Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 409-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в Решение № 348-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

С Решение № 348-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК е назначена ОИК в община Бургас, област Бургас, като за председател е назначена Елка Тодорова Трендафилова.

В ЦИК е постъпила молба с вх. № ОИК-335 от 18.08.2011 г. от  Елка Тодорова Трендафилова, с която същата ни уведомява, че е настъпила промяна на фамилното й име - от Трендафилова на Стоянова. Към молбата е представено и копие от личната карта на Елка Тодорова Стоянова.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

Допуска промяна в Решение № 348-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК  като името на председателя на ОИК в община Бургас, област Бургас, вместо „Елка Тодорова Трендафилова" да се чете „Елка Тодорова Стоянова".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения