Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4112-МИ
София, 17 януари 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4106-МИ от 13 януари 2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 4106-МИ от 13 януари 2017 г. на ЦИК, като в последния ред на т. 2 от диспозитива текстът да се чете:

“ – за ОИК – Кубрат, област Разград                 - 1087.80 лв. с ДДС“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4106-МИ/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения