Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4157-МИ/НР
София, 30 януари 2017 г.

ОТНОСНО: освобождаване на член на ОИК – гр. Бяла, област Русе

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-52 от 28.01.2017 г. от Общинска избирателна комисия – гр. Бяла, област Русе, към което е приложено заявление от Пламен Светославов Кръстев за предсрочното му освобождаване като член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Светославов Кръстев – член на ОИК – гр. Бяла, област Русе, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения