Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4280-ПВР
София, 11 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4230-ПВР от 6 февруари 2017 г. на ЦИК относно искане за отваряне на запечатано помещение в община Долни Дъбник, област Плевен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г., с цел предаване на изборните книжа и материали на отдел „Държавен архив“ – гр. Плевен

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 4230-ПВР от 6 февруари 2017 г. на ЦИК, като навсякъде в решението вместо „отдел „Държавен архив“ – гр. Долни Дъбник, Дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Плевен“ да се чете „отдел „Държавен архив“ – гр. Плевен, Дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Монтана“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4230-ПВР/

Календар

Решения