Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4197-НС
София, 2 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Велико Търново с вх. № НС-05-22 от 29.01.2017 г. на ЦИК. Към писмото e представен протокол от 29.01.2017 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК.

 На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, надлежно упълномощени, съгласно чл. 60 ал. 2 от ИК. Не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 4130-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Стефанова Йонкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенгюл Хасан Сармахмудова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Добромиров Лясков
СЕКРЕТАР: Христо Здравков Данев
ЧЛЕНОВЕ: Николина Красимирова Митева
  Красимира Илиева Петрова
  Силвия Дечева Дечева
  Николай Красимиров Илиев
  Людмила Йорданова Николова-Кернова
  Иван Тихомиров Млъзев
  Ивета Стоянова Кабакчиева
  Милен Христов Павлов
  Йорданка Владимирова Христова
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 февруари 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3120-НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

 • всички решения