Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4157-МИ/НР
София, 30 януари 2017 г.

ОТНОСНО: освобождаване на член на ОИК – гр. Бяла, област Русе

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-52 от 28.01.2017 г. от Общинска избирателна комисия – гр. Бяла, област Русе, към което е приложено заявление от Пламен Светославов Кръстев за предсрочното му освобождаване като член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Светославов Кръстев – член на ОИК – гр. Бяла, област Русе, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения