Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 414-НС
София, 7 юли 2021 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Цветелин Георгиев Георгиев, регистриран като кандидат за народен представител от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ под № 4 от кандидатската листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № НС-09-64 от 06.07.2021 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 3292 ЗМ-420/2021 г. по описа на Четвърто районно управление при ОДМВР – гр. Бургас (пр. пр. № 13736/2021 г. на Софийска градска прокуратура) на Цветелин Георгиев Георгиев, ЕГН …, кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., регистриран с Решение № 036-НС от 07.06.2021 г. на РИК във Втори изборен район – Бургаски, предложен от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ под № 4 в кандидатската листа.

Приложени са: Заповед № РД-05-2211/28.06.2021 г. на главния прокурор на Република България; предложение на прокурор от Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 13736/2021 г. на СГП; разпечатка от интернет страницата на ЦИК Решение № 036-НС/07.06.2021 г. на РИК – Бургас; постановление по подсъдност на ДП с № 3292 ЗМ-420/2021 г. по описа на 04РУ ОД на МВР – Бургас, пр. пр. № 7561/2021 г. по описа на РП – гр. Бургас.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 13736/2021 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Цветелин Георгиев Георгиев, ЕГН …, регистриран с Решение № 036-НС от 07.06.2021 г. на РИК във Втори изборен район – Бургаски, регистриран за кандидат за народен представител от листата на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с Решение № 036-НС от 07.06.2021 г. на РИК № 2 – Бургас.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения