Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4112-МИ
София, 17 януари 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4106-МИ от 13 януари 2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 4106-МИ от 13 януари 2017 г. на ЦИК, като в последния ред на т. 2 от диспозитива текстът да се чете:

“ – за ОИК – Кубрат, област Разград                 - 1087.80 лв. с ДДС“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4106-МИ/

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения