Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 420-НС
София, 7 юли 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30, чл. 39 и чл. 40 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

2. За целите на проверката районните избирателни комисии не по-късно от 15 юли 2021 г. предават на териториалните звена на ГД „ГРАО“ получените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите. За предаването на списъците се съставя приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра между РИК и съответното ТЗ „ГРАО“.

За констатирани липси РИК уведомяват незабавно ЦИК.

3. За целите на проверката Централната избирателна комисия предава на ГД „ГРАО“ в МРРБ на хартиен носител получените от СИК извън страната сканирани списъци за гласуване извън страната в срок не по-късно от 15 юли 2021 г. За предаването на списъците се съставя в два екземпляра приемо-предавателен протокол между ЦИК и ГД „ГРАО“.

4. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички вписани в избирателните списъци лица, които са гласували в страната, включително и дописаните (под чертата);

б) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на гласувалите извън страната;

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „а“ и „б“ в електронен вид;

г) проверка за наличие на лица, фигуриращи повече от един път сред въведените по букви „а“ и „б“;

д) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци за проверяваните по букви „а“ и „б“ избиратели. Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

е) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „г“ и „д“;

ж) изготвяне на копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „е“;

з) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци.

5. За лицата по т. 4, букви „а“ и „б“ се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали до началото на изборния ден;

д) лица, които нямат българско гражданство;

е) вписани в избирателен списък по настоящ адрес и гласували по постоянен адрес.

6. При проверката за наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, и при извършване на визуалния контрол на всички вписани в избирателните списъци лица, които са гласували в страната, трябва да се имат предвид правилата относно дописване на избиратели в избирателния списък (под чертата), уредени в т. 4.3 и т. 5 на раздел ІІІ от Методическите указания на Централната избирателна комисия за СИК в страната при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 342-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК, т. 19 от Решение № 419-НС от 7 юли 2021 г. и т. 10 и т. 11 от Решение № 397-НС от 5 юли 2021 г. на ЦИК.

7. Когато при проверката се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, ГД „ГРАО“ изготвя списък на тези лица, който се предава в ЦИК, ведно с приложени към списъка копия от съответната страница на избирателния списък и представените при гласуването удостоверения и декларации.

8. Когато в хода на проверката се установи гласуване на лице без избирателни права, което е било дописано в избирателния списък по реда на чл. 39 и чл. 40 ИК, съответният кмет представя заявленията по чл. 39 и чл. 40 ИК и приложенията към тях, решенията по подадените заявления.

9. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на общинските администрации с приемо-предавателни протоколи.

10. След извършване на проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ се задължава да върне получените списъци по т. 3 на ЦИК с приемо-предавателен протокол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения