Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 426-ЕП
София, 19 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС – ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-103 от 17.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", представлявано от Галина Тодорова Николова - председател на УС, регистрирана с Решение 333-ЕП от 10.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Галина Тодорова Николова, представляваща сдружението, в полза на 1407 (хиляда четиристотин и седем) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1379 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Веселин Здравков Колев
2. Веселка Христова Ангелова
3. Галин Маринов Ангелов
4. Галина Стойчева Петрова
5. Галя Христова Георгиева
6. Георги Николов Бахчеванов
7. Георги Стамов Георгиев
8. Георги Стефанов Славов
9. Димитър Иванов Димитров
10. Еленка Стоянова Рашева
11. Еленка Христова Димитрова
12. Иван Георгиев Иванов
13. Иван Христов Иванов
14. Иванка Тенева Павлова
15. Йоана Златкова Дичева
16. Ирина Николаева Бахчеванова
17. Калина Неделчева Колева
18. Катя Андонова Тодорова
19. Коста Маринов Костов
20. Краса Кирилова Хараламбова
21. Красимир Димитров Стоянов
22. Красимир Христов Петров
23. Кръстьо Йорданов Кръстев
24. Лиляна Томова Янчева
25. Марийка Атанасова Петкова
26. Маринка Славова Колева
27. Мария Георгиева Генева
28. Мария Желязкова Димова
29. Мариян Иванов Вълчев
30. Мирослав Веселинов Колев
31. Николай Николов Стойлов
32. Николай Стоянов Николов
33. Петър Тодоров Наумов
34. Петър Томов Петров
35. Роза Георгиева Иванова
36. Росен Станчев Мирчев
37. Росица Георгиева Стоилова
38. Росица Ненова Кръстева
39. Руска Колева Жекова
40. Стаматка Петрова Иванова
41. Станка Йорданова Ганева
42. Стефан Русев Славов
43. Стоян Величков Величков
44. Стоянка Колева Стоянова
45. Танислав Димитров Георгиев
46. Таня Ганева Желева
47. Теодора Иванова Димитрова
48. Тодор Йорданов Тенев
49. Янка Иванова Велинова
50. Янчо Иванов Дичев
51. Албена Стефанова Петкова
52. Александра Димитрова Василева
53. Андон Георгиев Капсималов
54. Андон Димитров Пенчев
55. Антоанета Илиева Николова
56. Антоанета Христова Бежанска
57. Антония Кирилова Мелева
58. Байчо Радев Ганчев
59. Бистра Маринова Желева
60. Божидар Красимиров Иванов
61. Борис Димитров Шаров
62. Борислав Стефанов Георгиев
63. Боян Ников Стойлов
64. Валентина Желязкова Динева
65. Васил Иванов Стефанов
66. Веселин Симеонов Събев
67. Веселин Славов Марков
68. Владимир Асенов Водиничаров
69. Владимир Вълканов Ставрев
70. Галина Баева Стоянова
71. Генко Иванов Генков
72. Георги Атанасов Ченулов
73. Георги Димитров Николов
74. Георги Иванов Кържилов
75. Георги Иванов Николов
76. Георги Милчев Милчев
77. Георги Пасков Славов
78. Георги Христов Младенов
79. Гинка Атанасова Апостолова
80. Даниела Иванова Иванова
81. Даниела Костадинова Желязова
82. Дарина Георгиева Иванова
83. Десимир Стефанов Стоянов
84. Десислава Пламенова Димитрова
85. Десислава Христова Петрова
86. Диана Величкова Великова
87. Диана Йорданова Стойкова
88. Димитра Георгиева Георгиева
89. Димитър Георгиев Иринков
90. Димитър Георгиев Нешев
91. Димитър Иванов Бакърджиев
92. Димитър Костадинов Пулев
93. Димитър Михайлов Велков
94. Димитър Михайлов Георгиев
95. Димитър Михалев Гадидов
96. Димитър Николов Маринов
97. Димитър Пенчев Димитров
98. Димитър Стефанов Шаров
99. Димо Димитров Стойков
100. Димчо Мишев Георгиев
101. Диян Димов Стоянов
102. Добри Тодоров Топалов
103. Добромир Атанасов Попов
104. Евгения Йорданова Иванова
105. Елена Великова Узунова
106. Елеонора Василева Каназирева
107. Елка Недялкова Динева
108. Емил Русев Иванов
109. Желез Иванов Желязов
110. Жельо Христов Хубеков
111. Живко Светославов Узунов
112. Живко Великов Стоянов
113. Живко Иванов Кръстев
114. Живков Пейчев Арнаудов
115. Звезда Симеонова Сивриева
116. Златина Кирчева Драганова
117. Златка Минчева Димитрова
118. Златко Николов Златев
119. Иван Атанасов Илчев
120. Иван Димитров Чиликов
121. Иван Николаев Нейчев
122. Иван Стоянов Иванов
123. Иванка Виколова Костадинова
124. Иванка Иванова Николова
125. Иво Петров Ковачев
126. Илия Маринов Горанов
127. Йовка Петрова Гаврайлова
128. Ирина Паунова Николова
129. Катя Йорданова Йорданова
130. Катя Колева Димитрова
131. Кирил Атанасов Киров
132. Кирил Бончев Керчев
133. Кичка Стоянова Драгиева
134. Кольо Живков Колев
135. Костадин Димитров Костадинов
136. Костадин Христов Недялков
137. Крали Петев Камалиев
138. Красимир Христов Костов
139. Красимира Колева Вълкова
140. Кристиан Александров Христов
141. Лъчезар Райков Георгиев
142. Любомир Вичев Вичев
143. Любомир Стоев Иванов
144. Маргарита Николова Йовчева
145. Мариан Марков Марков
146. Марийка Йорданова Георгиева
147. Марин Венциславов Трендафилов
148. Марин Николов Панайотов
149. Марин Янчев Тенев
150. Мария Атанасова Савова
151. Мария Петрова Костадинова
152. Мария Пламенова Шопова
153. Мария Руменова Сарафова
154. Мария Симеонова Симеонова
155. Маруся Апостолова Михова
156. Маруся Горанова Ханджиева
157. Милена Симеонова Петрова
158. Милчо Димитров Карадимов
159. Милчо Желязков Карамихалев
160. Мира Дойчева Игрева
161. Митко Георгиев Димитров
162. Митя Петров Димитров
163. Михаил Атанасов Русев
164. Михайл Иванов Стоянов
165. Михо Славов Михов
166. Надя Стефанова Димитрова
167. Нела Иванова Райкова
168. Николай Димитров Атанасов
169. Николай Сотиров Сотиров
170. Николай Стойков Парушев
171. Николай Стоянов Атанасов
172. Нина Петрова Младенова
173. Павел Илиев Енилов
174. Паша Петева Славова
175. Петко Иванов Николов
176. Петър Власев Данчев
177. Петър Добрев Недев
178. Петър Илиев Киров
179. Петьо Маринов Славов
180. Петя Пламенова Димитрова
181. Пламен Борисов Първанов
182. Пламен Димитров Димитров
183. Пламен Рафйлов Габровски
184. Радостина Димитрова Димитрова
185. Радостина Стефанова Николова
186. Росен Христов Митев
187. Румен Ангелов Димитров
188. Румен Петров Фотев
189. Сашо Асенов Василев
190. Сашо Георгиев Банкин
191. Сашо Стоянов Керанов
192. Светлин Стефанов Калчев
193. Светлозар Апостолов Бонев
194. Светозар Емилов Пренеров
195. Светослав Димитров Янев
196. Светослав Желязков Узунов
197. Светослав Жечков Славов
198. Светослав Тошков Дяков
199. Симеон Христов Сивриев
200. Славка Димитрова Пехливанова
201. Станислав Стоянов Стоянов
202. Станислав Иванов Димитров
203. Станка Георгиева Георгиева
204. Стефан Бориславов Георгиев
205. Стефан Георгиев Стоянов
206. Стефан Иванов Железов
207. Стефан Иванов Иванов
208. Стефан Колев Маринов
209. Стойчо Атанасов Свирецов
210. Стоян Георгиев Джигаров
211. Стоян Иванов Шуманов
212. Стоян Николов Генчев
213. Султанка Стайкова Василева
214. Таня Христова Славова
215. Теодор Стефанов Митков
216. Тодор Делянов Дичев
217. Тодор Колев Василев
218. Тодорка Димова Симеонова
219. Тома Николов Ламбов
220. Христо Георгиев Христов
221. Христо Николов Стойнов
222. Щиляна Бориславова Райкова
223. Яна Николова Желева
224. Яна Петрова Алдъзова
225. Янислав Георгиев Георгиев
226. Янчо Георгиев Янев
227. Ярослав Георгиев Димитров
228. Ясен Атанасов Чокаджиев
229. Йордан Димов Стойков
230. Махмуд Басел Абдул-Монем
231. Стоян Георгиев Папанчев
232. Стоян Любомиров Тодоров
233. Христо Веселинов Маринов
234. Диян Анев Парушев
235. Станко Тодоров Стефанов
236. Златин Николов Николов
237. Иван Койчев Желев
238. Йорданка Кузманова Владимирова
239. Величка Георгиева Николова
240. Гинка Енчева Чоджорова
241. Димитър Христов Стамов
242. Димитър Чанев Димов
243. Емилия Георгиева Илиева
244. Златка Атанасова Русева
245. Иванка Желева Пешева
246. Иванка Петкова Русева
247. Илия Ранев Илиев
248. Ирина Денева Колева
249. Красимир Величков Пешев
250. Красимир Тодоров Кънчев
251. Красимира Желева Георгиева
252. Красимира Костова Крушкова
253. Марина Динкова Начева
254. Мирослав Димитров Димов
255. Николай Росенов Николов
256. Петър Георгиев Димитров
257. Радка Иванова Стоянова
258. Радостина Стоянова Русева
259. Росен Маринов Николов
260. Славея Милчова Стоянова
261. Галинка Жекова Василева
262. Гинка Иванова Ройчева
263. Жеко Атанасов Козаров
264. Живко Тонев Иванов
265. Иринка Димитрова Петрова
266. Марина Николаева Илиева
267. Невянка Недялкова Славова
268. Славка Георгиева Георгиева
269. Тоньо Желев Иванов
270. Фанка Христова Христова
271. Евгения Веселинова Ангелова
272. Милчо Борисов Койчев
273. Георги Евгениев Цветков
274. Ели Иванова Георгиева
275. Емил Атанасов Лазаров
276. Иван Сандов Рангелов
277. Красимир Асенов Герков
278. Марияна Драголюбова Маринова
279. Милен Веселинов Любенов
280. Михаела Росенова Асенова
281. Снежанка Найденова Андреева
282. Стефка Ненова Петрова
283. Тодор Борисов Николов
284. Анатолии Иванов Александров
285. Валентин Бориславов Витанов
286. Венета Каменова Кирилова
287. Венка Георгиева Петрова
288. Георги Йорданов Тодоров
289. Джалма Анкова Миткова
290. Ивайло Илиев Йорданов
291. Лена Борисова Йорданова
292. Марияна Димитрова Стоянова
293. Николай Иванов Стефанов
294. Славяна Емилова Цветанова
295. Тихомир Петров Велков
296. Галинка Йончова Василева
297. Йоана Илиева Николова
298. Момчил Красимиров Николов
299. Никола Георгиев Николов
300. Верка Каменова Каменова
301. Йордан Иванов Банкеров
302. Калин Верков Каменов
303. Лозан Асенов Викторов
304. Тереза Лозанова Илиева
305. Янко Ценков Митев
306. Анатоли Георгиев Младенов
307. Богданка Асенова Иванова
308. Лидия Димитрова Александрова
309. Пепи Борисов Александров
310. Иванка Цветанова Пешковска
311. Йоланта Стефанова Доцанова-Петрова
312. Красимир Цанев Андреевски
313. Мариета Иванова Бецинска
314. Миладин Славчев Миладинов
315. Михаил Симеонов Димитров
316. Николай Веселинов Дзипалски
317. Пенка Ангелова Маринова
318. Сава Георгиева Михайлова
319. Андриан Красимиров Красимиров
320. Анета Георгиева Иванова
321. Валентин Недков Пелов
322. Венета Христова Генкова
323. Георги Георгиев Савков
324. Георги Славков Генков
325. Даниела Христова Върбанова
326. Диана Стойкова Велчева
327. Димчо Цеков Димов
328. Евгения Цветанова Кръстовска
329. Емилия Дакова Петрова
330. Емилия Стоянова Борисова
331. Емилиян Мирославов Димитров
332. Живко Игнатов Пешов
333. Иван Божидаров Иванов
334. Иван Стефанов Иванов
335. Йозо Антонов Калапиш
336. Йошка Ценова Митова
337. Калинка Йорданова Христова
338. Любка Борисова Живкова
339. Маргарита Георгиева Нешева
340. Мария Митева Монова
341. Милен Димитров Дилов
342. Милен Узунов Димитров
343. Милчо Димитров Фучелски
344. Митко Иванов Илийчев
345. Нада Арсова Николова
346. Николица Иванова Петровска
347. Олга Николова Крачуновска
348. Петър Ценов Илиев
349. Пламен Димитров Любенов
350. Сашо Кръстев Кръстев
351. Стефан Славков Цаков
352. Теодор Цветков Гаев
353. Тотка Георгиева Бонева
354. Цветан Василев Цеков
355. Цветан Димитров Борисов
356. Цветелина Радославова Бисерова
357. Анелия Петкова Цветкова
358. Ани Красимирова Каменова
359. Анита Михайлова Йорданова
360. Анита Петрова Виденова
361. Ася Тодорова Крумова
362. Атанаска Иванова Пунчева
363. Валентина Георгиева Гергова
364. Валентина Петрова Димитрова
365. Ваня Йорданова Маркова
366. Веска Цветанова Младенова
367. Виолета Христова Тодорова
368. Владимир Георгиев Христов
369. Владимир Енчев Недев
370. Галина Емилова Георгиева
371. Геновева Богомилова Христова
372. Георги Георгиев Димитров
373. Георги Ценов Гергов
374. Десислава Маринова Хубчева
375. Димитрина Илианова Илиева
376. Димитър Николов Димитров
377. Екатерина Зарчева Теофилова
378. Ели Алексиева Георгиева
379. Емил Цветанов Митов
380. Здравко Валериев Пеев
381. Ивайло Георгиев Маринов
382. Иван Костадинов Савов
383. Иван Красимиров Петров
384. Илия Цветанов Генов
385. Илиян Георгиев Петков
386. Илияна Цветанова Славкова
387. Илка Димитрова Наплатарска
388. Йордан Евгениев Харизанов
389. Йорданка Иванова Иванова
390. Камелия Йоскова Василева
391. Латинка Петрова Димитрова
392. Лилия Цветкова Пеева
393. Лора Миткова Крумова
394. Лъчезар Стоянов Благоев
395. Людмила Иванова Гергова
396. Малина Альошева Миладинова
397. Малинка Вълкова Иванова
398. Мариана Георгиева Коцева
399. Мариана Горанова Илиева
400. Марин Милчев Димитров
401. Мария Тодорова Каменова
402. Милена Николаева Пенчева-Спасова
403. Михаил Иванов Михайлов
404. Моника Василева Ганова
405. Моника Николаева Георгиева
406. Николай Иванов Пенев
407. Нина Петрова Милкова
408. Роксана Димитрова Николова
409. Румяна Василева Михайлова
410. Симеон Людмилов Димитров
411. Соня Недкова Михайлова
412. Стоян Луканов Благоев
413. Тодор Любомиров Илиев
414. Христо Николов Янев
415. Цветелина Георгиева Благоева
416. Цветомила Илиева Петкова
417. Албена Асенова Борисова
418. Алекс Юлианов Симов
419. Альоша Спасов Ангелов
420. Ана Георгиева Чикова
421. Анатоли Ангелов Ангелов
422. Анатоли Цветанов Гаврилов
423. Ангелина Горанова Луканова
424. Андрей Величков Борисов
425. Анелия Ангелова Йорданова
426. Анелия Арсенова Борисова
427. Бисер Каменов Иванов
428. Бисер Костов Спасин
429. Блага Пешова Стефанова
430. Богдан Минков Спасов
431. Васил Благоев Бешков
432. Весела Минчева Декова
433. Галя Василева Стефанова-Петрова
434. Дилян Тодоров Илиев
435. Елка Борисова Тодорова
436. Емил Людмилов Кирилов
437. Зоя Димитрова Илиева
438. Зоя Димитрова Ангелова
439. Кайчо Юлианов Симов
440. Петьо Ангелов Иванов
441. Валери Невениев Петров
442. Венцислав Райков Банч
443. Галя Стоянова Петкова
444. Георги Стефанов Йорданов
445. Иван Георгиев Първанов
446. Маргарита Стоянова Йорданова
447. Мария Иванова Първанова
448. Миглена Тодорова Иванова
449. Паисий Митков Динолов
450. Янка Бешкова Давидова
451. Борислава Христова Гюзелева
452. Валентина Анева Кръстева
453. Галинчо Енчев Богданов
454. Енчо Галинчев Богданов
455. Ирена Димитрова Петрова
456. Лиляна Дичева Николова
457. Лиляна Мирославова Маринова
458. Маргарита Герова Гарева
459. Мария Йордавова Петкова
460. Незабравка Маринова Иванова
461. Николай Миков Миковски
462. Първолета Иванова Димитрова
463. Румяна Маринова Петрова
464. Христо Николов Несторов
465. Христо Трифонов Маринчовски
466. Ангел Димитров Хлебарски
467. Андрешко Димитров Ганов
468. Лилия Иванова Зарчева
469. Надежда Тодорова Тодорова
470. Петко Николов Петков
471. Петя Тодорова Димитрова
472. Пламен Димитров Борисов
473. Светла Белчева Михайлова
474. Йордан Кирилов Велков
475. Костадинка Илиева Христова
476. Наташа Иванова Велкова
477. Петър Борисов Върбанов
478. Красимир Младенов Петров
479. Огнян Младенов Петров
480. Силвия Димитрова Николова
481. Хараламби Владимиров Димитров
482. Диана Иванова Данова
483. Иванджелин Димитрова Мишева
484. Капка Христова Чолакова
485. Мишел Михайлов Томов
486. Петрана Кръстева Първанова
487. Петър Асенов Петров
488. Симона Валентинова Божинова
489. Цветанка Иванова Вълова
490. Диана Иванова Пандурска
491. Доротея Иванова Недялкова
492. Елеонора Крумова Евлогиева
493. Йорданка Цветкова Младенова
494. Красимир Първанов Стоянов
495. Мариана Петрова Михайлова
496. Мария Иванова Захариева
497. Нели Илиева Кирова
498. Николина Велкова Илиева
499. Снежана Каменова Иванова
500. Цветан Георгиев Иванов
501. Дамян Мартинов Горанов
502. Иван Станчов Иванов
503. Любомира Росенова Тодорова
504. Наталия Първанова Георгиева
505. Радичка Любомирова Рафаилова
506. Робертино Иванов Виденов
507. Георги Трифонов Ницов
508. Десислава Иванова Викторова
509. Деян Каменов Костов
510. Жанета Ангелова Методиева
511. Ивайло Благоев Стоянов
512. Ивайло Емилов Каменов
513. Иван Ангелов Иванов
514. Иван Борисов Иванов
515. Иван Георгиев Лазаров
516. Иван Кирилов Иванов
517. Иван Петков Иванов
518. Илия Сергеев Петров
519. Илонка Георгиева Стоянова
520. Ирина Митова Ангелова
521. Красимир Илиев Борисов
522. Лазаринка Симеонова Лазарова
523. Лидия Петрова Ангелова
524. Маргарита Иванова Стоянова
525. Мая Асенова Димитрова
526. Михаела Петрова Върбанова
527. Младен Петров Горанов
528. Нина Николова Димитрова
529. Орнела Иванова Борисова
530. Петрана Симеонова Анева
531. Петър Александров Баев
532. Петя Георгиева Тодорова
533. Петя Милчева Върбанова
534. Поля Тошкова Тодорова
535. Радислава Иванова Младенова
536. Радко Арсенов Пелов
537. Росен Цветков Димитров
538. Румен Георгиев Иванов
539. Савка Иванова Младенова
540. Светлана Велкова Иванова
541. Сийка Трифонова Илиева
542. Силвия Панчова Славчева
543. Стилияна Красимирова Светлинова
544. Тодор Богданов Георгиев
545. Тонислав Любенов Григоров
546. Цонка Миронова Маркова
547. Юлия Драганова Вълчева-Петкова
548. Янула Атанасова Христова
549. Зоя Иванова Здравкова
550. Петър Георгиев Ангелов
551. Роза Вескова Ницолова
552. Силвия Иванова Стефанова
553. Цветан Иванов Петков
554. Емил Георгиев Маринов
555. Иван Григоров Ганов
556. Бисер Бориславов Меченски
557. Ваня Гошова Пенкова
558. Виктория Ивова Андреева
559. Елена Дочева Бонева
560. Иво Ивов Андреев
561. Красимира Стоянова Христова
562. Моника Любенова Богданова
563. Роберт Георгиев Любенов
564. Татяна Калоянова Бонева
565. Цветанка Тодорова Попова
566. Валентин Георгиев Георгиев
567. Милена Петкова Георгиева
568. Минка Канева Хаджисимеонова
569. Хасан Исмаил Юсеин
570. Хюсеин Хасанов Исмаилов
571. Юмер Османов Юмеров
572. Александър Асенов Сгаянов
573. Алекси Миланов Михайлов
574. Ангел Стоянов Ангелов
575. Анета Братоева Андреева
576. Ариф Мехмедов Шабанов
577. Ася Демирева Асенова
578. Георги Тодоров Тонев
579. Гроздан Асенов Алексиев
580. Никола Стойков Петров
581. Райна Иванова Николова
582. Христо Христов Илиев
583. Ценко Бранимиров Бахнев
584. Щерю Аврамов Щерев
585. Ани Христова Петрова
586. Атидже Басриева Насуфова
587. Ваня Дафинова Генова
588. Венелин Дечев Петков
589. Галина Володева Георгиева
590. Георги Николов Георгиев
591. Гергина Стоянова Костова
592. Глория Емилова Димитрова
593. Данчо Петров Иванов
594. Димитър Николов Монев
595. Друмка Петрова Иванова
596. Емине Сюлейманова Байрямова
597. Живка Калинова Петрова
598. Иванка Кънчева Маринова
599. Йорданка Николова Андреева
600. Красимир Райчев Евгениев
601. Лиляна Бобева Георгиева
602. Мариана Василева Маринова
603. Мехмед Ахмедов Сейдалиев
604. Митко Енчев Димитров
605. Павел Дечев Петков
606. Павлин Георгиев Генов
607. Петранка Иванова Иванова
608. Петър Стефков Генов
609. Петя Валентинова Петрова
610. Росица Славова Иванова
611. Стефка Ненкова Димитрова
612. Февзие Мехмедова Махмудова
613. Фонка Лазарова Иванова
614. Шабан Тунаров Солаков
615. Шеннур Ахмедова Мустафова
616. Владислав Руменов Вангелов
617. Георги Райков Георгиев
618. Данаил Атанасов Димитров
619. Дянко Иванов Димов
620. Ива Христова Йорданова
621. Иван Цанев Иванов
622. Мария Георгиева Димова
623. Мустафа Османов Мустафов
624. Мюшюде Ибрямова Мустафова
625. Панайот Тодоров Панов
626. Петранка Илиева Михайлова
627. Рада Иванова Щерева
628. Росен Йорданов Христов
629. Румяна Георгиева Михайлова
630. Стоянка Василева Вълева
631. Али Исмаил Гьоч
632. Антоанета Николаева Антонова
633. Ахмед Неждетов Мустафов
634. Ахмед Хасанов Ахмедов
635. Бейхан Ибрахим Юмер
636. Белчо Иванов Иванов
637. Божидарка Иванова Цветкова
638. Боянка Мянкова Иванова
639. Валентина Иванова Москова-Василева
640. Васил Николов Василев
641. Венцеслав Николаев Кочанов
642. Виктор Пенков Костадинов
643. Виолета Рачева Иванова
644. Владимир Станиславов Христов
645. Галина Маринова Димитрова
646. Галинка Петрова Милева
647. Ганка Илиева Петкова
648. Генка Рачева Трендафилова
649. Георги Стоянов Симеонов
650. Гюлден Ерджан Бедри
651. Деница Марианова Петрова
652. Димитър Денев Дюлгерски
653. Димитър Ненов Димитров
654. Донка Иванова Димитрова
655. Драгомира Стоянова Димова
656. Елка Тодорова Йовчева
657. Емил Димитров Занков
658. Здравка Русева Обретенова
659. Зекия Мехмедова Иса
660. Зорка Владимирова Филипова
661. Иван Людмилов Петков
662. Ивелин Кръстев Данов
663. Иво Марианов Петров ( 54 )
664. Иво Иванов Хаджииванов
665. Кинка Трифонова Симеонова
666. Кремена Миланова Кочанова
667. Латин Асенов Огнянов
668. Леман Рамадан Шукри
669. Лилия Димитрова Рахнева
670. Лютфие Селим Мехмед
671. Марийка Георгиева Димитрова
672. Мария Коева Георгиева
673. Мария Найденова Лазарова
674. Мехмед Селим Мехмед
675. Милка Тодорова Стоянова
676. Неджимидин Феткъев Адемов
677. Недка Веселинова Дюлгерова
678. Николай Георгиев Кочанов
679. Павлин Анастасов Стоянов
680. Павлина Тодорова Димитрова
681. Пенка Стефанова Илиева
682. Пенка Христова Тодорова
683. Петко Митев Пенков
684. Петър Неделчев Трендафилов
685. Пламен Захариев Дойков
686. Росен Иванов Русев
687. Росица Илиева Станева
688. Румяна Йорданова Вангелова
689. Снежанка Николова Стойкова
690. Стефан Христов Христов
691. Стоянка Димитрова Георгиева
692. Тодор Георгиев Дюлгеров
693. Тодор Неделчев Тодоров
694. Тодорка Стефанова Иванова
695. Христо Иванов Христов
696. Христо Радев Христов
697. Цветомира Петрова Илиева
698. Юлиян Петков Енчев
699 Бехчет Алиосманов Османов
700. Силвия Николаева Паламарова
701. Златка Николова Кочанова
702. Свилен Николаев Кочанов
703. Иванка Ангелова Колева
704. Пенка Томова Керемедчиева
705. Радка Станева Бояджиева
706. Филип Кирилов Дянков
707. Христо Димитров Линов
708. Александър Йосифов Маринов
709. Иванка Стефанова Георгиева
710. Катя Димитрова Коева
711. Димитрина Илиева Мангова
712. Ружа Петрова Станчева
713. Енчо Петров Атанасов
714. Лиляна Цветанова Костова
715. Здравко Веселинов Маринов
716. Митю Савов Митев
717. Димитър Панайотов Димитров
718. Даринка Асенова Петрова
719. Румен Иванов Михалев
720. Стефан Симеонов Димитров
721. Димитър Йорданов Ангелов
722. Георги Тодоров Йорданов
723. Витлеем Стоянов Станчев
724. Вяра Станчева Димова
725. Илия Атанасов Янакиев
726. Виолета Георгиева Захариева
727. Неврие Мехмед Рахман
728. Росица Пенчева Рашкова
729. Севил Даудова Чапа
730. Весела Младенова Христова
731. Гинка Неделчева Димитрова
732. Милка Петрова Станчева
733. Стефан Минчев Митев
734. Марийка Димитрова Цанева
735. Димитра Илиева Давидова
736. Виктория Здравкова Филипова
737. Марин Рачев Рачев
738. Колю Пенчев Колев
739. Румен Стоянов Калинов
740. Росица Христова Боримечкова
741. Иванка Велкова Георгиева
742. Стефан Петков Цанев
743. Недялко Кръстев Недялков
744. Тодор Янчев Кюмюрджиев
745. Стелиана Венелинова Червенкова
746. Пламен Георгиев Георгиев
747. Мирослава Ангелова Митева
748. Пенка Константинова Марчева
749. Пенка Станчева Ковачева
750. Стоян Христов Стоянов
751. Татяна Тодорова Цонева
752. Десислава Красимирова Николаева
753. Борислав Деянов Чаушев
754. Борислав Димитров Балтаджиев
755. Валери Русев Димитров
756. Виктор Генадиев Мусков
757. Галина Миланова Генчева
758. Георги Милчев Спасов
759. Даниела Илиева Спасова
760. Даниела Неделкова Янчева
761. Диана Димитрова Илиева
762. Димитър Маринов Пенчев
763. Екатерина Стаменова Милкова
764. Елена Данева Иванова
765. Ивелин Цанев Цанев
766. Йордан Стефанов Йорданов
767. Калоян Тодоров Ангелов
768. Колю Иванов Иванов
769. Маринка Ранкова Тодорова
770. Марияна Маринова Горанова
771. Марияна Христова Димкова
772. Милена Каменова Милетиева
773. Милка Христова Пишева
774. Момчил Петров Бонков
775. Наталия Анетова Ангелова
776. Николай Тодоров Николов
777. Нурай Шабанов Юсниев
778. Петрана Цвякова Димова
779. Петър Димитров Петров
780. Пламен Дочев Йорданов
781. Преслав Валериев Пачев
782. Росица Илиева Ангелова
783. Росица Рачева Неделчева
784. Румен Иванов Стефанов
785. Светлана Маринова Велева
786. Сталиян Михайлов Батанов
787. Стефка Светлозарова Момчева-Георгиева
788. Стоянка Йорданова Маджарова
789. Теодора Дечева Петкова
790. Юлия Йорданова Илиева
791. Йордан Диянов Досев
792. Лазар Славчев Козарев
793. Марио Юлиянов Влахов
794. Даринка Ангелова Стоянова
795. Мая Цветанова Петрова
796. Павлина Димова Берова
797. Радостина Петрова Стоянова
798. Димитър Тодоров Тодоров
799. Мирослав Владимиров Димитров
800. Невяна Петрова Атанасова
801. Диян Димитров Колев
802. Елиза Миткова Атанасова
803. Магда Радева Ангелова
804. Иван Валериев Маринов
805. Бисера Адрианова Маринова
806. Григор Христов Маринов
807. Донка Великова Симеонова
808. Стамен Константинов Костов
809. Стоянка Димитрова Василева
810. Мирела Миланова Влахова
811. Димитър Генчев Атанасов
812. Димитрина Ангелова Дончева
813. Добрин Александров Кертиков
814. Жана Кирилова Петкова
815. Иванка Христова Радева
816. Костадин Пенчев Костадинов
817. Станка Стоянова Кертикова
818. Стелияна Росенова Стоянова
819. Ибрям Мохаремов Хасанов
820. Снежанка Манолова Николова
821. Илка Недялкова Георгиева
822. Йордан Димитров Димитров
823. Галина Димитрова Димитрова
824. Геновева Трифонова Дарашка
825. Силвия Петрова Бобева
826. Шенай Файдинова Неджибова
827. Любомир Стефанов Рибчев
828. Стефка Пенева Димитрова
829. Никола Христов Христов
830. Жасмина Иванова Атанасова
831. Марийка Павлова Петрова
832. Милена Раднева Раднева
833. Милен Валериев Павлов
834. Антоанета Георгива Проданова
835. Владислава Руменова Ваташка
836. Габриела Симеонова Симеонова
837. Даниел Димитров Александров
838. Албена Ненкова Великова
839. Цветомира Красимирова Великова
840. Павел Валентинов Павлов
841. Илиян Христов Христов
842. Николина Велкова Кръстева
843. Анна Великова Стоева
844. Димитър Илиев Балчев
845. Марче Микова Стоянова
846. Никола Иванов Кънчев
847. Сашко Дянков Стоянов
848. Тонислав Жан Макаер
849. Антонио Ростиславов Ангелов
850. Борислав Андрианов Димов
851. Трифон Петров Трифонов
852. Стамен Христов Дамадов
853. Петя Иванова Почева
854. Бисер Георгиев Минчев
855. Боряна Цончева Стоянова
856. Любомир Георгиев Тончев
857. Мария Тодорова Стоянова
858. Тодор Цветков Стоянов
859. Мария Цветанова Денкова
860. Радосвета Йорданова Николова
861. Габриела Сашева Николова
862. Даниела Иванова Данева
863. Татяна Веселинова Кюранова
864. Бисерка Василева Стилянова-Тодорова
865. Мирослав Иванов Стоянов
866. Петрана Димитрова Димитрова
867. Веселин Кюранов Неделчев
868. Ивайло Георгиев Игнатов
869. Димо Маринов Димов
870. Преслава Димитрова Макаер
871. Мартин Руменов Атанасов
872. Даниела Йорданова Кънева
873. Павлинка Йорданова Великова
874. Цветан Иванов Цветков
875. Любен Олегов Петров
876. Анета Александрова Анчева
877. Александър Богданов Стефанов
878. Димитринка Славова Андреева
879. Марияна Николова Цонева
880. Александрина Цветанова Цонева
881. Цветан Маринов Цонев
882. Петко Красинов Игнатов
883. Татяна Стоянова Стойкова
884. Николай Иванов Йорданов
885. Лъчезар Богомилов Петков
886. Станислав Илков Сяров
887. Бисерка Русанова Стефанова
888. Ивилина Тодорова Цонева
889. Тинка Стефанова Стефанова
890. Неджим Ибрям Расим
891. Свилен Антонов Будуров
892. Красимир Станев Калчев
893. Борислав Петков Йорданов
894. Елена Нейкова Цанкова
895. Кадер Фикретов Бейдатов
896. Петко Благоев Петков
897. Димитър Николов Драгозов
898. Мария Руменова Иванова
899. Петър Пенчев Петров
900. Асен Великов Асенов
901. Илия Георгиев Илиев
902. Лефтер Илиев Лефтеров
903. Диана Зинкова Милкова
904. Димо Георгиев Димов
905. Етем Реджебов Хаджиларов
906. Иван Цоев Керчев
907. Мария Радева Керчева
908. Наталия Алексиева Димова
909. Пенка Колева Николова
910. Цанка Неделчева Дечева
911. Ерджан Осман Ахмед
912. Емилия Георгиева Ангелова-Червенкова
913. Асен Милков Стоянов
914. Светлана Колева Александрова
915. Стефка Илиева Стоянова
916. Димитър Нойков Иванов
917. Диан Пламенов Николов
918. Павел Николаев Стоянов
919. Андрей Радославов Петров
920. Ангел Стоянов Ангелов
921. Мартин Петков Благоев
922. Светла Петрова Богданова
923. Иванка Василева Колева
924. Надка Иванова Гаджева
925. Пенка Стоянова Георгиева
926. Радка Стефанова Иванова
927. Лъчезар Златков Илиев
928. Людмил Иванов Петров
929. Александър Пламенов Вълчев
930. Анатоли Столиов Георгиев
931. Борислав Стоянов Борисов
932. Велислава Красимирова Михайлова
933. Веляна Пламенова Вълчева
934. Виктория Станиславова Христова
935. Владимир Тодоров Цанков
936. Галин Георгиев Тодоров
937. Галин Михайлов Гаврилов
938. Галин Мишев Попов
939. Галина Чанева Василева
940. Гено Димов Димов
941. Десислав Мариянов Адреев
942. Димитър Антонов Василев
943. Димитър Георгиев Георгиев
944. Димитър Димов Димов
945. Димитър Енчев Попов
946. Димитър Пламенов Иванов
947. Друми Илиев Киряков
948. Златяна Йорданова Тодорова
949. Ивайло Димитров Желясков
950. Ивайло Росенов Иванов
951. Иванка Георгиева Георгиева
952. Иванка Кирова Кирякова
953. Ивелина Русева Русева
954. Ивилян Минков Михнев
955. Иглика Иванова Панева
956. Илиана Галинова Михайлова
957. Илия Костадинов Илиев
958. Красимира Русева Драганова
959. Лъчезар Величков Арабаджиев
960. Маргарита Кръстева Николова
961. Мая Лиалова Попова
962. Милена Георгиева Георгиева
963. Милена Димитрова Неделчева
964. Милена Димитрова Николова
965. Мирослав Михайлов Георгиев
966. Мирослав Цанков Върбанов
967. Михайл Тодоров Киров
968. Николинка Русева Русева
969. Павел Атанасов Тосев
970. Петранка Костова Неделчева
971. Петя Костадинова Господинова
972. Пламен Йорданов Иванов
973. Преслав Хараламбиев Проданов
974. Радка Николаева Димитрова
975. Радка Тодорова Вълчева
976. Радослав Тодоров Маринов
977. Радостина Ангелова Николова
978. Ралица Иванова Димова
979. Росица Неделчева Симеонова
980. Румен Кръстев Ангелов
981. Румен Стефанов Петров
982. Румяна Стоянова Минчева
983. Светла Костадинова Моллова
984. Севдалина Георгиева Русева
985. Смилен Димов Димитров
986. Стефан Петров Маринов
987. Стоян Маринов Йорданов
988. Стоянка Димитрова Иванов
989. Тихомир Иванов Минчев
990. Тодорка Иванова Илиева
991. Тони Георгиев Тончев
992. Юлиан Русев Атанасов
993. Явор Атанасов Петров
994. Диана Димитрова Йорданова
995. Йордан Тодоров Йорданов
996. Александър Славчев Аврамов
997. Андриана Тодорова Тодорова
998. Асен Минчев Делев
999. Атанас Костадинов Костов
1000. Веселина Дикова Лозанова
1001. Ганчо Иванов Сапунков
1002. Диляна Фиданова Змфирова
1003. Евгения Стефанова Колчева - Михайлова
1004. Елена Илиева Терзиева
1005. Елмира Радулова Замфирова
1006. Живка Хубенова Родопска
1007. Константин Атанасов Костов
1008. Константина Альошева Дьовлетлиева
1009. Марияна Райчева Митрева
1010. Меди Емилова Делева
1011. Милко Стефанов Костадинов
1012. Недка Симеонова Костова
1013. Розита Милкова Костадинова
1014. Руска Димитрова Вълчанова
1015. Сийка Костадинова Урдажиева
1016. Стефан Младенов Костадинов
1017. Стефка Костадинова Манолева
1018. Тодор Альошев Дьовлетлиев
1019. Тодорка Стойчова Сапункова
1020. Фидан Янков Замфиров
1021. Александра Димитрова Драголова
1022. Антон Стефанов Стойнов
1023. Венелин Дянков Генев
1024. Генади Викторов Генадиев
1025. Георги Александров Горецов
1026. Денка Иванова Маринова
1027. Диан Троянов Рашков
1028. Димитър Димитров Драголов
1029. Донка Бойчева Мънкова
1030. Драгомир Емилов Генев
1031. Дянко Генчев Генев
1032. Елена Илкова Иванова
1033. Емил Дянков Генев
1034. Иво Христов Минев
1035. Ирина Илкова Иванова
1036. Матей Ненков Женков
1037. Мирослав Александров Горецов
1038. Надежда Генова Генева
1039. Нели Димитрова Генева
1040. Николай Матеев Женков
1041. Райна Василева Джевизова
1042. Росица Минчева Иванова
1043. Светла Проданова Минева
1044. Светлана Стоянова Женкова
1045. Станимир Христов Стойков
1046. Стефка Иванова Драголова
1047. Стоянка Стойчева Стоева
1048. Таня Минева Иванова
1049. Христо Христов Стойков
1050. Христо Янков Христов
1051. Цанка Симеонова Стойкова
1052. Явор Венелинов Генев
1053. Александър Огнянов Аспарухов
1054. Антонета Димитрова Радева
1055. Атанаска Стоянова Янкова
1056. Валентина Ангелова Тодорова
1057. Васил Кирилов Талев
1058. Величко ѝДимитров Георгиев
1059. Венелин Милков Маринов
1060. Веска Тодорова Станева
1061. Вивиан Василева Георгиева
1062. Виолета Йорданова Желева
1063. Витка Пенева Златарова
1064. Вълчо Димитров Вълчев
1065. Ганчо Тодоров Ганева
1066. Господин Иванов Георгиев
1067. Евгения Господинова Енева
1068. Екатерина Милева Петкова
1069. Елена Нинова Узунова
1070. Жеко Господинов Жеков
1071. Жулиета Пенчева Георгиева
1072. Иван Петков Петков
1073. Йовчо Станев Йовчев
1074. Йорданка Димитрова Петкова
1075. Йорданка Иванова Иванова
1076. Ирина Панайотова Кирова
1077. Калина Минова Христова
1078. Катя Митева Николова
1079. Кирил Величков Божидаров
1080. Киро Иванов Танев
1081. Константина Огнянова Мавлова
1082. Костадинка Иванова Костадинова
1083. Красимир Трифонов Василев
1084. Красимира Георгиева Бонева
1085. Людмила Живкова Стефанова
1086. Мариела Георгиева Георгиева
1087. Марийка Димитрова Чернева
1088. Мария Желязкова Желева
1089. Мария Панайотова Кирова
1090. Мартин Петров Тенев
1091. Милко Велков Маринов
1092. Мирослав Желязков Желязков
1093. Надежда Господинова Иванова
1094. Николай Тонев Колев
1095. Огнян Аспарухов Борисов
1096. Петър Петков Узунов
1097. Радостина Пенчева Стоянова
1098. Рашо Димов Рашев
1099. Снежанка Йорданова Василева
1100. Стоянка Костова Иванова
1101. Таньо Минчев Каратанчев
1102. Таша Драгнева Ташева
1103. Тихомир Красимиров Василев
1104. Тошко Димитров Златаров
1105. Петър Райков Тенев
1106. Атанас Борисов Атанасов
1107. Васил Стоянов Гълъбов
1108. Еленка Димова Добрева
1109. Светла Николова Димова
1110. Тодор Иванов Сталев
1111. Трендафка Кирева Итова
1112. Христо Иванов Чафутов
1113. Чона Апостолова Илчева
1114. Александър Янков Милкинов
1115. Ангел Андонов Пройков
1116. Ангел Димитров Иванов
1117. Ангел Недялков Радев
1118. Андрю Найденов Андреев
1119. Антоанета Ангелова Пройкова
1120. Антоанета Пейчева Делчева
1121. Антония Ванкова Иванова
1122. Богдана Павлова Кирилова
1123. Боряна Атанасова Георгиева
1124. Валентин Костадинов Андонов
1125. Ваня Василева Стоянова
1126. Васка Илиева Димитрова
1127. Васко Тодоров Димов
1128. Венелина Бисерова Бекярова
1129. Венелина Георгиева Ландграф
1130. Вера Георгиева Георгиева
1131. Веселин Георгиев Иванов
1132. Вълчо Петров Баланов
1133. Георги Делчев Георгиев
1134. Георги Димитров Христов
1135. Георги Канев Грудев
1136. Георги Петров Чернев
1137. Герги Христов Беделев
1138. Господин Димов Господинов
1139. Гошо Павлов Георгиев
1140. Гроздан Делчев Янчев
1141. Гюлтен Расим Иса
1142. Даниела Делчева Делчева
1143. Дарина Ангелова Иванова
1144. Десислава Иванова Иванова
1145. Десислава Христова Димитрова
1146. Диана Кръстева Кордова-Русева
1147. Диана Стоянова Желева
1148. Димитринка Стоянова Танева
1149. Димитрия Феринандова Халилямова
1150. Димитър Ангелов Иванов
1151. Димитър Димчев Йорданов
1152. Димитър Петров Георгиев
1153. Димитър Петров Халилямов
1154. Димчо Димитров Йорданов
1155. Добри Николов Добрев
1156. Елена Георгиева Беделева
1157. Елена Желева Иванова
1158. Елена Петрова Койчева
1159. Емил Димитров Николов
1160. Жулиета Димитрова Терзиева
1161. Жулиета Кръстева Тодорова
1162. Златина Димчева Йорданова
1163. Златка Маринова Колева
1164. Ива Фиданова Ясенова
1165. Иванка Господинова Кичева
1166. Иванка Делчева Стоянова
1167. Йордав Стоянов Паталов
1168. Йордан Танев Йорданов
1169. Исминар Дурмуш Мюмюн
1170. Калинка Йорданова Стойчева
1171. Катерина Тодорова Грънчарова
1172. Кирил Белев Георгиев
1173. Кирил Димитров Йорданов
1174. Коста Димитров Деспов
1175. Красимира Христова Катранова
1176. Лиляна Емилова Димитрова
1177. Людмила Алексиева Шикова
1178. Манолка Бойчева Манолова
1179. Маргарита Тодорова Кудинова
1180. Мариана Достадинова Димитрова
1181. Мария Димитрова Станкова
1182. Мария Иванова Радичева
1183. Мария Йорданова Димитрова
1184. Милен Насков Димитров
1185. Милена Атанасова Динева
1186. Милка Иванова Хаджиева
1187. Мими Димитрова Чернева
1188. Мюмюн Реджеб Мюмюн
1189. Надежда Иванова Стойкова
1190. Наско Иванов Димитров
1191. Недялко Тодоров Димитров
1192. Никола Димитров Вълчев
1193. Николай Белев Георгиев
1194. Николинка Иванова Петкова
1195. Николинка Танчева Деспова
1196. Оксай Фаик Фаик
1197. Павел Гошев Георгиев
1198. Павлина Асенова Демирема
1199. Петър Янков Грънчаров
1200. Пламен Славилов Славилов
1201. Пламен Стоянов Стоянов
1202. Радина Тенева Митошева
1203. Росица Тенева Димова
1204. Румяна Николова Христева
1205. Руска Тонева Иванова
1206. Севгюл Фаик Фаик
1207. Славка Маринова Славилова
1208. Стефан Бориславов Стаменов
1209. Стефка Йорданова Беделева
1210. Стефка Цанкова Иванова
1211. Стоян Ангелов Стоянов
1212. Танчо Атанасов Колев
1213. Таня Ангелова Кавакова
1214. Таня Боянова Славчева
1215. Таня Димитрова Делчева
1216. Таня Иванова Александрова
1217. Таня Колева Ангелова
1218. Таня Митева Дичева
1219. Татяна Александрова Хубенова
1220. Татяна Иванова Колева
1221. Татяна Тодорова Хаджиангелова
1222. Теменужка Маркова Николова
1223. Теньо Георгиев Лазаров
1224. Тихомир Иванов Станков
1225. Тодорка Иванова Георгиева
1226. Тонка Колева Йорданова
1227. Фанка Младенова Койнарова-Вълчанова
1228. Христо Александров Александров
1229. Христо Георгиев Беделев
1230. Христо Стефанов Тилев
1231. Христо Тенев Митошев
1232. Христо Тонев Петков
1233. Яна Добрева Георгиева
1234. Яна Петрова Яневя
1235. Анка Илиева Ангелова
1236. Анка михайлова Тодорова
1237. Бахар Османова Мехмедова
1238. Борис Стратиев Димитров
1239. Васил Василев Василев
1240. Василка Генчева Йорданова
1241. Величка Тодорова Енчева
1242. Величко Атанасов Стоянов
1243. Венко Здравков Николов
1244. Веселина Недялкова Александрова
1245. Веска Василева Иванова
1246. Георги Станев Петров
1247. Георги Христов Колев
1248. Гергана Тодорова Вълкова
1249. Господин Тодоров Димитров
1250. Демир Василев Георгиев
1251. Донка Василева Митева
1252. Донка Станкова Христова
1253. Елза Василева Иванова
1254. Жана Иванова Янева
1255. Желка Rайкова Стефанова
1256. Живко Любов Дочев
1257. Зейнеп Илиева Николова
1258. Златка Василева Иванова
1259. Златка Василева Йорданова
1260. Златка Христова Йорданова
1261. Иван Атанасов Стоянов
1262. Иванка Петрова Христова
1263. Илия Йонков Димитров
1264. Йордан Желязков Колев
1265. Йордан Колев Господинов
1266. Йорданка Кирова Василева
1267. Кадир Исмаилов Салиев
1268. Капка Янева Атанасова
1269. Катя Василева Милева
1270. Керанка Владимирова Димитрова
1271. Кирил Николов Иванов
1272. Красимир Атанасов Маринов
1273. Мехмед Хасанов Алиев
1274. Милена Иванова Щерева
1275. Митка Атанасова Ангелова
1276. Митка Иванова Димитрова
1277. Митко Киров Иванов
1278. Митко Николов Илиев
1279. Настя Ангелова Ахмедова
1280. Нели Димитрова Митева
1281. Николай Здравков Николов
1282. Николай Иванов Атанасов
1283. Николинка Трендафилова Евгениева
1284. Панайот Стратиев Стратиев
1285. Радка Василева Илиева
1286. Радостина Петкова Димитрова
1287. Сали Неджебов Салиев
1288. Саша Петрова Болсуранова
1289. Севдалин Албенов Александров
1290. Севич Велиев Иванов
1291. Сеид Велиев Сеидов
1292. Станка Златева Нотева
1293. Станка Стефанова Атанасова
1294. Стефан Василев Иванов
1295. Стефан Панайотов Евгениев
1296. Стоян Ангелов Стоянов
1297. Стоян Желязкова Вълков
1298. Събка Асенова Йорданова
1299. Тодорка Вълчева Хлебарова
1300. Труфка Георгиева Димова
1301. Фатме Мехмедова Юсеинова
1302. Юлия Стефанова Симеонова
1303. Милка Драгнева Иванова
1304. Иван Стефанов Яхов
1305. Надка Лулчева Вълкова
1306. Станислав Стоянов Иванов
1307. Стоян Иванов Добрев
1308. Надежда Илиева Яхова
1309. Рафаил Петров Райнов
1310. Стефан Иванов Яхов
1311. Добринка Димитрова Добрева
1312. Ренета Стефанова Яхова
1313. Цанка Пенева Гунчева
1314. Красимир Иванов Гунчев
1315. Ивелин Иванов Кисьов
1316. Хрисимира Николаева Атанасова
1317. Васие Ахмед Юмер
1318. Антоанета Христова Желева
1319. Таня Колева Динева
1320. Антон Стоянов Томов
1321. Златка Тодорова Атанасова
1322. Пламена Илчева Динева
1323. Даниела Иванова Георгиева
1324. Севитин Хамди Юмер
1325. Атанас Николов Гидиков
1326. Илчо Стойчев Динев
1327. Бончо Койчев Бончев
1328. Кольо Динев Колев
1329. Димитрина Стоянова Колева
1330. Тони Йорданов Тошев
1331. Даниел Донев Иванов
1332. Живко Манолов Желев
1333. Георги Стоев Йовчев
1334. Иван Минчев Иванов
1335. Красимир Йорданов Йорданов
1336. Славен Любомиров Калев
1337. Димитьр Стоянов Василев
1338. Еминет Емин Алисосман
1339. Иван Петров Кайраков
1340. Николай Атанасов Славов
1341. Виолета Георгиева Георгиева
1342. Генчо Петров Стойнов
1343. Драгомир Петков Иванов
1344. Стоян Иванов Георгиев
1345. Божидар Тодоров Русев
1346. Митко Монев Янков
1347. Момчил Димов Момчилов
1348. Димо Момчилов Димов
1349. Иван Борисов Христов
1350. Йордан Станев Добрев
1351. Станчо Тодоров Иванов
1352. Динко Димитров Тачев
1353. Георги Боянов Ганчев
1354. Иван Ганчев Димитров
1355. Михаил Димитров Динев
1356. Гошо Янков Пенев
1357. Георги Господинов Щерев
1358. Живко Динев Желязков
1359. Енчо Димитров Георгиев
1360. Петьр Желев Петков
1361. Стоян Колев Динев
1362. Стойко Динев Стойков
1363. Коста Маринов Костов
1364. Коста Йорданов Костов
1365. Христо Стефанов Деливичев
1366. Иван Колев Желев
1367. Румен Георгиев Георгиев
1368. Нелко Георгиев Стойков
1369. Марин Минчев Стоянов
1370. Георги Георгиев Димитров
1371. Цветелина Тодорова Тодорова
1372. Иванка Панайотова Вълчева
1373. Агора Василева Янева
1374. Дилияна Веселинова Петрова
1375. Анета Янкова Черкезова
1376. Кирчо Георгиев Меразчиев
1377. Георги Николов Михайлов
1378. Иван Димитров Иванов
1379. Ангел Ицков Ангелов

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Георги Димов Генов
 2. Мария Визова Димитрова
 3. Янко Евгениев Харизанов
 4. Иван Ненков Иванов
 5. Антон Манолов Антонов
 6. Румяна Райкова Томова
 7. Димитрина Любенова Костадинова
 8. Евгени Йорданов Първанов
 9. Нели Танева Минчева
 10. Боян Делев Делчев
 11. Иван Георгиев Генев
 12. Диана Трифонова Динкова
 13. Иван Панайотов Евгениев
 14. Стефан Атанасов Стоянов
 15. Стоян Иванов Генев
 16. Тодорка Костова Георгиева
 17. Шазие Илязова Салиева
 18. Антоанета Димитрова Лефтерова-Иванова
 19. Румен Митов Славков
 20. Владимир Стефанов Стефанов
 21. Мирела Димитрова Русева
 22. Димитрина Иванова Димитрова
 23. Недялка Георгиева Василева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения