Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
София, 19 май 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Приложение № 2 към Решение № 31-НС от 18 май 2021 г.

След служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в Приложение № 2 към Решение № 31-НС от 18 май 2021 г.

е допусната техническа грешка в изписване на номера на цитираното решение.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 2 към Решение № 31-НС от 18 май 2021 г., като вместо „Приложение № 1 към Решение № 30-НС от 18 май 2021 г.” да се чете „Приложение № 1 към Решение № 31-НС от 18 май 2021 г.”


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

31-НС/

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения