Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4149-НС
София, 27 януари 2017 г.

ОТНОСНО: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 247, т. 1 от Изборния кодекс и Указ № 60 от 25 януари 2017 г. на Президента на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт с писмо № 07-04-73 от 26.01.2017 г. (вх. № НС-00-6 от 26.01.2017 г.) и приложението към него, съдържащо данните от преброяването на населението от 1 февруари 2011 г., и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители (Приложение №1 към чл. 248 от ИК), както следва:

Изборен район МИР № Брой мандати
Първи Благоевградски 1 11 мандата
Втори Бургаски 2 14 мандата
Трети Варненски 3 15 мандата
Четвърти Великотърновски 4 8 мандата
Пети Видински 5 4 мандата
Шести Врачански 6 6 мандата
Седми Габровски 7 4 мандата
Осми Добрички 8 6 мандата
Девети Кърджалийски 9 5 мандата
Десети Кюстендилски 10 4 мандата
Единадесети Ловешки 11 5 мандата
Дванадесети Монтана 12 5 мандата
Тринадесети Пазарджишки 13 9 мандата
Четиринадесети Пернишки 14 4 мандата
Петнадесети Плевенски 15 9 мандата
Шестнадесети Пловдив 16 11 мандата
Седемнадесети Пловдивски 17 11 мандата
Осемнадесети Разградски 18 4 мандата
Деветнадесети Русенски 19 8 мандата
Двадесети Силистренски 20 4 мандата
Двадесет и първи Сливенски 21 6 мандата
Двадесет и втори Смолянски 22 4 мандата
Двадесет и трети София 23 16 мандата
Двадесет и четвърти София 24 12 мандата
Двадесет и пети София 25 14 мандата
Двадесет и шести Софийски 26 8 мандата
Двадесет и седми Старозагорски 27 11 мандата
Двадесет и осми Търговищки 28 4 мандата
Двадесет и девети Хасковски 29 8 мандата
Тридесети Шуменски 30 6 мандата
Тридесет и първи Ямболски 31 4 мандата

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения