гоцев
2153 Николай Петров Николов
2154 Кирил Георгиев Великов
2155 Георги Владимиров Андонов
2156 Цветанка Димитрова Аврамова
2157 Величка Кирилова Янева
2158 Десислава Николаева Янева
2159 Иван Любенов Алексов
2160 Силвана Атанасова Сучева
2161 Хрисимка Георгиева Митева
2162 Мария Костадинова Мавродиева
2163 Костадин Димитров Гърбев
2164 Иво Кирилов Иванов
2165 Марина Кирилова Вукярска
2166 Илиана Венциславова Гошева
2167 Любомир Костадинов Стоицов
2168 Мария Петрова Олева
2169 Катя Вергилова Недева
2170 Емилия Димитрова Стоева
2171 Силвия Георгиева Урдарска
2172 Виолина Петрова Георгиева
2173 Любомир Янев Педински
2174 Любомир Дамянов Ганчев
2175 Ива Георгиева Николова
2176 Николай Иванов Балджиев
2177 Иван Радков Попов
2178 Мариета Радкова Попова
2179 Павел Филипов Давидков
2180 Маргарита Момчилова Илиева
2181 Анна Иванова Стойчева
2182 Стоичко Митков Кузмански
2183 Величка Димитрова Гошева
2184 Валентин Митков Воденичаров
2185 Георги Асенов Бабалийски
2186 Мая Георгиева Достумска
2187 Николай Крумов Божков
2188 Христо Александров Петров
2189 Христо Георгиев Ташев
2190 Росица Симеонова Костадинова
2191 Стоян Любомиров Въчков
2192 Стефан Красимиров Баталски
2193 Пламен Атанасов Баталски
2194 Иван Светославов Стоянов
2195 Янко Методиев Ангелов
2196 Светослав Иванов Стоянов
2197 Владимира Райчова Николова
2198 Ива Георгиева Илиева
2199 Петранка Кирилова Илиева
2200 Борислав Емилов Васев
2201 Катя Георгиева Шопова
2202 Иван Петков Стоев
2203 Анна Атанасова Бандакова-Мицина
2204 Стефка Методиева Каракушева
2205 Росен Стоименов Чонев
2206 Василка Лазарова Такеджиева
2207 Стела Костова Владимирова
2208 Весела Каменова Стоилова
2209 Станислава Сергеева Стоилова
2210 Илия Стефанов Илиев
2211 Даниел Александров Джалев
2212 Димитър Кирилов Аджев
2213 Христо Живков Дойчинов
2214 Георги Мирославов Костадинов
2215 Стойна Георгиева Клатугерска
2216 Антония Пертова Везенкова
2217 Мая Асенова Мурджова
2218 Симеон Радев Ангелов
2219 Атанас Огнянов Пашов
2220 Снежана Христова Попдимитрова
2221 Лазар Георгиев Радев
2222 Димитър Лазаров Дундов
2223 Магдалина Костадинова Тодорова
2224 Иван Георгиев Янчовичин
2225 Ивайло Георгиев Янчовичин
2226 Елена Георгиева Янчовичина
2227 Рени Димитрова Дундова
2228 Марияна Георгиева Клечерова
2229 Анета Николова Хаджитодорова
2230 Калинка Иванова Рахова
2231 Соня Иванова Дучрова
2232 Андей Атанасов Хаджийски
2233 Александър Димитров Пиришанчин
2234 Мария Георгиева Грънчарова
2235 Петър Димитров Галчев
2236 Сашка Миланова Герасимова
2237 Димитър Лазаров Парапунов
2238 Димитър Йорданов Попов
2239 Илия Горянов Белев
2240 Димитър Николов Говедарев
2241 Венци Георгиев Цинцаров
2242 Румен Петров Боденов
2243 Благой Димитров Радичев
2244 Николай Петров Граматиков
2245 Иванка Стойнова Говедарева
2246 Ани Илиева Мадолева
2247 Христо Владимиров Банков
2248 Никола Славчов Бояджиев
2249 Димитър Георгиев Чонков
2250 Георги Христов Банков
2251 Иван Теофилов Андреев
2252 Георги Борисов Балтаджиев
2253 Иван Георгиев Караджов
2254 Петра Петрова Михайлова
2255 Иванка Димитрова Миленкова
2256 Апостол Великов Полимеров
2257 Димитър Алкесандров Джепков
2258 Борис Людмилов Игов
2259 Яна Йорданова Желязкова
2260 Атанас Георгиев Михалков
2261 Пламен Орлинов Атанасов
2262 Марияна Петрова Попова
2263 Антония Василева Димитрова
2264 Ива Каменова Кисьова
2265 Мариана Георгиева Шопова
2266 Тодор Благоев Георгиев
2267 Мария Николова Шкемби
2268 Асен Иванов Гроздев
2269 Яна Тодорова Мингова
2270 Илияна Александрова Укова
2271 Александър Спиров Атанасов
2272 Стоян Костадинов Тунчев
2273 Снежана Спирова Донкова
2274 Татяна Костадинова Халембакова
2275 Иван Георгиев Мангурев
2276 Борислав Крумов Вълчев
2277 Кръстьо Костадинов Малаков
2278 Недялка Панделиева Михайлова
2279 Георги Илиев Илиев
2280 Борислав Илиев Чамбов
2281 Петя Руменова Петрова-Катранджиева
2282 Димитър Стоянов Пейчев
2283 Мария Димитрова Катранджиева
2284 Румяна Стоилова Узунова
2285 Мирослав Николов Гамишев
2286 Красимир Николов Стоянов
2287 Валентин Денков Вълев
2288 Никола Александров Кюлев
2289 Георги Карамфилов Чулев
2290 Йордан Любомиров Ключков
2291 Петър Борисов Орманов
2292 Кирил Георгиев Донков
2293 Димитър Кирилов Пейчев
2294 Иван Арменов Пиронев
2295 Карамфила Костадинова Попова
2296 Бистра Иванова Таракова
2297 Методи Стоянов Гълъбов
2298 Лили Георгиева Трендова
2299 Карамфила Николова Воденичарова
2300 Кирил Емилов Цветков
2301 Иван Георгиев Станков
2302 Николай Славчев Милушев
2303 Богдан Иванов Трайков
2304 Кирил Йорданов Стойков
2305 Стоян Стоянов Янков
2306 Станислав Георгиев Ангелов
2307 Санта Иванова Петрова
2308 Георги Насков Хаджиев
2309 Магдалена Кочева Василева
2310 Илия Христов Гущеров
2311 Станка Андонова Божикова
2312 Йордан Кирилов Стойков
2313 Елена Костадинова Стоянова
2314 Вангелия Йорданова Стойкова
2315 Благой Аспарухов Малечканов
2316 Йордан Владиславов Стоянов
2317 Николай Васков Цанев
2318 Борис Александров Костадинов
2319 Даниела Петрова Иванова
2320 Десислава Георгиева Кунгалова
2321 Стоян Иванов Бърдаров
2322 Димитър Георгиев Органджиев
2323 Симион Петров Коларов
2324 Владимир Благоев Танев
2325 Габриела Петрова Коларова
2326 София Любенова Бакалова
2327 Радослава Николаева Стойкова
2328 Мария Владимирова Танева
2329 Славинка Борисова Янкулова
2330 Благой Владимиров Танев
2331 Стойна Бойкова Янкулова
2332 Костадин Кирилов Арищиев
2333 Емилия Атанасова Костова
2334 Димитър Веселинов Алишахов
2335 Кирилка Любомирова Лихачовска
2336 Атанас Александров Танчев
2337 Борислав Стоянов Мисароков
2338 Илонка Николова Мисарокова
2339 Христо Кирилов Христов
2340 Аспарух Благоев Малечканов
2341 Петранка Валериева Христова
2342 Мария Симеонова Костадинова
2343 Атанас Илиев Пандов
2344 Гичка Ангелова Лазарова
2345 Николай Борисов Попов
2346 Венцислав Димитров Манов
2347 Димитрина Николаева Ангова
2348 Румен Николов Делев
2349 Стефан Милчев Николов
2350 Василка Иванова Давидова
2351 Николай Апостолов Кърлев
2352 Георги Сотиров Тодоров
2353 Христо Здравков Сидеров
2354 Гергана Иванова Андонова
2355 Владимир Христов Сидеров
2356 Людмила Иванова Николова
2357 Георги Илиев Драмов
2358 Миладин Алексов Зикатанов
2359 Ирина Илиева Драмова
2360 Петър Атанасов Велев
2361 Румен Станиславов Бакалов
2362 Лиляна Андонова Бакалова
2363 Калинка Димитрова Паскалева
2364 Пламен Стефанов Гиздов
2365 Атанаска Димитрова Кесъмова
2366 Снежана Пламенова Гиздова
2367 Васил Борисов Капчулев
2368 Андон Трайков Спасов
2369 Георги Михайлов Азов
2370 Марио Иванов Янкулов
2371 Илия Николов Гълъбаров
2372 Илия Георгиев Спасовски
2373 Емилия Александрова Бояджиева
2374 Валентин Мнушев Бояджиев
2375 Владимир Манушев Бояджиев
2376 Лазар Вангелов Емилов
2377 Велик Николов Кочев
2378 Марияна Андонова Палатова
2379 Александър Борисов Костадинов
2380 Методи Стоянов Мисароков
2381 Андон Николов Левков
2382 Васил Илиев Ников
2383 Крум Димитров Иванов
2384 Славчо Йорданов Йорданов
2385 Димитър Крумов Иванов
2386 София Петрова Стоянова
2387 Ваня Димитрова Иванова
2388 Вероника Николаева Левкова
2389 Валентин Александров Атанасов
2390 Стефан Кирилов Ангов
2391 Никола Атанасов Георгиев
2392 Христо Георгиев Танев
2393 Атанас Николов Георгиев
2394 Георги Христов Танев
2395 Борис Василов Костов
2396 Васил Борисов Костов
2397 Силвия Томова Костова
2398 Димитър Андонов Кръстев
2399 Славянка Любенова Лазарова
2400 Емилия Христова Христова
2401 Георги Атанасов Мечев
2402 Кирил Иванов Хаджиев
2403 Елена Иванова Тренчева
2404 Иван Георгиев Икономов
2405 Костадин Георгиев Тренчев
2406 Тодор Иванов Джумайлиев
2407 Никола Ваканов Крънчев
2408 Иво Асенов Бележков
2409 Костадин Петров Хаджиев
2410 Асен Иванов Досев
2411 Петер Георгиев Крънчев
2412 Веселин Илиев Николов
2413 Димитър Борисов Марков
2414 Елвис Иванов Дамбов
2415 Георги Славчов Гапев
2416 Лъчезар Тодоров Тимев
2417 Юри Илиев Ченгалов
2418 Мария Георгиева Гальова
2419 Атанас Георгиев Чобанов
2420 Таня Костадинова Чобанова
2421 Светла Атанасова Кондева
2422 Вили Юлиева Ченгалова
2423 Петър Благоев Дункин
2424 Дарин Борисов Страхилов
2425 Миглена Михайлова Мардова
2426 Росица Станкова Радева
2427 Петър Георгиев Грънчаров
2428 Иван Спасов Гапев
2429 Катя Борисова Бучкова
2430 Георги Атанасов Бучков
2431 Атанас Георгиев Бучков
2432 Илийчо Георгиев Масларов
2433 Здравка Агапиева Вардева
2434 Славчо Георгиев Вардев
2435 Иван Борисов Петров
2436 Катерина Лукова Петрова
2437 Любомир Иванов Петров
2438 Таня Петкова Джунова
2439 Светлана Димитрова Гевечанова
2440 Кристина Дойчова Гевечанова
2441 Дойчо Гошов Гевечанов
2442 Димитър Георгиев Домусчиев
2443 Нонка Гаврилова Домусчиева
2444 Емилия Танчева Мулешкова
2445 Петър Георгиев Мулешков
2446 Мая Николаева Узунова
2447 Илия Стоянов Плачков
2448 Росица Пенчова Ангелкова
2449 Ива Иванова Ангелкова
2450 Цветана Георгиева Бангьозова
2451 Милка Николова Трошанова
2452 Илия Иванов Гребчев
2453 Павлина Иванова Петрова
2454 Тодорка Иванова Наплатанова
2455 Ани Иванова Зубева
2456 Мартин Игнатов Зубев
2457 Стоян Игнатов Зубев
2458 Павел Ненчов Наплатанов
2459 Иван Ненчов Наплатанов
2460 Иванка Иванова Илкова
2461 Григор Иванов Илков
2462 Величка Иванова Илкова
2463 Маргарита Делчова Станева
2464 Живка Георгиева Беловска
2465 Иван Илиев Длъгнеков
2466 Нели Димитрова Вълчиновска-Длъгнекова
2467 Радка Христова Димитрова
2468 Пенка Георгиева Цвяткова
2469 Лиляна Любенова Гугуткова
2470 Красимира Иванова Божинова
2471 Анна Атанасова Кьосекова
2472 Георги Тодоров Тончев
2473 Стоянка Стоянова Божинова
2474 Анелия Иванова Недина-Тончева
2475 Лиляна Миланова Тончева
2476 Красимир Стефанов Димов
2477 Грозденка Атанасова Недина
2478 Васка Георгиева Баташка
2479 Петър Иванов Гюров
2480 Георги Иванов Йосифов
2481 Ирен Ивайлова Янкова
2482 Любка Благоева Адова
2483 Любослав Валериев Адов
2484 Благоя Филипов Биволарски
2485 Благовестка Василева Захаринова
2486 Иванка Василева Коева
2487 Деница Наскова Тонкева
2488 Юлиана Димитрова Кендерова
2489 Димитър Ангелов Гешев
2490 Кръстанка Димитрова Георгиева
2491 Запринка Димитрова Николова
2492 Йордан Ангелов Перостийски
2493 Десислава Бориславова Спасова
2494 Божидар Иванов Недин
2495 Ася Атанасова Стойкова
2496 Бисер Иванов Биков
2497 Александър Мариов Кърджев
2498 Нина Иванова Тодорова
2499 Николай Валентинов Атанасов
2500 Георги Димитров Геров
2501 Георги Петров Георгиев
2502 Стоян Николов Найденов
2503 Иванка Василева Георгиева
2504 Валери Георгиев Спасов
2505 Цветелина Георгиос Гидакис
2506 Христо Георгиев Геров
2507 Соня Владиславова Спасова
2508 Иванка Николаева Лазарова
2509 Иван Петров Ангов
2510 Невенка Георгиева Ангова
2511 Кристина Петрова Мирчева
2512 Ангел Димитров Ангелов
2513 Спаска Ангелова Джонева
2514 Павел Петров Лазаров
2515 Иван Георгиев Шивиков
2516 Теменужка Йорданова Ангелова
2517 Румяна Темелкова Бишурова
2518 Славка Благова Санкева
2519 Нели Николова Лазарова
2520 Маринела Маринова Койчева
2521 Румен Атанасов Иванов
2522 Румяна Иванова Иванова
2523 Анна Иванова Кулинска
2524 Емилия Темелкова Александрова
2525 Антоанета Василева Ветренска
2526 Светлана Маринова Узунова
2527 Лазар Цвятков Антонов
2528 Ангел Иванов Биков
2529 Десислава Атанасова Аджатова
2530 Васил Владимиров Секулов
2531 Станка Илиева Секолова
2532 Десислава Георгиева Джингарова
2533 Лъчезар Василев Риков
2534 Елена Гуриевна Рикова
2535 Снежана Спасова Димитрова
2536 Йорданка Спасова Якимова
2537 Йордан Димитров Димитров
2538 Спас Йорданов Димитров
2539 Деница Йорданова Димитрова
2540 Ангел Цветанов Якимов
2541 Димитър Ангелов Дречев
2542 Иван Георгиев Нончев
2543 Димитър Георгиев Коприщенов
2544 Виолета Стефанова Гълъбова
2545 Елеонора Гълъбова Гълъбова
2546 Стоил Гълъбов Гълъбов
2547 Мариана Иванова Кривошиева
2548 Кирил Върбанов Николов
2549 Георги Христов Геров
2550 Василка Николова Арабова
2551 Йорданка Кирилова Чавдарова
2552 Ралица Стоева Райкова
2553 Валери Димитров Пингов
2554 Димитър Валериев Димитров
2555 Албена Цветанова Пингова
2556 Цветан Спасов Чалъков
2557 Емилия Кирилова Чалъкова
2558 Мариана Цветанова Чалъкова
2559 Соня Бончева Терзиева
2560 Надежда Иванова Гюрова
2561 Илия Стоянов Гюров
2562 Иванка Лазарова Рикова
2563 Таня Николова Иванова
2564 Гергана Страхилова Божкова
2565 Илияна Иванова Чолакова
2566 Зоя Георгиева Близнакова
2567 Маргарита Александрова Тодорова
2568 Иванка Георгиева Пенчева
2569 Стоянка Николова Антонова
2570 Мариана Николаева Герова
2571 Горана Василева Пингова
2572 Иван Киров Балабанов
2573 Димитър Борисов Илчев
2574 Мариана Маринова Христева
2575 Георги Петров Иванов
2576 Стела Рангелова Гергишанова
2577 Георги Билбилев
2578 Венета Георгиева Гигова
2579 Владимир Гаврилов Тодоров
2580 Мариана Георгиева Владова
2581 Любчо Борисов Владов
2582 Иван Йорданов Милов
2583 Тодор Венциславов Гидиков
2584 Лилия Вълкова Стефанова
2585 Деница Трендафилова Минкова
2586 Варвара Николова Димитрова
2587 Пенка Иванова Ненова
2588 Анета Георгиева Лазарова
2589 Ганчо Иванов Мотолов
2590 Вася Георгиева Ночева
2591 Мариана Иванова Георгиева
2592 Петър Иванов Георгиев
2593 Мартин Петров Георгиев
2594 Таня Петрова Савова
2595 Гергана Григорова Манчева
2596 Анка Запринова Николова
2597 Веселка Атанасова Герова
2598 Галина Андреева Ганчева
2599 Иво Димитров Ангелов
2600 Пенчо Марио Пенчев
2601 Трепка Маринова Груева
2602 Галя Василева Дудова
2603 Ангел Тодоров Тончев
2604 Натали Венцева Ганчева
2605 Анушка Кирилова Цветкова
2606 Софка Петрова Аленсандрова
2607 Благомир Събев Кацаров
2608 Мария Николова Пильова
2609 Александър Събов Кацаров
2610 Павлина Георгиева Кацарова
2611 Асен Костадинов Бациев
2612 Мария Иванова Щиплиева
2613 Георги Кирилов Щиплиев
2614 Цветанка Богданова Мерджева
2615 Светослав Атанасов Йорданов
2616 Евгения Иванова Йорданова
2617 Иван Николов Македонски
2618 Мария Ангелова Кисова
2619 Запрян Рангелов Кисов
2620 Ивелин Красимиров Станоев
2621 Величка Стефанова Петрова
2622 Лариса Юриевна Илиева
2623 Здравко Красимиров Атанасов
2624 Стоян Георгив Манчев
2625 Стоянка Иванова Генурова
2626 Запринка Георгиева Ненева
2627 Димитър Илиев Симеонов
2628 Васил Димчев Иванов
2629 Стоянка Атанасова Каменска
2630 Ивелина Николова Барова
2631 Костадинка Илиева Маринова
2632 Сотир Иванов Тимев
2633 Спаска Иванова Тимева
2634 Йорданка Димитрова Костова
2635 Мариана Димитрова Иванова
2636 Иван Христов Христов
2637 Николай Стойчев Карагьозов
2638 Деляна Христова Христова
2639 Димитър Иванов Дудов
2640 Иван Иванов Караджов
2641 Таня Георгиева Караджова
2642 Валентина Тодорова Тодорова
2643 Стоян Любомиров Ромелов
2644 Петко Стоименов Пиналов
2645 Христинка Тодорова Божинова
2646 Любомир Славов Генчев
2647 Димитрийка Николова Илиева
2648 Николай Миленов Илиев
2649 Петя Николаева Пенкова
2650 Никола Йорданов Кисов
2651 Георги Тодоров Стоичков
2652 Йордан Тодоров Стоичков
2653 Ганка Желева Арабова
2654 Анастасия Стефанова Мишева
2655 Анка Ангелова Георгиева
2656 Спас Димитров Чипаков
2657 Иванка Димитрова Чипакова
2658 Величко Георгиев Лишев
2659 Николета Димитрова Острева
2660 Стефан Иванов Бангеев
2661 Любчо Кирилов Дамянов
2662 Генка Иванова Илиева
2663 Илиана Иванова Павлова
2664 Елена Пенева Чочкова
2665 Иван Кънчев Убинов
2666 Богомил Атанасов Мантаров
2667 Виолета Ненкова Начева
2668 Ана Пенева Великина
2669 Стефан Иванов Ладжов
2670 Величка Лазарова Ладжова
2671 Койна Динева Стоянова
2672 София Йорданова Терзиева
2673 Любен Павлов Терзиев
2674 Стоянка Димитрова Ендарова
2675 Радослав Иванов Краев
2676 Теменужка Николаева Данчева
2677 Валентина Николаева Данчева
2678 Екатерина Валентинова Данчева
2679 Силвия Иванова Данчева
2680 Верка Николова Грозева
2681 Любка Навинова Шиндерова
2682 Димитър Ангелов Апостолов
2683 Недялка Георгиева Веселинова
2684 Евгения Георгиева Дънгилска
2685 Таня Тодорова Атанасова-Дончева
2686 Ангел Костадинов Чонин
2687 Катя Тодорова Мавродиева
2688 Костадин Трайчев Маврудиев
2689 Александър Николов Димитров
2690 Радка Иванова Ангелова
2691 Борис Христов Христов
2692 Таня Нанева Христова
2693 Соня Нанева Романова-Георгиева
2694 Георги Николов Георгиев
2695 Величка Георгиева Василева
2696 Смирена Димитрова Камешева
2697 Христина Ангелова Хаджиева
2698 Лилия Иванова Текерлиева
2699 Иван Николаев Танев
2700 Маргарита Денчева Тенева
2701 Анелия Янкова Андонова
2702 Дияна Костова Анева
2703 Мери Хайгасер Георгиева
2704 Митко Петров Георгиев
2705 Лиляна Захариева Тодорова
2706 Красимира Стоянова Тодорова
2707 Велика Асенова Николова
2708 Добрина Димитрова Боюкова
2709 Лила Борисова Николова
2710 Александър Вълев Попов
2711 Софка Кирилова Попова
2712 Стефка Илиева Раева
2713 Гергана Стефанова Раева
2714 Светла Слави Борисова
2715 Любка Вангелова Четалбашева
2716 Петър Стефанов Четалбашев
2717 Румяна Георгиева Якова
2718 Борислав Трайков Мандулов
2719 Милена Димчева Мандулова
2720 Лена Иванова Тончева
2721 Дарко Минев Иванов
2722 Галина Петрова Иванова
2723 Иван Петков Гунчев
2724 Николина Иванова Трайкова
2725 Теодора Александрова Зайкова
2726 Красимир Василев Зайков
2727 Анюма Стефанова Николова
2728 Велика Иванова Илиева
2729 Нели Георгиева Илиева
2730 Елена Христова Кисилерска
2731 Николина Стойнова Недялкова
2732 Мариана Стойнова Михайлова
2733 Даниела Стоянова Стоичкова
2734 Емил Юлиянов Стоичков
2735 Елена Христова Трайкова
2736 Фаулина Константинова Кускусчиева
2737 Спаска Атанасова Павлова
2738 Фанка Георгиева Павлова
2739 Славка Тодорова Петрова
2740 Стоянка Белкова Райкова
2741 Георги Александров Александров
2742 Анелия Костадинова Динкова
2743 Вера Димитрова Стойчева
2744 Мими Запрянова Богданова
2745 Петър Атанасов Палачков
2746 Стефка Йосифова Петрова
2747 Борислав Веселинов Балабосов
2748 Рая Ангелова Варсамова-Балабосова
2749 Петър Славчев Богданов
2750 Мая Темелкова Найденова
2751 Маруся Илиева Йончева
2752 Ивиян Георгиев Симеонов
2753 Мария Ангелова Танчева
2754 Костадинка Георгиева Димова
2755 Валя Димитрова Делижанска
2756 Румяна Димитрова Иванова
2757 Маргарита Ставрева Мишинева
2758 Радослава Димитрова Тодорова
2759 Снежана Георгиева Георгиева
2760 Радка Георгиева Божкова
2761 Мирослав Миленов Милев
2762 Надежда Димитрова Милева
2763 Иван Георгиев Гогов
2764 Иванка Стоянова Белинска
2765 Здравко Захариев Захариев
2766 Елена Димитрова Захариева
2767 Станислав Христов Николов
2768 Силва Михайлова Орачева
2769 Еленка Славова Лущева
2770 Георги Михайлов Динков
2771 Вълчо Стойчев Дунков
2772 Нели Иванова Динкова
2773 Станислава Петкова Стефанова
2774 Лиляна Димитрова Челебиева
2775 Анелия Петрова Смуглева
2776 Станка Димитрова Челебиева
2777 Албена Маринова Маринова
2778 Анка Костадинова Иванова
2779 Недялка Бонкова Банкова
2780 Адриана Симеонова Камчева
2781 Дончо Русинов Русинов
2782 Руси Михайлов Русинов
2783 Милица Дончева Андонова-Русинова
2784 Красимира Атанасова Бабанова-Жекова
2785 Манол Славчев Жеков
2786 Лидия Желязкова Августинова
2787 Женя Любомирова Августинова
2788 Красимир Христов Николов
2789 Гергана Стоилова Велякова
2790 Светла Мирчева Празова
2791 Веселин Николов Дойчев
2792 Ради Стойчев Дунков
2793 Димитър Николов Филчев
2794 Добринка Димитрова Филчева
2795 Донка Иванова Георгиева
2796 Илия Димитров Генчев
2797 Бояна Петрова Генчева
2798 Детелина Белчева Хубчева-Цанкова
2799 Румяна Николова Асанска
2800 Мария Нанчева Байрактарова
2801 Гинка Аспарухова Филева
2802 Гинка Христова Стаменова
2803 Свобода Георгиева Мелева
2804 Йовка Георгиева Тодорова
2805 Юлиян Христов Мирчев
2806 Стефка Кирякова Карауланова
2807 Надежда Стоянова Павлова
2808 Кирилка Господинова Тодорова
2809 Трайко Ангелов Димитров
2810 Елена Кирилова Илиева
2811 Минка Петрова Танчева
2812 Гина Савова Димитрова
2813 Иван Стефанов Попов
2814 Снежина Стефанова Попова
2815 Димитринка Момчилова Бежкова
2816 Славчо Асенов Димитров
2817 Росен Атанасов Васев
2818 Иван Атанасов Васев
2819 Минка Русева Русева
2820 Мария Василева Кьосева
2821 Емил Димитров Златичев
2822 Вера Петрова Чобанова
2823 Павлина Петрова Николова
2824 Иван Атанасов Комаров
2825 Христо Илиев Спасов
2826 Мария Райкова Спасова
2827 Иванка Несторова Ленгерджийска
2828 Георги Христозов Йорданов
2829 Людмила Ненова Пинерова
2830 Емилия Ненова Тодорова
2831 Наталия Тошкова Тодорова
2832 Лилия Драгомирова Николаева
2833 Елена Красенова Младенова
2834 Галя Георгиева Бекриева
2835 Венета Спасова Бекриева
2836 Десислава Бориславова Тодорова
2837 Донка Стоянова Тодорова
2838 Николай Тотев Танев
2839 Мария Иванова Танева
2840 Димитър Любкинов Петров
2841 Радка Кръстева Куткина
2842 Стефан Любомиров Августинов
2843 Ралица Василева Вълчева
2844 Цветелина Огнянова Джогаланова
2845 Стефан Георгиев Мърхов
2846 Гергана Стефанова Мърхова
2847 Невяна Петрова Гешева
2848 Недялка Янкова Димова
2849 Светла Иванова Калъчева
2850 Цветана Минкова Петрова
2851 Донка Костадинова Нанкова
2852 Биляна Атанасова Ковачева
2853 Христо Стоичков Чаушев
2854 Елена Димитрова Георгиева
2855 Атанаска Николова Георгиева
2856 Мариана Лалчева Вълчева
2857 Радослав Петров Станков
2858 Калин Йорданов Динев
2859 Тодор Аргиров Христев
2860 Бояна Йорданова Христева
2861 Иван Александров Александров
2862 Веселин Илиянов Илиев
2863 Христо Христов Ковачев
2864 Лиляна Стефанова Божилова
2865 Саве Тодоров Тодоров
2866 Пламен Тодоров Тодоров
2867 Венетка Ангелова Кънева
2868 Славка Петрова Маринова
2869 Дончо Маринов Мавров
2870 Мария Атанасова Николова
2871 Весела Василева Караджова
2872 Иванка Василева Рангелова
2873 Йордан Кирилов Николов
2874 Емилия Борисова Стоянова
2875 Ивелин Рангелов Ликов
2876 Атанаска Йорданова Илиева
2877 Димитър Стефанов Илиев
2878 Мария Василева Лапатарева
2879 Кета Маргаритова Чорбаджиева
2880 Петър Георгиев Герчев
2881 Марияна Кънчева Червенкова
2882 Никола Владимиров Червенков
2883 Величка Георгиева Ангелова
2884 Тинка Иванова Камбурова
2885 Росица Николова Механджийска
2886 Иван Костадинов Иванов
2887 Мария Величкова Иванова
2888 Мария Асенова Колева
2889 Радослав Пламенов Колев
2890 Ивелина Тодорова Салутска
2891 Светла Славчева Рачева
2892 Христина Цанева Арабаджиева
2893 Мария Атанасова Кръстева
2894 Минко Христов Данчев
2895 Величка Петрова Савакчиева
2896 Даниела Панова Савова
2897 Николай Генов Колев
2898 Дияна Стоянова Колева
2899 Йоан-Павел Цветанов Савов
2900 Донка Банова Казакова
2901 Алтънка Ангелова Георгиева
2902 Илия Георгиев Стоянов
2903 Станислав Антоов Танев
2904 Антон Танев Танев
2905 Николина Панчева Мараджийска
2906 Йорданка Трендафилова Иванчева
2907 Надежда Мариева Николова
2908 Цветана Иванова Цанева
2909 Десислава Любчева Колева
2910 Галя Маринова Андреева
2911 Мариана Николова Танева
2912 Костадин Евгениев Вълков
2913 Христина Младенова Шаламанова
2914 Василка Трифонова Кузова
2915 Петрана Владимирова Принова
2916 Анка Теодосиева Кисьова
2917 Радка Ненкова Кисьова
2918 Грета Лазарова Тодева
2919 Мануела Йорданова Дойнова
2920 Румяна Радкова Начкова-Кръстена
2921 Радостина Ангелова Кръстева
2922 Паунка Атанасова Диева
2923 Георги Колев Чалъков
2924 Милен Сашев Атанасов
2925 Иванка Малинова Атанасова
2926 Веска Владимирова Гатешка
2927 Веселина Ангелова Урумава
2928 Катерина Стефанова Ивичева
2929 Светла Василева Узунова
2930 Стефан Борисов Кацаров
2931 Таня Георгиева Ковачева
2932 Мария Стоянова Стоева
2933 Ани Ненкова Кючукова
2934 Таня Димитрова Димитрова
2935 Атанас Александров Христев
2936 Руска Андонова Василева
2937 Иван Тодоров Моткунски
2938 Живка Георгиева Ганева
2939 Ваня Генчева Божкова
2940 Соня Николова Божкова
2941 Генчо Ненков Божков
2942 Боян Евгениев Торладимова
2943 Петьо Георгиев Рангелов
2944 Атанаска Петкова Рангелова
2945 Атанас Бориславов Христов
2946 Геноева Николова Георгиева
2947 Елка Петрова Кодинова
2948 Димитър Светлозаров Кодинов
2949 Светлозар Димитров Кодинов
2950 Стоянка Илиева Чобанова
2951 Златка Георгиева Ралчева
2952 Васил Петров Маринов
2953 Айше Кемилова Бурова
2954 Илияна Росенова Митева
2955 Василий Атанасов Читанов
2956 Калина Анастасова Читанова
2957 Надежда Стоилова Борисова
2958 Веселка Костадинова Кънчева
2959 Николай Найденов Кънчев
2960 Деница Петрова Савчева
2961 Недялка Георгиева Попова
2962 Ангелина Спасова Петкова
2963 Мариана Костова Башкехайова
2964 Елиян Петров Георгиев
2965 Николета Светозарова Кондакова
2966 Петър Димитров Георгиев
2967 Божидар Петров Георгиев
2968 Ваня Ангелова Иванова
2969 Радка Добрева Петкова
2970 Надежда Иванова Галибарска
2971 Лидия Борисова Кузманова
2972 Стефка Спасова Димитрова
2973 Галина Николова Ганева
2974 Мариана Димитрова Попова
2975 Стана Костадинова Атанасова
2976 Марияна Ангелова Тенева
2977 Ангел Тенчев Тенчев
2978 Георги Тенчев Тенев
2979 Димитър Иванов Костадинов
2980 Николета Димитрова Костадинова
2981 Иван Димитров Костадинов
2982 Гергана Николова Дешкова
2983 Вергиния Господинова Димитрова
2984 Антония Иванова Ковачева-Пастараджиева
2985 Виолета Георгиева Златкова
2986 Недка Данчева Йосифова
2987 Андон Йорданов Йосифов
2988 Маргарита Димова Бекриева
2989 Иван Христов Христов
2990 Васил Христов Христов
2991 Денка Иванова Христова
2992 Иван Младенов Манолов
2993 Лилия Генкова Манолова
2994 Цветана Тодорова Даймянова
2995 Гергана Кирилова Стойчева
2996 Донка Спасова Добрева
2997 Здравка Петрова Добрева
2998 Зорица Георгиева Соколова
2999 Сергей Раймондов Соколов
3000 Кръсьо Петров Господинов
3001 Христинка Минчева Господинова
3002 Вълко Илиянов Недев
3003 Галина Петкова Недева
3004 Теодор Бонев Илиев
3005 Делчо Иванов Жайгаров
3006 Ваня Богданова Абаджиева
3007 Марияна Стоянова Димитрова
3008 Виолетка Генчева Бончева
3009 Андон Василев Бончев
3010 Вилислава Георгиева Николова
3011 Димитър Владимиров Дечев
3012 Запрянка Вълкова Жекова
3013 Йонко Жеков Жеков
3014 Ваня Петрова Караперева
3015 Иван Илиев Кулъксъзов
3016 Марийка Андонова Точкова
3017 Сюлейман Георгиев Бакалов
3018 Кръстю Петров Иванчев
3019 Здравко Атанасов Здравчев
3020 Добринка Николона Жайгарова
3021 Ина Делчева Жайгарова
3022 Ангел Николов Костадинчев
3023 Марийка Петрова Костадинчева
3024 Иван Ангелов Костадинчев
3025 Петрана Колева Тодорова
3026 Димитър Георгиев Райчев
3027 Георги Димитров Райчев
3028 Димитър Димов Точев
3029 Емилия Иванова Вътева
3030 Тодор Атанасов Восев
3031 Мина Стоянова Тарева
3032 Радка Христова Тодорова
3033 Георги Василев Кяйчев
3034 Иван Славчев Тодоров
3035 Йордан Рангелов Генков
3036 Николай Димитров Узунов
3037 Даниела Атанасова Шолева-Чечева
3038 Стоянка Георгиева Дировска
3039 Йордан Калоянов Писов
3040 Иванка Стайкова Писова
3041 Йордан Иванов Писов
3042 Людмила Антонова Божилова
3043 Иван Стоилов Велчев
3044 Йорданка Христова Велчева
3045 Радостин Димитров Кончев
3046 Антон Георгиев Божилов
3047 Латинка Костова Лучкова
3048 Бояна Стефанова Кехлибарова
3049 Мари Агоп Фурнаджиян
3050 Елена Георгиева Николова
3051 Петя Върбанова Николова
3052 Йорданка Симеонова Апостолова
3053 Тедора Манчева Александрова
3054 Светла Стаменова Рускова
3055 Стефан Йорданов Русков
3056 Венцислава Стефанова Рускова
3057 Севаста Гергиева Терзиева
3058 Анжела Иванова Плачкова
3059 Йорданка Петкова Делова
3060 Недялка Николаева Колева
3061 Василка Георгиева Павлова
3062 Деница Атанасова Атанасова
3063 Костадинка Петкова Динова
3064 Йордан Николов Динов
3065 Петко Йорданов Динов
3066 Стефка Иванова Максимова
3067 Кристина Атанасова Атанасова
3068 Асен Ангелов Йорданов
3069 Огнян Асенов Йорданов
3070 Дафинка Петрова Капинчева
3071 Николай Георгиев Веляков
3072 Сотир Енков Димитров
3073 Агоп Хачик Фърънджиян
3074 Силва Левън Фърънджиян
3075 Диан Стефанов Къшин
3076 Илияна Миткова Стефанова
3077 Запрян Тошков Стефанов
3078 Златка Николова Калоферова
3079 Красимир Николаев Калоферов
3080 Йовка Първанова Партениева
3081 Пенка Танева Стоянова
3082 Цветанка Петрова Топчийска
3083 Донка Миткова Чапкънска
3084 Недялко Димитров Баруков
3085 Светлана Тодорова Пъндева
3086 Здравка Ангелова Топалова
3087 Христиан Огнянов Колев
3088 Евелина Георгиева Топалова
3089 Георги Милушев Топалов
3090 Панайот Георгиев Гайдарски
3091 Нели Петрова Гайдарова
3092 Ружка Милчева Генова
3093 Христо Геров Звисков
3094 Делка Запрянова Манчева
3095 Карамфил Димитров Тонев
3096 Васил Георгиев Цветков
3097 Иванка Стефанова Боюклиева
3098 Тодор Минчев Боюклиев
3099 Пенка Костадинова Палийска
3100 Стоил Тодоров Палийски
3101 Видол Борисов Видолов
3102 Галина Боянова Пълева-Моллова
3103 Росица Василева Димитрова
3104 Мария Тодорова Ячева
3105 Таня Георгиева Христова
3106 Ася Петрова Пашкулова
3107 Александър Найденов Шопов
3108 Цветан Атанасов Мелев
3109 Павлина Николова Костова
3110 Йорданка Коева Ганчева
3111 Нели Спасова Стоянова
3112 Полин Христова Крушкова
3113 Дарино Иванова Стефанова
3114 Благой Благоев Панов
3115 Боно Иванов Видолов
3116 Габриела Бонова Видолова
3117 Мина Владева Ветренска
3118 Елена Великова Георгиева
3119 Фидана Атанасова Тодорова
3120 Марийка Станоева Дернева
3121 Христинка Андреева Димитрова
3122 Пенка Иванова Кременарова
3123 Кирил Иванов Стоилов
3124 Драган Димитров Тъпков
3125 Томи Станчев Станчев
3126 Милена Стефанова Рангова
3127 Ангел Илиев Рангов
3128 Кръстьо Станчев Кънев
3129 Василка Борисова Кънева
3130 Фани Костадинова Кафелова
3131 Миглен Петров Бадонов
3132 Зорка Панайотова Василева
3133 Павлинка Георгиева Танчева
3134 Миглена Петкова Гъркова
3135 Мая Николова Видолова
3136 Милена Стефанова Грудева
3137 Мария Иванова Маркова
3138 Пею Атанасов Марков
3139 Станка Иванова Костадинова
3140 Колю Тонев Сакарски
3141 Тодорка Атанасова Коджабашева
3142 Маргарита Звезданова Стоянова
3143 Галина Апостолова Велчева
3144 Христо Драгомиров Велчев
3145 Йордан Керенков Панчев
3146 Екатерина Василева Георгиева
3147 Даниела Василева Димитрова
3148 Емилия Асенова Драгова
3149 Никола Иванов Георгиев
3150 Невена Кирилова Георгиева
3151 Елена Димитрова Запрянова
3152 Иво Атанасов Райдовски
3153 Йорданка Спасова Апостолово
3154 Филип Валентинов Трончев
3155 Елена Николова Христова
3156 Румяна Ангелова Маркова
3157 Мария Петрова Къчина
3158 Екатерина Костадинова Стефанова
3159 Мария Петкова Милева
3160 Тодор Асенов Милев
3161 Боряна Георгиева Николова
3162 Костадинка Георгиева Николова
3163 Мая Георгиева Димитрова
3164 Кристиан Красимиров Павлов
3165 Георги Димитров Гидиков
3166 Станка Петрова Петрова
3167 Чонка Стойнова Димчева
3168 Герги Димитров Димчев
3169 Стефан Христов Кацаров
3170 Таня Костадинова Станилова
3171 Милка Борисова Попова
3172 Атанас Иванов Мирков
3173 Марияна Благовестова Малинова
3174 Тодорка Диминрова Христева
3175 Тодорка Георгиева Стоянова
3176 Мариана Димитрова Балдева
3177 Лъчезар Георгиев Харалампиев
3178 Павел Иванов Крушков
3179 Надежда Петрова Ветренска
3180 Десислава Николова Арабаджиева
3181 Пламен Желязков Лефтеров
3182 Сийка Йорданова Вълкова
3183 Дурдан Мущанова Хюсеинова
3184 Хюсеин Байрам Хюсеин
3185 Василка Асенова Паунова
3186 Катя Якова Василева
3187 Николина Атанасова Иванова
3188 Илия Георгиев Ценов
3189 Марийка Недева Шопова
3190 Недялка Георгиева Стайкова
3191 Мима Петкова Бизерова
3192 Мария Роднева Найденова
3193 Елена Иванова Миронова
3194 Светла Иванова Митева
3195 Зорка Николова Димитрова-Червенкова
3196 Мария Петкова Тодорова
3197 Елена Павлова Тодорова
3198 Радко Петров Маринов
3199 Донка Славова Драганска
3200 Ирина Здравчева Маринова
3201 Димитър Людмилов Зяпков
3202 Кателина Колева Зяпкова
3203 Мариета Драгомирова Димитрова
3204 Николай Димитров Динков
3205 Софка Иванова Даскалова
3206 Митко Радков Маджаров
3207 Иван Димитров Титеряков
3208 Ангелина Иванова Титерлякова
3209 Пламен Георгиев Маринов
3210 Марийка Трендафилова Стоянова
3211 Димчо Иванов Вътев
3212 Катя Василева Параскова
3213 Гергана Николова Никова
3214 Мария Костадинова Янкулова
3215 Деница Петрова Мерджанова
3216 Пламен Василев Вътев
3217 Надежда Мирославова Йовчева
3218 Иванка Ангелова Тонова
3219 Дияна Мирчева Маринова
3220 Мария Димова Минкова
3221 Атанас Димитров Минков
3222 Тодорка Йорданова Вакрилова
3223 Деница Петрова Мерданова
3224 Славка Василева Христова
3225 Никола Бечев Николов
3226 Никола Георгиев Стоилов
3227 Валентина Руменова Пидева
3228 Христина Руменова Кръстева
3229 Евгения Трайкова Звискова
3230 Антон Кирилов Делииванов
3231 Стелиана Дойчева Георгиева
3232 Анка Людвикова Гогова
3233 Силвия Асенова Гогова
3234 Велина Атанасова Гогова
3235 Венета Иванова Робова
3236 Мария Стоилова Чулова
3237 Иван Димитров Георгиев
3238 Огнян Николов Бичоков
3239 Даниел Огнянов Бичоков
3240 Пенка Иванова Бичокова
3241 Тони Минчева Каменова
3242 Радослав Иванов Каменов
3243 Николета Огнянова Бичокова
3244 Благовеста Рубриянова Черешарова
3245 Сийка Георгиева Атанасова
3246 Благовеста Василева Атанасова
3247 Петранка Маринова Михайлова
3248 Зартухи Жираир Гелгелян
3249 Ани Мелкон Гелгелян
3250 Русалина Цонева Стоева
3251 Петър Михайлов Нанов
3252 Христинка Николова Йорданова
3253 Милка Стоянова Маркова
3254 Костадин Стойчев Марков
3255 Димитър Димитров Димитров
3256 Петрана Петрова Георгиева
3257 Румяна Маринова Самуилова
3258 Ивайло Красимиров Червенков
3259 Росица Динева Радкова
3260 Ивелина Генадиева Топалова
3261 Надежда Лазарова Тодорова
3262 Димитър Ангелов Каленов
3263 Сашка Кирилова Баракова
3264 Николай Лазаров Тодоров
3265 Йорданка Георгиева Атанасова
3266 Желка Стоянова Тавитян
3267 Ангел Атанасов Танев
3268 Марвина Михайлова Траянова
3269 Анета Костадинова Горева
3270 Кристина Иванова Христева
3271 Ели Иванова Богатинова
3272 Петър Неделчев Тодоров
3273 Славчо Ангелов Панов
3274 Изабел Егварт Хугасян
3275 Нурие Бедри Мехмед
3276 Иван Валентинов Найденов
3277 Валентин Атанасов Попов
3278 Костадин Валентинов Попов
3279 Мисак Едуард Малхасян
3280 Сребрина Георгиева Дженева
3281 Кръстина Николова Македонска
3282 Димитринка Николова Македонска
3283 Васил Димитров Петров
3284 Ирен Иванова Кукушева
3285 Йоанна Йорданова Миленкова
3286 Тинка Атанасова Влашка
3287 Красимира Иванова Драгнева
3288 Севдалина Христова Карабова
3289 Николай Димитров Дюлгеров
3290 Вера Стоянова Хаджиева
3291 Стоян Йорданов Хаджиев
3292 Теодора Иванова Недева
3293 Атанаска Спасова Жилова
3294 Аргир Трифонов Куманов
3295 Йона Петрова Босанова
3296 Райчо Кръстев Райчев
3297 Ангел Борисов Власев
3298 Дамян Георгиев Вълков
3299 Станка Василева Пастърмаджиева
3300 Красимира Ангелова Тиролска-Караиванова
3301 Зорница Атанасова Стоянова
3302 Румяна Борисова Иванова
3303 Красимир Енасиев Иванов
3304 Мария Пенчева Апостолова
3305 Нели Петкова Богданова
3306 Красимира Стефанова Петрова
3307 Иванка Костадинова Вътева
3308 Елена Георгиева Балядкова
3309 Ангел Иванов Кръстев
3310 Любомир Петров Савчов
3311 Славка Димитрова Димитрова
3312 Величко Петров Ганчев
3313 Станьо Златев Златев
3314 Анастасия Димитрова Стамболийска
3315 Анастасия Иванова Стамболийска
3316 Христина Димитрова Златева
3317 Спаска Атанасова Събева
3318 Милка Христова Събева
3319 Надя Петрова Петрова
3320 Красимир Тодоров Тодоров
3321 Борислав Кръстев Инчев
3322 Николина Райкова Димитрова
3323 Енчо Тодоров Нейков
3324 Станислав Иванов Станилов
3325 Силвия Тодорова Мерджанова
3326 Теодора Атанасова Вълчева
3327 Симеон Иванов Томов
3328 Стефка Данева Славова
3329 Петър Кирилов Славов
3330 Илияна Николова Събкова
3331 Екатерина Хари Чилингирова
3332 Румянка Тодорова Пондева
3333 Мария Цветанова Павлова
3334 Милена Кирилова Манолова
3335 Михаил Димитров Кънев
3336 Димитър Божидаров Димитров
3337 Олга Николаевна Димитрова
3338 Яна Димитрова Димитрова
3339 Любомира Матеева Памукова
3340 Калин Иванов Тодоров
3341 Ангел Атанасов Ангелов
3342 Валентина Запрянова Крушкова
3343 Николай Насков Начев
3344 Владимир Николаев Гешев
3345 Боянка Стойкова Гешева
3346 Евгения Маркова Джингарова
3347 Радка Якова Стамболийска
3348 Ивайла Николаева Мечева-Ушева
3349 Недялка Димитрова Гълъбова-Трендафилова
3350 Спарпух Ованес Габриелян
3351 Анна Стоянова Канджарова
3352 Златка Костадинова Сбиркова
3353 Марияна Тодорова Сбиркова
3354 Атанас Тодоров Сбирков
3355 Павлина Рангелова Сбиркова
3356 Снежа Борисова Загорчева
3357 Людмила Димитрова Ангелиева
3358 Ангелина Асенова Гогова
3359 Мирослава Ненкова Мирчева
3360 Елена Костадинова Людова
3361 Максим Симеонов Нанков
3362 Жанета Милкова Гюлеметова
3363 Димитринка Илиева Ламбова
3364 Николай Атанасов Ангелов
3365 Елена Атанасова Антонова
3366 Людмила Георгиева Ангелова
3367 Иванка Нейкова Кънчева
3368 Пенка Динкова Топалова
3369 Милена Нанева Фурнаджиева
3370 Лилия Стоилова Мусави
3371 Анета Филипова Гергова
3372 Георги Иванов Петров
3373 Благой Ангелов Делижов
3374 Недялка Иванова Делижова
3375 Ангел Благоев Делижов
3376 Валери Илиев Славчев
3377 Веселина Иванова Тиморева
3378 Александър Стоянов Александров
3379 Божидар Францов Добрев
3380 Анка Стоянова Добрева
3381 Димитър Иванов Драгиев
3382 Здравко Йосифов Забунов
3383 Цветан Борисов Целев
3384 Тянка Иванова Тончева
3385 Янко Ангелов Янков
3386 Николина Владимирова Чачева
3387 Владимир Димитров Чачев
3388 Мирослав Георгиев Русев
3389 Александър Стефанов Илиев
3390 Красимир Стефков Стефанов
3391 Верка Любомирова Бонева
3392 Екатерина Костадинова Колева
3393 Десислава Николаева Колева
3394 Генчо Стойчев Маринов
3395 Стойчо Генчев Маринов
3396 Катя Михайлова Димова
3397 Елена Петкова Доралийска
3398 Мария Георгиева Пукова
3399 Зоя Александрова Чавдарова
3400 Георги Димитров Пуков
3401 Ралица Стефанова Андонова
3402 Ани Георгиева Стефанова
3403 Елица Николаева Колева
3404 Спаска Стоева Ненчева
3405 Минка Костадинова Наскова
3406 Даниел Братанов Братанов
3407 Мария Братанова Братанова
3408 Кирилка Димитрова Кралчева
3409 Въчка Господинова Иванова
3410 Петър Костадинов Иванов
3411 Юлия Тодорова Диева
3412 Ангел Василев Василев
3413 Мая Димитрова Младенова
3414 Хари Иванов Кралчев
3415 Паола Костадинов Узунова
3416 Ина Димитрова Манчева
3417 Александрина Николова Гарабитова
3418 Димитър Атанасов Атанасов
3419 Светлозар Георгиев Маринов
3420 Димка Христова Михайлова
3421 Михаил Трендафилов Михайлов
3422 Марийка Павлова Иванова
3423 Славка Дончева Тодорова
3424 Зорка Илиева Пантелеева
3425 Кръстанка Ангелова Проданова
3426 Дафина Николова Иванова
3427 Златка Младенова Ризова
3428 Димитър Ангелов Димитров
3429 Невена Костадинова Златкова
3430 Дияна Добринова Стоянова
3431 Цветелина Боянова Аргирова
3432 Ивайло Добринов Стоянов
3433 Антониоянков Кацаров
3434 Георги Костадинов Черпилов
3435 Недилина Иванова Иванова
3436 Красимир Любенов Апостолов
3437 Петкана Георгиева Методиева
3438 Катя Гошева Герчева
3439 Мария Димитрова Шишкова
3440 Димитър Любомиров Шенчев
3441 Красимир Иванов Тухчиев
3442 Зоя Илиадо Муратидо
3443 Веска Стоянова Бояджиева
3444 Никола Цонков Бояджиев
3445 Иванка Георгиева Малинова
3446 Ганка Георгиева Малинова
3447 Магдалена Божидарова Добрева
3448 Мария Пенкова Бадова
3449 Георги Стоянов Пепелов
3450 Билян Юлиянов Йорданов
3451 Атанас Илиев Йорданов
3452 Радостин Ташев Кънев
3453 Кръстю Милков Кръстев
3454 Петър Рангелов Керин
3455 Веселин Митков Балев
3456 Златка Борисова Кисимова
3457 Георги Насков Добрянов
3458 Радка Маринова Маслева
3459 Ангелина Костова Трошева
3460 Антония Андонова Арнаудова
3461 Елена Георгиева Димитрова
3462 Гинка Рангелова Павлова
3463 Венета Маркова Велкова
3464 Николай Стефанов Дойчинов
3465 Светла Стефанова Бакалова
3466 Донка Иванова Бакалова
3467 Севданка Тодорова Домусчиева
3468 Енчо Рашков Велинов
3469 Смаил Тодоров Илиев
3470 Асен Иванов Каишев
3471 Васил Любомиров Ушеров
3472 Русин Михайлов Младенов
3473 Димитър Петков Ламбрев
3474 Вълко Димитров Илийчев
3475 Иван Иванов Милушев
3476 Георги Рангелов Златев
3477 Пенка Кузманова Ганева-Гегова
3478 Милен Петров Димитров
3479 Пламена Йорданова Бекирова
3480 Катя Атанасова Кожухарова
3481 Станка Николова Ганчева
3482 Кирил Антонов Филипов
3483 Петя Георгиева Бояджиева
3484 Полин Атанасова Златева
3485 Гизда Троянова Лазарова
3486 Катерина Стоянова Бичкова
3487 Димитър Йорданов Стоев
3488 Мария Димитрова Стоева
3489 Георги Ангелов Апостолов
3490 Валери Георгиев Апостолов
3491 Илиян Георгиев Апостолов
3492 Юлиян Георгиев Апостолов
3493 Боряна Любенова Дойчинова
3494 Дона Янкова Дойчинова
3495 Иванка Савова Кокенова
3496 Савалий Георгиев Ангелов
3497 Мариана Стоянова Ламбрева
3498 Мариана Георгиева Ламбрева
3499 Гинка Стоянова Атанасова
3500 Петя Иванова Минкова
3501 Екатерина Тодорова Кокенова
3502 Христина Георгиева Драгиева
3503 Ани Панайотова Драганска
3504 Ивелина Петкова Петкова
3505 Янка Костадинова Петкова
3506 Цветанка Павлова Михайлова
3507 Марияна Василева Проданова
3508 Анелия Желязкова Харалампиева
3509 Юрий Стефанов Стоилов
3510 Красимира Георгиева Стоилова
3511 Силва Барет Парнакян-Димитрова
3512 Димитър Василев Клисаров
3513 Веселин Димитров Клисаров
3514 Мариана Иванова Чобанова
3515 Евелина Малинова Терзийска
3516 Стоян Христов Кирков
3517 Александра Георгиева Недялкова
3518 Никола Вичев Николов
3519 Веселинка Иванова Личева
3520 Димитър Иванов Личев
3521 Цветомир Тодоров Недялков
3522 Станимира Иванова Пенчева
3523 Христо Антонов Кескинов
3524 Георги Кирилов Кирилов
3525 Нанко Стефанов Калинчев
3526 Димитър Георгиев Кънев
3527 Яна Стоянова Герчева
3528 Димитър Василев Лазаров
3529 Светла Атанасова Шопова
3530 Кирил Георгиев Шопов
3531 Виолета Трифонова Зъмтикова
3532 Албена Спасова Дюлгерова
3533 Христо Петров Дюлгеров
3534 Радка Стоева Кушева
3535 Гюлхан Кадир Сали
3536 Светла Миткова Рангелова
3537 Михаил Ангелов Самуилов
3538 Неджет Смаилов Сюлейманов
3539 Катя Ангелова Самуилова
3540 Минка Руменова Самуилова
3541 Йордан Златанов Йорданов
3542 Стоянка Тодорова Калоферова
3543 Величка Колева Колева
3544 Станка Тодорова Иванова
3545 Калофер Иванов Калоферов
3546 Иван Калоферов Калоферов
3547 Надежда Кръстева Сонтова
3548 Мария Николова Сонтова
3549 Никола Тодорова Сонтова
3550 Маргарита Петкова Празова
3551 Мартина Атанасова Вълчанова
3552 Добринка Димитрова Сариева
3553 Кристиян Александров Узунов
3554 Кръстина Йорданова Желязкова-Кринкова
3555 Радослав Стоянова Гарабитов
3556 Лилия Павлова Илинова
3557 Мадлена Емилова Николова
3558 Елена Атанасова Георгиева
3559 Флора Нишан Топалян
3560 Николай Христев Гюлев
3561 Мария Георгиева Пантелеева
3562 Василка Ангелова Захариева
3563 Диана Тодорова Узунова
3564 Веселка Цветанова Генова
3565 Елена Иванова Чанова
3566 Елена Стоянова Кърпарова
3567 Борис Гълъбов Илиев
3568 София Димитрова Агандерова
3569 Атанас Василев Лозанов
3570 Мария Любомирова Парталска
3571 Сашо Борисов Вълков
3572 Валери Стефанов Дуцов
3573 Цветан Руменов Ловянов
3574 Анатоли Валериев Дуцов
3575 Венета Стефанова Комитова
3576 Тошко Ганчев Комитов
3577 Диана Нарцисова Костова
3578 Милен Руменов Милчев
3579 Мая Цветанова Цветанова
3580 Мариана Александрова Василева
3581 Росица Вълкова Василева
3582 Тодор Цочев Цочев
3583 Петко Тонов Иванов
3584 Петьо Нинков Цеков
3585 Йова Колева Николова
3586 Симка Пенчова Цекова
3587 Марияна Бисерова Георгиева
3588 Драгомир Бориславов Георгиев
3589 Татяна Григориевна Иванова
3590 Добрин Николов Мирчев
3591 Цветана Георгиева Маринова
3592 Бисер Теодосиев Маринов
3593 Антоанета Цветанова Савова
3594 Иванка Емилова Борисова
3595 Нинко Цеков Нинов
3596 Кольо Петков Николов
3597 Илина Сашкова Ценова
3598 Елена Илиева Цанкова
3599 Анелия Георгиева Генова
3600 Вярка Христова Георгиева
3601 Минчо Маринов Атанасов
3602 Димитричка Иванова Маринова
3603 Костадин Николов Станчев
3604 Ивалин Димов Иванов
3605 Никола Костадинов Станчев
3606 Марияна Георгиева Станчева
3607 Станчо Динев Станчев
3608 Илия Денчев Куманов
3609 Димитуър Борисов Апостолов
3610 Димитър Георгиев Атанасов
3611 Георги Костадинов Станчев
3612 Димитър Нейков Тодоров
3613 Иван Петров Иванов
3614 Тодор Станков Пейчинов
3615 Михаил Георгиев Иванов
3616 Росен Станчев Костов
3617 Мариана Михалева Калчева
3618 Стоян Петров Стоянов
3619 Динчо Иванов Господинов
3620 Георги Недялков Георгиев
3621 Никола Василев Ангелов
3622 Невена Ангелова Кралева
3623 Боян Стоянов Маринов
3624 Иванка Николова Маринова
3625 Димчо Илиев Димов
3626 Ивелина Христова Бошнакова
3627 Милка Стайкова Рачева
3628 Димитър Георгиев Стаматов
3629 Станислав Георгиев Славов
3630 Вероника Ганева Савова
3631 Атанас Вълчев Димитров
3632 Янка Цонкова Пенчева
3633 Атанас Ангелов Атанасов
3634 Веселина Атанасова Иванова
3635 Йорданка Николаева Димитрова
3636 Александър Атанасов Вълчев
3637 Димитричка Александрова Минчева
3638 Николай Георгиев Чернев
3639 Диана Мирчева Димитрова
3640 Емил Иванов Господинов
3641 Гочо Димитров Гочев
3642 Георги Георгиев Димов
3643 Янка Кънчева Митева
3644 Марин Вълчев Маринов
3645 Мария Георгиева Симеонова
3646 Виолета Параскевова Енева
3647 Кольо Костадинов Костадинов
3648 Вичка Атанасова Иванова
3649 Марияна Йорданова Рашкова
3650 Румен Димитров Рашков
3651 Калоян Маринов Георгиев
3652 Васил Василев Василев
3653 Албена Минкова Донева
3654 Димитър Вълчев Димитров
3655 Людмила Николаева Недкова
3656 Василка Иванова Съйкова
3657 Станислава Георгиева Димова
3658 Иван Симеонов Иванов
3659 Недко Георгиев Недков
3660 Жеко Христов Славков
3661 Бобри Николов Добрев
3662 Иван Бонев Пенков
3663 Гергана Пламенова Георгиева
3664 Елисавета Красимирова Карамфилова
3665 Десислава Веселинова Карамфилова
3666 Калина Георгиева Йорданова
3667 Нелко Тошков Иванов
3668 Васил Милев Петров
3669 Красимир Трифонов Кунев
3670 Пламен Трифонов Станчев
3671 Ивелина Георгиева Мирчева
3672 Андон Симеонов Донев
3673 Петър Иванов Георгиев
3674 Станка Николова Никова
3675 Катя Димитрова Манчева
3676 Николай Ганчев Ников
3677 Мария Христова Стефанова
3678 Георги Златев Георгиев
3679 Тошко Неделчев Иванов
3680 Елисавета Йорданова Панова
3681 Георги Симеонов Георгиев
3682 Николай Ангелов Николов
3683 Ася Чавдарова Асенова
3684 Мария Радушева Кунева
3685 Боряна Алексиева Стефанова
3686 Димитър Тодоров Димитров
3687 Вероника Маринова Стоянова
3688 Златко Савчев Братоев
3689 Радослава Атанасова Лазарова
3690 Ариана Битакова Ришкова
3691 Снежана Младенова Чукалова
3692 Здравко Емилов Чукалов
3693 Валентин Снежанов Падалов
3694 Юрий Банев Балабанов
3695 Емил Христов Чукалов
3696 Виолета Маринова Манчорова
3697 Надежда Гинчева Александрова
3698 Александър Юлиянов Александров
3699 Петър Иванов Маринов
3700 Иван Петров Маринов
3701 Ваня Стоянова Маринова
3702 Димитър Иванов Дашев
3703 Бинка Георгиева Джонголова
3704 Стоянка Владимирова Матева
3705 Петър Тодоров Витков
3706 Радка Костадинова Гуджева
3707 Димитър Нетров Янков
3708 Иванка Николова Янкова
3709 Милка Костадинова Белчева
3710 Иван Петков Чалов
3711 Мими Димитрова Йотинова
3712 Снежана Борисова Комитова
3713 Георги Славов Комитов
3714 Светла Коева Матева
3715 Тихомир Николов Костов
3716 Златка Тодорова Христозова
3717 Иванка Кръстева Пенкова
3718 Нора Иванова Пенкова
3719 Ненка Димитрова Гогичева
3720 Дафинка Димитрова Гачева
3721 Димитър Любенов Стамболов
3722 Димитър Павлов Кандров
3723 Тодор Николов Чобанов
3724 Нина Атанасова Аргирова
3725 Ирина Иванова Цветкова
3726 Иван Атанасов Узунов
3727 Борислава Стоянова Петлешкова
3728 Петър Илийчов Карапачов
3729 Стоян Иванов Карачанов
3730 Иван Йорданов Пенчев
3731 Васка Йорданова Нешева
3732 Мария Димитрова Кръстева
3733 Тоно Георгиев Джонов
3734 Васил Пенчев Василев
3735 Димитър Иванов Рангелов
3736 Минко Тотев Тотев
3737 Георги Христозов Иванов
3738 Кольо Георгиев Арабаджиев
3739 Георги Здравков Кисов
3740 Младен Георгиев Чепишев
3741 Кънчо Иванов Арлашки
3742 Младен Николов Терзийски
3743 Милко Георгиев Градулски
3744 Йосиф Любомиров Пеев
3745 Костадин Николоев Гемеджийски
3746 Верка Иванова Градулска
3747 Петър Славов Ячев
3748 Славка Кънчева Пеева
3749 Йосиф Петров Мирчев
3750 Милко Петров Градулски
3751 Йосиф Милков Марушкин
3752 Венцислав Стефанов Пачов
3753 Йосиф Георгиев Романов
3754 Милен Асенов Киков
3755 Райко Иванов Антонов
3756 Ангел Йозов Антонов
3757 Иван Кънчев Мирчев
3758 Любка Иванова Телбийска
3759 Венко Петров Пеев
3760 Бойчо Йозов Патазов
3761 Рангел Петров Карайоански
3762 Марина Георгиева Георгиева
3763 Милка Йорданова Иванова
3764 Ангелина Илиева Тодорова
3765 Емил Методиев Григоров
3766 Лиляна Душкова Григорова
3767 Продан Кръстев Кръстев
3768 Красимира Видолова Кръстева
3769 Георги Грозданов Йорданов
3770 Йордан Георгиев Пърчев
3771 Ани Атанасова Пърчева
3772 Йордан Андреев Пърчев
3773 Владимир Иванов Гогов
3774 Атанас Ангелов Георгиев
3775 Велислава Павлинова Георгиева
3776 Елена Димитрова Романова
3777 Славка Ламбева Иванова
3778 Първан Георгиев Михалков
3779 Михаил Йорданов Симеонов
3780 Красимир Йорданов Караджов
3781 Доротея Михайлова Симеонова
3782 Димитър Железанов Димитров
3783 Костадин Георгиев Нимев
3784 Калина Стоянова Кискинова
3785 Тодор Димитров Кискинов
3786 Светослав Георгиев Тотев
3787 Тодор Георгиев Арабаджиев
3788 Иван Спасов Плачков
3789 Стефан Кънчев Петров
3790 Йордан Костадинов Митев
3791 Йорданка Атанасова Ковачева
3792 Иванка Георгиева Георгиева
3793 Станислав Стефанов Шеров
3794 Тодор Николаев Бундов
3795 Росица Петрова Икономова
3796 Георги Петров Пенков
3797 Петър Георгиев Пенков
3798 Венцислав Димитров Лазаров
3799 Георги Стоянов Лафтаров
3800 Благовест Стоилов Пенков
3801 Ивета Тодорова Бундова
3802 Стоян Славов Стоянов
3803 Петър Йорданов Николов
3804 Теодора Веселинова Трифонова
3805 Диана Иванова Петкова
3806 Надежда Николова Чинчинова
3807 Бисерка Асенова Василева
3808 Вили Росенова Великова
3809 Георги Атанасов Георгиев
3810 Иван Илиянов Недев
3811 Христина Стойчева Христова
3812 Кръстьо Методиев Гарджев
3813 Петко Любенов Стоицов
3814 Людмил Николаев Кацарски
3815 Петко Лазаров Ликов
3816 Борис Атанасов Къцов
3817 Николина Стоянова Богданова
3818 Запрянка Кирилова Богданова
3819 Димитър Николов Ликов
3820 Аргил Георгиев Йочков
3821 Тодор Христов Попов
3822 Виктория Николаева Кацарска
3823 Георги Тодоров Тафров
3824 Николай Недялков Стоянов
3825 Рангел Тодоров Чушков
3826 Дарин Тодоров Панов
3827 Пенка Рангелова Кацарска
3828 Донка Кирилова Кацарска
3829 Павлина Стоилова Лапкова
3830 Пенка Костадинова Дребчева
3831 Стоил Асенов Райчев
3832 Асен Стоилов Райчев
3833 Марияна Маринова Атанасова
3834 Денка Колева Краешка
3835 Гергана Колева Краешка
3836 Виолета Николова Костадинова
3837 Генчо Ангелов Генов
3838 Динко Димитров Янъков
3839 Ангел Георгиев Айтов
3840 Димитър Николов Гулев
3841 Александър Митков Коцев
3842 Анелия Славенова Неделева
3843 Стоян Илиев Неделев
3844 Стелян Стоянов Неделев
3845 Никола Кръстев Комитов
3846 Кръстьо Николов Комитов
3847 Ружка Асенова Маринова
3848 Диана Миткова Асенова
3849 Даниел Николаев Кацарски
3850 Елена Иванова Ненова
3851 Събина Миткова Стрезова
3852 Цочо Куманов Итков
3853 Иван Стефанов Янев
3854 Андреян Колев Пирянков
3855 Стаю Видолов Денков
3856 Галина Живкова Коларова
3857 Сийка Иванова Андонова
3858 Илияна Георгиева Бадова
3859 Маргарита Кръстева Трифонова
3860 Танчо Стоянов Найденов
3861 Атанас Николов Киримов
3862 Пенка Делчева Литова
3863 Тодор Цилов Салутски
3864 Петко Димитров Кръшков
3865 Митка Ненова Стоянова
3866 Ганчо Румянов Стоянов
3867 Руска Маринова Михайлова
3868 Златка Асенова Йорданова
3869 Тодор Кирилов Бизев
3870 Донка Дамянова Кирева
3871 Никола Петков Коларов
3872 Пламен Николов Коларов
3873 Кръстьо Петков Дюлгярски
3874 Десислава Маркова Тунчева
3875 Вида Вълкова Янева
3876 Борис Стоянов Атанасов
3877 Мария Борисова Димитрова
3878 Стефка Христова Атанасова
3879 Емине Ахмед Атанасова
3880 Йорданка Костадинова Шишкова
3881 Анелия Димитрова Митева
3882 Николай Георгиев Гашаров
3883 Петър Николов Николов
3884 Сейфи Еминов Паракосов
3885 Митра Стоянова Дафчева
3886 Васил Илиев Митев
3887 Калоян Драганов Димитров
3888 Николай Божидаров Гицов
3889 Красимира Тодорова Тодорова
3890 Николай Борисов Атанасов
3891 Даниел Константинов Пеловски
3892 Людмила Димитрова Фиркова
3893 Тодор Стоянов Дафчев
3894 Никола Димитров Василев
3895 Стоян Тодоров Дафчев-Отговорник
3896 Бисер Асенов Алишев
3897 Мария Рангелова Бърдарова
3898 Даниела Георгиева Кузмова
3899 Даниела Тодорова Милушева
3900 Мария Димитрова Малинова
3901 Добринка Димитрова Лачкова
3902 Димитър Ангелов Праматаров
3903 Олга Георгиева Праматарова
3904 Ангелина Лазарова Брандийска
3905 Илияна Андонова Георгиева
3906 Мария Георгиева Илиева
3907 Лиляна Димитрова Тотева
3908 Райна Минткова Панчугова
3909 Ангел Руменов Праматаров
3910 Ана Георгиева Дингилева
3911 Димка Петрова Попова
3912 Стоянка Димитрова Михайлова
3913 Зорка Кръстева Георгиева
3914 Спас Йорданов Стоянов
3915 Йордан Спасов Стоянов
3916 Стойна Василева Маринова
3917 Неделчо Иванов Куртев
3918 Фратьо Неделчев Куртев
3919 Здравка Стоянова Атанасова
3920 Мария Георгиева Дишлиева
3921 Пенка Маркова Терзиева
3922 Мария Радкова Пеева
3923 Борислава Ромеова Петрова-Нанкина
3924 Петър Данаилов Терзиев
3925 Запрянка Петрова Фурнаджиева
3926 Николай Димитров Кунов
3927 Станимир Радков Жеков
3928 Лена Веселинова Вдовичина
3929 Божана Георгиева Доросиева
3930 Николай Станчев Веселинов
3931 Ивелина Йорданова Тодорова
3932 Ралица Николаева Григорова
3933 Емил Красимиров Миронов
3934 Мирослав Григоров Николов
3935 Людмил Петров Стоименов
3936 Радослава Красимирова Радкова
3937 Михаил Николов Антов
3938 Антонио Георгиев Зарков
3939 Калин Андреев Борисов
3940 Йорданка Спасова Стоименова
3941 Тодор Венциславов Величков
3942 Ренета Пламенова Стефанова
3943 Григор Славов Григоров
3944 Кристиян Антонов Йорданов
3945 Александър Георгиев Ангелов
3946 Петър Пламенов Симеонов
3947 Васил Руменов Иванов
3948 Димитър Илиянов Димитров
3949 Юлиян Георгиев Димитров
3950 Христина Атанасова Георгиева
3951 Атанас Стефанов Славин
3952 Димитър Пламенов Варадинов
3953 Силвия Любомирова Янакиева
3954 Пламен Иванов Петров
3955 Николай Красимиров Александров
3956 Александър Аспарухов Костадинов
3957 Николай Владимиров Владимиров
3958 Николай Николов Шиндарски
3959 Красимира Иванова Димитрова
3960 Валентина Кирилова Колчева
3961 Сия Водилова Плещова
3962 Лиляна Иванова Плещова
3963 Маргарита Шкойнова Димитрова
3964 Лидия Пламенова Мишева
3965 Пламен Венциславов Стоянов
3966 Диана Валентинова Григорова
3967 Чудомир Иванов Димитров
3968 Йордан Георгиев Кузев
3969 Радослав Григоров Дончев
3970 Мартин Михайлов Колчев
3971 Николай Петров Манчоров
3972 Михаил Иванов Димитров
3973 Мария Борисова Димитрова
3974 Димитър Маринов Марценков
3975 Мирослав Стоянов Караиванов
3976 Магдалена Цветкова Ценкова
3977 Вероника Калинова Панева
3978 Виктор Димитров Димитров
3979 Николай Иванов Плещов
3980 Цветан Валентинов Иванов
3981 Стоян Симеонов Колев
3982 Евгени Светлозаров Велков
3983 Георги Велинов Трайков
3984 Филип Василев Василев
3985 Виктория Бисерова Недкова
3986 Йордан Венциславов Йорданов
3987 Николай Ивов Евтимов
3988 Богомил Емилов Бранков
3989 Райчо Иванов Стойчов
3990 Ганчо Димитров Куткодарски
3991 Боряна Николова Славова
3992 Красимир Йорданов Стоилов
3993 Стоян Владимиров Бумбарски
3994 Христо Мирославов Христов
3995 Илия Василев Илиев
3996 Христо Георгиев Лазаров
3997 Сашка Боянова Лазарова
3998 Йорданка Иванова Колчакова
3999 Елена Петрова Чобанова
4000 Симона Сотирова Ангелова
4001 Светозар Станиславов Станчев
4002 Сашко Асенов Митов
4003 Велислава Иванова Христова
4004 Росен Стойнев Алексов
4005 Борис Костадинов Велинов
4006 Милена Йорданова Христова
4007 Светлана Иванова Александрова
4008 Теменужка Василева Манчова
4009 Хара Георгиева Николова
4010 Емилия Василева Апостолова
4011 Венета Стефанова Бумбарска
4012 Кирил Георгиев Александров
4013 Сашко Стойчов Стойчов
4014 Елка Стоименова Стойчова
4015 Силвия Георгиева Рашева
4016 Георги Иванов Велинов
4017 Стефка Светославова Ангелова
4018 Станислава Николова Стоянова
4019 Александър Павлинова Бегова
4020 Снежана Йорданова Владимирова
4021 Александра Детелинова Иванова
4022 Калинка Любенова Никова
4023 Милен Борисов Андонов
4024 Ваня Георгиева Ананиева
4025 Снежка Борисова Маркова
4026 Мая Петрова Кирилова
4027 Светлозар Руменов Георгиева
4028 Йорданка Кирилова Павлевиева
4029 Александър Веселинова Никев
4030 Невена Любомирова Кръстева
4031 Анка Николова Георгиева
4032 Искра Стойнева Бързукова
4033 Здравка Петрова Чавдарова
4034 Сашка Венциславова Ананиева
4035 Румен Кирилова Васева
4036 Мая Александрова Григорова
4037 Цветомир Атанасов Христов
4038 Иванка Йончова Васева
4039 Зорница Людмилова Кирилова
4040 Светлана Георгиева Анева
4041 Йорданка Севделинова Чанева - Боцева
4042 Пролетка Николова Делянска
4043 Валентин Симеонов Боцев
4044 Ирена Иванова Михаилова
4045 Йорданка Николова Венева
4046 Валентин Иванов Велев
4047 Димитрина Кирилова Живкова
4048 Юлиян Александров Веселинов
4049 Диана Георгиева Михайлова
4050 Борис Любенов Йорданов
4051 Роза Серафинова Цветанова
4052 Елеонора Йорданова Алексова
4053 Веска Ангелова Цветкова
4054 Моравка Симеонова Милева
4055 Кристиян Райчов Анакиев
4056 Милен Димитров Величков
4057 Денислав Павлов Димитров
4058 Петър Росенов Ангелов
4059 Александра Викторова Касабова
4060 Михайл Иванов Михайлов
4061 Даниела Василева Ненова
4062 Елизабет Пламенова Стоянова
4063 Антонио Методиев Георгиев
4064 Калина Стефанова Крумова
4065 Николай Любчов Василев
4066 Бориславка Георгиева Миланова
4067 Даниела Петрова Стойнева
4068 Миглена Спасова Борисова
4069 Антоанета Крумова Харалампиева
4070 Михаела Росенова Алексова
4071 Милчо Петров Цветков
4072 Галина Петрова Гедикова
4073 Светлослав Людмилов Стоянов
4074 Здравка Кирилова Илиева
4075 Юлиян Георгиев Илиев
4076 Велизар Василев Стойов
4077 Любомир Георгиев Велинов
4078 Димитър Василев Шатков
4079 Станислав Атанасов Георгиев
4080 Софка Михайлова Терзийска
4081 Румяна Георгиева Крумова
4082 Кирил Стойов Иванов
4083 Юлиян Борисов Павлов
4084 Александър Кирилов Чавдаров
4085 Дамян Стойнев Миленков
4086 Валери Огнянов Александров
4087 Емил Георгиев Христов
4088 Василка Александрова Апостолова
4089 Мартин Иванов Михайлов
4090 Янулка Славева Митова
4091 Данаил Иванов Иванов
4092 Милена Иванова Амалска
4093 Светлана Венциславова Борисова
4094 Теменужка Миланова Мотлева
4095 Васил Стойчов Василев
4096 Емил Владимиров Стойчев
4097 Александър Стоянов Биждов
4098 Нина Йорданова Божкова
4099 Венцислав Данчов Драганов
4100 Кирил Живков Васев
4101 Стефка Димитрова Васева
4102 Йордан Ананиев Везенков
4103 Людмила Боянова Парлапанска
4104 Любомир Генадиев Молев
4105 Данчо Дасилиев Илиев
4106 Иво Валериев Максимов
4107 Снежанка Кирилова Христова
4108 Нина Стоянова Димчова
4109 Силвия Йорданова Христова
4110 Даниела Илиева Атанасова
4111 Благовестка Любенова Тасева
4112 Борислав Симеонов Симеонов
4113 Десислава Димова Камброва
4114 Страхил Славов Иванов
4115 Марияна Василиева Испиридонова
4116 Райна Димитрова Спасова
4117 Драгинка Стоянова Лазарова
4118 Ганка Бориславова Борисова
4119 Васил Костадинов Стефанов
4120 Васко Георгиев Венев
4121 Светла Георгиева Борисова
4122 Валентин Петров Рашев
4123 Надя Петкова Георгиева
4124 Георги Яворов Рангелов
4125 Антон Валентинов Рашев
4126 Георги Иванчов Василев
4127 Анелия Милчова Борисова
4128 Георги Димитров Панев
4129 Евгени Любомиров Молев
4130 Камелия Димитрова Стоименова
4131 Румяна Борисова Велинова
4132 Мариана Иванова Филипова
4133 Лидия Здравкова Йорданова
4134 Мариан Йорданов Йорданов
4135 Мартин Йорданов Йорданов
4136 Ива Ефтимова Нинаркина
4137 Теодор Георгиев Младенов
4138 Гергана Николова Илиева
4139 Миглена Тонкова Славейкова
4140 Захари Любомиров Васов
4141 Евстати Георгиев Прусийски
4142 Валентин Емилов Иванов
4143 Елена Маркова Иванова
4144 Любомира Цветомилова Петрова
4145 Илияна Любенова Макаринова
4146 Николай Цветомилов Петров
4147 Борис Кирилов Петров
4148 Димитър Петров Витанов
4149 Иванка Николова Иванова
4150 Стефан Иванов Горанов
4151 Атанас Василев Алексов
4152 Борис Методиев Гогов
4153 Анатоли Атанасов Захариев
4154 Валентин Йорданов Миланов
4155 Пенка Асенова Ангелова
4156 Лили Атанасова Кръстева
4157 Иван Йорданов Шуманов
4158 Цветан Георгиев Кръстев
4159 Камен Георгиев Ангелов
4160 Вела Илиева Берчовска
4161 Ива Ангелова Николова
4162 Тодор Ангелов Тодоров
4163 Милка Георгиева Павлова
4164 Камелия Ангелова Вацова
4165 Илиана Иванова Александрова
4166 Евгени Герасимов Герасимов
4167 Миланка Кръстева Николова
4168 Иван Георгиев Иванов
4169 Елка Тодрова Петкова
4170 Диана Владимирова Врежакова
4171 Яна Петрова Петрова
4172 Ани Иванова Истаткова
4173 Митко Людмилов Яничков
4174 Благой Николов Димитров
4175 Добрил Георгиев Александров
4176 Маргарита Младенова Петрова
4177 Мария Александрова Върбанова
4178 Васил Величков Ангелов
4179 Иван Георгиев Иванов
4180 Теодора Димитрова Русимова
4181 Николай Петров Николов
4182 Антон Христов Антонов
4183 Николай Владимиров Страхилов
4184 Росен Петров Асенов
4185 Петко Илиев Петков
4186 Силвия Богданова Иванова
4187 Замфир Тошков Замфиров
4188 Ангел Занков Крумов
4189 Лилия Василева Тодорова
4190 Илиан Спасов Евтимов
4191 Кирилка Петкова Трайкова
4192 Елена Витанова Борисова
4193 Габриел Райчев Трайков
4194 Ваня Василева Иванова
4195 Моно Георгиев Монов
4196 Даниела Вескова Николаева
4197 Стилиян Симеонов Илиев
4198 Соня Ангелова Александрова
4199 Борислав Димитров Борисов
4200 Мариета Иванова Димова
4201 Антоанета Георгиева Христова
4202 Наташа Костова Димитрова
4203 Евелина Георгиева Павлова
4204 Милена Антонова Христова
4205 Венцислав Здравков Митов
4206 Естела Иванова Живкова
4207 Мариета Стоянова Иванова
4208 Ценка Сандова Петкова
4209 Борислава Василева Дамянова
4210 Диляна Огнянова Замфирова
4211 Петър Христов Манов
4212 Катя Викторова Петрова
4213 Лариса Маркова Георгиева
4214 Иванка Владимирова Николова
4215 Виолин Славчев Николов
4216 Татяна Иванова Иванова
4217 Зоида Асенова Аврамова
4218 Цвета Дренчева Петрова
4219 Цветелина Костадинова Иванова
4220 Димитър Димитров
4221 Антоанета Ценкова Василева
4222 Иванка Светлинова Каменова-Младенова
4223 Галина Ивова Григорова-Младенова
4224 Румен Рангелов
4225 Цецка Василева
4226 Георги Ангелов
4227 Ина Спасова
4228 Румен Димчев
4229 Атанаска Маринова
4230 Тихомир Бориславов Викторов
4231 Троян Пламенов Троянов
4232 Стефка Иванова Антова
4233 Методи Иванов Антов
4234 Таня Димитрова Йорданова
4235 Гинка Петрова Иванова
4236 Детелина Стефанова
4237 Маринита Тодорова Тодорова
4238 Тодор Красимиров Захариев
4239 Славейко Георгиев Костов
4240 Елена Цветкова
4241 Ивайло Петров Иванов
4242 Светлин Първанов Борисов
4243 Ани Йорданова Григорова
4244 Иван Цветанов Илиев
4245 Иван Ангелов Петров
4246 Таня Кирилова Писаренко
4247 Лазарин Стайков Лазаров
4248 Пламен Валентинов Великов
4249 Мицка Русева Андреева
4250 Ивайло Иванов Попов
4251 Росинка Данева Берова
4252 Мадлена Даниелова Димитрова
4253 Доротея Василева Василева
4254 Веселин Иванов Василев
4255 Милена Кръстева Алексиева
4256 Тереза Бориславова Алексиева
4257 Кристина Величкова Георгиева
4258 Иван Петров Дръжков
4259 Петрунка Радославова Кръстева
4260 Милена Атанасова Цакова
4261 Валентина Маринова Христова
4262 Николай Събев Петров
4263 Светлозар Николов Събев
4264 Нели Николаева Йорданова
4265 Петър Господинов Радев
4266 Олга Владимирова Цакова
4267 Петър Христов Христов
4268 Теменужка Тодорова Тодорова
4269 Биляна Красимирова Новакова
4270 Стефка Пенкова Капелова
4271 Милка Василева Русанова
4272 Радослав Радославов Русанов
4273 Лиляна Огнянова Иванова
4274 Мариян Живков Миланов
4275 Цанислав Лазаров Лазаров
4276 Дарин Иванов Велчев
4277 Надежда Стефанова Иванова
4278 Димитра Великова Пенева-Богданова
4279 Маркрит Вахан Бохосян
4280 Мария Георгиева Димитрова
4281 Стела Йорданова Николова
4282 Светослав Любомиров Ковачев
4283 Даниела Борисова Димова
4284 Златинка Христова Боянова
4285 Хачко Антраник Бохосян
4286 Иванка Колева Братованова
4287 Николай Светозаров Неделчев
4288 Силвия Тодорова Добрева
4289 Анелия Георгиева Лазарова
4290 Ирена Александрова Стефанова
4291 Тодор Григоров Минасенов
4292 Петя Димитрова Гочева
4293 Дамян Анатолиев Георгиев
4294 Наталия Стефанова Димитрова
4295 Десислава Иванова Петрова
4296 Анатоли Петров Петров
4297 Стафан Парашкевов Димитров
4298 Николета Каменова Иванова
4299 Станимира Ангелова Стайкова
4300 Михаил Йорданов Мирчев
4301 Здравко Иванов Петров
4302 Иво Весков Трифонов
4303 Иван Пенчев Иванов
4304 Донка Атанасова Рачева
4305 Екатерина Йорданова Трифонова
4306 Веско Иванов Трифонов
4307 Иваничка Иванова Георгиева
4308 Велислав Ивелинов Иванов
4309 Петьо Петев Пенев
4310 Иван Стоянов Тошков
4311 Валентин Росенов Андреев
4312 Анюта Веселинова Балевска
4313 Павлин Луков Велчев
4314 Красимир Цанков Йоргов
4315 Калоян Георгиев Солдатов
4316 Радослав Стоянов Георгиев
4317 Тодор Красинов Стоянов
4318 Любов Стефанова Дюкмеджиева
4319 Милена Кирилова Йорданова-Попова
4320 Гинка Ангелова Янкова
4321 Кремена Иванова Василева
4322 Ангел Йорданов Колев
4323 Детелина Величкова Георгиева
4324 Евгени Спасов Банев
4325 Пламен Димитров Георгиев
4326 Борислав Красимиров Цанев
4327 Диан Георгиев Димитров
4328 Елка Филипова Михайлова
4329 Ивайло Димитров Цанков
4330 Тодор Иванов Бонев
4331 Калоян Михайлов Михайлов
4332 Светлена Николова Цанева
4333 Свилен Даринов Иванов
4334 Христо Иванов Коваджиев
4335 Галинка Стоянова Александрова
4336 Илияна Василева Стойкова
4337 Зорница Пламенова Стойкова-Иванова
4338 Иваничка Минева Калчева
4339 Борис Бориславов Димитров
4340 Катерина Стефанова Капелова
4341 Лиляна Миленова Хаджийска
4342 Анна Стефанова Тонева
4343 Снежанка Иванова Неделчева
4344 Милен Иванов Хаджийски
4345 Маринка Йорданова Димитрова
4346 Антоанета Николова Иванова
4347 Мариян Великов Вълчев
4348 Тинка Йорданова Стойчева
4349 Благовеска Кирилова Ахтимова
4350 Траян Тихомиров Тотев
4351 Недка Николова Станчева
4352 Антоанета Дамянова Христова
4353 Ангел Стайков Ангелов
4354 Теодор Диянов Христов
4355 Валери Ангелов Пачев
4356 Стела Валентинова Георгиева
4357 Стефан Минчев Димитров
4358 Миглена Стефанова Минчева
4359 Свилен Стефков Денчев
4360 Славка Кръстева Пашанкова
4361 Пламен Димитров Димитров
4362 Десислав Димчев Пенев
4363 Дияна Върбанова Тодорова
4364 Тодор Великов Барбуков
4365 Пламен Красимиров Левенски
4366 Димитър Николов Георгиев
4367 Миглена Стефанова Кошарова-Барбукова
4368 Мариана Стоянова Гецова
4369 Даниел Руменов Луков
4370 Мирослав Атанасов Радев
4371 Виктория Димитрова Милкова
4372 Стоян Милчев Момчилов
4373 Люсиена Цветомирова Милчева
4374 Николай Боянов Георгиев
4375 Тихомир Димитров Шаханов
4376 Здравко Милков Николов
4377 Данина Пламенова Христова
4378 Светломир Димитров Петров
4379 Савка Николова Христова
4380 Стефан Великов Друмев
4381 Диана Колева Георгиева
4382 Галина Димитрова Костова
4383 Димитринка Рачева Пенева
4384 Савинка Филипова Кючукова
4385 Румянка Стефанова Христова
4386 Стела Петрова Кирилова
4387 Пламен Кирилов Кирилов
4388 Веселин Тодоров Василев
4389 Пламен Николаев Костов
4390 Георги Кирилов Стефанов
4391 Румяна Йорданова Дудева
4392 Кремена Александрова Йорданова
4393 Надежда Илиева Гърбозанова
4394 Евгения Анатолиева Георгиева
4395 Северина Евлогиева Берова
4396 Диана Георгиева Атанасова
4397 Друми Живков Петров
4398 Иван Евгениев Кирилов
4399 Евгени Евгениев Божков
4400 Дарина Богомилова Харманджиева
4401 Даниел Красимиров Трифонов
4402 Павел Красимиров Трифонов
4403 Цветанка Димова Трифонова
4404 Петя Маринова Гецова
4405 Петранка Георгиева Атанасова
4406 Нивелина Димитрова Неделчева
4407 Деян Недев Димитров
4408 Радослава Василева Василева
4409 Василена Любомирова Георгиева
4410 Ростислав Маринов Христов
4411 Симона Галинова Григорова
4412 Милко Колев Маринов
4413 Вероника Борисова Любенова
4414 Димитър Стоянов Великов
4415 Георги Боянов Георгиев
4416 Ивайло Димитров Русев
4417 Милен Димитров Камарашев
4418 Галена Петкова Йорданова
4419 Галин Тодоров Григоров
4420 Сергей Маринов Начков
4421 Елена Тодорова Иванова
4422 Джулия Генчева Георгиева
4423 Петър Йотов Николов
4424 Лиляна Кръстева Савчева
4425 Галина Коева Пенчева
4426 Милко Симеонов Михайлов
4427 Тодор Иванов Тодоров
4428 Недко Илиев Недев
4429 Цветанка Ангелова Димитрова
4430 Стоян Христов Маринов
4431 Александър Ангелов Александров
4432 Милка Маринова Енчева
4433 Димитър Иванов Димитров
4434 Цветлин Иванов Панков
4435 Десислава Емилова Димитрова
4436 Галя Иванова Жекова
4437 Николай Димитров Георгиев
4438 Николай Станчев Николов
4439 Милка Калинова Димитрова
4440 Валентин Йорданов Пенков
4441 Милена Димитрова Иванова
4442 Стефан Петров Иванов
4443 Драгомир Йорданов Кръчмаров
4444 Виктор Йорданов Кръчмаров
4445 Павлин Димов Марков
4446 Йорданка Стойкова Пенева
4447 Тодор Руменов Петров
4448 Илиян Константинов Пасев
4449 Петър Първанов Петров
4450 Надка Трифонова Божинова
4451 Йордан Иванов Йорданов
4452 Симеон Венелинов Рацов
4453 Красимир Петров Георгиев
4454 Йорданка Хараламбиева Христова
4455 Тончо Илиев Тончев
4456 Йордан Светлинов Станев
4457 Димитрина Фердинандова Ранкова
4458 Венета Миткова Тодорова
4459 Валери Иванов Станчев
4460 Бисерка Петрова Денчева
4461 Веска Костова Узунмихнева
4462 Пенка Ангелова Тилянова
4463 Пенка Йорданова Трифонова
4464 Румяна Ангелова Матеева
4465 Божан Ангелов Кюркчиев
4466 Христо Йорданов Христов
4467 Милко Станев Маринов
4468 Илияна Иванова Илиева
4469 Надка Генова Иванова
4470 Кирил Илиев Кирилов
4471 Красимир Върбанов Стефанов
4472 Галя Тодорова Стойнева
4473 Ива Трифонова Гъмзова
4474 Еленка Симеонова Стаматова
4475 Галинка Петкова Кънева
4476 Петър Начев Тодоров
4477 Веселинка Ангелова Ноева
4478 Петю Ганчев Колев
4479 Димитър Петков Петков
4480 Галин Петев Ганчев
4481 Галина Трифонова Димитрова
4482 Стоян Ангелов Стоянов
4483 Иван Василев Костадинов
4484 Спас Йорданов Спасов
4485 Валентин Андреев Моллов
4486 Здравко Ангелов Добрев
4487 Владимир Кирилов Данчев
4488 Хубен Руменов Антонов
4489 Димитър Емилов Милев
4490 Величко Асенов Ушилов
4491 Лилия Иванова Илиева
4492 Теодора Богданова Йорданова
4493 Силвия Ангелова Джамбазова
4494 Севдалин Андреев Лападжов
4495 Стефка Данева Маринова
4496 Ибрям Шукриев Мухаремов
4497 Донка Досева Петрова
4498 Ростислав Косев Колев
4499 Славейка Димова Рачева
4500 Снежана Иванова Ботева
4501 Галя Миткова Додева
4502 Борис Петков Кирилов
4503 Красимира Петрова Димитрова
4504 Петранка Веселинова Тонева
4505 Нина Иванова Кирилова
4506 Стефка Стефанова Атанасова
4507 Марин Василев Луков
4508 Георги Петков Дончев
4509 Александър Димитров Боянов
4510 Мариела Димитрова Маркова
4511 Светлана Андреева Петрова
4512 Никола Димитров Димитров
4513 Тодора Георгиева Димитрова
4514 Стефан Маринов Рачев
4515 Марияна Димитрова Иванова
4516 Емил Прокопиев Прокопиев
4517 Евгени Стоянов Станчев
4518 Татяна Петрова Великова
4519 Християн Светлозаров Костов
4520 Дилян Пламенов Марков
4521 Малвина Светлозарова Костова
4522 Николай Стойков Каракашев
4523 Даниела Димитрова Станчева
4524 9. Кристина Нецова Димитрова
4525 Недялка Димова Недева
4526 Веселина Антонова Маринова
4527 Иван Иванов Янков
4528 Димка Стоянова Георгиева
4529 Вергиния Недялкова Стоилова
4530 Неделчо Маринов Неделчев
4531 Светослав Марков Стоилов
4532 Пенка Маркова Илиева
4533 Марин Неделчев Илиев
4534 Галина Богданова Стоянова
4535 Иван Стоянов Стоянов
4536 Цветалина Стоянова Стоянова
4537 Стоян Иванов Стоянов
4538 Силвия Игнатова Начева
4539 Красимир Здравков Иванов
4540 Кольо Илиев Колев
4541 Кунчо Петров Михайлов
4542 Славка Миланова Кирова
4543 Янко Върбанов Янков
4544 Милен Върбанов Янков
4545 Петранка Ламбева Илиева
4546 Ивайло Иванов Тончев
4547 Тихомир Димитров Димитров
4548 Юлия Енчева Георгиева
4549 Марияна Петков Цветанова
4550 Румяна Андреева Любенова
4551 Енчо Стефанов Енчев
4552 Пенка Колева Върбанова
4553 Красимир Анчев Киров
4554 Ивайло Димитров Иванов
4555 Катя Иванова Янкова
4556 Илиянка Димитрова Димитрова
4557 Мария Димитрова Кирова
4558 Еленка Борисова Янкова
4559 Атанас Иванов Атанасов
4560 Елена Георгиева Герджикова
4561 Иванка Тодорова Спасова
4562 Иван Маринов Иванов
4563 Теодор Танев Танев
4564 Димитър Атанасов Бабриков
4565 Милена Ламбева Манолова
4566 Румен Алексиев Йосков
4567 Стоян Михайлов Чехшев
4568 Бонка Йорданова Пачеманова
4569 Хистана Димитрова Вълкова
4570 Димитър Манолов Манолов
4571 Надка Димитрова Митева
4572 Генади Атанасов Атансов
4573 Теодора Иванова Димитрова
4574 Милен Милчев Колева
4575 Младен Илков Русев
4576 Петко Минчев Запрянов
4577 Георги Петров Георгиев
4578 Красимир Димитров Атанасов
4579 Христина Хубенова Стоянова
4580 Минка Желязкова Георгиева
4581 Владимир Димов Минков
4582 Деян Иванов Иванов
4583 Атанас Александров Колев
4584 Георги Янков Гайдов
4585 Станко Георгиев Станков
4586 Филка Николова Аспарухова
4587 Атанаска Господинова Бърдукова
4588 Гинка Маринова Колева
4589 Наско Вангелов Атанасов
4590 Яница Чилева Вълкова
4591 Даниела Любомирова Янева
4592 Гинчо Панев Атанасов
4593 Велина Бончева Вълева
4594 Стойчо Недялков Делчев
4595 Павлина Гинчева Атанасова
4596 Радослав Динков Иванов
4597 Жулиета Христова Харитова
4598 Божидар Златев Савов
4599 Валери Димчев Симов
4600 Жулиен Дилянов Тончев
4601 Диляна Динкова Делчева
4602 Галина Райкова Йовчева
4603 Петър Иванов Петков
4604 Рени Красимирова Николова
4605 Иван Вангелов Паенов
4606 Даниела Тенчева Тилева
4607 Вълчо Стойчев Вълчев
4608 Донка Севова Енчева
4609 Стойчо Вълчев Вълчев
4610 Силвия Димитрова Момчилова
4611 Миглена Маринова Йоакимова
4612 Иванка Нонева Баева
4613 Жулиен Живков Петков
4614 Марина Грозева Маринова
4615 Росица Жекова Хинкова
4616 Копринка Колева Атанасова
4617 Валентин Иванов Вълков
4618 Лъчезар Димитров Иванов
4619 Неслин Рафет Сали
4620 Веселина Димитрова Недева
4621 Симеон Томов Митев
4622 Йордан Атанасов Радев
4623 Огнян Атанасов Ангелов
4624 Гинчо Банев Гинев
4625 Живко Дойчев Донев
4626 Красимир Делчев Славов
4627 Румяна Милкова Делчева
4628 Иванка Петкова Велева
4629 Веска Любенова Александрова
4630 Галина Павлова Иванова
4631 Станка Митева Генчева
4632 Наньо Генчев Генчев
4633 Георги Ангелов Димитров
4634 Николай Александров Стоев
4635 Диляна Златкова Иванова
4636 Гергана Йорданова Братанова
4637 Галина Здравкова Запрянова
4638 Жеко Нихтянов Колев
4639 Георги Митков Андонов
4640 Жеко Делчев Жеков
4641 Савко Тенчев Колев
4642 Мариана Динкова Маринова
4643 Васил Димов Петров
4644 Александър Митков Арабаджиев
4645 Мария Жекова Петрова
4646 Митко Ангелов Арабаджиев
4647 Живка Атанасова Авджиева
4648 Райна Маринова Димова
4649 Томи Иванов Билянов
4650 Валентин Георгиев Пъдпъдъков
4651 Атанас Звездомиров Сакарски
4652 Дарина Груйчева Сайкова
4653 Йорданка Русенова Стефанова
4654 Галина Георгиева Христозова
4655 Преслава Николова Овчарова
4656 Красимира Иванова Савова
4657 Петър Димитров Савов
4658 Ленка Милева Чокова
4659 Тянчо Кирилов Томов
4660 Дялка Петкова Белянова
4661 Сашка Господинова Иванова
4662 Михаил Христов Авджиев
4663 Минка Кръстева Жекова
4664 Милена Недялкова Авджиева
4665 Стефан Вълчев Динков
4666 Пенка Дичева Иванова
4667 Иван Стефанов Динков
4668 Кремена Костадинова Янакиева
4669 Веселин Георгиев Янакиев
4670 Ваня Георгиева Гълъбова
4671 Георги Христов Авджиев
4672 Николай Димитров Гълъбов
4673 Иван Тодоров Ванев
4674 Димитър Александров Александров
4675 Николай Делчев Георгиев
4676 Лиляна Иванова Лечева
4677 Митко Бойчев Христозов
4678 Зоя Йорданова Георгиева
4679 Ванюша Тонева Градинарова
4680 Екатерина Георгиева Каракачанова
4681 Станислав Славчев Станчев
4682 Тянка Владимирова Белянова
4683 Иванка Георгиева Иванова
4684 Златка Савова Михова
4685 Николина Димова Митева
4686 Елена Димова Радева
4687 Румяна Ламбова Илчева
4688 Катя Василева Тенева
4689 Златка Никова Димова
4690 Николай Павлов Благов
4691 Иван Димитров Николов
4692 Павлина Тодорова Калинова
4693 Денка Иванова Хулова
4694 Милко Иванов Колев
4695 Румен Колев Георгиев
4696 Кремена Димитрова Трайкова
4697 Йовка Динкова Дионисова
4698 Димитрина Георгиева Дионисова
4699 Надка Мичева Добрева
4700 Пенка Димитрова Георгиева
4701 Дафина Пеева Андреева
4702 Диана Василева Тодорова
4703 Златка Стоянова Батчева
4704 Кремена Слававова Швидкова
4705 Даниела Николова Лафчиева
4706 Гошо Колев Великов
4707 Лазарина Димитрова Батчева
4708 Таня Михова Алексиева
4709 Милен Михайлов Швидков
4710 Петко Вълчев Браянов
4711 Ирина Петкова Илиева
4712 Елена Георгиева Димова
4713 Димо Марков Димов
4714 Димитър Атанасов Митев
4715 Иванка Сашева Желязкова
4716 Никола Михайлов Николов
4717 Стоян Кирилов Каракашев
4718 Илияна Георгиева Карчева
4719 Косьо Петров Карчев
4720 Нела Костадинова Червернкова
4721 Иванка Петрова Тодорова
4722 Цветелина Недкова Василева
4723 Недко Фотев Василев
4724 Добромир Николов Арнаудов
4725 Силвия Златанова Гьорчева
4726 Николай Стоянов Стоянов
4727 Иво Димитров Маврев
4728 Димитър Иванов Маврев
4729 Тенчо Димитров Радев
4730 Иван Борисов Камбуров
4731 Мария Христова Камбурова
4732 Недялко Георгиев Червенков
4733 Златан Петров Гьорчев
4734 Живка Петрова Гьорчев
4735 Слави Христов Славов
4736 Мария Димитрова Радева
4737 Аксения Христова Василева
4738 Деян Димитров Динчев
4739 Даниел Тончев Казаков
4740 Тодор Юлиянов Митев
4741 Исус Митков Куманов
4742 Марин Ангелов Маринов
4743 Недялка Динева Тодорова
4744 Димо Куртев Димитров
4745 Емил Ангелов Аргиров
4746 Атанас Кирев Иванов
4747 Генчо Куртев Димитров
4748 Ангел Славчев Василев
4749 Галина Димитрова Инчева
4750 Стоянка Христова Аргирова
4751 Иван Колев Трифонов
4752 Костадин Димитров Карамфилов
4753 Георги Желязков Проданов
4754 Мариела Петрова Кирева
4755 Господинка Неделева Георгиева
4756 Иринка Иванова Манолова
4757 Любомир Димитров Дянков
4758 Соня Сотирова Карнобатлиева
4759 Славейка Стефанова Милчева
4760 Тодорка Митрева Атанасова
4761 Ива Тодорова Димитрова
4762 Гергана Генчева Димитрова
4763 Детелина Кънчева Любенова
4764 Мария Делчева Трифонова
4765 Митра Георгиева Балъкчиева
4766 Георги Грозев Георгиев
4767 Тихомир Росенов Атанасов
4768 Иван Димитров Налбантов
4769 Митко Чанков Пехливанов
4770 Георги Трифонов Александров
4771 Донка Петрова Радева
4772 Мария Янакиева Андонова
4773 Иван Русев Александров
4774 Ирина Янакиева Атанасова
4775 Костадин Георгиев Атанасов
4776 Христо Атанасов Николов
4777 Елена Петрова Радойнова
4778 Румяна Христова Мирчева
4779 Данчо Христов Карев
4780 Методи Стоянов Атанасов
4781 Петя Димитрова Мирчева
4782 Станислав Александров Александров
4783 Кирил Димитров Димитров
4784 Венета Петрова Иванова
4785 Евгения Стоянова Тенева
4786 Иван Николов Господинов
4787 Недялка Стоянова Габрова
4788 Петя Димитрова Лозева
4789 Виолета Стоянова Шаранкова
4790 Минка Господинова Недева
4791 Тянка Иванова Трендафилова
4792 Ставри Чанков Ангелов
4793 Соня Димитрова Джелепова
4794 Христо Красимиров Мирчев
4795 Любина Василева Михова
4796 Христина Василева Нохчева
4797 Кирил Георгиев Табаков
4798 Таня Господинова Златева
4799 Ники Иванов Иванов
4800 Милчо Иванов Иванов
4801 Петър Георгиев Василев
4802 Димчо Желязков Колешев
4803 Златко Желев Стойлов
4804 Петронка Николова Божкова
4805 Ивелина Динкова Колева
4806 Петър Динков Василев
4807 Петя Величкова Стойчев
4808 Желка Здравчева Димова
4809 Жулиета Иванова Дякова
4810 Христо Георгиев Христозов
4811 Иван Георгиев Чончев
4812 Петрана Димитрова Ярмова
4813 Иван Сталев Ярмов
4814 Петя Валентиноваахтарова
4815 Валентина Гинева Митева
4816 Катя Петкова Ахтарова
4817 Петя Иванова Иванова
4818 Иван Петров Иванов
4819 Елена Господинова Димчева
4820 Димка Георгиева Златева
4821 Невенка Илиева Йовчева
4822 Марияна Йовчева Янкова
4823 Георги Милчев Митев
4824 Валентин Деянов Вълчев
4825 Александър Тосков Александров
4826 Добрина Николова Господинова
4827 Атанаска Миткова Иванова
4828 Елена Миткова Кармиджанова
4829 Гинка Тодорова Пенчева
4830 Светла Христова Георгиева
4831 Янка Недялкова Делчева
4832 Никола Йовков Василев
4833 Ана Иванова Петева
4834 Янка Иванова Петкова
4835 Антонина Делчева Павлова
4836 Радка Константинова Костова
4837 Богдан Ангелов Янев
4838 Митко Русков Колешев
4839 Василка Митева Димитрова
4840 Венета Митева Петкова
4841 Димчо Тодоров Димчев
4842 Тодор Георгиев Челебиев
4843 Христо Иванов Пачулов
4844 Иванка Николова Терева
4845 Митко Красимиров Даскалов
4846 Антония Тенчева Захариева
4847 Недялка Йорданова Димова
4848 Анастасия Симеонова Балъкова
4849 Виолета Тянкова Кирилова
4850 Кристина Енчева Симеонова
4851 Димитър Красимиров Мирчев
4852 Атанас Данчев Атанасов
4853 Милена Бойкова Димитрова
4854 Катя Тенева Иванова
4855 Стефан Тенчев Захариев
4856 Галина Валентинова Добрева
4857 Диян Паскалев Киров
4858 Диана Маринова Иванова
4859 Димчо Николов Янакиев
4860 Пенко Енчев Йорданов
4861 Галина Стефанова Попова-Ваковска
4862 Георги Цветанов Ваковски
4863 Гергана Валериева Николова
4864 Деяна Димитрова Христова
4865 Пламен Йорданов Кирилов
4866 Светослав Петров Дочев
4867 Карина Веселинова Илиева
4868 Християн Станчев Христов
4869 Диян Иванов Василев
4870 Людмила Вержилова Василева
4871 Десислава Пламенова Минчева
4872 Миглена Василева Маринова
4873 Стефка Димова Иванова
4874 Рени Руменова Смилянова
4875 Георги Стоянов Пенчев
4876 Веселина Тодорова Димитрова
4877 Светла Любомирова Луканова
4878 Тихомир Маринов Маринов
4879 Михаил Марянов Михайлов
4880 Пламен Стефанов Чамурлийски
4881 Петранка Иванова Недялкова
4882 Станислава Валентинова Желева
4883 Жеко Иванов Желев
4884 Невяна Димитрова Димитрова
4885 Веселин Маринов Маринов
4886 Десислава Иванова Петкова
4887 Росица Димитрова Русева
4888 Снежана Захариева Георгиева
4889 Станислав Недялков Стоянов
4890 Никола Янакиев Колев
4891 Соня Никова Колева
4892 Тодорка Кънчева Стоянова
4893 Иван Димитров Пеев
4894 Маргарита Александрова Стоянова
4895 Димитър Иванов Пеев
4896 Стоянка Атанасова Стоянова
4897 Светла Иванова Иванова
4898 Ралица Йорданова Йорданова
4899 Еленка Димитрова Пеева
4900 Марийка Иванова Пеева
4901 Кръстинка Стоянова Йорданова
4902 Тодор Иванов Пеев
4903 София Антониева Иванова
4904 Красимир Йорданов Кирилов
4905 Мария Димитрова Тонева
4906 Анна Йорданова Бухчева
4907 Гергана Иванова Бухчева
4908 Мария Апостолова Николова
4909 Христо Вълев Христов
4910 Кремена Стефанова Кирова
4911 Марийка Димитрова Батанова
4912 Деан Николаев Добрев
4913 Мирослава Илиева Маринова
4914 Начо Иванов Недков
4915 Михаил Йорданов Михайлов
4916 Силвия Йорданова Михайлова
4917 Веселина Петрова Христова
4918 Красимир Димитров Калчев
4919 Константин Христов Димов
4920 Ваня Радева Стоянова
4921 Марийка Проданова Петкова
4922 Илиян Георгиев Горанов
4923 Марин Тодоров Маринов
4924 Стела Стефанова Иванова
4925 Георги Илиев Горанов
4926 Мартин Матеев Иванов
4927 Матей Иванов Матеев
4928 Мирослав Костадинов Методиев
4929 Иван Радев Димитров
4930 Павел Стоянов Трифонов
4931 Генчо Милев Милев
4932 Красимир Йорданов Димов
4933 Тодор Стефанов Яламов
4934 Марина Георгиева Георгиева
4935 Дарина Петкова Николова
4936 Кирил Керанов Стефанов
4937 Станислав Добрев Илиев
4938 Милен Атанасов Иванов
4939 Ивелин Валентинов Тодоров
4940 Живко Деянов Дончев
4941 Захари Стефанов Захариев
4942 Живка Георгиева Димитрова
4943 Йордан Георгиев Димитров
4944 Свилен Костадинов Михайлов
4945 Милен Димитров Димитров
4946 Валентин Насков Стоянов
4947 Стефко Ганчев Стоянов
4948 Керанка Василева Василева
4949 Любен Георгиев Георгиев
4950 Ганчо Ганчев Стоянов
4951 Боян Колев Стефанов
4952 Жулияна Стефанова Колева
4953 Живко Петров Жечев
4954 Силвия Иванова Николова
4955 Светлин Християнов Станчев
4956 Васил Марков Нейков
4957 Симеон Михайлов Вълчев
4958 Красимир Илиев Димитров
4959 Стоян Атанасов Димитров
4960 Величка Иванова Петрова
4961 Николинка Димчева Иванова
4962 Иван Веселинов Иванов
4963 Митко Иванов Петков
4964 Иван Димитров Иванов
4965 Виолета Иванова Петкова
4966 Еленка Маринова Христова
4967 Ванчи Иванова Стратиева
4968 Георги Славов Даскалов
4969 Кръстинка Монева Станева
4970 Кольо Христов Колев
4971 Сребко Маринов Станев
4972 Михаил Сребков Маринов
4973 Борислава Атанасова Маринова
4974 Добринка Ангелова Николова
4975 Димитър Иванов Николов
4976 Радостина Великова Василева
4977 Антон Господинов Тонев
4978 Галин Антонов Тонев
4979 Юлиан Руменов Петров
4980 Румен Стоянов Петров
4981 Живко Николаев Жеков
4982 Николай Господинов Тонев
4983 Георги Росенов Джендов
4984 Пламен Йорданов Димитров
4985 Невена Тодорова Пеева
4986 Николай Неделчев Николов
4987 Стефка Костадинова Даскалова
4988 Пенка Цветанова Дянкова
4989 Боряна Георгиева Беширова
4990 Славей Боянов Беширов
4991 Елица Анатолиева Корчева
4992 Сирма Филипова Ковачева
4993 Снежана Недкова Синанева
4994 Антон Митков Ковачев
4995 Антонио Манчев Каменски
4996 Мирослав Боянов Димитров
4997 Асен Стефанов Хитров
4998 Емил Асенов Мароков
4999 Данчо Ангелов Илиев
5000 Стефка Милчева Узунова
5001 Недко Минчев Карагюлев
5002 Сълзица Миткова Гърбелова
5003 Юлиян Велинов Тютюнаров
5004 Велко Асенов Узунов
5005 Асен Гюров Мачоков
5006 Цонка Костадинова Славчева
5007 Стела Асенова Кокутева
5008 Милка Деянова Каменова
5009 Надежда Сергеева Георгиева
5010 Гергана Левентова Башкова
5011 Ирена Демирева Юрукова
5012 Миглена Яворова Каменова
5013 Румяна Стайкова Седянкова
5014 Елена Костадинова Маркова
5015 Ружа Илиева Кирова
5016 Екатерина Томова Манева
5017 Емил Здравков Кълчищаров
5018 Виолета Славчева Даракчиева
5019 Христина Георгиева Балабанова
5020 Имела Яворова Чавдарова
5021 Мария Петкова Ингилиева
5022 Нина Филипова Ингилиева
5023 Калин Стоилов Ингилиев
5024 Калинка Тодорова Кирова
5025 Адриана Симова Топалова
5026 Росица Симова Топалова
5027 Атанас Георгиев Павлов
5028 Виолета Димова Иванова
5029 Марина Колева Иванова
5030 Галина Димитрова Янкова
5031 Даниела Петрова Тодорова
5032 Косьо Колев Иванов
5033 Донка Иванова Костадинова
5034 Тодор Тодоров Желязков
5035 Стилиян Тодоров Желязков
5036 Ангел Атанасов Павлов
5037 Христина Михайлова Иванова
5038 Елена Петрова Мишева
5039 Атанас Георгиев Атанасов
5040 Благой Георгиев Зографов
5041 Иван Георгиев Панков
5042 Янко Вълков Янков
5043 Маргарита Христова Илиева
5044 Яна Михайлова Панкова
5045 Стоян Петров Колев
5046 Станимир Георгиев Димитров
5047 Георги Желязков Вълчев
5048 Мирослав Бонев Георгиев
5049 Тодор Георгиев Тодоров
5050 Иво Александров Тодоров
5051 Йордан Марков Йорданов
5052 Руска Атанасова Дончева
5053 Янко Иванов Жангъров
5054 Георги Атанасов Гинчев
5055 Десислава Христова Георгиева
5056 Силвия Йорданова Радева
5057 Недялка Ангелова Павлова
5058 Велимир Цветомиров Цветков
5059 Христо Мариов Левичков
5060 Велизар Бориславов Емануилов
5061 Борис Георгиев Каменов
5062 Пламен Николов Въчовски
5063 Милена Вескова Въчовска
5064 Деница Александрова Нитова
5065 Ивайло Василев Найденов
5066 Тихомир Ангелов Яков
5067 Юрий Петров Панчевски
5068 Невелина Мариусова Велева
5069 Тихомир Петров Тодоров
5070 Камен Николов Каменов
5071 Мариела Вутова Цекова
5072 Александра Ангелова Атанасова
5073 Моника Анатолиева Георгиева
5074 Георги Генов Патлиджански
5075 Божимир Аврамов Вълков
5076 Петя Георгиева Здравкова
5077 Цветанка Иванова Каменова
5078 Анелия Тодорова Георгиева
5079 Анелия Георгиева Евтимова
5080 Тодор Валериев Димитров
5081 Ели Пламенова Ценова
5082 Грета Иванова Милова
5083 Татяна Илиева Апостолова
5084 Анета Любомирова Петкова
5085 Светла Захариева Велева
5086 Мариус Борисов Велев
5087 Веско Николов Лазаров
5088 Галина Иванова Бистерова
5089 Ирена Валериева Иванова
5090 Валя Вескова Каменова
5091 Светлин Цветков Цветков
5092 Елисавета Божинова Цветкова
5093 Цветомир Димитров Георгиев
5094 Божидар Димитров Божанов
5095 Катерина Панчева Панова
5096 Николай Елзов Пешев
5097 Силвия Николаева Николова
5098 Христо Георгиев Христов
5099 Пламен Цветков Войславов
5100 Юлия Савева Богданова
5101 Светослав Милев Петров
5102 Лидия Людмилова Кеманова
5103 Петя Петкова Иванова
5104 Весела Будьониева Павлова
5105 Цено Георгиев Йосифов
5106 Венцислав Петров Николов
5107 Симеонка Илиева Серпионова
5108 Янко Евгениев Харизанов
5109 Румяна Цветанова Витньова
5110 Цветан Георгиев Мирчев
5111 Пламен Христов Иванов
5112 Марияна Нестерова Коцева
5113 Анелия Минкова Шолева
5114 Цветомир Цветанов Стоянов
5115 Станка Николова Горанова
5116 Румен Никифоров Георгиев
5117 Димитър Николов Петров
5118 Милена Николова Илиева
5119 Евгени Йорданов Харизанов
5120 Богдан Цветков Иванов
5121 Нина Стойкова Стойкова
5122 Николай Илиев Николов
5123 Петя Маринова Вълковска
5124 Лилия Николoва Янкова
5125 Диана Веселинова Иванова
5126 Малина Димитрова Георгиева
5127 Мария Визова Димитрова
5128 Свободка Христова Николова
5129 Ваня Георгиева Танчева
5130 Петя Тошкова Тошкова
5131 Цветана Савова Маринова
5132 Елеонора Евгениева Василева
5133 Паолина Божинова Митрофанова
5134 Огнян Костов Нитов
5135 Ваня Илиева Йотова
5136 Илияна Димитрова Янчева
5137 Велина Стоянова Иванова
5138 Пламенка Тодорова Йорданова
5139 Веселин Иванов Илиев
5140 Марин Иванов Цветков
5141 Делян Николов Петров
5142 Боряна Найденова Иванова
5143 Христо Илиев Христов
5144 Петър Христов Петров
5145 Пламен Митков Митов
5146 Христина Илиева Василева
5147 Тодор Гешев Тодоров
5148 Митко Тодоров Резашки
5149 Георги Христов Панайотов
5150 Светослав Иванчев Иванчев
5151 Сергей Йоцов Иванов
5152 Николай Кирилов Стоянов
5153 Драгомир Веселинов Иванов
5154 Райна Крумова Младенова
5155 Христина Димитрова Найденова
5156 Искра Каменова Ангелова
5157 Катя Павлинова Цекова
5158 Йорданка Георгиева Симеонова
5159 Веселин Георгиев Лазаров
5160 Станислав Тодоров Петков
5161 Тихомир Петров Илиев
5162 Лора Тихомирова Петрова
5163 Геновева Стоянова Георгиева
5164 Тодор Валентинов Георгиев
5165 Наташа Костадинова Цветкова
5166 Петър Александров Богданов
5167 Първолета Цветанова Иванова
5168 Марин Събков Събков
5169 Дарина Иванова Василова
5170 Деница Сиемонова Димитрова
5171 Вергиния Аврамова Гергова
5172 Христина Игнатова Колева
5173 Ивайло Христов Христов
5174 Павлинка Павлова Стойчева
5175 Ина Дилянова Гълъбова
5176 Николай Весков Николов
5177 Радостина Илиева Буковска
5178 Миладин Георгиев Йоцев
5179 Лилия Цветкова Генова
5180 Цветослав Николаев Василев
5181 Огнян Иванов Кьосев
5182 Бисер Милчев Тошев
5183 Георги Димитров Василев
5184 Валя Ненкова Ненкова
5185 Цветан Иванов Тодоров
5186 Тони Георгиева Яшова
5187 Нели Даниелова Маньовска
5188 Наташа Цветанова Коцева
5189 Валентина Георгиева Кръстева
5190 Румяна Петкова Лалчева
5191 Христина Стоянова Петкова
5192 Паола Тихомирова Илчева
5193 Таня Николова Цветкова
5194 Мария Руменова Петрова
5195 Красимир Тошков Тодоров
5196 Мариан Венциславов Йолов
5197 Петър Луканов Томовски
5198 Калоян Красимиров Миленов
5199 Росица Цвяткова Петрова
5200 Гена Йотова Ватова
5201 Мирослав Богданов Гетов
5202 Любомир Георгиев Яшов
5203 Цветелина Емилова Антонова
5204 Владислав Тихомиров Илчев
5205 Мирослав Симеонов Захариев
5206 Вероника Ивайлова Христова
5207 Димитър Милчев Йончев
5208 Тихомир Георгиев Илчев
5209 Анелия Младенова Манчева
5210 Митонка Георгиева Иванова
5211 Ненка Първанова Петрова
5212 Цветана Петкова Сандова
5213 Мариета Дамянова Митова
5214 Славейко Трайков Гаврилов
5215 Зоя Димитрова Найденова
5216 Венета Ангелова Владинова
5217 Цветания Димитрова Сезонова
5218 Иван Николов Стоянов
5219 Владимир Павлов Кантарджиев
5220 Ивалина Каменова Каменова
5221 Тереза Симеонова Найденова
5222 Огнян Маринов Азовски
5223 Йорданка Христова Колибарова
5224 Добринка Иванова Мичева
5225 Румен Иванов Тодоров
5226 Иванка Димитрова Генева
5227 Златка Кирилова Дражева
5228 Румен Владимиров Кръстев
5229 Райко Рашков Миланов
5230 Йордан Велков Миланов
5231 Георги Иванов Грънчаров
5232 Йорданка Илчова Хаджийска
5233 Валентина Спасова Чекурова
5234 Николай Георгиев Митев
5235 Радослав Кирилов Стоименов
5236 Михаил Тодоров Панев
5237 Иванка Ангелова Тенева
5238 Георги Василев Стайков
5239 Венцислав Цанков Михайлов
5240 Петър Иванов Гешов
5241 Радослава Атанасова Ангелова
5242 Ивайло Стефанов Йовчев
5243 Живко Йорданов Кошев
5244 Васил Георгиев Христов
5245 Емилия Кирилова Стоицова
5246 Надка Атанасова Митева
5247 Василка Георгиева Кокидова
5248 Георги Михайлов Мичев
5249 Даниела Петрова Радева
5250 Габриела Петрова Радева
5251 Гергина Тодорова Радева
5252 Петко Красимиров Пенелов
5253 Ненко Луков Динков
5254 Цветана Тодорова Григорова
5255 Йорданка Михайлова Петрова
5256 Спаска Георгиева Станева
5257 Елена Георгиева Лукова
5258 Петьо Марков Иванов
5259 Стоян Павлов Манчев
5260 Диан Иванов Стоянов
5261 Георги Стойков Георгиев
5262 Слави Йовчев Славов
5263 Ганчо Георгиев Танков
5264 Минка Кирилова Ваклинова
5265 Стоанка Калчева Калчева
5266 Симона Георгиева Тодрова
5267 Диана Златкова Петрова
5268 Емилия Димитрова Теофилова
5269 Златко Петров Теофилов
5270 Румяна Русинова Стоянова
5271 Красимира Иванова Любомирова
5272 Иван Георгиев Стоянов
5273 Неделка Никифорова Стойкова
5274 Елисавета Емануйлова Асенова
5275 Иван Руенов Бадев
5276 Роза Благоева Бадева
5277 Силвиа Спасова Василева
5278 Валентин Георгиев Василев
5279 Лиляна Николаева Петрова
5280 Божидар Валентинов Василев
5281 Луис Луис Нориега
5282 Людмила Стефанова Георгиева
5283 Елизабет Георгиева Крумова
5284 Радослав Людмилов Чайров
5285 Стойнена Асенова Асенова
5286 Людмил Петров Чайров
5287 Веселина Стоянова Чайрова
5288 Кристиян Людмилов Чайров
5289 Радослав Ненчев Ненков
5290 Емануела Стефанова Борисова
5291 Илия Христов Терзийски
5292 Силв Господинова Софрониева
5293 Мариола Василева Василева
5294 Венетка Иванова Терзиева
5295 Лъчезара Лъчезарова Ненкова
5296 Искра Симеонова Алексова
5297 Георги Димитров Канджилов
5298 Димитрина Георгиева Канджилова
5299 Стоян Колев Стоянов
5300 Елизабета Благоева Драгомирова-Зарева
5301 Любомир Даниелов Данов
5302 Изабела Стоянова Горянова
5303 Добромир Благоев Добромиров
5304 Слави Иванов Софрониев
5305 Бисер Красимиров Стоилов
5306 Пенка Делчева Александрова
5307 Любка Стоилива Илиева-Първанова
5308 Венцислав Георгиев Канджилов
5309 Ясен Бориславов Банков
5310 Марио Валериев Благоев
5311 Димитар Ромеов Ташев
5312 Тина Радмилова Ташева
5313 Николай Асенов Вучков
5314 Милен Славков Бончов
5315 Белинда Ромеова Виденова
5316 Росен Георгиев Манолов
5317 Росица Веселинова Живкова
5318 Красимир Георгиев Тонев
5319 Петър Милков Лозанов
5320 Малин Генадиев Петров
5321 Живко Тихомиров Александров
5322 Владимир Валериев Будинов
5323 Елица Димитрова Богданова
5324 Здравка Петрова Зарева
5325 Весела Иванова Денчова
5326 Никола Георгиев Иванов
5327 Биляна Димитрова Богданова
5328 Наско Кирилов Сотиров
5329 Методи Василев Крумов
5330 Николай Бойков Петров
5331 Николай Симеонов Асенов
5332 Кристиян Николаев Симеонов
5333 Емилия Борисова Евгениева
5334 Радостина Симеонова Костадинова
5335 Здравка Арсова Алексова
5336 Лъчезар Делчев Петров
5337 Цветелин Мариноев Методиев
5338 Мартин Маринов Методиев
5339 Станимир Асенов Зарев
5340 Марио Станимиров Зарев
5341 Илчо Стойнев Илиев
5342 Стефан Петров Ангелов
5343 Силвия Георгиева Борисова
5344 Милена Василева Тодорова
5345 Стефан Михайлов Малинов
5346 Методи Кирилов Кръстев
5347 Красимира Дончева Темелкова
5348 Божидарка Исаева Соколова
5349 Пресиян Красимиров Тонев
5350 Виолета Богомилова Борисова
5351 Веселина Калоянова Сергиева
5352 Иван Симеонов Методиев
5353 Богомил Борисов Митов
5354 Тодор Димитров Гергинов
5355 Митра Райчева Гергинова
5356 Александър Галинов Косташки
5357 Петър Бойков Петров
5358 Лозан Кирилов Лозанов
5359 Валентина Тодорова Зарева
5360 Славка Борисова Панчева
5361 Цветанка Богомилова Робева
5362 Даниела Митова Витомирова
5363 Анелия Асенова Дънкова
5364 Добринка Романова Маркова
5365 Мая Илиева Ленкова
5366 Васко Алексиев Георгов
5367 Серйожка Венков Кузманов
5368 Данаил Костадинов Спасов
5369 Емил Миланов Станков
5370 Петър Георгиев Джерекаров
5371 Стамен Бориславов Петков
5372 Иван Рангелов Влаков
5373 Станка Романова Филипова
5374 Владка Владова Василева
5375 Елза Георгиева Младенова
5376 Любка Рангелова Недялкова
5377 Васил Иванов Владимиров
5378 Зоя Костадинова Генова
5379 Лиляна Райчова Калуовска
5380 Марин Рангелов Маринов
5381 Цветелин Богданов Иванов
5382 Радослав Иванов Петров
5383 Христо Михайлов Георгиева
5384 Диана Златанова Тодорова
5385 Стефка Данаилова Крумова
5386 Андрей Ерненков Тодоров
5387 Митко Милошев Петров
5388 Даниела Георгиева Михайлова
5389 Кирил Боянов Тонев
5390 Асен Кирилов Тодоров
5391 Антоанета Николова Методиева
5392 Стойчо Йорданов Йосифов
5393 Рангел Миладинов Джорджов
5394 Антон Иванов Новков
5395 Десислва Николова Димитрова
5396 Зоя Стоянова Стойнева
5397 Росица Иванова Алексова
5398 Методи Александров Томов
5399 Даниела Петрова Петрова
5400 Бойко Верманов Петров
5401 Емилия Василева Алексиева
5402 Анка Костадинова Мончева
5403 Елизабет Руменова Иванова
5404 Митко Пламенов Митков
5405 Станислав Димитров Димитров
5406 Лидия Максимова Димитрова
5407 Паулина Пламенова Миткова
5408 Весела Пламенова Миткова
5409 Пламен Митков Кирилов
5410 Мая Василева Кирилова
5411 Калин Симеонов Крумов
5412 Росен Рангелов Зарев
5413 Надя Димитрова Веселинова
5414 Емил Димитров Стоянов
5415 Миглена Валентинова Миткова
5416 Валенентин Митков Костадинов
5417 Илона Тодорова Костадинова
5418 Даниел Валентинов Митков
5419 Александар Костадинов Топалов
5420 Радка Додева Додева
5421 Надя Алексанрова Георгиева
5422 Росица Миткова Костадинова
5423 Божидар Димитров Кръстев
5424 Асен Владимиров Асенов
5425 Гергана Георгиева Илиева
5426 Албена Божидарова Иванова
5427 Александра Бойкова Войнова
5428 Данчо Борисов Йорданов
5429 Александър Самуилов Миланов
5430 Румен Николаев Ериенов
5431 Любомир Боянов Петров
5432 Владимир Цветанов Райчев
5433 Росен Йорданов Крумов
5434 Валентин Стоянов Рашков
5435 Надежда Първанова Баташка
5436 Бисер Петров Сименов
5437 Параскева Боянова Симеонова
5438 Славчо Георгиев Василев
5439 Георги Антонов Тонев
5440 Иван Александров Ивнов
5441 Олга Борисова Йорданова
5442 Надежда Кирилова Калъпчийска
5443 Чавдар Кирилов Димов
5444 Ивайло Красиморов Симеонов
5445 Тошко Димов Колев
5446 Илчо Бориславов Йорданов
5447 Ангел Иванов Рангелов
5448 Ивайло Валентинов Павлов
5449 Стефан Евтимов Врабчански
5450 Станислав Йорданов Николов
5451 Красимир Методиев Маринов
5452 Вероника Стоянова Любенова
5453 Славчо Кирилов Свиленов
5454 Веселин Иванов Веселинов
5455 Велизар Станков Исталианов
5456 Валерия Лозанова Тошева
5457 Екатерина Николова Бачева
5458 Капка Иванова Василева
5459 Олег Йорданов Василев
5460 Теодора Йорданова Кирилова
5461 Соня Борисова Ангелова
5462 Славчо Седевчов Чорапинов
5463 Богомил Седевчов Чорапинов
5464 Виолина Иванова Първанова
5465 Елена Тодорчева Иванова
5466 Ели Павлова Алексиева
5467 Михаил Валериев Крумов
5468 Димитрина Игнатова Стефанова
5469 Мирослава Викторова Миткова
5470 Иво Георгиев Василев
5471 Николай Георгиев Бонев
5472 Елза Георгиева Хаджийска
5473 Мариана Андреева Андреева
5474 Десислава Стоименова Стоилова
5475 Борислав Симеонов Георгиев
5476 Стефка Стоянова Тодоров
5477 Галина Митева Гърбачкова
5478 Ивайло Александров Александров
5479 Божидар Атанасов Зюмбюлев
5480 Антония Иванова Тончева
5481 Николинка Иванова Горова
5482 Антон Димов Андонов
5483 Николина Атанасова Николова
5484 Павел Иванов Петров
5485 Борис Йорданов Тасков
5486 Красимир Симеонов Червилов
5487 Господин Иванов Николов
5488 Пламен Маринов Петков
5489 Никола Трайков Димитров
5490 Иван Савов Иванов
5491 Желязко Георгиев Гърланов
5492 Красимира Янева Недева
5493 Живко Динков Гочев
5494 Венцислав Илиев Йорданов
5495 Спаска Костова Йорданова
5496 Илия Христов Йорданов
5497 Галина Йорданова Георгиева
5498 Илиян Йорданов Георгиев
5499 Марина Миткова Стайкова
5500 Десислава Черниславова Чернева-Боева
5501 Деница Младенова Хараламбова
5502 Павлин Ламбов Хараломбов
5503 Димо Димитров Колев
5504 Димитър Димитров Димитров
5505 Тодор Георгиев Тодоров
5506 Кремена Стойчева Мянкова
5507 Капка Илиева Савова
5508 Мариян Ванкова Статева
5509 Даниела Славчева Добрева
5510 Мила Манолова Жечева
5511 Теодоси Пейчев Панайотов
5512 Павлин Данаилов Русев
5513 Панко Петров Петров
5514 Мартин Димитров Неделчев
5515 Николай Валериев Николов
5516 Радостина Георгиева Димитрова
5517 Мирослава Милкова Първовска
5518 Вилиян Тодоров Атанасов
5519 Йордан Христов Йорданов
5520 Нели Стоянова Иванова
5521 Стойчо Йорданов Калчев
5522 Марияна Манолова Ганчева
5523 Мирослав Христов Маринов
5524 Маргарита Христова Нейчева
5525 Виктория Людмилова Лилова
5526 Стефан Атанасов Маринов
5527 Юлиана Милчева Борисова
5528 Донка Маринова Петрова
5529 Севдалина Ангелова Йорданова
5530 Цветанка Славова Петрова
5531 Тихомир Борисов Янков
5532 Сирма Стойчева Цанева
5533 Атанаска Димитрова Тодорова
5534 Светла Вълчева Вълчева
5535 Марияна Недялкова Иванова
5536 Валери Димитров Бояджиев
5537 Тодор Ташков Тодоров
5538 Димитричка Петрова Янева
5539 Тихомир Тодоров Ташков
5540 Красимира Славова Стоянова
5541 Иван Николов Стоянов
5542 Гергана Иванова Стоянова
5543 Николай Иванов Стоянов
5544 Николай Петров Костадинов
5545 Цветанка Славова Костадинова
5546 Албена Богомилова Петрова
5547 Пламен Красимиров Христов
5548 Мая Минчева Карова
5549 Димитър Славчев Евтимов
5550 Румен Спиров Георгиев
5551 Георги Руменов Георгиев
5552 Михаил Тодоров Милушев
5553 Вера Петрова Сиркарова
5554 Трайко Георгиев Трайков
5555 Росица Михаойлова Каменова-Тоцева
5556 Силвия Евгениева Марушкина
5557 Александър Владиславов Тоцев
5558 Илия Маринов Христов
5559 Искра Николова Георгиева
5560 Теодора Валериева Баранова
5561 Лиляна Манолова Иванова
5562 Александър Емилов Костурков
5563 Лора-Магдалена Димитрова Петрова
5564 Силвия Георгиева Каменова
5565 Филип Иванов Каменов
5566 Иван Цветанов Паскалев
5567 Марияна Ангелова Паскалева
5568 Красимира Трайкова Захариева
5569 Румяна Трайкова Арнаудова
5570 Павел Пламенов Проичев
5571 Мариана Илиева Климова
5572 Юлиан Костадинов Сотиров
5573 Тина Иванова Николова
5574 Мария Иванова Кекова
5575 Коста Петков Кеков
5576 Маргарита Ангелова Георгиева
5577 Траянка Андреева Пунева
5578 Чайка Бонева Александрова
5579 Пенка Василева Сотирова
5580 Захаринка Тододрова Ненкова
5581 Лилия Юлианова Сотирова
5582 Георги Николов Георгиев
5583 Красимира Спирова Николова
5584 Луиза Пламенова Маринова
5585 Александър Богданович Димитров
5586 Йордан Емилов Христов
5587 Петя Димитрова Маринова
5588 Любка Станкова Маринова
5589 Гергана Бранкова Христова
5590 Мариета Кирилова Димитрова
5591 Стефка Димитрова Герговска
5592 Ивайло Емилов Пухаров
5593 Мартин Маринов Николчев
5594 Михаела Светославова Николчева
5595 Аделина Григорова Гаджелова
5596 Петър Стоянов Петров
5597 Силвия Тенкова Атанасова
5598 Сашо Цеков Рашков
5599 Румяна Любчова Димитрова
5600 Младен Николаев Кочев
5601 Сашо Мариев Илиев
5602 Кочо Юлианов Радков
5603 Славчо Недов Асенов
5604 Даниела Василева Стоянова
5605 Юлиян Недялков Балчев
5606 Илчо Панчев Иванов
5607 Тодор Димитров Димитров
5608 Ели Симеонова Николова
5609 Цветелина Йорданова Георгиева
5610 Силвия Пламенова Митова
5611 Райна Миткова Николова
5612 Джесика Емилова Микова
5613 Тихомир Валентинов Илиев
5614 Галя Григорова Костова
5615 Изабел Красимирова Кънева
5616 Иванка Асенова Стоичкова
5617 Диана Богданова Ванчева
5618 Надка Димитрова Иванова
5619 Румен Иванов Ванчев
5620 Богдан Ивайлов Стоянов
5621 Даниел Асенов Петров
5622 Илиян Валентинов Илиев
5623 Атанаска Стефанова Василева
5624 Христина Кръстанова Недялкова
5625 Божана Ангелова Гълъбинова
5626 Ивайло Живков Иванов
5627 Венете Тодорова Балабанова
5628 Донка Стоянова Григорова
5629 Надежда Петрова Петрова
5630 Катя Симеонова Янкова
5631 Албена Лазарова Косеркова
5632 Димитрина Трайоква Георгиева
5633 Виолета Димитрова Георгиева
5634 Виолин Валериев Михайлов
5635 Катя Димитрова Христова
5636 Емил Деянов Алексиев
5637 Теофана Александрова Миткова
5638 Светлана Денчева Стойнева
5639 Пламен Петров Величков
5640 Георги Иванов Гошевски
5641 Мишо Пенчев Пенев
5642 Слав Йорданов Умленов
5643 Йордан Борисов Умленов
5644 Румяна Чавдарова Иванова
5645 Илияна Илиева Начева
5646 Росен Мариянов Маринов
5647 Димитър Валентинов Пейчев
5648 Боряна Петрова Христова
5649 Борислав Красимиров Христов
5650 Татяна Миткова Темелкова
5651 Милена Жориева Петлева
5652 Ваня Георгиева Георгиева
5653 Кристиан Жориев Петлев
5654 Катя Димитрова Димитрова
5655 Емил Латинов Чолаков
5656 Димитър Петров Николов
5657 Роберт Адриананов Цветанов
5658 Николета Пламенова Николова
5659 Валенти Валентин Тренчева
5660 Гергана Гоцева Дайреджиева
5661 Росица Цветанова Стоянчева
5662 Татяна Стефанова Стоянчева
5663 Юлиана Димитрова Петрова
5664 Таня Александова Александрова
5665 Виолета Иванова Георгиева
5666 Мирослав Димов Михов
5667 Станислав Николаев Матанов
5668 Кристина Ангелова Илчева
5669 Детелина Асенова Кирова
5670 Ангел Иванов Илчев
5671 Анелия Ихтиманова Добринова
5672 Капка Йорданова Йонова
5673 Мартин Богомилов Йончев
5674 Андрей Богомилов Йорданов
5675 Тино Емилов Николов
5676 Виолета Иванова Митова
5677 Елена Георгиева Илиева
5678 Виктория Кеворк Тучиян
5679 Незабравка Ненкова Ненкова
5680 Георги Димитров Петров
5681 Елиза Иванова Каменова
5682 Лилия Петрова Казанджиева
5683 Васил Александров Коев
5684 Верка Илиева Василева
5685 Екатерина Христова Томова
5686 Славейко Стоянов Добринов
5687 Славейко Стоянов Добринов
5688 Борислав Александров Григоров
5689 Красимир Дамянов Христов
5690 Красимир Николов Александров
5691 Веселин Атанасов Илиев
5692 Атанас Борисов Иванов
5693 Лазар Георгиев Зарев
5694 Антон Димитров Ангелов
5695 Габриела Венциславова Дикова
5696 Виктор Фиданов Младенов
5697 Николай Кирилов Ставрев
5698 Катя Ценова Савова
5699 Живка Христова Ананиева
5700 Мария Птрова Иванова
5701 Анани Методиев Ананиев
5702 Григор Николаев Върлаков
5703 Слави Евгениев Домушчиев
5704 Aделина Aлександрова Aнгелова
5705 Андон Александров Ташков
5706 Цветан Илиев Гигов
5707 Сандра Ромео Миладинова
5708 Румяна Димитрова Пенкова
5709 Никифор Александров Ташков
5710 Цветан Димитров Хаджиев
5711 Юлия Михайлова Кирова
5712 Кристина Емилова Тодорова
5713 Ивелина Петева Казакова
5714 Димитър Борисов Димитров
5715 Наташа Фердинандова Димитрова
5716 Жан Христов Стефчев
5717 Наташа Иванова Гергова
5718 Емил Димитров Ташков
5719 Снежана Иванова Студенчева
5720 Вержиния Димитрова Петрова
5721 Рачо Йовчев Байрактаров
5722 Искра Милетиева Петрова
5723 Петранка Боянова Иванова
5724 Криси Росенова Велинова
5725 Кристина Костадинова Костадинова
5726 Костадин Кръстанов Костадинов
5727 Лилия Николова Костадинова
5728 Теменужка Петрова Кръстева
5729 Ирина Емилева Христова
5730 Самуил Стоянов Шопов
5731 Младен Велинов Велинов
5732 Иво Пламенов Кънчев
5733 Драгомир Пламенов Кънчев
5734 Ангел Бориславов Латинчев
5735 Юлия Бошкова Дойчинова
5736 Емилия Георгиева Дойчинова
5737 Людмила Иванова Цветанова
5738 Надя Велева Първанова
5739 Васил Иванов Щетински
5740 Албина Вадимовна Опанасенко
5741 Надка Цветанова Пенкова
5742 Светла Димитрова Тодорова
5743 Николай Красимиров Мирчев
5744 Веселка Николова Веселинова
5745 Лилиана Георгиева Крумова
5746 Боряна Георгиева Райкова
5747 Енчо Иванов Райков
5748 Мая Михайлова Георгиева
5749 Маргарита Велинова Балканска
5750 Стефан Панайотов Адамов
5751 Силвия Димитрова Нейчева
5752 Андрея Веселинова Борисова
5753 Лилия Людомирова Николова
5754 Петър Людомиров Николов
5755 Славка Иванова Крайнева
5756 Зорница Димитрова Станкова
5757 Станимир Пенчев Петков
5758 Диляна Тодорова Генчева
5759 Сиемонка Тодорова Кирова
5760 Силвия Петрова Кирова
5761 Зоя Иванова Йорданова
5762 Цветанка Дамянова Божилова
5763 Радостина Любомирова Георгиева
5764 Яна Валери Младенова
5765 Иван Николов Гелков
5766 Марияна Петрова Гелкова
5767 Цветелина Любенова Йорданова
5768 Никифор Георгиев Тодоров
5769 Юлианка Христова Митова
5770 Стефан Димитров Минков
5771 Радена Цанкова Райчева
5772 Юри Христов Йорданов
5773 Мария Николова Димитрова
5774 Нина Тишкова Якова-Радославова
5775 Илиян Бориславов Василев
5776 Ели Димитрова Лазарова
5777 Румяна Иванова Балабанова
5778 Руска Георгиева Дросева
5779 Любка Живкова Янчева
5780 Теменужка Драганова Зарева
5781 Красимира Димитрова Скординова
5782 Васко Любенов Симов
5783 Трайчо Методиев Колев
5784 Паунита Михайлова Петрова
5785 Танка Иванова Алипиева
5786 Ясен Руменов Везенков
5787 Татяна Петкова Станева
5788 Иван Жанов Танев
5789 Станислав Георгиев Георгиев
5790 Цвета Ангелова Илиева
5791 Марин Мичев Енчевски
5792 Стела Мичева Енчевска
5793 Валентина Николова Енчевска
5794 Мария Стефанова Денчева
5795 Соза Ангелова Кирилова
5796 Емилия Александрова Ангелова-Милева
5797 Мая Димитрова Станева
5798 Николай Стефанов Станев
5799 Ива Василева Славова
5800 Георги Димитров Славов
5801 Методи Стоянов Ангелов
5802 Ренета Георгиева Иванова-Петрова
5803 Даниела Илиева Нанева
5804 Таня Иванова Вражалова
5805 Деница Андонова Вражалова
5806 Лъчезар Стефанов Йотов
5807 Цветан Димчев Калчев
5808 Костадинка Василева Еркова Да Звънна
5809 Петя Йорданова Стоянова
5810 Людмила Георгиева Партениева
5811 Димитър Ценов Христов
5812 Славчо Янков Дедиков
5813 Виолета Георгиева Богданова
5814 Ясен Григоров Борисов
5815 Константин Томов Тахов
5816 Лили Константинова Тахова
5817 Христо Борисов Янев
5818 Мая Димитрова Костадинова
5819 Снежина Йорданова Маркова
5820 Мая Трайкова Николова
5821 Илияна Нанкова Стефанова
5822 Йоанна Бориславова Аврамова
5823 Васил Николаев Николов
5824 Анна Петкова Овчиварова
5825 Марийка Нейкова Захариева
5826 Георги Анастасов Янакиев
5827 Габриела Александрова Любченко
5828 Мартин Пенчев Георгиев
5829 Назик Сирак Тепеликявн
5830 Беатрис Марсел Чирпанска
5831 Зорница Найденова Маламирова
5832 Борислав Атанасов Момчилов
5833 Стефан Цветанов Георгиев
5834 Асен Наталиев Христов
5835 Асен Христов Стефанов
5836 Елена Христова Христова
5837 Ваня Георгиева Ананиева
5838 Нора Борисова Пеева
5839 Цветелина Любомирова Йовева
5840 Красимира Иванова Бонева
5841 Светослава Цветанова Йовева
5842 Стефка Бенова Маркова
5843 Капка Евлогиева Минова
5844 Антоанета Стоянова Йорданова
5845 Силвия Ценова Ценова
5846 Мария Александрова Жаблянска
5847 Росен Петков Иванов
5848 Надя Василева Гешева
5849 Славея Александрова Димова
5850 Георги Георгиев Шангалов
5851 Преслава Сашева Ташева
5852 Санка Славейкова Димова
5853 Румяна Иванова Савова
5854 Трайчо Александров Тушев
5855 Юлиан Младенов Сотиров
5856 Ваня Димитрова Станкова
5857 Ценка Цветанова Николова
5858 Даниела Александрова Цветанова
5859 Йорданка Иванова Георгиева
5860 Мая Кирилова Маркова
5861 Любка Павлова Карадашкова
5862 Недялко Руменов Петков
5863 Зоя Николова Илиева
5864 Лидия Валентинова Саханова
5865 Антоан Кирил Найденов
5866 Цветанка Ставрева Николова
5867 Бойка Тодорова Маркова
5868 Валерия Добрева Костова
5869 Цветанка Пламенова Рачева
5870 Зоя Петрова Илиева
5871 Петя Иванова Стоянова
5872 Антония Димитрова Алексова
5873 Ваня Георгиева Русева
5874 Сийка Василева Накова
5875 Виолета Петрова Петрова
5876 Славян Ванков Наков
5877 Иванка Колева Иванова
5878 Александра Пенкова Раденкова
5879 Валентина Петрова Миланова
5880 Пейчо Димитров Велковски
5881 Камелия Руменова Кърцелина
5882 Лиляна Николаева Лазарова
5883 Петя Петрова Любомирова
5884 Евдокия Борисова Мойсова
5885 Мартин Пламенов Георгиев
5886 Силвия Валентинова Илкова
5887 Юлия Иванова Антонова
5888 Лиляна Тодорова Цекова
5889 Владимир Христов Томов
5890 Любомир Иванов Йовев
5891 Петьо Богданов Алексиев
5892 Илиян Григоров Петров
5893 Красимир Георгиев Рангачев
5894 Александър Александров Вичев
5895 Мария Михайлова Атанасова
5896 Мария Николова Лазарова
5897 Райна Петрова Иванова
5898 Александър Роберто Николов
5899 Снежана Христова Якова
5900 Владимир Николаевич Сусликов
5901 Иван Христов Иванов
5902 Юлиян Ивов Стефанов
5903 Атанас Георгиев Атанасов
5904 Лилия Чавдарова Минчева
5905 Жана Ангелова Александрова
5906 Николай Димитров Захариев
5907 Николай Ангелов Ковачев
5908 Илияна Маринова Вуцова-Ковачева
5909 Николина Евлогиева Попова
5910 Иван Запрянов Брънчав
5911 Николай Генчев Караджов
5912 Пламен Веселинов Леваков
5913 Ирена Георгиева Чолакова
5914 Иванина Станиславова Попова
5915 Галя Йорданова Войкова
5916 Зоя Петрова Шаламанова
5917 Слави Христов Балабанов
5918 Йордан Чавдаров Войков
5919 Красимир Савков Костов
5920 Кирил Кирилов Миланов
5921 Лиляна Евстатиева Крумова
5922 Йорданка Георгиева Николова
5923 Страхила Тодорова Петрова
5924 Камелия Стефанова Сотирова
5925 Йорданка Бойкова Ангелкова
5926 Тошко Любенов Тодоров
5927 Антоанета Георгиева Йовева
5928 Десислава Емилова Христова
5929 Лора Валериева Коева
5930 Изидора Георгиева Кондова
5931 Ан-Изабел Георгиева Кондова
5932 Еленка Георгиева Димитрова
5933 Вероника Галинова Маринова
5934 Тома Иванов Николов
5935 Виляна Емилианова Лозанова
5936 Росица Добрева Тодева
5937 Димитър Ангелов Каралеев
5938 Албена Димитрова Каралеева
5939 Иван Александров Касабов
5940 Евгений Стоев Керванбашиев
5941 Мария Димитрова Маринова
5942 Иван Благовестов Коджаниколов
5943 Християн Веселинов Максимов
5944 Румяна Иванова Драганчева
5945 Георги Николов Кънчев
5946 Люба Василева Цекова
5947 Иво Юлиянов Цеков
5948 Красимира Василева Найденова
5949 Матея Ивелинов Пенев
5950 Стоян Божидаров Главчев
5951 Лиляна Христова Бабачева
5952 Симеон Владимиров Цонев
5953 Бисерка Асенова Каменова
5954 Вяра Недялкова Неделчева
5955 Луиджи Николаев Неделчев
5956 Николай Луиджи Неделчев
5957 Петьо Любомиров Димитров
5958 Евгений Стоянов Вутов
5959 Марио Любенов Николовски
5960 Кирил Иванов Байчев
5961 Лилияна Любенова Христова
5962 Иван Божидаров Николов
5963 Красимир Константинов Христович
5964 Цветана Николова Цветкова
5965 Йоана Алексиева Димитрова
5966 Маргарита Димитрова Серафимова
5967 Никола Борисов Христов
5968 Йордан Христов Йорданов
5969 Никоела Каменова Грозева
5970 Сара Кадим Мтани
5971 Едуард Кадим Мтани
5972 Виолета Николова Христова
5973 Асен Делчев Николов
5974 Кристиян Бориславов Иванов
5975 Занка Цветанова Иванова
5976 Светла Андреева Жукова-Кукова
5977 Никола Стоянов Мотолов
5978 Екатерина Минчева Петрова
5979 Добринка Богданова Киркова
5980 Малина Александрова Водева
5981 Иван Николаев Дренски
5982 Лъчезар Любомиров Филипов
5983 Любомир Харизанов Харизанов
5984 Драгомир Георгиев Каравелов
5985 Пламен Георгиев Иванов
5986 Мирослав Николов Антонов
5987 Силвия Детелинова Трильовска
5988 Валери Петров Милушев
5989 Ченко Тодоров Клисаров
5990 Кристиан Божидаров Кацаров
5991 Владимир Александров Ташков
5992 Мирослав Денчев Иванов
5993 Радослав Радославов Желев
5994 Радослав Петков Илиев
5995 Ана Иванова Райкова
5996 Тони Тихомиров Райчев
5997 Евда Йорданова Илиева
5998 Яна Николова Кавалджиева
5999 Елена Александрова Йорданова
6000 Анна Тошкова Младенова
6001 Пенка Георгиева Табакова
6002 Линка Петрова Илиева
6003 Петър Стоилов Стефанов
6004 Петър Божидаров Дамянов
6005 Марио Георгиев Макарджийски
6006 Станислав Михайлов Кънев
6007 Лилия Георгиева Кошова
6008 Веселин Петъов Ленгеров
6009 Зойка Тодорова Лазарова
6010 Любомир Емилов Благойчев
6011 Жулиета Димова Желязкова
6012 Мая Борисова Кутева
6013 Петранка Стоянова Пенчева
6014 Нели Тодорова Димитрова
6015 Дечка Василева Николова
6016 Николай Спасов Николов
6017 Мариела Николаева Николова
6018 Спас Николаев Николов
6019 Таня Здравчева Йовчева
6020 Денислав Венциславов Анакиев
6021 Велизар Петков Илиев
6022 Георги Димитров Илиев
6023 Симеон Филипов Филипов
6024 Олимпи Стоилов Димитров
6025 Илиян Николов Дзанков
6026 Стоян Пенчев Нестеров
6027 Георги Петров Петров
6028 Мариана Бисерова Сарандева
6029 Петър Петров Петков
6030 Анна Ангелова Божилова
6031 Ивайло Александров Младенов
6032 Десислава Стефанова Денева
6033 Мария Иванова Манева
6034 Виктория Йорданова Делийска
6035 Памела Любомирова Петрова
6036 Нонка Валентинова Бакърджиева
6037 Венцислав Венков Серафимов
6038 Петя Вълкова Младенова
6039 Валери Стоилов Орманков
6040 Росица Милорадова Попова
6041 Ива Иванова Андреева
6042 Петя Андреева Димитрова
6043 Лидия Борисова Георгиева
6044 Нели Стоилова Пенчева
6045 Владимира Тодорова Иванова
6046 Елисавета Влайкова Младенова
6047 Юлияна Христова Владимирова
6048 Анна Богданова Андонова
6049 Стефанка Христова Ценкова
6050 Тошко Георгиев Сотиров
6051 Евгения Евтимова Петрова
6052 Милчо Асенов Минев
6053 Станислав Петров Кънев
6054 Йордан Сашов Делийски
6055 Мария Христова Иванова
6056 Павел Георгиев Янин
6057 Люба Михаил Киркова
6058 Марио Цветанов Попов
6059 Соня Цветанова Арсова
6060 Надежда Петрова Чиплакова
6061 Мая Михайлов Стоилова
6062 Антонина Константинова Стоилова
6063 Росица Росенова Дамянова
6064 Георги Василев Николов
6065 Славка Цветанова Траянова
6066 Мартин Александров Чиров
6067 Валентина Георгиева Игнова
6068 Анелия Петрова Чирова
6069 Валентин Стефанов Ботев
6070 Алина Божидарова Грънчарова
6071 Александър Георгиев Макавеев
6072 Иван Иванов Атанасов
6073 Полина Петрова Петрова
6074 Добринка Василева Василева
6075 Марияна Манчева Здравкова
6076 Надя Костадинова Балева
6077 Павел Цветков Балев
6078 Виолета Цветанова Василева
6079 Славян Емилов Василев
6080 Зорница Траянова Славова
6081 Юлия Блатоева Величкова
6082 Мая Крумова Георгиева
6083 Марио Стоянов Видинов
6084 Теодор Григоров Зашев
6085 Мартин Георгиев Косев
6086 Радко Спасов Александров
6087 Анелия Христова Йорданова
6088 Яворка Паунова Петкова
6089 Радослав Христов Йорданов
6090 Иван Димитров Митев
6091 Цветан Цветанов Костов
6092 Иделина Христова Миткова
6093 Пенка Николова Стоединова
6094 Гергана Яворова Харалампиева
6095 Виктор Любомиров Любенов
6096 Анита Димитрова Младенова
6097 Валери Иванов Иванов
6098 Любомир Георгиев Атанасов
6099 Диана Пешева Симеонова
6100 Олга Кирилова Звездова
6101 Кирил Кирилов Колев
6102 Ивайло Иванов Лозанов
6103 Петър Илиев Николов
6104 Николай Бисеров Демиров
6105 Андреана Василева Тодорова
6106 Славчо Радков Тодоров
6107 Анка Георгиева Черешарова
6108 Надка Стоянова Караниколова-Цончева
6109 Вяра Светославова Зашева
6110 Николай Христов Цончев
6111 Ваня Тихомирова Динкова
6112 Кирил Миланов Илиев
6113 Емилия Георгиева Николова
6114 Маргарита Петрова Стефанова
6115 Анета Симеонова Кьосева
6116 Владимир Павлов Дончев
6117 Елиза Димитрова Стаменова
6118 Наталия Борисова Тошева
6119 Емилия Стоянова Андонова
6120 Десислава Георгиева Кьосева
6121 Роза Димитрова Василева
6122 Цветан Бориславов Стоянов
6123 Евгения Василева Христова
6124 Борис Славчев Виденов
6125 Деян Ангелов Димитров
6126 Росен Димитров Райчев
6127 Теодор Кирилов Стоев
6128 Владислав Евтимов Димитров
6129 Димитринка Валериева Атанасова
6130 Тамара Велинчова Здравкова
6131 Невена Вълкова Стоянова
6132 Александър Венцеславов Божинов
6133 Мариола Рангелова Гълъбова
6134 Мариола Рангелова Гълъбова
6135 Даниела Кръстева Гумнерова
6136 Мария Димитрова Гумнерова
6137 Аделина Адрианова Борисова
6138 Дора Симеонова Джиджева
6139 Любен Милков Джиджев
6140 Мариана Стоянова Терзиева
6141 Маринет Богомилова Георгиева
6142 Агнеса Леонард Костова
6143 Марина Петрова Бочева
6144 Петър Бочев Бочев
6145 Венцислав Цветанов Цонев
6146 Цветан Георгиев Цонев
6147 Ваня Георгиева Дончева
6148 Антон-Константин Константинов Оруш
6149 Андрей Христов Шуманов
6150 Владислав Кирилов Пешев
6151 Виолета Николова Хаджиева
6152 Петко Василев Стоилов
6153 Надежда Кръстева Хаджииванова
6154 Свсеволод Александров Кръстарски
6155 Таня Параскевова Шинева
6156 Весела Тодорова Райчева
6157 Елка Антонова Димитрова
6158 Веселин Антонов Андонов
6159 Васил Георгиев Димитров
6160 Султанка Кирова Николова
6161 Брайко Тодоров Брайков
6162 Дора Любомирова Колева
6163 Борислав Георгиев Марценков
6164 Кристиян Мариов Спасов
6165 Лилия Петкова Джамбазова
6166 Александър Васков Вачев
6167 Юлиян Сергеев Станков
6168 Пламен Стефанов Христов
6169 Екатерина Иванова Захариева
6170 Венцислава Петрова Михалева
6171 Величка Георгиева Христова
6172 Любомир Кирилов Трифонов
6173 Цвета Хараламбиева Етакчиева
6174 Кристиян Тодоров Александров
6175 Елена Николова Джамбазова
6176 Михаил Николов Катерински
6177 Боян Венциславов Триов
6178 Димитър Иванов Стоянов
6179 Десислава Георгиева Михалева
6180 Петър Венциславов Михалев
6181 Тодор Пламенов Тинчев
6182 Цветелина Янкова Иванова
6183 Калоян Людмилов Панчев
6184 Виктория Димчева Димова
6185 Елена Александрова Харалампиева-Александрова
6186 Веселка Аврамова Харалампиева
6187 Любомир Емилов Милошев
6188 Петър Александров Харалампиев
6189 Иванка Янкова Димитрова
6190 Десислава Ванчова Пинкова
6191 Кристина Цветанова Стойчкова
6192 Мирослав Бориславов Попов
6193 Десислав Иванов Пенев
6194 Албена Цанкова Станилова
6195 Илана Еленова Янакиева
6196 Велизар Божидаров Паризов
6197 Ивана Иванова Рангелова
6198 Иглика Нешкова Гергова
6199 Иван Петров Крутев
6200 Цецко Александров Солунов
6201 Юлия Тодорова Драгунева
6202 Росица Андреева Ковачева
6203 Диляна Михайлова Калинова
6204 Светлана Пламенова Петрова
6205 Станислав Пламенов Петров
6206 Юлия Петрова Банчева
6207 Илиан Лъчезаров Попов
6208 Веселка Иванова Сотирова
6209 Йосиф Жоресов Стойков
6210 Нели Йорданова Куртева
6211 Иванка Кирилова Йовчева
6212 Милена Кирилова Йовчева
6213 Катя Георгиева Драганова
6214 Георги Евгениев Въртигоров
6215 Виолета Илиева Бачийска
6216 Калоян Миленов Тасев
6217 Диляна Ганчева Ганчева
6218 Мария Симеонова Джалева
6219 Хелен Тодорова Дюлгерова
6220 Тодор Константинов Дюлгеров
6221 Венислав Иванов Барански
6222 Явор Ростиславов Шишков
6223 Николай Трайчев Трайков
6224 Христо Николов Данчев
6225 Калоян Георгиев Цеков
6226 Димитър Кирилов Митев
6227 Борислав Кирилов Митев
6228 Петя Иванова Станчева
6229 Нина Минчева Маринова
6230 Ивона Антониев Любенова
6231 Роберт Димитров Апостолов
6232 Борислав Георгиев Андреев
6233 Боян Славчев Йовчев
6234 Иван Петков Гаджалов
6235 Виолета Видинова Микова
6236 Васил Йорданов Георгиев
6237 Любомир Людмилов Стоянов
6238 Гергана Стефанова Якимова
6239 Иво Валентинов Миланов
6240 Румяна Петрова Ангелова
6241 Мирослав Андреев Мишков
6242 Петя Стоянова Мирчева
6243 Марио Виденов Живков
6244 Румяна Стефанова Александрова
6245 Даниел Мирчев Мирчев
6246 Марио Любомиров Томов
6247 Виктория Любомирова Клещанова
6248 Ангелина Кирилова Бранкова
6249 Йорданка Трайчева Клещанова
6250 Анна Данаилова Декова
6251 Любомир Владов Клещанов
6252 Валентин Пламенов Иванов
6253 Мириям Сашова Цанкова
6254 Владимир Георгиев Бонев
6255 Владислав Павлов Стамболийски
6256 Лалка Ганчева Калева
6257 Николина Петрова Стоянова
6258 Иван Николаев Люцканов
6259 Иван Христов Балабанов
6260 Лъчезар Ананиев Апостолов
6261 Евгения Евгениева Георгиева
6262 Петър Тихомиров Кирчев
6263 Емануел Симеонов Георгиев
6264 Маргарита Любчева Кръстева
6265 Марио Стоянов Кръстев
6266 Иванка Стоянова Великова
6267 Даниела Благоева Захариева
6268 Мариана Иванова Стоянова
6269 Стефан Петров Панайотов
6270 Светослав Богомилов Калев
6271 Добромир Николаев Добрев
6272 Николай Ангелов Йоневски
6273 Симеон Николаев Стоянов
6274 Румен Възкресенов Кривошиев
6275 Ангел Красимиров Хаджиев
6276 Таня Огнянова Петкова
6277 Добрил Петров Димитров
6278 Снежка Методиева Велинова
6279 Ренета Петрова Йоневска
6280 Иван Красимиров Стайков
6281 Рангел Василев Васев
6282 Диана Иванова Лозанова
6283 Ели Кирилова Симова
6284 Николина Цветанова Христова
6285 Йордан Николаев Диков
6286 Димитър Богомилов Маджаров
6287 Богдан Станиславов Христов
6288 Радослав Радев Радев
6289 Жанет Александрова Панайотова
6290 Татяна Ганчева Стоева
6291 Ваня Николаева Христова
6292 Ангел Йорданов Хинев
6293 Кольо Петров Колев
6294 Мая Янкова Коларова
6295 Владимир Николаев Тошев
6296 Венцислав Робертов Венев
6297 Жечка Станимирова Ангелова
6298 Мартин Луиджи Неделчев
6299 Надежда Василева Павлова
6300 Данка Иванова Христова
6301 Андрей Божидаров Тодоров
6302 Виолета Кирилова Тодорова
6303 Венцислав Йорданов Тодоров
6304 Волен Анатолиев Филчев
6305 Георги Христов Георгиев
6306 Йорданка Иванова Атанасова
6307 Емил Александров Тинков
6308 Магда Георгиева Стефанова
6309 Бранко Лазаров Лазаров
6310 Васил Иванов Василев
6311 Елица Винкова Пелева
6312 Юлия Цветанова Стойканова
6313 Емил Василев Стойканов
6314 Недялка Костова Йотова
6315 Зоя Георгиева Асенова
6316 Теменужка Георгиева Карагьозова
6317 Людмила Кръстева Александрова
6318 Ясен Димитров Божичков
6319 Лозан Георгиев Тодоров
6320 Николай Венциславов Христов
6321 Оля Иванова Шивачева
6322 Жени Димитрова Асенова
6323 Лиляна Петкова Пъшкова
6324 Иван Василев Иванов
6325 Даниела Колева Иванова
6326 Галина Димитрова Николова
6327 Галя Димитрова Кутулева
6328 Лиляна Ангелова Топузова
6329 Кристиян Пламенов Пешев
6330 Веска Любенова Александрова
6331 Яна Адрианова Гълъбова
6332 Ивайло Пламенов Божурин
6333 Богдана Христова Петрова
6334 Екатерина Александрова Николова
6335 Ерна Христова Димитрова-Тинкова
6336 Димитър Христов Янков
6337 Надя Христова Тодорова
6338 Цветанка Иванова Брадинска
6339 Златка Маринова Карагьозова
6340 Николина Станимирова Симеонова
6341 Валентин Стоянов Брадински
6342 Надежда Славеева Пейчева
6343 Албена Иванова Кърпачева-Балчева
6344 Георги Ленков Балчев
6345 Румен Кирилов Ефремов
6346 Александър Стефанов Тодоров
6347 Огнян Пламенов Йорданов
6348 Димитър Николов Пъшков
6349 Стефан Лазаров Лалов
6350 Марияна Недялкова Лазарова
6351 Петър Владимиров Шипков
6352 Борис Константинов Маринов
6353 Валентина Валентинова Николова
6354 Борислава Велиславова Димитрова
6355 Георги Иванов Дойчинов
6356 Цветина Пламенова Димитрова
6357 Николай Йорданов Георгиев
6358 Мария Асенова Павлова
6359 Асена Милкова Павлова
6360 Мая Димитрова Гайдарска
6361 Анастасия Александрова Сърбинова
6362 Борислав Бориславов Павлов
6363 Стефан Георгиев Станев
6364 Антоанета Цанова Андреева
6365 Деян Константинов Червенраков
6366 Калинка Балчева Червенракова
6367 Бойко Стоянов Стоянов
6368 Евелина Райчева Стоянова
6369 Мирослав Димитров Димитров
6370 Петко Данаилов Петков
6371 Йордан Савов Савов
6372 Сава Йорданов Савов
6373 Йордан Любомиров Йорданов
6374 Пенка Маринова Попсавова
6375 Стефан Жорж Минчев
6376 Силва Лозанова Найденова
6377 Венцислав Величков Несторов
6378 Александър Христов Янев
6379 Христо Николов Янев
6380 Тодор Тихомиров Иванов
6381 Венета Тодорова Тодорова
6382 Иван Тихомиров Иванов
6383 Петя Георгиева Микова
6384 Георги Михайлов Георгиев
6385 Михаил Николов Георгиев
6386 Борислав Йорданов Цветанов
6387 Симеон Йорданов Велинов
6388 Жана Тодорова Петкова
6389 Даниела Валентинова Иванова
6390 Мария Георгиева Жилева-Иванова
6391 Мария Красимирова Жекова
6392 Елена Костадинова Хаджипопова
6393 Вероника Пламенова Флорова
6394 Цветан Петков Бърдарски
6395 Вероника Бойкова Русева
6396 Христа Христова Жечева
6397 Полина Пламенова Стоянова
6398 Йордан Милчев Цветанов
6399 Георги Димитров Ценев
6400 Кристина Пламенова Стефанова
6401 Десислава Ивова Сейрекова
6402 Невена Петрова Капсъзова
6403 Рангел Милков Павлов
6404 Мила Величкова Спасова
6405 Георги Василев Георгиев
6406 Диляна Григорова Накова
6407 Георги Димитров Брусийски
6408 Филип Ицко Горески
6409 София Емилова Димитрова
6410 Тихомир Петров Илиев
6411 Антон Николаев Циндомов
6412 Величка Дончева Петрова
6413 Стефанка Андреева Иванова
6414 Ангел Георгиев Ангелов
6415 Юлиян Димиров Попов
6416 Нели Христова Кирчева
6417 Василия Николаева Василева
6418 Николай Илиянов Тодоров
6419 Александър Георгиев Лазаров
6420 Георги Красимиров Русев
6421 Виолета Иванова Борисова
6422 Любка Иванова Тодорова
6423 Дамян Венелинов Илиев
6424 Любомир Йеротеев Сретениев
6425 Светослав Николаев Маровски
6426 Венеция Николаева Велинова
6427 Иванка Илиева Христова
6428 Тянка Борисова Хаджигенова
6429 Антоанета Йорданова Антонова
6430 Момчил Чавдаров Антонов
6431 Велин Тодоров Недков
6432 Янка Иванова Шакина-Църнева
6433 Даниела Бойкова Ветовска
6434 Красимир Георгиев Димитров
6435 Иво Тонев Петков
6436 Ваня Радкова Бусерска
6437 Румяна Крумчова Александрова
6438 Наталия Владимирова Ангелова
6439 Гинка Атанасова Благоева
6440 Ася Крумчова Христова
6441 Ванина Стефанова Ловджиева
6442 Лазар Йорданов Луков
6443 Милчо Петров Иванов
6444 Любомир Рангелов Стоянов
6445 Светослав Йорданов Гергов
6446 Георги Георгиев Димитров
6447 Елеонора Тенева Филипова
6448 Теодора Валериева Цалкова
6449 Савка Василева Тошева
6450 Иван Стефанов Дойчев
6451 Валя Цветкова Дачева
6452 Офелия Иванова Велкова
6453 Владимир Иванов Владимиров
6454 Елвира Лорен Иванова
6455 Стоян Христов Стоянов
6456 Милена Йорданова Иванова
6457 Александър Георгиев Иванов
6458 Илия Христов Томов
6459 Стефка Георгиева Няголова
6460 Венцислав Веселинов Драгоев
6461 Траянка Александрова Стоименова
6462 Росица Иванова Триова
6463 Костадин Георгиев Триов
6464 Иванка Петкова Димитрова
6465 Татяня Борисова Пастухова
6466 Ангел Дианов Димов
6467 Зорница Стефанова Децолова
6468 Стела Бориславова Янакиева-Братанова
6469 Захари Христов Мулетаров
6470 Христин Бориславова Нанкова
6471 Димитър Танчев Драгиев
6472 Манол Георгиев Илиев
6473 Огнян Цветанов Борисов
6474 Йорданка Кирилова Дюлгерова
6475 Десислава Иванова Футекова
6476 Кристина Пламенова Пенева
6477 Миглена Иванова Маврова
6478 Теменужка Христова Осиковска
6479 Христо Стефанов Цанков
6480 Ели Йорданова Маврова
6481 Пламен Кирилов Пенев
6482 Кирилка Илиева Христова
6483 Цветан Симеонов Евтимов
6484 Петя Тихомирова Петкова
6485 Стефчо Славчов Данаилов
6486 Кина Христова Панагонова
6487 Силвио Христов Димитров
6488 Тодор Стоянов Гроздев
6489 Митко Тодоров Панагонов
6490 Снежана Златанова Боршт
6491 Никола Стефанов Николов
6492 Илияна Христова Начева
6493 Катерина Руменова Антонова
6494 Венцислав Йорданов Кацаров
6495 Никол Венциславова Кацарова
6496 Росица Христоскова Кацарова
6497 Ани Велинова Серафимова
6498 Методи Наумов Попов
6499 Тодор Валентинов Атанасов
6500 Детелина Ангелова Ръкльова
6501 Емилиан Светлинов Атанасов
6502 Йосиф Набил Файдоли
6503 Даниела Георгиева Донева
6504 Виктория Стефанова Николова
6505 Йордан Илиев Черешков
6506 Иван Георгиев Пейчев
6507 Давид Вениаминов Пеев
6508 Дончо Николаев Петров
6509 Самуил Валентинов Дечев
6510 Делян Пламенов Радков
6511 Тодор Людмилов Борисов
6512 Маргарита Иванова Борисова
6513 Донка Йорданова Гроздева
6514 Миглена Емилова Богданова
6515 Ани Богданова Стефанова
6516 Даниел Тодоров Гроздев
6517 Цветомир Росенов Христов
6518 Светлана Никифорова Цветкова
6519 Димитър Георгиев Илиев
6520 Николай Димитров Димитров
6521 Георги Димитров Димитров
6522 Георги Деянов Пейчев
6523 Николай Георгиев Николов
6524 Елизабета Цветанова Сентова
6525 Димитър Лазаров Лазаров
6526 Владимир Иванов Кирилов
6527 Северина Трендафилова Савова
6528 Милка Микова Славчева
6529 Божидар Костадинов Андонов
6530 Атанас Николаев Методиев
6531 Ренета Бянкова Бянкова
6532 Виктор Стефчев Куцаров
6533 Георги Руменов Стоянов
6534 Никола Петров Марков
6535 Алена Николова Ковачева
6536 Димитър Стоянов Севов
6537 Стоян Марин Севов
6538 Моника Йорданова Георгиева
6539 Калин Стефков Иринков
6540 Яна Иво Карагеоргиева
6541 Изабела Георгиева Георгиева
6542 Веселина Илиева Балева
6543 Румен Методиев Митев
6544 Веселин Алимонов Колчев
6545 Жулиета Николаева Костова
6546 Анета Георгиева Селимска
6547 Венцислав Стоянов Селимски
6548 Румен Стоянов Селимски
6549 Светослав Ангелов Живков
6550 Елица Пламенова Дамянова-Радославова
6551 Габриел Димитров Банков
6552 Иван Вилхемов Иванов
6553 Петър Василев Чиплаков
6554 Силва Любчова Янакиева
6555 Тихомир Цветанов Биковски
6556 Василка Насева Тодорова
6557 Елена Иванова Кръстева
6558 Георги Найденов Георгиев
6559 Николай Любомиров Йорданов
6560 Евгени Димитров Радославов
6561 Теменуга Денчева Станишева
6562 Мая Кръстева Радева
6563 Николай Божидаров Чолаков
6564 Милка Дончева Тодорова
6565 Миглена Божидарова Чолакова
6566 Диана Христова Такева
6567 Марийка Николова Павлова
6568 Виолета Колева Славова
6569 Мариана Тодорова Димитрова
6570 Найчо Ангелов Найденов
6571 Евгения Илиева Маринова
6572 Цанка Стефанова Найденова
6573 Надежда Стефанова Захариева
6574 Боянка Георгиева Боева
6575 Ангел Иванов Цветанов
6576 Невена Найчова Найденова
6577 Свилен Методиев Митев
6578 Михаил Пенков Петков
6579 Биляна Стефанова Петрова
6580 Милко Петров Дойчев
6581 Кристиян Красимиров Кръстев
6582 Борис Славомиров Савов
6583 Георги Ганчев Ганчев
6584 Радостин Ганчев Евтимов
6585 Красимира Йорданова Петрова
6586 Златка Георгиева Бойкова
6587 Николай Владимиров Атанасов
6588 Борислав Бисеров Цанковски
6589 Кристиан Петров Бурин
6590 Росица Кунева Цекова
6591 Алексей Трифонов Трифонов
6592 Петър Любомиров Антонов
6593 Кристина Иванова Георгиева
6594 Стефан Ганчов Лазаров
6595 Виктор Петров Гешков
6596 Любимир Ангелов Тачев
6597 Леонид Станимиров Стойчев
6598 Росица Цонкова Цонкова
6599 Мариана Валериева Матова
6600 Анелия Найчова Найденова
6601 Юлия Димитрова Василева
6602 Зорница Николаева Найденова
6603 Вибрания Гаврилова Дешова
6604 Любов Пламенова Ранова
6605 Любен Борисов Станойков
6606 Боби Руби Бирби
6607 Анто Петков Антов
6608 Юлияна Илиева Стоянова
6609 Николина Петрова Петелкова
6610 Георги Серафимов Стоянов
6611 Димитринка Йорданова Николова
6612 Свилен Антонов Свиленов
6613 Трифон Иванов Трифонов
6614 Витан Тодоров Витанов
6615 Борислав Иванов Стоянов
6616 Аделина Иванова Лозанова
6617 Руска Кръстанова Петрова
6618 Борислав Рашков Нацев
6619 Лиляна Борисова Юрукова
6620 Кирил Ангелов Лозанов
6621 Евгени Тодоров Латинов
6622 Светла Иванова Ставрева
6623 Асен Александров Радославов
6624 Илияна Величкова Спасова
6625 Борислав Тонев Симеонов
6626 Христина Ангелова Гергова
6627 Валери Жеков Станчев
6628 Николай Валентинов Григоров
6629 Симеон Цветков Георгиев
6630 Бисера Стоянова Александрова
6631 Елка Божидарова Теохарова
6632 Иван Георгиев Йорданов
6633 Лора Николова Танева
6634 Константин Валентинов Вълков
6635 Николай Павлов Колев
6636 Кристиан Ангелов Ангелов
6637 Иляна Йосифова Динова
6638 Ася Людмилова Аспарухова
6639 Дияна Димитрова Стоянова
6640 Антоанета Николова Николова
6641 Илияна Димитрова Йорданова
6642 Петър Борисов Георгиев
6643 Виктор Георгиев Михайлов
6644 Борислав Димитров Митров
6645 Мирослава Атанасова Василева
6646 Илияна Владиславова Георгиева
6647 Валентин Стефанов Гергинов
6648 Марина Мирчева Хлебарова
6649 Цветанка Любомирова Михайлова-Петрова
6650 Вилолета Василева Петкова
6651 Петьо Асенов Бочев
6652 Симеонка Божкова Бочева
6653 Кирил Венциславов Гургулеев
6654 Милена Борисова Стоянова
6655 Христина Маринова Стоянова
6656 Николай Божинов Димитров
6657 Виктор Красимиров Попов
6658 Александър Руменов Аркелов
6659 Елена Василева Ангелова
6660 Траяна Ташкова Ташева
6661 Димитър Петров Спасов
6662 Христо Георгиев Късъров
6663 Станимира Калоянова Бобева
6664 Стоянка Йорданова Соколова
6665 Николай Константинов Кунчев
6666 Дани Мирославов Найденов
6667 Магдалена Христова Милянчева
6668 Йоанна Цветозарова Нинова
6669 Гергана Здравкова Дормишева
6670 Николай Емилов Димитров
6671 Петър Богданов Петров
6672 Мирослав Димчов Косев
6673 Иван Емилов Топалов
6674 Яна Стефанов Христова
6675 Веселин Кирилиов Чакмаков
6676 Петъо Валентинов Андреев
6677 Емилия Цветанова Стефанова
6678 Иванка Георгиева Костова
6679 Георги Ясенов Желязков
6680 Добромир Петков Попов
6681 Цанка Георгиева Костуркова
6682 Феликс Петров Костурков
6683 Петър Феликс Костурков
6684 Теодор Христов Бекярски
6685 Людмил Ангелов Петров
6686 Павел Славеев Шаламанов
6687 Димитър Петков Милев
6688 Иляна Йорданова Милева
6689 Людмил Ценов Петков
6690 Петя Игнатова Кънчева
6691 Иванка Петкова Йорданова
6692 Бисер Николов Николов
6693 Силвия Митова Николова
6694 Милена Свиленова Костова
6695 Македонка Георгиева Петрова
6696 Вероника Петрова Петрова
6697 Катя Петрова Гекова
6698 Веселка Любенова Иванова
6699 Елвира Любенова Георгиева
6700 Цветомир Емилов Боянов
6701 Станислав Емилов Георгиев
6702 Стилиан Емилов Георгиев
6703 Димитър Благоев Стоев
6704 Светла Иванова Стоева
6705 Стоян Василев Цветков
6706 Илиян Бориславов Панев
6707 Таня Борислава Костадинова
6708 Емил Георгиев Левенов
6709 Николай Крумов Крумов
6710 Калоян Боголюбов Танчев
6711 Мариян Петров Костурков
6712 Мартин Гергинов Йорданов
6713 Камелия Валентинова Славкова
6714 Цветомир Иванов Сандов
6715 Десислава Божилова Йорданова
6716 Велислав Кръстанов Георев
6717 Валентина Тодорова Симеонова
6718 Йордан Методиев Иванчев
6719 Даниела Цанкова Иванчева
6720 Владимир Цанков Драгнев
6721 Емил Василев Деянов
6722 Павел Симеонов Симеонов
6723 Николай Христов Георгиев
6724 Христо Теофанов Мичев
6725 Васил Кирилов Киров
6726 Станислава Николова Илиева
6727 Деян Асенов Воденичаров
6728 Велин Людмилов Любомиров
6729 Роса Христова Тодорова
6730 Стоян Иванов Михов
6731 Атанас Здравков Димитров
6732 Тодор Димитров Тодоров
6733 Николай Стоянов Куюмджиев
6734 Лиляна Ангелова Чернин
6735 Милка Димитрова Бойчева
6736 Златина Георгиева Станкова
6737 Цветелина Веселинова Тодорова
6738 Таня Стефанова Ковачева
6739 Любомир Златинов Богойчев
6740 Валентин Диянов Стоянов
6741 Радослав Стефанов Симеонов
6742 Цветанка Славянова Костадинова
6743 Стойка Добрева Митева
6744 Росица Атанасова Русева
6745 Елина Трифонова Димитрова
6746 Диян Петров Панайотов
6747 Иванка Дичева Дичева
6748 Алекси Димов Алексиев
6749 Ивайло Руменов Калъчев
6750 Димитринка Пенева Неделчева
6751 Мариян Станев Ганчев
6752 Калина Чавдарова Пеева
6753 Живко Ангелов Желязков
6754 Александър Живков Желязков
6755 Минка Радева Николова
6756 Илияна Радева Николова
6757 Тони Иванова Търпанова
6758 Янко Христов Славов
6759 Катя Тенева Панайотова
6760 Пейчо Валентинов Киров
6761 Костадин Тодоров Стоянов
6762 Диляна Василева Вълчева
6763 Василка Иванова Манолова
6764 Надежда Димитрова Пейчева
6765 Симеон Атанасов Игнатов
6766 Георги Тодоров Стоев
6767 Виктор Любенов Симов
6768 Петър Иванов Тинев
6769 Даниел Петров Тинев
6770 Виктория Емилова Николаева
6771 Павел Цветков Пенков
6772 Веселин Александров Атанасов

Отказва регистрация на останалите от списъка лица, съгласно приложение към решението.

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения