Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
София, 19 май 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Приложение № 2 към Решение № 31-НС от 18 май 2021 г.

След служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в Приложение № 2 към Решение № 31-НС от 18 май 2021 г.

е допусната техническа грешка в изписване на номера на цитираното решение.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 2 към Решение № 31-НС от 18 май 2021 г., като вместо „Приложение № 1 към Решение № 30-НС от 18 май 2021 г.” да се чете „Приложение № 1 към Решение № 31-НС от 18 май 2021 г.”


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

31-НС/

Календар

Решения