Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 43-ЕП
София, 2 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в пети район –Видински за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин с вх. № ЕП-05-20 от 29.03.20014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60 ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 26.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между политическите партии и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в пети район - Видински, поради което съставът на РИК в пети район Видински се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Видин предложения от политическите партии и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в пети район -Видински в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Авакум Благоев Бондов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Петрова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Антов Василев
СЕКРЕТАР: Павел Пламенов Петков
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Илиева Петрова
Петя Иванова Борисова
Даниел Боянов Цветанов
Красимир Димитров Тодоров
Владимир Цоков Иванов
Милчо Мариянов Милчев
Бисерка Цецкова Борисова
Петя Димитрова Гаджанова
Наталия Димитрова Петрова
Анита Симеонова Болдова
Сашка Божкова Бизеранова-Стоянова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

154-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения