Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4223-НС
София, 04.02.2017

ОТНОСНО: поправка и допълнение в Решение № 4192-НС от 2 февруари 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка и допълнение в приложението към Решение № 4192-НС, както следва:

 1. В раздел ІІІ-А.2, т. 1 да се чете:

„1. След представяне на секционен протокол (приложения № 87-НС-х, № 87-НС-хм, № 87-НС-чм или № 87-НС-ч от изборните книжа) в РИК оператор в ИП към РИК въвежда на компютър данните от протокола на СИК при непосредствен контрол от съответната СИК, РИК и наблюдатели. Ако в секцията е имало машинно гласуване, най-напред се изчитат данните за резултатите от машинното гласуване от техническото записващо устройство (ако е налично и е представено в РИК) и се разпечатва протокол във формата на окончателния (финален) протокол от машината за гласуване, сравняват се резултатите от двата протокола и при съвпадение се продължава с въвеждането на протокола на СИК.“

 1. В раздел ІХ-Б, т. 1.13. да се чете:

„1.13. Декларация за участие или не на подизпълнителя – Образец № 8.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях трябва да представи документи по 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., и ако участникът предвижда подизпълнители – информацията за стойността на частта, която ще изпълняват, се поставя в плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 04.02.2017 в 17:22 часа

Свързани решения:

4192-НС/02.02.2017

Календар

Решения

 • № 559-ЕП / 19.07.2019

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 558-ЕП / 19.07.2019

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 • № 557-ЕП / 18.07.2019

  относно: налагане на административно наказание против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс

 • всички решения