Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 415-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ЕП-11-39 от 24 май 2019 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ чрез пълномощника адв. Надежда Йорданова.

Към сигнала са приложени: заверено копие на пълномощно от представляващите коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов в полза на адв. Надежда Георгиева Йорданова, и вестник „Телеграф“ от 24.05.2019 г. с придружаващата го „безплатна книга“.

В сигнала се твърди за нарушения на редица императивни забрани, свързани с провеждане на предизборна кампания за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. – чл. 168, ал. 2 (алтернативно чл. 179 и чл. 180, ал. 1), чл. 177 и чл. 183, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 ИК, изразяващи се в разпространението на притурката (книгата) с наименование „ОРИГИНАЛЪТ Иван Костов ИСТИНАТА за прехода 1989 – 2019“ и подзаглавие „ЛЪЖАТА“ от 24 май 2019 г., безплатно издание на в. „Телеграф“. Вестник „Телеграф“ се издава от „Вестник Телеграф“ ЕООД. Посочва се, че чрез публикациите в книгата издателят на книгата е „Телеграф медиа“ ЕООД и свързаният с него и упражняващ контрол върху собствеността и управлението им кандидат за представител в Европейския парламент Делян Славчев Пеевски са нарушили правилата за водене на предизборна кампания.

В сигнала се правят искания за установяване на нарушения по чл. 177, чл. 183, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 ИК за издаване на акт за установяване на нарушение в изпълнение на правомощията на ЦИК съгласно чл. 496, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 495 и чл. 480, ал. 2 ИК. Прави се искане да се сезира Сметната палата с оглед осъществяване на правомощията й по чл. 497 във връзка с чл. 476 ИК. Да се установят нарушения съгласно чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 483, ал. 2 и ал. 4 ИК, осъществени от кандидата Делян Славчев Пеевски посредством използването на свързано с него юридическо лице, „Вестник Телеграф“ ЕООД и „Телеграф медиа“ ЕООД. Да се забрани разпространението на посочения в сигнала материал.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на в. „Телеграф“, заедно с притурка (книгата) „ОРИГИНАЛЪТ Иван Костов ИСТИНАТА за прехода 1989 – 2019“ и подзаглавие „ЛЪЖАТА“ от 24 май 2019 г., безплатно издание на в. „Телеграф“, приема за установено следното:

Приложената към сигнала притурка (книга) „ОРИГИНАЛЪТ Иван Костов ИСТИНАТА за прехода 1989 – 2019“ и подзаглавие „ЛЪЖАТА“, не представлява агитационен материал по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, тъй като не съдържа конкретни призиви за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет. В книгата се съдържа също така и информация за лица, които не са кандидати за членове на Европейския парламент.

На основание горното Централната избирателна комисия не следва да обсъжда сигнала, направен от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ относно нарушение на разпоредбите на чл. 168, ал. 2, чл. 177, чл. 179, чл. 180, ал. 1 и чл. 183, ал. 1 и ал. 2 от ИК.

Централната избирателна комисия обаче счита, че в притурката се съдържат материали, които накърняват добрите нрави по отношение на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, както и честта и доброто име на кандидата за член на Европейския парламент Радан Миленов Кънев и представляващия коалицията Христо Любомиров Иванов.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на материали (не само агитационни материали), които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. Нарушаването на тези принципи и ценности се има предвид по смисъла на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК в частта относно понятието „добрите нрави“. В притурката със заглавие „ОРИГИНАЛЪТ Иван Костов ИСТИНАТА за прехода 1989 – 2019“ и подзаглавие „ЛЪЖАТА“ се нарушават правата на коалицията, тъй като по този начин се правят негативни внушения относно коалицията, което е недопустимо в условията на предизборна кампания.

Видно от съдържанието на притурката (книгата) е, че в отделни нейни части се коментират лица – кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и представляващия коалицията Христо Иванов. С коментарите се цели да се направят внушения в тяхна вреда по начин, който е недопустим в условията на предизборна кампания. На стр. 216 и стр. 218 Радан Кънев е наречен марионетен лидер на ДСБ“. На стр. 196 Христо Иванов е наречен „сламеният партиен вожд“. На стр. 217 Христо Иванов е наречен „сламеният лидер на олигархичната партия „Да България“. На стр. 218 Христо Иванов е наречен „Пинокио“, заради склонността му да замества истината с лъжи. За Христо Иванов на стр. 218 съдебната реформа, която да позволи на него и олигарсите му да яхнат Темида и да получат индулгенция за престъпленията си. На стр. 219 Христо Иванов „се превръща в еманация на политинженеринга на Кръстника (си), стартиран от него още в далечната 2002 г.“.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че в. „Телеграф“ с разпространението на притурката (книгата) със заглавие „ОРИГИНАЛЪТ Иван Костов ИСТИНАТА за прехода 1989 – 2019“ и подзаглавие „ЛЪЖАТА“ пряко се засягат доброто име, честта и достойнството на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Радан Кънев и представляващия коалицията Христо Иванов и се нарушават добрите нрави по смисъла на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне на начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от управителя на „Телеграф медиа“ ЕООД, доколкото носи редакционната отговорност за съдържанието на публикувания материал.

Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс и § 1, т. 16 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК от управителя на „Телеграф медиа“ ЕООД, ЕИК 130446187, със седалище: гр. София 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, Александър Кирилов Георгиев, ЕГН …, за разпространението, извършено на 24 май 2019 г., на притурка (книга) към в. „Телеграф“ със заглавие „ОРИГИНАЛЪТ Иван Костов ИСТИНАТА за прехода 1989 – 2019“ и подзаглавие „ЛЪЖАТА“ по отношение на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Радан Миленов Кънев и представляващия коалицията Христо Любомиров Иванов и коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на управителя на „Телеграф медиа“ ЕООД.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 2164-НС / 04.03.2021

  относно: искане за заличаване и регистриране на международен наблюдател представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 2163-НС / 02.03.2021

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2046-НС от 12 февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 2162-НС / 02.03.2021

  относно: определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • всички решения