Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 410-НС
София, 7 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-302 от 06.07.2021 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Заявлението е подписано от упълномощения представител Любомир Емилов Милошев.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ имената на 2 (две) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 2 броя;

- заверено копие от пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов в полза на Любомир Емилов Милошев;

- заверено копие от решение за образуване на коалиция от партии за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от представляващите партиите Красимир Дончев Каракачанов, Веселин Найденов Марешки и Валери Симеонов Симеонов.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-677 от 06.07.2021 г., се установи, че лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 117 – 123 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 165-НС от 31 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ в избирателни секции извън страната:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Даниела Петрова Борисова-Милутинович

 

2.

Илия Тодоров Чернев

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения