Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 427-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на Коалиция „Демократична България - Обединение“

С вх. № ЕП-11-38\2 от 25.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е постъпил списък – Приложение № 1 към Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г. на ЦИК, от коалиция „Демократична България - Обединение“, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез пълномощника Надежда Георгиева Иванова, съдържащ един упълномощен представител при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019г.

Списъкът е приложен и на технически носител.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че за 1 (един) упълномощен представител са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124 от Изборния кодек и Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Централната избирателна комисия 1 (един) упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, съгласно приложение към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения