Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 411-ЕП
София, 17 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-84 от 14.05.2014 г. от сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ", представлявано от Даниела Михайлова Михайлова - член на Председателския съвет, Методи Трайков Димитров - член на Председателския съвет, Севда Недкова Нанова - член на Председателския съвет, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на сдружението от 27 март 2014 г. по фирмено дело № 6838 от 2006 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Даниела Михайлова Михайлова, Методи Трайков Димитров и Севда Недкова Нанова, представляващи сдружението, в полза на 21 (двадесет и едно) лица - представители на сдружение „Инициатива за равни възможности"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от фондацията лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Инициатива за равни възможности", за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 20 упълномощените представители на сдружение „Инициатива за равни възможности", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Милко Запрянов Димитров
2. Кемал Шейрадов Чилджиев
3. Лазар Васков Грънчаров
4. Филиз Шефикова Яшарова
5. Стефан Митков Тенев
6. Мариян Ангелов Тодоров
7. Даниела Михайлова Михайлова
8. Радослава Михайлова Кашъмова
9. Орлин Иванов Йорданов
10. Момчил Орлинов Йорданов
11. Севда Недкова Нанова
12. Юлия Методиева Димитрова
13. Методи Трайков Димитров
14. Емил Руменов Михайлов
15. Албена Ивчова Велчева
16. Ани Методиева Димитрова
17. Силвия Тодорова Филипова
18. Данчо Бориславов Якимов
19. Емилия Любенова Якимова
20. Никола Росенов Маринов

 

Отказва да регистрира:

Величко Владимиров Янков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения