Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 412-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Завет, област Разград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-216 от 12.08.2011 г. от кмета на община Завет, област Разград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Завет, както и за председател и секретар на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател на ОИК в община Завет.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Завет, област Разград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Филиян Петров Чолаков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кирилка Евгениева Цонева

 

СЕКРЕТАР:

Джанан Алиш Караали

 

ЧЛЕНОВЕ:

Митка Кръстева Славчева

 

 

Дора Василева Семова

 

 

Мария Стефанова Колева

 

 

Станчо Пенчев Митев

 

 

Михаил Иванов Николов

 

 

Райна Симеонова Йовчева

 

 

Йорданка Петкова Христова

 

 

Боряна Цветкова Михайлова

 

 

Златан Стоянов Златев

 

 

Мехмед Исмет Шабан

 

 

Хасан Ахмед Хасан

 

 

Пенка Стоянова Иванова

 

 

Нуржан Бекир Акиф

 

 

Мюзеем Мейсуд Фикрет

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения