Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 421-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на наблюдател от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“

Постъпила е заявление по електронната поща на Централната избирателна комисия (ЦИК) с вх. № ЕП-10-92 от 25.05.2019 г. от Иван Начев Янакиев, с което информира комисията, че без негово съгласие и знание е регистриран като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

С Решение № 398-ЕП от 23 май 2019 г. на ЦИК Иван Начев Янакиев е регистриран като наблюдател на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, под № 35.

Заявлението съдържа искане да бъде заличен от списъка на наблюдателите на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ и да остане като член на секционна избирателна комисия в гр. Стара Загора.

В частта относно наведени данни за ползване на лични данни без съгласието на лицето Централната избирателна комисия следва да препрати до компетентния орган – Комисията за защита на личните данни. В частта относно заявеното искане да бъде заличен Централната избирателна комисия като компетентен орган следва с решение да заличи Иван Начев Янакиев като наблюдател на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, регистриран с Решение № 398-ЕП от 23 май 2019 г. на ЦИК под № 35.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и чл. 112, ал. 1, т. 1 Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Иван Тотев Янакиев, ЕГН …, регистриран като наблюдател от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Анулира издаденото удостоверение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения